This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

21 – 22 (8 –9) січня 1918 (понеділк-вівторок)

В Києві проходило об’єднане засідання окружної Ради солдатських депутатів разом з представниками військових комітетів частин гарнізону, на якому було заслухано делегатів, посланих для переговорів з радянським командуванням загонів, що наступали на Чернігівщині. Гострі дебати розгорнулись у зв’язку з одержанням повідомлення про те, що делегація УЦР в Брест-Литовську почала сепаратні переговори про укладення миру. Генеральний секретар міжнародних справ О.Шульгін спростував це твердження і закликав до боротьби з радянськими військами. Спираючись на солдат-більшовиків, що групувались навколо представників українського полку ім.Т.Шевченка, більшовики запропонували дві резолюції з вимогою розпуска УЦР і скликання з’їзду рад. Збори 175 голосами проти 135 ухвалили резолюцію про активну боротьбу з революційними силами, але з вимогою якомога скоріше скликати з’їзд рад для вирішення питання про владу рад.
Последние новости (Киев, вечерний выпуск). – 1918. – 10 січня.

22(9) січня 1918 (вівторок)

На об’єднаному засіданні Київської ради робітничих депутатів разом з представниками правлінь профспілок і фабзавкомів була ухвалена запропонована більшовиками резолюція з вимогою розпустити Українську Центральну Раду і встановити владу рад. У цей день у місті створено більшовицькою організацією загальноміський штаб по підготовці повстання і розпочато організацію районних штабів.
Киевская мысль (вечерний выпуск). – 1918. – 10 січня; Очерки истории киевских городской и областной партийных организаций. – К., 1918. – С.197.

Січень 1919

Житомир. Заснування Волинського Українського національного товариства з метою згуртування українського громадянства для побудови української національної держави
Україна. — 1919. — 16 вересня.

Січень 1919

Київ. Директорія УНР, з огляду на велике національне значення могили Т.Шевченка у Каневі, постановила визнати могилу Кобзаря національної власністю. Для її впорядкування було створено відповідний комітет та виділено 5 млн. карбованців.
Українська Ставка. — 1919. — 12 січня.

Січень 1919

Київ. Засновано Всеукраїнську спілку діячів театрального мистецтва, журнал “Театр” під ред. С.Черкасенка. Директорія УНР доручила міністерству освіти виробити законопроект про українізацію міського оперного театру: заснувати український державний оперний театр.
Нова Рада. — 1919. — 26 січня.

14 січня 1919 (вівторок)

Харків. Публікація постанови Тимчасового робітничо–селянського уряду України про переведення годинникової стрілки на 1 годину 25 хвилин уперед.
Известия Временного рабоче–крестьянского правительства Украины. — 1919. — 14 января.

14 січня 1919 (вівторок)

На засіданні Київської єврейської громади була заслухана надзвичайна доповідь про погроми і насильства над євреями, які мали місце в Україні. Страшні факти, наведені у доповіді, зробили велике враження на присутніх. Збори одностайно ухвалили резолюцію протесту.
Нова Рада. — 1919. — 17 січня.

22 січня 1919 (середа)

Вінниця. Відбулось свято з нагоди річниці проголошення самостійності України.
Українська Ставка. — 1919. — 25 січня.

Січень 1922

На промислових підприємствах республіки висунуто на профспілкову роботу заступниками керівників-комуністів 180 робітників-активістів.
Правда, Москва, 1922, 7 февраля.

22-27 січня 1922 (неділя – п’ятниця)

Харків. Відкрилася ІІ Всеукраїнська конференція профспілок. Порядок денний: звіт про діяльність ВЦРПС; звіт про діяльність Південбюро ВЦРПС; завдання профспілок; про діяльність Вищої ради народного господарства; про організацію праці; про охорону праці.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 25 січня.

16-27 січня 1923 (п’ятниця субота)

Харків. Відбулася нарада представників голодуючих місцевостей, скликана ЦК по боротьбі з наслідками голоду при ВУЦВК. Порядок денний: доповіді з місць про стан у неврожайних повітах; план організації допомоги населенню цих місцевостей.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1923, 30 січня.

1925

Повідомлялося, що з січня по липень у трьох найбільших промислових округах Донбасу – Артемівському, Луганському та Сталінському було висунуто на відповідальну господарську роботу 701 робітника.
Правда, Москва, 1925, 4 августа.

Січень 1939

Карпатська Україна. Ряд населених пунктів, зокрема громадська рада Перечина, на знак своєї шани і поваги проголосили прем’єра А.Волошина почесним громадянином своїх містечок. Населення м.Терново над Тисою через свою делегацію вручило прем’єрові почесний диплом громадянина свого села.
Діло. – 1939. — 27 січня, 5 лютого

Січень 1940

Діюча Червона армія. Спецоргани повідомили про те, що червоноармійці Сидоренко, Кашевський та Дуденко з 41го запасного окремого стрілецького батальйону, який перекидався залізницею до театру воєнних дій, висловлювали такі думки: «Партія докерувалася, що нема в країні ні хліба, ні м’яса, ні навіть сірників. У Польщі раніше краще жили, ніж після визволення радянською владою. Ззахідних українців скинули ярмо, а хомут надягли. Партія кинула гасло «Геть війну!», а сама воює за чужі землі. На фронт не підемо...». «Я не знаю за що ми воюємо, — зазначав червоноармієць цього ж батальйону Черняк М. — При радянській владі я жив погано, а тих, кого ми визволили — вони жили краще. Тож навіщо їх визволяти?» «Дома з голоду мруть, а ми йдемо захищати когось і навіщось»,— обурювався його однополчанин Мельник».«Нас женуть наубій, нам не треба захищати радянську владу»,—заявив червоноармієць Пожег. В цій частині, крім виявлених НКВС «антирадянських висловлювань», були також зафіксовані погрози командирам, а 100 осіб утекли з ешелону по дорозі на фронт. В спецповідомленях НКВС повідомлялося також, що червоноармійці висловлювали упевненість в тому, що, мовляв, фінський народ тому так уперто чинить опір Червоній армії, що добре знає про ті страждання, які перенесли селяни в СРСР під час колективізації.
Гриневич В.А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). — С.171-172;РДВА. — Ф.9. — Оп.39. — Спр.86. — Ар

21-22 січня 1969 (вівторок — середа)

З нагоди успішного запуску та стикування космічних кораблів “Союз-4” і “Союз-5” на підприємствах машинобудівної галузі Києва, Донецька, Івано-Франківська, Житомира, Кіровограда, Кривого Рогу, Львова, Севастополя, Херсона відбулись урочисті мітинги.
ЦДАВО України. — Ф. 5111. — Оп.1. — Спр.724. — Арк. 223; Спр. 758. — Арк. 36-44.

Січень 1971

Виповнилось 10 років товариству „Україна”, яке підтримувало зв’язки з українськими організаціями за кордоном (США, Канада, Бельгія, Голландія, ФРН, Австрія, Аргентина) та видавало газету „Вісті з України” і газету „News from Ukraine” англійською мовою, пропагуючи радянський спосіб життя.
Радянська Україна. – 1971. – 9 січня.

1981 1981

Українська РСР стала членом Комітету з питань ліквідації дискримінації щодо жінок.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. – К., 1995. – С.609.

Січень 1988

Український культурологічний клуб провів акцію у справі конституційного захисту української мови. Анатолій Битченко – член УКК – звернувся до Комісії законодавчих передбачень Верховної Ради УРСР з пропозицією щодо конституційного захисту української мови. Тобто, щоб українській мові надати права державної мови.
Камінський Анатоль. На перехідному етапі. “Гласність”, “перебудова” і “демократизація” на Україні. – Мюнхен, 1990. – С.417.

1987-1988 1988

На сторінках газети “Радянська Україна” під рубрикою “Як живеш, заповіднику?” регулярно друкувалися матеріали рейду-перевірки природоохоронної роботи в 12 державних заповідниках та двох природних національних парках УРСР. Така спільна робота Держкомприроди УРСР і редакції газети з залученням провідних науковців проведена в Україні вперше.
Радянська Україна. – 1989. – 4 лютого.

22 січня 1988 (п’ятниця)

Саскатун (Канада). Зусиллями Комітету українців Канади були проведені заходи, присвячені роковинам проголошення самостійної соборної Української держави, 1000-ліття християнства в Україні та видання другого тому Енциклопедії України англійською мовою.
Український голос (Вінніпег). – 1988. - 8 лютого.