7 грудня 1920 (вівторок)

Харків. РНК УСРР і командуючий всіма збройними силами України М.В. Фрунзе ухвалили постанову про створення політичних секцій для боротьби з бандитизмом. Негайно організовувались політсекції в районі Олександрівській губернії, Маріупільського повіту, Гришинського району, Донецької губернії, та Павлоградського повіту, Катеринославської губернії. Начальником політсекції призначався член Реввійськради ІV армії, уповноважений РНК УСРР і командування всіма збройними силами України Я. А. Яковлєв.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919 – 1920). Збірник документів і матеріалів. – К., 1957. – С. 175 – 176.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1920: Довід. вид . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 311 с. - ISBN 966-02-3607-7