Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Листопад–грудень 1913

У м. Катеринодарі у військовому суді розбиралася сенсаційна справа про зграю "степових дияволів", які півтора року тероризували Донську та Кубанську області і Ставропольський край грабунками. У зграї приймали участь близько 150 осіб. У 1911 р. їх було затримано на австрійському кордоні. На лаві підсудних опинились 67 (48 чоловік та 18 жінок).
Хроника России ХХ век.П.П.Черкасов, А.В.Шубин и др. – М., 2002. – С.171.

5–12 грудня (22–29 листопада) 1915 (неділя – неділя)

У Харкові під головуванням начальника Гірничого управління півдня Росії С.Сучкова відбувся ювілейний – 40-й З’їзд промисловців гірничої галузі півдня Росії. Делегати з’їзду негативно поставились до проекта закону про реквізицію мінерального палива на користь держави, ухвалили рішення про заснування Народного університету ім. Л.Лутугіна і виділення для цього сумарного капіталу в 500 тис. рублів, обрали головою Ради з’їзду на 1915–1916 р. М. фон Дітмара.
Приднепровский край. – 1915. – 22, 24, 26, 29 ноября, 3 декабря.

14 жовтня 1922 (субота)

Харків. Оргбюро ЦК КП(б)У затвердило положення про центральне та місцеві бюро комуністичного студентства та звернулося з клопотанням до ЦК РКП(б) про затвердження відповідних штатів для оплати роботи бюро при ЦК та губкомах КП(б)У.
ЦДАГО України, ф1, оп. 7, спр. 17, арк. 122.

5-8 грудня 1922 (вівторок – субота)

Харків. Відбувся ІІ Всеукраїнський з’їзд споживчої кооперації. Порядок денний: доповідь про діяльність правління Всеукраїнської спілки споживчих кооперативних організацій (Вукоопспілки); про роботу за кордоном; про повернення майна, що належало українській кооперації; доповідь ревізійної комісії; організаційні питання; про торговельно-господарську діяльність Вукоопспілки; про рибні промисли; доповідь промислового відділення; про фінансові питання.
Коммунист, Харьков, 1922, 6-8, 10 декабря.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло протест фракції КП(б)У Південбюро ВЦРПС проти постанови оргбюро від 25 листопада з приводу видання фракцією циркуляра про залучення господарників до профспілкової роботи. Пропонувалося звернути увагу ЦК РКП(б) на видання фракцією ВЦРПС та окремих спілок циркулярів по вертикальній лінії, іноді важливого політичного значення, без санкції ЦК РКП(б). Підтверджувалася постанова оргбюро від 25 листопада, згідно з якою фракції Південбюро ВЦРПС ставилося на вид порушення положення про фракції профспілок та доручалося разом Із секретаріатом ЦК КП(б)У видати циркуляр про залучення господарників до профроботи в дусі постанови 12-ої конференції РКП(б).
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 б.

5-9 грудня 1924 (п’ятниця – неділя)

Харків. Відбувся ІІ Всеукраїнський з’їзд профспілки будівельних робітників. Порядок денний: звіт ЦК спілки; про міжнародний політичний стан; доповідь Української ради народного господарства; звіт уповноваженого ЦК спілки в Україні; співдоповідь ревізійної комісії; доповіді Укрсілікаттресту, Українського борошномельного тресту (Укрмуту) та Всеукраїнської державної будівельної контори (Укрдержбуду); про культурну роботу спілки; про організаційні питання; про тарифно-економічну роботу; про норми виробітку та охорону праці; про роботу на селі.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1924, 5, 6, 9, 10 грудня.

7-9 грудня 1924 (неділя-вівторок)

Харків. Відбувся І Всеукраїнський з’їзд профспілки друкарів. Порядок денний: доповідь ЦК спілки; доповідь уповноваженого ЦК спілки в Україні; становище поліграфічної промисловості України.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1924, 9-10 грудня.

1925

Повідомлялося, що з січня по липень у трьох найбільших промислових округах Донбасу – Артемівському, Луганському та Сталінському було висунуто на відповідальну господарську роботу 701 робітника.
Правда, Москва, 1925, 4 августа.

8 грудня 1925 (вівторок)

ЦК профспілки цукровиків ухвалила передати до суду справу завідувача культвідділу Бердичівської окружної філії спілки цукровиків, звинуваченого у розтраті 415 карб. профспілкових грошей.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 8 грудня.

8 грудня 1939 (п’ятниця)

Київ. Політбюро ЦК КП(б)У затвердило проект постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У „Про кооперативні організації західних областей УРСР”. Ухвалено дозволити Укоопспілці приступити до організації споживчих товариств на західноукраїнському терені на основі Статуту, затвердженого постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 25 січня 1939 р. Містилася настанова існуючі кооперативні організації („Центроспілку” та її окружні відділення, „Сполем” (польську), „Народну торгівлю”, „Сільський господар”, „Молочар” (єврейську) та інші) влити у систему „Укоопспілки”, передати до неї торговельно-технічні бази, грошові та майнові цінності вищезазначених організацій. Рекомендувалося для прийняття відповідних рішень скликати 10 грудня 1939 р. у Львові збори керівників центральних та уповноважених рад окружних кооперативих організацій.
ЦДАГОУ. – Ф.1. — Оп.6. — Спр.516. — Арк.11, 142.

Грудень 1943

Молоді гірнячки м.Горлівки звернулися до дівчин та жінок Донбасу із закликом оволодювати шахтерськими професіями, щоб замінити чоловіків, які пішли на фронт. До середини 1944 жінки складали майже третину забійників та понад 40% усіх робітників на шахтах Донбасу.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 – 1945. Люди. События. Факты: Справочник. – М., 2000. – С.365.

Грудень 1943

Молоді гірнячки м.Горлівки звернулися до дівчин та жінок Донбасу із закликом оволодювати шахтерськими професіями, щоб замінити чоловіків, які пішли на фронт. До середини 1944 жінки складали майже третину забійників та понад 40% усіх робітників на шахтах Донбасу.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 – 1945. Люди. События. Факты: Справочник. – М., 2000. – С.365.

Грудень 1959

Київ. Утворено Клуб творчої молоді “Сучасник”.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000. – С. 402.

1981 1981

Українська РСР стала членом Комітету з питань ліквідації дискримінації щодо жінок.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. – К., 1995. – С.609.

Грудень 1983

У Нью-Йорку відзначена 110 річниця заснування Товариства ім. Т. Шевченка (пізніше Наукового Товариства ім. Т. Шевченка), що діяло у Львові до вересня 1939 р.
Українське слово. – Париж. – 1983. – 25 грудня.

Грудень 1983

В м. Кривий Ріг Дніпропетровської області відбувалися хвилювання (страйки, вуличні демонстрації) через брак харчів у крамницях.
Вісник Репресій в Україні. – Нью-Йорк, 1984. – Вип.7-8. – С. 11.

Грудень 1983

Відбулися судові процеси над В. Лисенком, Ю. Тарнапольським.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000. – С.528.

1987-1988 1988

На сторінках газети “Радянська Україна” під рубрикою “Як живеш, заповіднику?” регулярно друкувалися матеріали рейду-перевірки природоохоронної роботи в 12 державних заповідниках та двох природних національних парках УРСР. Така спільна робота Держкомприроди УРСР і редакції газети з залученням провідних науковців проведена в Україні вперше.
Радянська Україна. – 1989. – 4 лютого.

1989 р 1989

Відродження пласту в Україні, який був заснований 1911 р. Ідея пластового життя розцінювалась як альтернатива комсомольській та піонерській організацій. Опікунську раду новоствореної організації очолив І.Юхновський. Завдання пласту: виховувати повноцінну, всебічно розвинену молоду людину (охоплює дітей та молодь віком від 6 до 24 років), дати освіту, Україні - людину обов’язку. Пластова ідеологія і закон визначали цей обов’язок як служіння народові, Батьківщині, собі. Пласт здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією УРСР. Основою світогляду є християнська мораль.
Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. Ч. 2 – К., 1997. – С. 538-539.

8-9 грудня 1989 (п’ятниця – субота)

Київ. Установчий з’їзд Української студентської спілки (УСС) відбувся в університеті імені Т.Шевченка, на якому були присутні 163 студенти з 62 вищих навчальних закладів України: Києва, Львова, Івано-Франківська, Чернігова, Полтави, Харкова, Донецька, Одеси, Дніпропетровська, Дніпродзержинська та ін. Мета УСС – боротьба за права студентів: забезпечення всіх стипендією на рівні прожиткового мінімуму; всіх, хто має потребу, гуртожитками; екстериторіальність та автономія навчальних закладів; прийняття демократичних статутів вузів; добровільність військової і медичної підготовки; забезпечення прав студентів брати участь у вирішенні всіх важливих питань навчального процесу; ліквідація державної монополії на освіту. УСС виступила також за ліквідацію марксистсько-ленінської ідеології при вивченні суспільних наук, забезпечення прав українцям та представникам інших національних меншин України одержувати освіту рідною мовою, введення курсів історії України, історії української філософії, політичних вчень в Україні, свободу діяльності релігійних громад у вузах та ін. На початку жовтня у лавах УСС налічувалось близько двох тисяч членів.
Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. Ч. 2 – К., 1997. – С.550.