Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Листопад–грудень 1913

У м. Катеринодарі у військовому суді розбиралася сенсаційна справа про зграю "степових дияволів", які півтора року тероризували Донську та Кубанську області і Ставропольський край грабунками. У зграї приймали участь близько 150 осіб. У 1911 р. їх було затримано на австрійському кордоні. На лаві підсудних опинились 67 (48 чоловік та 18 жінок).
Хроника России ХХ век.П.П.Черкасов, А.В.Шубин и др. – М., 2002. – С.171.

5–12 грудня (22–29 листопада) 1915 (неділя – неділя)

У Харкові під головуванням начальника Гірничого управління півдня Росії С.Сучкова відбувся ювілейний – 40-й З’їзд промисловців гірничої галузі півдня Росії. Делегати з’їзду негативно поставились до проекта закону про реквізицію мінерального палива на користь держави, ухвалили рішення про заснування Народного університету ім. Л.Лутугіна і виділення для цього сумарного капіталу в 500 тис. рублів, обрали головою Ради з’їзду на 1915–1916 р. М. фон Дітмара.
Приднепровский край. – 1915. – 22, 24, 26, 29 ноября, 3 декабря.

11 грудня 1921 (неділя)

Харків. ВУЦВК затвердив постанову про діяльність Українського Червоного Хреста (УЧХ). УЧХ надано право юридичної особи та міжнародних зносин. Його внутрішня робота не підлягала ревізіям НК РСІ. Окрім того, закладам і майну УЧХ надано пільги й охорону, встановлену принципами Міжнародного права.
Вісті, Київ, 1921, 11 грудня.

14 жовтня 1922 (субота)

Харків. Оргбюро ЦК КП(б)У затвердило положення про центральне та місцеві бюро комуністичного студентства та звернулося з клопотанням до ЦК РКП(б) про затвердження відповідних штатів для оплати роботи бюро при ЦК та губкомах КП(б)У.
ЦДАГО України, ф1, оп. 7, спр. 17, арк. 122.

9-11 грудня 1924 (четвер - субота)

Харків. Відбувся І Всеукраїнський з’їзд профспілки шкіряників. Порядок денний: звіт ЦК; організаційні питання; заробітна плата і продуктивність праці; про розвиток шкіряної промисловості в Україні (доповідь Укршкіртресту та Україно-кримського відділу Шкірсиндикату); про постачання промисловою сировиною.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1924, 10-13 грудня;

1925

Повідомлялося, що з січня по липень у трьох найбільших промислових округах Донбасу – Артемівському, Луганському та Сталінському було висунуто на відповідальну господарську роботу 701 робітника.
Правда, Москва, 1925, 4 августа.

11 грудня 1929 (п’ятниця)

Харків, м. Секретаріат ВУЦВК дозволив місцевим органам влади самостійно видавати постанови щодо вилучення дзвонів з церков, молитовних будинків “у разі якщо цього вимагає більшість населення”.
Вісті ВУЦВК. – 1929. — 12 грудня.

Грудень 1943

Молоді гірнячки м.Горлівки звернулися до дівчин та жінок Донбасу із закликом оволодювати шахтерськими професіями, щоб замінити чоловіків, які пішли на фронт. До середини 1944 жінки складали майже третину забійників та понад 40% усіх робітників на шахтах Донбасу.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 – 1945. Люди. События. Факты: Справочник. – М., 2000. – С.365.

Грудень 1943

Молоді гірнячки м.Горлівки звернулися до дівчин та жінок Донбасу із закликом оволодювати шахтерськими професіями, щоб замінити чоловіків, які пішли на фронт. До середини 1944 жінки складали майже третину забійників та понад 40% усіх робітників на шахтах Донбасу.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 – 1945. Люди. События. Факты: Справочник. – М., 2000. – С.365.

Грудень 1959

Київ. Утворено Клуб творчої молоді “Сучасник”.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000. – С. 402.

1981 1981

Українська РСР стала членом Комітету з питань ліквідації дискримінації щодо жінок.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. – К., 1995. – С.609.

Грудень 1983

У Нью-Йорку відзначена 110 річниця заснування Товариства ім. Т. Шевченка (пізніше Наукового Товариства ім. Т. Шевченка), що діяло у Львові до вересня 1939 р.
Українське слово. – Париж. – 1983. – 25 грудня.

Грудень 1983

В м. Кривий Ріг Дніпропетровської області відбувалися хвилювання (страйки, вуличні демонстрації) через брак харчів у крамницях.
Вісник Репресій в Україні. – Нью-Йорк, 1984. – Вип.7-8. – С. 11.

Грудень 1983

Відбулися судові процеси над В. Лисенком, Ю. Тарнапольським.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000. – С.528.

1987-1988 1988

На сторінках газети “Радянська Україна” під рубрикою “Як живеш, заповіднику?” регулярно друкувалися матеріали рейду-перевірки природоохоронної роботи в 12 державних заповідниках та двох природних національних парках УРСР. Така спільна робота Держкомприроди УРСР і редакції газети з залученням провідних науковців проведена в Україні вперше.
Радянська Україна. – 1989. – 4 лютого.

1989 р 1989

Відродження пласту в Україні, який був заснований 1911 р. Ідея пластового життя розцінювалась як альтернатива комсомольській та піонерській організацій. Опікунську раду новоствореної організації очолив І.Юхновський. Завдання пласту: виховувати повноцінну, всебічно розвинену молоду людину (охоплює дітей та молодь віком від 6 до 24 років), дати освіту, Україні - людину обов’язку. Пластова ідеологія і закон визначали цей обов’язок як служіння народові, Батьківщині, собі. Пласт здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією УРСР. Основою світогляду є християнська мораль.
Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. Ч. 2 – К., 1997. – С. 538-539.

11 грудня 1993 (субота)

Кабінет міністрів України прийняв Постанову "Про пункти пропуску через державний кордон України з Російською Федерацією".
Підкова Ігор. Україна 1991 - 1996: Хроніка подій. - С. 234.

11 грудня 1995 (понеділок)

Відбувся установчий з'їзд громадської організації "Жінки України ", на якому були присутні делегати від 15 областей України.
Урядовий кур’єр. - 1995. -12 грудня.

28 грудня 1996 (субота)

Президент України Л.Кучма підписав указ "Про подальше вдосконалення державного експортного контролю".
Збірник Указів Президента України. 1996 ріК. - Київ, Адміністрація Президента України, 1996.- С.233-235.