16 (3) травня 1918 (четвер)

П.Скоропадський затвердив вироблений Радою міністрів Закон про переіменування губернських і повітових комісарів та їхніх помічників на губернських і повітових старост і їхніх помічників.
Державний вістник. – 1918. – 5 червня.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)