Наукова конференція "Енциклопедистика в Україні: люди, ідеї, поступ"

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО»


Шановні колеги!


Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» запрошує Вас взяти участь у науковій конференції:

ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА В УКРАЇНІ: ЛЮДИ, ІДЕЇ, ПОСТУП

Наукова конференція відбудеться 14 листопада 2018 р.

Пропонуємо спільно з провідними фахівцями інших установ та закладів обговорити теоретичні та прикладні проблеми енциклопедистики.


Основна проблематика:

 • Витоки й традиції енциклопедистики в Україні.
 • Сподвижник енциклопедичної справи в Україні.
 • Структурно-стильові параметри друкованих енциклопедичних видань.
 • Принципи та критерії науково-інформаційного наповнення сучасних енциклопедій.
 • Структурно-стильові характеристики електронних енциклопедичних видань.
 • Регіональні та краєзнавчі енциклопедії України.
 • Універсальні, тематичні, галузеві, персональні енциклопедичні видання.
 • Українська енциклопедистика: здобутки, проблеми, перспективи.

Для участі необхідно до 4 листопада 2018 р. надіслати заявку з поміткою «конференція» (див. реєстраційну форму на с. 2) на електронну адресу: vuencyclopedia1@gmail.com

Матеріали конференції будуть опубліковані в колективній монографії. Участь у конференції й публікація матеріалів безкоштовні.

Про час і місце проведення конференції буде повідомлено додатково.

Координатор:

Березовський Олег Миколайович

тел.: +38 097-354-23-94

З повагою,

організаційний комітет.


РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника наукової конференції

«ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА В УКРАЇНІ: ЛЮДИ, ІДЕЇ, ПОСТУП

14 листопада 2018 року

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи

(повна назва організації)

Посада

Назва доповіді

Контактний телефон

Електронна пошта

Форма участі у круглому столі

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація матеріалів + усна доповідь

Тільки усна доповідь

Участь без доповіді та публікації

Статті повинні відповідати таким вимогам:

 • у правому верхньому куті — ім’я та прізвище автора, нижче по центру — назва статті;
 • на початку статті — анотація українською мовою (4-5 рядків курсивом) та ключові слова (курсивом);
 • у вступі зазначити: актуальність проблеми, огляд літератури за темою дослідження, мета наукової статті;
 • посилання на літературу подаються у вигляді звичайних наскрізних кінцевих виносок без квадратних дужок (наприклад: Упродовж останніх років студії пам’яті активно досліджують А. Киридон[1], Л. Нагорна[2]……);
 • в кінці статті після кінцевих виносок додати анотацію англійською мовою: по центру — слово SUMMARY, з правого боку — ім’я та прізвище автора, нижче — назва статті і текст (переклад з української);
 • текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені і мати однакове написання. Усі скорочення, які вживаються у статті вперше, розшифровувати. Наприклад: Центральний державний історичний архів України у місті Львові (далі — ЦДІА України у м. Львові).
 • мова — українська;
 • лапки у тексті «».

Обсяг наукової статті — до 40 тис. знаків (разом із бібліографією), MSWord, шрифт TimesNewRoman, 14 кеглемз інтервалом 1,5 (у тексті не має бути примусових переносів). Таблиці та інші ілюстрації до статті подавати (за необхідності) окремими файлами з розширенням *.jpg або *.tiff , розмір — 200 dpi, у якісному виконанні. Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком у тексті після анотації.[1] Киридон А.М. Гетеротопії пам’яті: Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті. — К. : Ніка-Центр, 2016. — 320 с.

[2] Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 328 с.