27 червня 2000 (вівторок)

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про утворення Академії пожежної безпеки України".
Володимир Литвин. Україна: хроніка поступу. 1991 -2001. - С.517; Офіційний вісник України. - 2000. - № 26. - Ст. 1094.

Опубліковано у виданні: Барановська Н.П. Хроніка - 2000// Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1996-2000: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - С.348-433 ISBN 966-02-3607-7