19 травня 1924 (п’ятниця)

Київ. Спільне зібрання ВУАН заслухало повідомлення Президента ВУАН академіка В. Липського про смерть академіка М. Андрусова у Празі.
Історія Національної академії наук України. 1924-1928: Документи і матеріали. – С. 556.

Опубліковано у виданні: УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. Роки 1923–1924. Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, Київ – 2009. – 255 с. ISBN 978-966-02-5123-6