12 вересня (30 серпня) 1918 (четвер)

На засіданні Ради міністрів порушено питання про вербування добровольців до Південної-Добровольчої армії А.Денікіна. Уряд ухвалив, щоб представники військового міністерства з’ясували ставлення німецького командування до цього. Рада міністрів схвалила законопроект про надання міністру внутрішніх справ, губернським старостам, столичним отаманам права видання обов’язкових постанов та застосування кари в адміністративному порядку в питаннях охорони громадського порядку, спокою та благоустрою (штраф не більше 3 тис. крб. або арешт на термін не більше 3 місяців). З деякими змінами Рада міністрів схвалила Тимчасове положення про заходи щодо осіб, які загрожували безпеці Української Держави та її правопорядку, а також законопроект про вилучення з обігу кредитних білетів в 100 крб. зразку 1917 р., випущених згідно постанові Центральної Ради від 19 грудня 1917 р.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 6. – Арк. 243-243 зв., 244-244 зв.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)