12 липня (29 червня) 1918 (п’ятниця)

Після обідні у соборі Тирасполя відбувся молебен з хресним ходом і виголошенням “Многая лета” Гетьману П.Скоропадському в день Петра і Павла.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 77. – Арк. 89-89 зв. – 90.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)