Засідання спеціалізованої вченої ради 21 грудня 2018 р.

Порядок денний

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01

для захисту дисертацій від 21 грудня 2018 р.


1. Захист дисертації Ніколайчука Дмитрія Олександровича на тему: “Київська губернська адміністрація (1860-ті – 1917 р.): повноваження, структура, кадровий склад”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 - історія України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Рубльов Олександр Сергійович, учений секретар, Інститут історії України НАН України.

Офіційні опоненти:

Коляда Ігор Анатолійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри методики навчання суспільно-політичних дисциплін і uендерної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України.

Ільницький Ігор Васильович, кандидат історичних наук, викладач-методист, ДВНЗ «Калуський політехнічний коледж».


2. Захист дисертації Карана Дмитра Борисовича на тему: “Костянтин Харлампович (1870-1932): особистість, науковець, громадський діяч", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 - історія України.

Науковий керівник: Гуржій Олександр Іванович, доктор історичних наук, головний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України.

Офіційні опоненти:

Синявська Лариса Іванівна, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України Навчально-наукового інституту історії і філософії, Черкаський національний університетімені Богдана Хмельницького МОН України.

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор,директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка МОН України.


3. Прийом на експертну комісію.