Рада молодих вчених:

Рада молодих вчених Інституту історії України НАН України – колегіальний виборний (терміном на три роки) дорадчий орган, що об’єднує молодих вчених та діє відповідно до положення про цю раду. Метою її діяльності є сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих вчених, а також забезпечення представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів в Інституті, підвищення їх ролі у формуванні наукової політики та роботі установи.

ПОЛОЖЕННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

Звіт про діяльність Ради молодих вчених за 2015-2017 рр.

Милько В. Перспективи та напрямки діяльності Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України / В. Милько // Український історичний збірник. – 2015. – Вип. 18. – С. 400–403.