23 – 26 червня 1947 (понеділок – четвер)

Київ. Відбувся пленум ЦК КП(б)У, який розглянув питання про збирання врожаю сільськогосподарських культур у 1947 р. і про заготівлю хліба та інших сільськогосподарських продуктів з урожаю 1947 р. Пленум вважав найважливішими завданнями ліквідацію відставання зернового господарства України, особливо у виробництві ярої пшениці шляхом підвищення урожайності і повного освоєння всіх орних і перелогових земель; відновлення протягом 1947-1949 рр. по валовому збору рівня виробництва зерна і перевищення його на кінець п’ятирічки; забезпечення відновлення і дальшого розвитку бурякосіяння та піднесення тваринництва, особливо свинарства. Від усіх партійних організацій УРСР вимагалось поліпшити керівництво сільським господарством, особливо у Вінницькій, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській областях. Пленум ЦК КП(б)У зобов’язав партійні та радянські органи “не допускати повторення серйозних помилок”, що були при проведенні хлібозаготівель 1946 р., коли багато обласних комітетів КП(б)У, виконкомів облрад і заготівельних організацій “проявляли політичну безтурботність і короткозорість”, терпимо ставились до “антидержавної практики” керівників районів, колгоспів, радгоспів, які саботували виконання державного плану хлібозаготівель і приховували зерно. Передбачалось, що до повного виконання плану хлібозаготівель, витрачання хліба на внутрішньоколгоспні потреби мало проводитись у розмірі не більше 15% від фактичного зданої його кількості державі. Планувалась найсуворіша цілодобова охорона хліба на пні, на токах, а також під час перевезень на державні пункти і в комори колгоспів та радгоспів.
Радянська Україна . – 1947. – 29 червня.

Опубліковано у виданні: Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1946-1960: Довід. вид . Ч. 1. 1946-1953. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 3-287c. ISBN 966-02-3607-7