13-16 травня (30 квітня – 3 травня) 1918 (понеділок-четвер)

Київ. Законом Ради міністрів на організацію лекторських курсів асигновано 28910 карб.
Дорошенко Д. Історія України, 1917 – 192 3. – У двох томах. – Т.ІІ. – Українська гетьманська держава. – К., 2002. – С.235.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)