Наукова конференція «Маєткова культура: історія, генезис, мистецькі критерії оцінки», присвячена 180-річчю від дня народження В.В.Тарновського - молодшого та 165-річчю від дня народження П.І.Харитоненка

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» запрошує до участі в VІ Качанівських читаннях, в рамках яких відбудеться наукова конференція «Маєткова культура: історія, генезис, мистецькі критерії оцінки», присвячена 180-річчю від дня народження В.В.Тарновського - молодшого та 165-річчю від дня народження П.І.Харитоненка. Конференція відбудеться 16-17 серпня 2018 року.

Тематичні напрямки роботи конференції:

1.Маєткова культура в контексті європейського мистецтва другої половини ХVІІІ – початку ХХ століття

2.Українська маєткова культура: розвиток та регіональні особливості

3.Дослідники, історіографія та джерелознавство з маєткової культури

4.Творці (зодчі, будівничі, майстри, архітектори) маєтків-садиб та резиденцій

5.Маєтки (садибно-паркові комплекси) як осередки культури

6.Культурно-мистецька унікальність маєткової та садибно-паркової спадщини

7.Видатні історичні постаті в контексті маєткової культури

8.Збереження та популяризація пам'яток садибно-паркового мистецтва у заповідниках і музеях: заходи, форми науково-освітньої роботи, туристичні маршрути

Заявки до участі в роботі конференції у вигляді назви теми, інформації про автора (авторів): прізвище, ім'я. по батькові, наукова ступінь,наукове звання, посада, місце роботи,поштова та/або e-mail адреси, контактні телефони - просимо надсилати до 15 травня 2018 року, тексти статей - до 15 червня 2018 року на e-mail адреси заповідника: nikz.kachanovka@gmail.com; 010382ts@gmail.com

УВАГА!

Без електронної версії матеріал друкуватися не буде!

Вимоги до оформлення електронного варіанту:

1.Текст обсягом до 10 сторінок, формат Microsoft Word, гарнітура (текст) Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1

2.Індекси посилань по тексту у квадратних дужках звичайними цифрами (напр.: [2, с.15]), де перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка

3.В кінці тексту:

- посилання на джерела та літературу в алфавітному порядку згідно з правилами бібліографічного опису;

- список умовних скорочень

4.Графіка (ілюстрації, таблиці, схеми) окремим файлом кожна. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці статті

5.Обов'язковою умовою для публікації матеріалів є наявність УДК (бібліографічний шифр за Універсальною десятинною класифікацією), а також анотацій і ключових слів мовою, якою викладена стаття.

Планується видання збірника матеріалів читань.

Запрошення на конференцію буде надіслано додатково.

Організаційний внесок – 100 грн. Сплачується під час реєстрації.

Довідки за телефонами:

0984296486; 0631209714 – Шевченко Тарас Михайлович

0969633708; 0635959522 – Шевченко Інна Миколаївна

Оргкомітет