This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

29 (16) травня– 15 (2) жовтня 1913 (середа - вівторок)

У м. Києві відбулася Всеросійська сільськогосподарська промислова та художня виставка.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. – С.201.

22 вересня 1915 (середа)

Етапова команда (командування) 2-ї австро-угорської армії (командувач Бем-Ермолі) видала розпорядок до підлеглих собі органів воєнної адміністрації в занятих оластях російської України, в якому застерегла права української мови. Зокрема, було визнано необхідним в округах Когресової Польщі, розташованих на схід від східного кордону округів Любартова, Люблина і Янова, у зносинах з представниками українського населення вживати української мови, друкувати офіційні оголошення також і українською мовою як і приймати написані нею подання і скарги. Органам місцевого самоврядування дозволялося самостійно обирати мову свого урядування з німецької, польської та української.
Діло. – 1915. – 6 листопада. – Ч. 86. – С. 2.

Вересень 1916

Провал переговорів про обмін кореспондента „Нового Времени” Д.Б. Янчевецького, які велися міністерством закордонних справ Росії за посередництвом іспанського посла у Відні п. Кастро, оскільки Австрія погоджувалася обміняти лише на митрополита А. Шептицького, тоді як російська сторона не погоджувалася на це.
Украинская Жизнь. – 1916. – № 7-8. – С. 113 – 114.

Вересень 1916

Землевласник Полтавської губернії п. В. Шемет звернувся до попечителя київського навчального округа з проханням відкрити у Лубнах гімназію з українською мовою навчання, однак той відхилив його. У відповідь В. Шемет звернувся до графа П.Н. Ігнатьєва.
Украинская Жизнь. – 1916. – № 7-8. – С. 115.

Вересень 1916

м. Львів. На 20 сотенників за гальбу подорожчало пиво і коштує 76 сот. (на початку війни – 24 сот.). Також обмежено час продажу пива – з 7 до 10 вечора, і об’єм споживання (до 2 гальб).
Свобода. – 1916. – № 40, 30 вересня.

Вересень 1918

Київ. Міністерство фінансів передало Раді міністрів Української Держави доповідь з обгрунтуванням необхідності розв’язання питання про дальшу долю української частини загальноросійського боргу і упорядкування справи сплати відсотків по позиках. В зв’язку з анулюванням в РСФРР процентних паперів ці цінні папери масово переміщувалися в Україну, що перешкоджало встановленню хоч якоїсь фінансової стабільності. Міністерство фінансів, зокрема, відмовилося від загального поновлення оплати купонів позик, випущених або гарантованих колишнім російським урядом, і обрало форму “выдачи авансов в счет процентов по бумагам этих займов”. Разом з тим, згадані папери реєструвалися з метою надання під час мирних переговорів з РСФРР “защиты проживающим на Украине держателям этих бумаг”.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 255. – Арк. 29 (із зв.). – 3

Вересень 1918

Київ. Відбувалися переговори директора німецького Королівського музею старовини доктора Віганда й дослідника Ольвії, Тіри і Березані, колишнього професора Новоросійського університету Штерна з Головним управлінням мистецтва та національної культури щодо фахової та фінансової допомоги німецьких вчених в організації розкопок Ольвії в обмін на передачу половини знайдених в ході досліджень пам’яток до німецький музеїв. Головне управління мистецтва та національної культури відхилило таку співправцю, оскільки було категорично проти вивозу національних реліквій за межі України.
Наше минуле. – 1918. – № 1- 2. – С.198.

Вересень 1918

У серпні-вересні вперше у Києві в Інтимному театрі виступав з концертами Леонід Утьосов.
Рибаков М.О. Хрещатик відомий і невідомий. – Київ, 2003. – С.241.

21-22 (8-9) вересня 1918 (субота-неділя)

В Києві відбулась конференція соціалістів-федералістів. У доповідях з місць відзначалось тяжке становище, у якому перебували українські партійні і культурні організації, значна русифікація на харківщині і полонізація на Волині. Конференція ухвалила, що треба домагатися зміцнення міжнародного становища України через визнання її як самостійної держави. Стосунки нових держав, що утворилися з розпадом російської імперії, мають грунтуватись на повній пошані і визнанні самостійності України.
Народня воля. – 1918. - 26 (13) вересня.

22 (9) вересня 1918 (неділя)

Всеукраїнський центральний ВРК видав наказ про формування повстанських дивізій. 1-шу дивізію очолив Кропив’янський. 2-гу – Ауссем.
Гражданская война на Украине 1918-1920 гг. – Сборник документов и материалов. – В трех томах, четырех книгах. – Т.1, кн.1. – К., 1967. – С.343-345.

22 (9) вересня 1918 (неділя)

Київ. Початок видання нелегальної газети “Київський комуніст” – органу підпільних обласного і міського комітетів КП(б)У.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф.. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — К., 1995. — С.281.

14 березня 1919 (п’ятниця)

Червона армія зайняла Мелітополь, 15 березня був зайнятий Бердянськ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 706.

Вересень 1919

Розформування дивізії “Запорізька Січ” та арешт її командира отамана Ю.Божка за невиконання наказів командування армії УНР.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 320.

11 вересня – 12 листопада 1919

Миколаївський повіт Херсонської губ. Повстання селян с. Полтавки (Баштанки) та навколишніх сіл проти денікінського режиму. Сили повстанців нараховували до 20 тис. озброєного війська. Було утворено т. зв. “Баштанську республіку” — територію, на якій існувала влада рад.
Супруненко М.І. Боротьба трудящих України проти денікінщини. — С. 177–178.

22 вересня 1919 (понеділок)

Кам’янець–Подільський. Спільне засідання уряду та Директорії ухвалило рішення про негайне відправлення до Польщі військово–політичної місії на чолі з виконуючим обов’язки міністра закордонних справ А.Лівицьким.
ЦДАВО України. Ф. 1065. — Оп. 1. — Спр. 16. — Арк. 93.

22 вересня 1919 (понеділок)

Катеринослав. Повідомлення про заборону добровольчим командуванням виконання гімну “Ще не вмерла Україна” під загрозою суворої кари.
Український козак. — 1919. — 25 вересня.

22 вересня 1919 (понеділок)

Представники українських середніх шкіл Києва (п’ять гімназій, дві семінарії, гімназія для дорослих, підготовчі курси для вступу до університету) подали попечителю шкільної округи меморандум про стан української освіти. Головна вимога: негайне скасування наказів про позбавлення українських шкіл права на державне утримання.
Рада. — 1919. — 11(24) вересня.

середина серпня – вересень 1920

Рейд загонів отамана Н. Махна по Миргородському, Кременчуцькому, Кобеляцькому, Костянтиноградському і Старобільському повітах.
Верстюк В. Махновщина. – К., 1991. – С. 250.

Вересень 1920

Частини УГА на чолі з генералом А.Кравсом через Карпати пробилися до Чехо-Словаччини, де були роззброєні і інтерновані у таборі м.Ліберці.
Західно-Українська Народна Республіка. Том 1. Документи і матеріали у 5-ти томах. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 36.

Вересень 1920

Звернення Галревкому до трудящих Галичини з закликом добровільно вступати до лав Червоної армії.
Під прапором Жовтня. – Львів, 1957. – С. 608 – 612.