7 грудня (24 листопада) 1918 (субота)

Новгород-Сіверський залишили гетьманські власті, варта та офіцерська дружина, переїхавши до Городні.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 246. – Арк. 8 зв.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)