Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

ІСТОРИКИ І ВІЙНА

Institute of History of Ukraine

Theoretical and methodological problems of research of world-historical process.
The general concept of world and national history. Methods of historical research and special historical disciplines. Ancient and medieval history of Ukraine. Ukraine in ХVІІІ – ХІХ centuries. History of Ukraine ХХ century. Ethnic History. The national revival of Ukrainian people. Modern national and ethno-cultural processes. Religion and church in Ukraine. History and current problems of international relations. Ukraine in the European and global socio-historical process.

Useful links