Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

13 листопада (31 жовтня) 1918 (середа)

Київ. Постановою Ради міністрів асигновано у розпорядження міністра народної освіти та мистецтва 26 950 карбованців для допомоги в організації режисерсько-інструкторських курсів.
Державний вістник. – 1918. – 26 листопада.

13 листопада 1920 (субота)

Харків. Відкриття І Всеукраїнського агрономічного з’їзду, на якому заслухано доповіді про становище сільського господарства та визначено переспективи соціалістичного землеустрою.
Вісті (Харків). – 1920. – 14 листопада.

Листопад 1921

Комнезами Полтавського повіту відправили голодуючим РСФРР 60 вагонів продовольства.
Селянська Правда, Харків, 1921, 27 листопада.

Листопад 1921

Комнезами Роменського повіту Полтавської губернії відправили голодуючим Саратовської губернії 43 вагони продуктів.
Известия, Одесса, 1921, 19 ноября.

Листопад 1921

Комнезами Чернігівської губернії передали голодуючим Поволжя 70 вагонів продовольства.
Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства, 1921-1925. – С. 557.

Листопад 1921

Одеса. Створено шкіряний трест, що об’єднував шкіряні та взуттєві фабрики губернії.
Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства, 1921-1925. – С. 557.

13 листопада 1922 (понеділок)

Харків. Президія Української ради народного господарства прийняла рішення про виробництво тракторів на Харківському паровозобудівному заводі.
ЦДАВО України, ф. 34, оп. 4, спр. 11, арк. 49.

1924

За попередніми даними, товарообіг в Україні досягнув 2-2,5 млрд. руб., що становили майже третину товарообігу СРСР.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 18 декабря.

1924

Повідомлялося, що в 1924 р. до Одеського порту прибуло 2 тис. 719 пароплавів, у тому числі 170 із-за кордону (з них 34 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Доставлено 13 млн. 635 тис. пуд. вантажів, з них 4 млн. 385 тис. пуд. – із-за кордону. Відбуло з порту за рік 2 тис. 870 пароплавів, з них із-за кордону – 161 (в тому числі 22 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Вивезено 26 млн. 118 тис. пуд. вантажів, з них із-за кордону – 23 млн. 272 тис. пуд.
Экономическая жизнь, Москва, 1925, 17 января.

13 листопада 1924 (четвер)

Харків. Планова нарада Наркомвнуторгу УСРР постановила влаштувати в 1924/25 р. у Харкові Хрещенський, а в Києві – Контрактовий ярмарок.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 13 ноября.

13 листопада 1924 (четвер)

З початку хлібозаготівельної кампанії Хлібопродуктом заготовлено в Україні 7,8 млн. пуд. зерна, що становило 32% річного плану.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 13 ноября.

1925

Миколаївський порт. Пущено вісім нових, закуплених за кордоном, електромеханічних перевантажувачів, а також електростанцію, відбудовану робітниками портових майстерень. Пуск нового устаткування збільшив вантажообіг порту на 20 млн. пудів на рік.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 6 жовтня.