15-18 (2-5) травня 1918 (середа-субота)

У Києві відбувся з’їзд промисловців, банкірів, торговців, фінансистів та поміщиків, понад 1000 учасників якого заявили про готовність “всіма силами сприяти утворенню нового державного, громадського та економічного ладу Української Держави”. З’їзд утворив “Союз промисловості, торгівлі, фінансів, сільського господарства”, так званий “ПРОТОФІС”. Його очолив князь А.Голіцин. У з’їзді взяв участь прем’єр Ф.Лизогуб. Він запевнив делегатів, що уряд твердо захищатиме їхні інтереси і що виступи проти існуючого ладу “придушуватимуться міцною рукою”. Делегати зажадали від уряду обмеження прав робітничого класу: скасування 8-годинного робочого дня, закону про свободу страйків, колективних договорів, перегляду положень про діяльність профспілок і заводських комітетів, зниження розцінок з одночасним підвищенням продуктивності праці, заборони у будь-якій формі робітничого контролю і збільшення продуктивності поміщицьких маєтків.
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – У двох томах. – Т.ІІ. – Українська Гетьманська Держава 1918 року. – К. – 2002. – С.33

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)