Засідання Вченої ради Інституту історії України НАН України 20 грудня 2018 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

20 грудня 2018 р.

14-30


1. Звіт Інституту історії України НАН України про наукову та науково-організаційну діяльність у 2018 р.

Доповідають: О. С. Рубльов

О. П. Реєнт

Г. В. Боряк

В. А. Смолій


2 Рекомендація до друку колективної монографії «НАРИСИ З СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРІОПИСАННЯ: СУБДИСЦИПЛІНАРНІ НАПРЯМИ».

Доповідають: О. П. Реєнт

Г. В. Боряк

О. А. Удод


3. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії д.і.н. П. М. БОНДАРЧУКА «РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА 1940-Х ‒ СЕРЕДИНА 1980-Х РОКІВ): ІСТОРИКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ».

Доповідають: В. М. Даниленко

О. С. Рубльов

О. Є. Лисенко