Круглий стіл «Розпад Австро-Угорської монархії та проблеми національного державотворення в Центрально-Східній Європі. До 100-річчя утворення ЧСР, УНР, ЗУНР та відродження Польської держави»

Національна академія наук України

Інститут історії України

Комісія істориків України і Словаччини


запрошують взяти участь у «круглому столі» на тему:

«РОЗПАД АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ. До 100-річчя утворення ЧСР, УНР, ЗУНР та відродження Польської держави»,


який відбудеться 7-8 листопада 2018 р. в рамках

засідання Комісії істориків України і Словаччини,


за адресою:

Київ, вул. М. Грушевського, 4,

Інститут історії України НАН України (6 поверх, актовий зал).


ПРОГРАМА

«круглого столу» на тему:

«РОЗПАД АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ. До 100-річчя утворення ЧСР, УНР, ЗУНР та відродження Польської держави»


7 листопада 2018 р. 11.00 – початок роботи «круглого столу».


Вступне слово директора Інституту історії України НАН України, академіка НАН України Валерія Андрійовича Смолія.


Виступи учасників:

Андрій Мартинов, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук. Розпад імперій і формування Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин.

Ганна Харлан, науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук. Концепт Центрально-Східної Європи: започаткування процесу формування після Першої світової війни.

Мар’ян Гайдош, провідний науковий співробітник Інституту суспільних наук САН, кандидат історичних наук. Утворення ЧСР і детермінанти національної політики.

Степан Віднянський, завідувач відділу Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України. Томаш-Гаригг Масарик та Українська революція 1917-1921 рр.

Станіслав Конечни, провідний науковий співробітник Інституту суспільних наук САН, кандидат історичних наук. Утворення Чехословацької республіки і питання Словаччини у 1918-1919 рр.

Іван Боровець, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних наук.Пітсбурзька чесько-словацька декларація 1918 року: політичні та історіографічні інтерпретації.

Міхал Шмігель, доцент Університету Матея Бела в Банськей Бистриці, кандидат історичних наук. Колапс імперії і міграція населення Центральної та Східної Європи в кінці Першої світової війни і в повоєнних роках.

Ірина Матяш, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук. Утворення Української Народної Республіки і становлення національної дипломатичної та консульської служби (1917-1923 рр.).

Ігор Дацків, професор Тернопільського національного торговельно-економічного університету, доктор історичних наук. Брестський мир 1918 р. в історії української дипломатії.

Петер Шворц, професор Пряшівського університету імені П.Й. Шафарика, доктор історичних наук. Угорські русини та їх п’ять державотворчих концепцій (1918-1919).

Ігор Ліхтей, завідувач кафедри Ужгородського національного університету, кандидат історичних наук. Формування структури державного управління та адміністративний устрій Підкарпатської Русі у 1919 - 1921 роках.

Оксана Іваненко, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук. Міжкультурний діалог на тлі загострення міжнародних відносин в Європі напередодні Першої світової війни: зв’язки університетів Наддніпрянської України з науковими центрами Австро-Угорщини.

5be96ead52f7c.jpg


5be96eb70a7de.jpg


5be96ec18fada.jpg


5be42b592f82e.jpg


5be42b6418278.jpg


5be96a9a4175a.jpg


5be96c6e4c272.jpg


5be96c78cd87e.jpg


5be96c846d6b4.jpg


5be96c92cec28.jpg


5be96ca184529.jpg


5be96caec7964.jpg


5be96cbce82ea.jpg


5be96cce1ee2c.jpg


5be96cdddf0c6.jpg


5be96cec44a1a.jpg


5be96cfb74119.jpg


5be96d087e345.jpg


5be96d13f3c3c.jpg