Національна Академія Наук України
Інститут Історії України
Цей день в історії XXст.:
31 серпня   1921  -  Лейпциг. „Українська друкарня” в Лейпцигу видала 5 томів творів Т. Шевченка. 31 серпня.          31 серпня – 5 вересня   1921  -  Харків. Відкрилася Всеукраїнська економічна нарада. Прибули делегати від губернських економічних рад, рад професійних спілок, Центральних управлінь главків, ЦК профспілок і Української ради народного господарства (УРНГ). Порядок денний: доповідь Укрпалива (Головного управління палива УСРР); доповідь Укрпостачу (відділу постачання при УРНГ), доповідь виробничо-технічного відділу УРНГ; фінансові питання; про тарифну політику; доповідь голови Ради праці і оборони про обслідування паливних районів.          31 серпня   1919  -  Київ. Урочистий вступ до міста об'єднаних українських армій — групи генерала А.Кравса. Того ж дня до Києва без бою через неконтрольовані мости увійшли частини білогвардійської 7-ї дивізії. В місті сталися сутички, добровольці почали роззброювати українські частини. Відбулись переговори між командувачем українських військ ген. А.Кравсом та командиром білогвардійського Полтавського загону ген. М.Бредовим В результаті українська сторона погодилася залишити Київ, відвести війська на лінію Ігнатівна-Васильків-Германівка та чекати результатів переговорів між головним командуванням Добровольчої армії та армії УНР.          31 серпня   1919  -  Кам'янець-Подільський. Головний отаман С.Петлюра привітав українські війська з нагоди взяття Києва.          31 серпня   1919  -  Чернігів. Переїзд до міста керівництва УСРР — РНК УСРР та Ради робітничої та селянської оборони.          
       

Пошук по сайту:
< UKR ENG
        
Національна академія наук України
Український національний
комітет істориків
Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України
Архіви
України
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Український інститут національної пам'яті
Інститут української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

а  б  в  г  ґ  д  е  є  ж  з  и  і  ї  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ю  я <<< БЕРЕЗНЕВА МАНІФЕСТАЦІЯ В КИЄВІ 1917, Українська (березнева) маніфестація в Києві БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654 р.БЕРЕЗНЕГУВАТЕ >>>

Переглядів: 5681 | Рейтінг: 5/4    

Бібліографічне посилання: В.С. Степанков.. БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654 р. [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2003. - 688 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bereznevi_statti_1654 (останній перегляд: 31-08-2014).

БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654

– усталена в історіографії назва комплексу документів, якими було юридично оформлено укр.- рос. договір 1654. Вони називалися ще «Переяславським договором», «Договором Богдана Хмельницького» тощо. Оригінали документів договору не збереглися. Відомі тільки їхні копії та чернетки. Укр. Б. с. складаються з кількох документів: ухвалених рос. царем Олексієм Михайловичем «Статей Богдана Хмельницького» від 2 квітня (23 берез.), «Жалуваної грамоти» царя гетьманові й Війську Запороз. від 6 квітня (27 берез.) й «Жалуваної грамоти» шляхті від 6 квітня (27 берез.). Укр. сторона подала свої умови у формі прохань-чолобитних до царя. Акти царського уряду мали форму «пожалувань» з боку царя.

Після ухвали Переяславською радою 1654 рішення прийняти протекцію рос. царя укр. уряд розробив проект майбутнього договору з Росією – «Прохання» («Просительні статті») з 23 пунктів (статей). 27(17) лют. посольство, очолюване ген. суддею С.Богдановичем-Зарудним і переяслав. полк. П.Тетерею, виїхало з Чигирина до Москви, куди прибуло 22(12) берез. Переговори тривали з 23(13) берез. до 5 квітня (26 берез.) і відбувалися в гострих дискусіях. 31(21) берез. укр. посли подали нову редакцію проекту договору з 11 статей (не було внесено 7 статей першого варіанта, 5 статей було об’єднано в 3, а ще 3 статті – в одну), що дістала назву «Статті Богдана Хмельницького». З деякими поправками вони, за винятком статті про утримання залог у фортеці Кодак і на Запорозькій Січі, були затверджені рос. стороною. Статті першого варіанта проекту договору («Прохання» з 23 статей), які не увійшли до проекту з 11 статей, з деякими поправками були підтверджені царськими грамотами. 6 квіт. (27 берез.) укр. посольству вручили «Статті Богдана Хмельницького», «Жалувану грамоту» Б.Хмельницькому та Війську Запороз., «Жалувану грамоту» шляхті та ін. документи.

За Б. с. передбачалося збереження в Україні форми урядування й устрою Укр. козац. д-ви, її тер., адм.-тер. устрою, суду й судочинства, фінансової та фіскальної систем, а також соціальної структури сусп-ва і соціально-екон. відносин, що склалися в ході національної революції 1648–1676. Підтверджувалися всі права й привілеї козацтва, шляхти, духівництва і міщан та незалежність укр. уряду щодо проведення внутр. політики. У Києві мав бути рос. воєвода з кількатисячним підрозділом з метою надання укр. стороні допомоги в боротьбі проти зовн. ворога. Чисельність козац. реєстру встановлювалася у 60 тис. осіб, визначалися розміри платні козакам і старшині. За Б. с. Рос. д-ва зобов’язувалася вступити у війну проти Речі Посполитої й надати козац. Україні допомогу при відбитті нападу військ. загонів Кримського ханства. Зі свого боку, укр. уряд визнав протекцію царя, погодився виплачувати кожного року певну суму податків до рос. скарбниці, втратив право на самостійні дипломатичні відносини з Річчю Посполитою й Османською імперією, а також повинен був інформувати царський уряд про зміст переговорів із посольствами ін. д-в, які прибували б до укр. уряду.

Правова невизначеність у Б. с. відносин між Укр. козац. й Рос. д-вами спричинила різні оцінки цих статей з боку дослідників. Одні з них вбачали у цьому договорі унію, другі – військ. союз, треті – протекторат, четверті – васалітет, п’яті – неповне включення до складу Рос. д-ви, шості – приєднання України до Росії, сьомі – «возз’єднання» України з Росією. Найвірогідніше, договір (за формальними правовими ознаками) передбачав встановлення відносин номінальної васальної залежності чи протекторату. Його значення полягало в тому, що він у юрид. формі зафіксував акт відокремлення й незалежності козац. України від Речі Посполитої, засвідчив визнання України як окремої д-ви з боку Росії, а також відкрив перспективу урядові Б.Хмельницького разом із Росією довести до переможного кінця війну проти Речі Посполитої. Однак царський уряд став на шлях порушення умов Б. с., намагаючись обмежити внутр. суверенітет Укр. козац. д-ви. Тому укр.-рос. договір проіснував 4,5 року і був розірваний гетьманом І.Виговським у зв’язку з укладанням Гадяцького договору 1658 з Річчю Посполитою.


Література:

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, т. 10. СПб., 1878; Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII–XVIII віках. Варшава, 1934; Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? (Критичні замітки з приводу однієї концепції). «Україна», 1991, № 16–17; Грушевський М. Переяславська умова України з Москвою 1654 року. Статті й тексти. В кн.: Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991; Липинський В. Україна на переломі 1657–1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті. Філадельфія, 1991; Мицик Ю. Полин-корінь (Скільки діяв українсько-російський договір 1654 року?). «Старожитності», 1991, № 1; Цибульський В. Переяславська угода 1654 року у зарубіжній історіографії. Рівне, 1993; Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р.: Міфи і реальність. К., 1994; Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. К., 1995; Українсько-російський договір 1654 р.: нові підходи до історії міждержавних стосунків. К., 1995.

В.С. Степанков.

Текст статті: Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2003. - 688 с.: іл.

Cc.logo.circle.svg Cc-by new.svg Cc-sa.svg
Тексти доступні на умовах ліцензії
"Creative Commons Із зазначенням авторства
— Розповсюдження на тих самих умовах"

Постiйна web-адреса статтi: http://history.org.ua/?encyclop&termin=Bereznevi_statti_1654

Ваш відгук може стати першим >>>

Робота над Енциклопедією історії України триває: певна кількість статей знаходиться на стадії підготовки до друку. Зверніть увагу, що гіперпосилання на ще неопубліковані матеріали позначені напівпрозорим шрифтом.

Вікіпедія
ВІКІДЖЕРЕЛА
ВИКИТЕКА
Енциклопедія українознавства
The Internet Encyclopedia of Ukraine
Енциклопедія УСЕ
Українська енциклопедія
Малий словник історії України
Довідник з історії України: e-версія
Ілюстрована енциклопедія історії України
Енциклопедія українського козацтва
Енциклопедія Києва
Гасла до енциклопедії Львова
Гасла до енциклопедії НТШ
Острозька академія:
енциклопедичне видання
КАМ’ЯНЕЦЬ І КАМ’ЯНЕЧЧИНА
ВІД А ДО Я
Українці в Сполученому Королівстві
Інтернет-енциклопедія
Поп Иван
Энциклопедия Подкарпатской Руси
Україна в міжнародних відносинах Енциклопедичний словник-довідник
Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР
Квазіенциклопедія ОУН-УПА
Электронная историческая энциклопедия
Николаевская область
slounik.org: беларускія слоўнікі і энцыкляпэдыі
Беларускія слоўнікі і энцыкляпэдыі
Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich
Slownik Staropolski
Советская историческая энциклопедия
Holocaust Encyclopedia
Енциклопедiя полiтичної думки
Юридична енциклопедія
Юридична енциклопедія
Енциклопедія української літератури
Енциклопедія пам’яток
Україна XIII–XVIII ст. :
Eнциклопедичний бібліографічний довідник
100 видатних імен України
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Энциклопедия культур
Українська Радянська Енциклопедія
Encyklopedia
PWN
Мир
энциклопедий
Большая
советская
энциклопедия
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
academic.ru
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
RUBRICON.COM
Енциклопедія постмодернізму
Encyklopedia PWN
Большая военная энциклопедия
Электронная энциклопедия "История университета в биографиях и портретах
[Таврійський національний
університет ім. В.І.Вернадського]
Енциклопедія Трипільської цивілізації
Шевченківська енциклопедія
Живая филокартическая энциклопедия
Новая философская энциклопедия
Енциклопедія Української діаспори
The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Велика українська енциклопедія


Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus


Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«� езолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Електронний архів українського визвольного руху

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБО� Н��К:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
� есурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

К� ��Т��КА
простір незалежної думки

��стория городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

А� ГУМЕНТ:
��стория

Старожитності

ELibUkr-OA - мультидисциплінарний відкритий електронний архів

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

� оссийский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index

___________________________________

Керівник проекту – Валерій Смолій
Концепція проекту – Геннадій Боряк
� едакція і переклад текстів – Ольга Шаленко
Програмування – Олексій Жданович
Макет і редакція сайту – Сергій Балик, Тетяна Водотика, Оксана Ганжа, Наталія Кашеварова,
Олена Ковальчук, Надія Лісунова, Кирило Мачача, Тетяна Омельчук,
Георгій Папакін, Оксана Юркова
Copyright © 2008 – 2011 Інститут історії України Національної академії наук України
Всі права застережені