Центр дослідження цивілізацій Причорномор’я

Центр досліджує дві цивілізації, що займали степи та чорноморське узбережжя України, їхню взаємодію та роль в історії України. Одну представляли кочові скотарі Євразійського Степу, відому від кіммерійців та скіфів до Кримського ханату. Іншу – спільноти Середземномор'я, зокрема греки, візантійці, італійці та османці. У фокусі дослідження цивілізацій – автентичні писемні джерела, головно грецькі та тюркські.