2 – 8 грудня 1920 (четвер – середа)

Мелітопольська повітова робітничо-селянська і червоноармійська безпартійна конференція, на якій ухвалено резолюції за доповіддю ревкома та відділу народної освіти, з продовольчого питання (вказано на необхідність зосередження в руках державних продовольчих органів заготівлю та постачання проуктами для “позбавлення робітників і селян тягаря непосильних вільних спекулятивних цін”).
За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний о борьбе трудящихся за установление и упрочение советской власти на территории Зап

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1920: Довід. вид . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 311 с. - ISBN 966-02-3607-7