26 – 29 червня 1920 (субота – вівторок)

І Шостенська безпартійна робітничо-селянська конференція, на якій ухвалено резолюції про принципи будівництва радянської влади, про задачі партії комуністів, за доповіддю виконкома.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. (1919 – 1920). Збірник документів і матеріалів. – К., 1957. – С. 381 – 383.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1920: Довід. вид . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 311 с. - ISBN 966-02-3607-7