Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Березень 1918

Ручерод – Центральний виконавчий комітет рад Румунського фронту, Чорноморського флоту та Одеської області, утворений у травні 1917 р., у березні 1918 р. виїхав до Росії, а у травні ц.р. припинив існування.
Малий словник історії України. – К., 1997. – С.345-346.

Березень 1918 (Березень)

За участю П.Скоропадського виникла політична організація “Українська громада” (згодом – “Українська народна громада”). Її платформа виявилася близькою до позиції Української демократично-хліборобської партії та “Союзу земельних власників”. “Українська народна громада” була не партією, а організацією, яка “заради досягнення компромісу в соціальних питаннях, поміркованої демократизації державного ладу та поступової українізації розпочала підготовку до встановлення в Україні сильної особистої влади і, зрештою, конкретно до встановлення гетьманської влади П.Скоропадського”. Серед її членів було багато офіцерів 1-го Українського корпусу, діячів вільного козацтва.
Павло Скоропадський. Спогади. – Кінець 1917 – грудень 1918. – Київ-Філадельфія, 1995. – С.350.

24 (11) березня 1918 (неділя)

Відбулося засідання Центрального комітету Української Селянської спілки разом з членами УЦР, які входили до спілки. Головував М.Ковалевський. Обговорювались питання про наступні завдання спілки. По-перше, спілка мала об’єднати селянство зрозумілими гаслами. Найкращою формою праці було визнано скликання з’їздів, направлення інформаторів на місця, випуск селянських газет. По-друге, для розгортання широкої діяльності необхідно було поповнити ЦК спілки, оскільки значна частина його членів вибула. За пропозицією Д.Ісаєвича, справами спілки мав поки що керувати Малий комітет, до складу якого увійшли б ті члени спілки, що мешкали в Києві. Зборами тимчасово обрані до складу Комітету додатково Петренко, Д.Ісаєвич,Я.Стенька, М.Чечель, М.Салтан, Ф.Швець, О.Ільченко та ін.
Народня воля. – 1918. – 26(13) березня.

24 (11) березня 1918 (неділя)

У Києві на Софіївському майдані відбувся парад частин 1-ї дивізії, сформованої з полонених, яка прибула до міста. Командував парадом командир дивізії В.Зілінський, а приймав його військовий міністр О.Жуковський разом з прем’єр-міністром В.Голубовичем. Після молебну О.Жуковський привітав вояків з поверненням на рідну землю і відбудовою незалежної української держави.
Народня воля. – 1918. – 27(14) березня.

24-25 (11-12) березня 1918 (неділя-понеділок)

Проходив селянський з’їзд Чернігівського повіту. Він, підтримуючи земельний закон УЦР, виданий 18 січня 1918 р., з огляду на посівну кампанію і відсутність техніки для обробітку її, ухвалив надати тимчасово права селянським земельним комітетам зменшити наділи до споживчої норми. Для обов’язкового засіву всіх земельних площ земельним комітетам пропонувалось приступити до попередньої розверстки землі. Земельним комітетам пропонувалось негайно взяти під свій контроль ліси. Рахуючись з фактом присутності німецького війська в Україні, з’їзд звернувся до УЦР з пропозицією негайно організувати свої військові сили. З’їзд також висловився за негайне скликання Українських Установчих зборів.
Народня воля. – 1918. – 13 квітня (31 березня).

14 січня 1919 (вівторок)

Харків. Публікація постанови Тимчасового робітничо–селянського уряду України про переведення годинникової стрілки на 1 годину 25 хвилин уперед.
Известия Временного рабоче–крестьянского правительства Украины. — 1919. — 14 января.

14 січня 1919 (вівторок)

На засіданні Київської єврейської громади була заслухана надзвичайна доповідь про погроми і насильства над євреями, які мали місце в Україні. Страшні факти, наведені у доповіді, зробили велике враження на присутніх. Збори одностайно ухвалили резолюцію протесту.
Нова Рада. — 1919. — 17 січня.

24 березня 1921 (четвер)

Відень. Всеукраїнська національна рада надіслала до Парижа спільну делегацію галичан і подніпрянців, які знаходилися в екзилі, для оборони прав Східної Галичини і УСРР перед Найвищою радою. Делегацію очолили Р. Перфецький та О. Лотоцький.
Український вісник, Львів, 1921, 10 березня.

Березень 1922

Чернігівська губернія. До квітня незаможники губернії зібрали у фонд допомоги голодуючим 250 тис. пудів продовольства, з них більше половини – відрахування з фондів КНС.
Социалистическое строительство на Черниговщине, 1921-1941: Сб. документов ы материалов. – К., 1983. – С. 30.

Березень-квітень 1922

Донецька губернія. Проведено чистку профспілкових органів гірників і металістів від представників опозиційних партій. У складі президії губернської ради професійних спілок губком КП(б)У залишив двох бундівців з партійним стажем з 1919 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1088, арк. 10.

24 березня 1923 (субота)

Львів. Відбулося засідання Української національної ради, яка надіслала протест до Ради Амбасадорів і до голів держав Антанти проти рішення ради від 14 березня 1929 р. про визнання протекторату Польщі над Східної Галичиною.
Діло, Львів, 1923, 24 березня.

1925

Повідомлялося, що з січня по липень у трьох найбільших промислових округах Донбасу – Артемівському, Луганському та Сталінському було висунуто на відповідальну господарську роботу 701 робітника.
Правда, Москва, 1925, 4 августа.

4-14 травня 1925 (понеділок – субота)

Вашингтон. Делегати Української жіночої ради (Г. Чикаленко, О. Лотоцька і Ю. Єремова), що об’єднувала українок-емігранток, прийняли участь у конгресі Міжнародної жіночої ради. Українки відстояли право на членство своєї національної ради в міжнародному органі всесвітнього жіночого руху, хоча, як правило, таке право надавалося жіночим організаціям державних націй.
Діло, Львів, 1925, 19 травня.

21-24 березня 1925 (субота - вівторок)

Харків. Відбувся Всеукраїнський з’їзд уповноважених сільськогосподарської кооперації. Порядок денний: про систему сільськогосподарського кредиту; доповідь правління Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації „Сільський господар”; про розподіл продуктів; доповідь Всеукраїнської спілки скотарсько-молочарської кооперації „Добробуту”; доповідь Всеукраїнської кооперативної страхової спілки “Коопстрах”.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 24- 28 березня

22-28 березня 1925 (неділя – понеділок)

Харків. Відбулася Всеукраїнська нарада губернських політосвіт КСМУ за участю представника обласного комітету КСМУ МАСРР. Порядок денний: доповіді політосвіт Катеринославської та Подільської губерній; про підсумки зимової праці; про форми літньої політосвітньої роботи в місті й на селі; про літню організаційно-масову роботу; про працю з міським і сільським активом; про перепідготовку гуртківців; про спорт у літній роботі; про комсомольський клуб і юнацькі секції робітничих клубів.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 22, 24, 29 березня.

15 березня 1928 (четвер)

Харків, м. Постановою НКО, НКЮ, НКВС, НКЗ УСРР затверджено „Інструкцію районним комісіям у справах неповнолітніх”. Документ містив розділи: I. Компетенція районних комісій у спарвах неповнолітніх; II. Склад районних комісій у справах неповнолітніх; III. Як порушувати справи у районних комісіях; IV. Діловодство у районних комісіях; V. Оскарження постанов районних комісій; VI. Про припинення справ; VII. Про заходи впливу; VIII. Про юридичну допомогу; IX Про речові докази; X. Про звітність районних комісій; XI. Про виконання постанов районних комісій; XII. Компетенція голови районної комісії у справах неповнолітніх; XIII. Компетенція члена районної комісії у справах неповнолітніх – представника органів юстиції; XIV. Компетенція лікаря – члена районної комісії у справах неповнолітніх; XV. Порядок роботи районного обстежувача-вихователя.
Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. Відділ другий. – Х., 1928. — №15. — Ст.94.