26 червня 1929 (середа)

Москва, м. ЦК ВКП(б) видав постанову „Про наукові кадри ВКП(б)”. Намічалася система заходів, спрямованих на поліпшення підготовки нових наукових кадрів, у тому числі з історії, у вищих та науково-дослідних інститутах.
50 лет советской исторической науки. Хроника научной жизни 1917-1967. Составители А.И.Алаторцева, Г.Д.Алексеева. – М., 1971. —С.131.

Опубліковано у виданні: Україна: Хроніка ХХ століття. Рік 1928-1929: Довід. вид / Упоряд. Л.В. Гриневич, В.І. Прилуцький. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. - 216 с. - ISBN 966-02-3958-0