Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

ІСТОРИКИ І ВІЙНА

This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

Листопад–грудень 1913

У м. Катеринодарі у військовому суді розбиралася сенсаційна справа про зграю "степових дияволів", які півтора року тероризували Донську та Кубанську області і Ставропольський край грабунками. У зграї приймали участь близько 150 осіб. У 1911 р. їх було затримано на австрійському кордоні. На лаві підсудних опинились 67 (48 чоловік та 18 жінок).
Хроника России ХХ век.П.П.Черкасов, А.В.Шубин и др. – М., 2002. – С.171.

Листопад 1916

Франца Кікаля призначено новим комендантом січових стрільців.
Свобода. – 1916. – № 48, 25 листопада.

В ніч з 14(1) на 15(2) листопада З 1918 (четверга на п’ятницю)

Київ. Гетьман Павло Скоропадський затвердив ухвалений Радою міністрів Української Держави “Закон про заснування Української Академії наук” та видав наказ ч.322 по Міністерству народної освіти про затвердження первісного складу УАН з 12 дійсних членів Академії. Першими дійсними членами (академіками) УАН стали: по відділу історично-філологічних наук: Д.І. Багалій, А.Ю. Кримський, М.І. Петров, С. Смаль-Стоцький; по відділу фізично-математичних наук: В.І. Вернадський, С.П. Тимошенко, М.Ф. Кащенко, П.А. Тутковський; по відділу соціальних наук: М.І. Туган-Барановський, Ф.В. Тарновський, В.А. Косинський, О.І. Левицький.
Державний вістник. – 1918. – 22 листопада.

16 (3) листопада 1918 (субота)

На засіданні Ради міністрів військовий міністр доповів про внутрішнє становище в державі. Міністр закордонних справ повідомив про прибуття в Одесу ескадри держав Антанти. Було ухвалено направити членів уряду для зустрічі їхніх представників. На пропозицію Гетьмана П.Скоропадського обговорили питання про прапор, який мав бути піднятий на військових і торговельних судах при зустрічі ескадри. Рада міністрів підтримала пропозицію держав, що утворились на теренах колишньої Росії, про скликання в Україні конгресу їх представників. Уряд ухвалив виділити понад 14 млн. крб. на постачання німецьких військ продовольством, висловивши побажання, щоб німецькі війська допомогли підтримати в Україні порядок. Була схвалена дострокова мобілізація молодих людей 1899 р. народження. Міністру внутрішніх справ надавалось право збільшувати кількісний стан добровольчих дружин.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 7. – Арк. 47-47 зв., 48-48 зв., 49-49 зв.

16 (3) листопада 1918 (субота)

Почалося збройне повстання проти Гетьмана П.Скоропадського виступом січових стрільців в Білій Церкві – гетьманська залога розбіглась без боротьби. Під контроль були взяті телефон і телеграф, з в’язниць звільнені політичні в’язні. Повстанці зупиняли потяги, затримували вартових. Австрійські військові ешелони роззброювали, реквізували коней і спорядження. Сотня січових стрільців під командою сотника Сушка рушила залізницею на Київ. Вночі вони зайняли важливий залізничний вузол Фастів.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 250. – Арк. 19 Історія українського війська. – Львів, 1992. – С.452.

16 (3) листопада 1918 (субота)

Опублікована Грамота П.Скоропадського до усіх громадян і козаків від 14(1) 1918 р. Згадавши про перемир’я між Німеччиною і державами Згоди, Гетьман накреслив нові державні завдання, зокрема наголошував на відновленні давньої могутності і сили Всеросійської держави і на тому, що в цій федерації Україна має посісти одне з перших місць. П.Скоропадський висловлював переконання, що Україні належить першій виступити в справі утворення Всеросійської федерації, “якої конечною метою буде відновлення Великої Росії”. Виконання цього плану Гетьман покладав на тільки-но сформований новий уряд України.
Державний вістник. – 1918. - 16 листопада.

16 (3) листопада 1918 (субота)

Гетьманською вартою розігнано демонстрації у Києві в зв’язку з оголошенням міста на військовому стані.
Гражданская война на Украине 1918-1920 гг. – Сборник документов и материалов. – В трех томах. – Четырех книгах. – Т.1, кн.1. – К. – 1967. – С.432.

16 (3) листопада 1918 (субота)

Подільська губернія. Повідомлення про розклад дислокованих там частин окупаційної армії під впливом революційних подій в Австро-Угорщині.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 76. – Арк. 327-328 (із зв.).

17 (4) листопада 1918 (неділя)

Місія Кубанського крайового уряду заключила з урядом Української Держави договір про торгівельні, консульські й мореходні зносини, а з 13 листопада ц.р. були встановлені взаємні переводні операції, як банківські, так і ощадних кас. Того ж дня укладено залізничну конвенцію з Кубанню, а також відряджено туди українську місію з полковником Ф.Боржинським.
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – У двох томах. – Т.ІІ. – Українська Гетьманська Держава 1918 року. – К., 2002. – С.138.

17 (4) листопада 1918 (неділя)

Вранці до Фастова прибула решта сил січових стрільців, С.Петлюра і Директорія. Німецький гарнізон міста дотримався нейтралітету щодо дальшого просування республіканських підрозділів на Київ. Того ж дня січові стрільці зайняли ст.Мотовилівка. Гетьманські частини підійшли до ст. Васильків.
Історія українського війська. – Львів, 1992. – С.432.

17 (4) листопада 1918 (неділя)

Укладено угоду між Директорією Української Народної Республіки та Великою радою німецьких солдатів Києва про нейтралітет німецького війська.
ЦДАВО України. – Ф.1078. – Оп.1. – Спр. 20. – Арк. 1.

17 (4) листопада 1918 (неділя)

У Києві отримана телеграма А.Денікіна, в якій він повідомляв, що коли “Україна стала на шлях російської державності”, то він вважає необхідним піти на угоду з питання про утворення єдиного фронту, єдиного командування для боротьби з більшовиками, єдиного російського представництва на міжнародному конгресі. Для здійснення цього плану А.Денікін висував три умови: відновлення єдиної Росії, боротьба з більшовиками до кінця і дотримання договорів з Антантою та остаточної відмови від німецької орієнтації.
Гражданская война на Украине 1019-1920 гг. – Сборник документов и материалов. – В трех томах, четырех книгах. – Т.1. – Кн.1. – К., 1967. - С.435-436.

17 (4) листопада 1918 (неділя)

За рішенням ЦК РКП(б) та РНК РСФРР створено Реввійськраду Окремої групи військ Курського напрямку (майбутнього Українського фронту) у складі В.Антонова-Овсієнка, В.Затонського та Й.Сталіна. Реввійськрада розробила план дій. ЦК РКП(б) направив на допомогу більшовикам України кілька груп партійних і радянських та військових працівників.
Історія Української РСР. – Т.V. – К., 1977. – С.325.

18 (5) листопада 1918 (понеділок)

Кролевець, Чернігівської губернії. Арешт військового начальника та чинів міської державної варти повсталими сірожупанниками і звільнення їх після втручання німецького командування. Розгортання повстання і розлад серед його учасників.
ЦДАВОВУ. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 79. – Арк. 188-188 зв.

18 (5) листопада 1918 (понеділок)

Рада міністрів Української держави схвалила асигнування у розпорядження Головнокомандуючого всіма збройними силами на території України 3 млн. крб. на організацію оборони країни. По доповіді міністра внутрішніх справ уряд ухвалив закликати на дійсну службу всіх офіцерів віком до 50 років, всіх унтер-офіцерів, що служили надстроково, усіх колишніх військовослужбовців, що навчались у вищих учбових закладах, та чиновників. Строки заклику мав визначити Головнокомандуючий всіма збройними силами України. Пропонувалось приймати і всіх добровольців. Урядові було повідомлено про організацію хліборобів для охорони порядку. Уряд схвалив передачу Бюро преси у відання Голови Ради міністрів. Остання заслухавши доповідь про роботу комісії з аграрної реформи, ухвалила вважати необхідним скликати велику комісію з цього питання.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 7. – Арк. 50-50 зв., 51-51 зв., 52

18 (5) листопада 1918 (понеділок)

Відбувся жорстокий бій між ст. Мотовилівкою і м.Васильковом, де підрозділ січових стрільців зустрів на своєму шляху добірну московську офіцерську дружину під командуванням князя Святополк-Мірського, частини гетьманської гвардії, сердюків, добре озброєних та з броневим потягом. Спочатку перевага у бою була на боці гетьманців та їхній опір було зламано з підходом підкріплення до січових стрільців. Гетьманці понесли великі втрати і відступили. Того вечора січові стрільці захопили Васильків.
Історія січових стрільців. – К., 1992. – С.128-139.

18 (5) листопада 1918 (понеділок)

На цей час частини С.Петлюри оволоділи Козятином, Бердичевом. С.Петлюра вступив у контакт з німецьким командуванням та солдатськими депутатами.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 95. – Арк. 254.

19 (6) листопада 1918 (вівторок)

У наказі по армії Української Держави, підписаному Гетьманом П.Скоропадським, загальне командування всіма збройними силами в Україні передавалось генералу графу Келлеру на правах Головнокомандуючого арміями фронту, а територія України оголошувалась театром військових дій. Вся цивільна адміністрація також підпорядковувалась генералу Келлеру.
ЦДАВО України. – Ф.1074. – Оп.1. – Спр. 9. – Арк. 8.

19 (6) листопада 1918 (вівторок)

Рівне. Поширена відозва до населення утвореної 18 листопада Ровенської Української ради про перехід до неї 19 листопада усієї влади у місті та повіті. Будь-які виступи мали припинятися з допомогою збройної сили. Відозва була надрукована українською, російською та єврейською мовами.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 79. - Акр. 308.