This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

Листопад–грудень 1913

У м. Катеринодарі у військовому суді розбиралася сенсаційна справа про зграю "степових дияволів", які півтора року тероризували Донську та Кубанську області і Ставропольський край грабунками. У зграї приймали участь близько 150 осіб. У 1911 р. їх було затримано на австрійському кордоні. На лаві підсудних опинились 67 (48 чоловік та 18 жінок).
Хроника России ХХ век.П.П.Черкасов, А.В.Шубин и др. – М., 2002. – С.171.

5–12 грудня (22–29 листопада) 1915 (неділя – неділя)

У Харкові під головуванням начальника Гірничого управління півдня Росії С.Сучкова відбувся ювілейний – 40-й З’їзд промисловців гірничої галузі півдня Росії. Делегати з’їзду негативно поставились до проекта закону про реквізицію мінерального палива на користь держави, ухвалили рішення про заснування Народного університету ім. Л.Лутугіна і виділення для цього сумарного капіталу в 500 тис. рублів, обрали головою Ради з’їзду на 1915–1916 р. М. фон Дітмара.
Приднепровский край. – 1915. – 22, 24, 26, 29 ноября, 3 декабря.

Грудень 1916

Чернігівське повітове земське зібрання вирішило просити про надання права вести навчання у народних школах української мовою; про дозвіл на викладання українознавства в учительських семінаріях і учительських інститутах; про допуск книг українською мовою у народні бібліотеки і читальні.
Кіевская Земская Газета. – 1916. – № 82, 31 грудня.

5 грудня (22 листопада) 1918 (четвер)

Рада міністрів, заслухавши доповідь Головнокомандуючого про становище на театрі військових дій, ухвалила звернути увагу німецького командування на те, що дії повстанців загрожують залізничному сполученню. Був схвалений законопроект про мобілізацію всього чоловічого населення, здатного носити зброю, народження з 1 січня 1889 р. по 31 грудня 1898 . включно. Голова Ради міністрів С.Гербель повідомив про час можливого прибуття військ Антанти в Україну. Уряд ухвалив телеграфувати в Одесу про стан у Києві. Було підтверджено повноваження Харківського губернського старости, що звернувся по військову допомогу до генералів А.Денікіна і П.Краснова. Міністри заслухали прохання князя Долгорукого надати 25 млн. крб. на формування Північної армії. Уряд, який вже передав 3 млн. крб., зажадав, щоб йому були надані відомості про комітет по формуванню цієї армії та про те, що вже зроблено. Рада міністрів розглянула ряд питань по асигнуванню, серед яких затвердила 35 млн. крб. на купівлю військового майна.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 7. – Арк. 76-76 зв., 77-77 зв., 78-78 зв.

5 грудня (22 листопада) 1918 (четвер)

У Катеринославі на зборах представників демократичного міського і земського самоврядувань, на яких обрали губернського комісара К.Лоського, представники 8-го корпусу заявили про підтримку влади, що організовувалася. Губернське земство звернулося до командира корпусу з проханням посприяти у передачі справ губернським старостою, який репрезентував гетьманську адміністрацію і тримався, спираючись на збройну добровольчу дружину.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 246. – Арк. 8

5 грудня (22 листопада) 1918 (четвер)

Підписано договір про консульські та торгівельні зносини, про мореплавство і транзит між Українською Державою та Грузією.
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – У двох томах. –Т.ІІ. – Українська Гетьманська Держава 1918 року. – К., 2002. – С.100.

5 грудня (22 листопада) 1918 (четвер)

Завідуючий закордонним відділом Тимчасового робітничо-селянського уряду України Г.П’ятаков порушив клопотання перед народним комісаром закордонних справ РСФРР Г.Чичеріним про дозвіл пропуску німецьких військ, які поверталися на батьківщину з України, через територію радянської Росії.
Гражданская война на Украине 1918-1920 гг. - Сборник документов и материалов. – В трех томах, четрых книгах. – Т.1, кн.1. – К., 1967. – С.479; Освободи

14 березня 1919 (п’ятниця)

Червона армія зайняла Мелітополь, 15 березня був зайнятий Бердянськ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 706.

14 жовтня 1919 (вівторок)

Свято присяги у Кам’янці–Подільському. Урочиста присяга Директорії, уряду та армії на вірність УНР. Увечері в місцевому театрі відбулась з приводу урочистостей вистава “Наталка–Полтавка”.
Україна. — 1919. — 15 жовтня.

14 жовтня 1919 (вівторок)

Кам’янець–Подільський. Універсал Директорії УНР до українського народу з повідомленням про заснування Священного Синоду Української автокефальної православної церкви та початок його діяльності від 14 жовтня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 1429. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 15; Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 254.

Середина жовтня — грудень 1919

Активні бойові дій білогвардійської групи військ під командою ген. О.Ревішина проти Революційно–повстанської армії України (махновців). Групу було створено з кінних козачих полків, знятих ген. Денікіним з фронту. У боях брав участь також корпус ген. Я.Слащова. Бої з махновцями стали важливим фактором загальної поразки білогвардійських армій.
Деникин А.И. Поход на Москву. — С. 146–147.

Грудень 1919

Харків. Прибуття до міста Всеукрревкому. Під тиском ЦК РКП(б) ЦК КП(б)У та Всеукрревком зробили своєю резиденцією не "буржуазно-націоналістичний" Київ, а "пролетарський" Харків, який залишався столицею України до 1934 р.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — С. 334.

Грудень 1919

Житомир. Утворення ЦК боротьбистів Революційного комітету Правобережжя у складі І.Немоловського, Войцехівського, С.Савицького. Комітет призначив О.Волоха головнокомандуючим "Червоної армії України".
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 331.

5 грудня 1919 (п’ятниця)

Нова Чортория. Уряд УНР ухвалив рішення про доцільність виїзду С.Петлюри до Варшави. У своєму останньому наказі по війську Головний отаман оголосив про призначення командувачем Дієвої армії отамана М.Омеляновича-Павленка. Того ж дня Голова Директорії разом з начальником штабу армії ген. М.Юнаковим виїхав до Варшави.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 324-325.

5 грудня 1919 (п’ятниця)

Москва. УІІ Всеросійський з'їзд Рад ухвалив звернення до пригноблених націй, в якому, обіцяючи українському народу підтримку у боротьбі до повного соціального і національного визволення, підтверджував "виключне право українських робітників і трудящих селян вирішити питання про остаточну форму союзу з трудящими масами інших радянських республік".
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919-1920). — С. 12.

1 – 7 грудня 1920 (середа – вівторок)

Проведення Всеукраїнського “Тижня захисту дітей”, організованого Народним комісаріатом освіти УСРР та Радою захисту дітей. Протягом цих днів для дітей безкоштовно працювали кінематографи, театри, музичні заклади.
Відчит Народного комісаріату освіти VI Всеукраїнському з’їздові Рад. – Х., 1921. – С. 10.

Грудень 1920

Харків. Створення на базі Всеукрвидаву видавничого об’єднання – Державного видавництва України (ДВУ) при ВУЦВК. Завданням ДВУ було: об’єднання та регулювання діяльності всіх радянських, партійних установ, а також військових, громадських, кооперативних, наукових і літературних товариств, що видавали літературу, регулювання роботи всієї періодичної преси (дозвіл на вихід у світ, визначення форматів, тиражів), розподіл паперу, реєстрація та розповсюдження всіх видів друку.
Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917 –1920 рр.). – К., 1961. – С. 313.

Грудень 1920

Проводення “Тижня освіти” для популяризації ідеї радянської освіти.
Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917 –1920 рр.). – К., 1961. – С. 342.

Початок грудня 1920

Переїзд трьома ешелонами залишків Дієвої армії УНР через Тернополь – Львів – Перемишль – Розвадів у табори для інтернування в Александрові, Ланцуті, Пйотркуві, Каліші, Вадовицях, Пикуличах, Ченстохові, Стшалкові, Щипйорно, Тухолі, Домб’є (Польща).
ЦДАВО України. – Ф. 5235. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 1604. – Арк. 61.

2 – 8 грудня 1920 (четвер – середа)

Мелітопольська повітова робітничо-селянська і червоноармійська безпартійна конференція, на якій ухвалено резолюції за доповіддю ревкома та відділу народної освіти, з продовольчого питання (вказано на необхідність зосередження в руках державних продовольчих органів заготівлю та постачання проуктами для “позбавлення робітників і селян тягаря непосильних вільних спекулятивних цін”).
За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний о борьбе трудящихся за установление и упрочение советской власти на территории Зап