Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Грудень 1922

Херсон Миколаївської губернії. Прибули представники американської земельної комуни “Ехо”. Комуна взяла в оренду у Снігірівській і Павловській волостях земельну дільницю площею 16 тис. дес.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1923, 13 січня.

Грудень 1922

Донецька губернія. У зв’язку із заборгованістю по виплаті заробітної плати за листопад і грудень на заводах Південсталі і рудниках Центрального правління кам’яновугільної промисловості спостерігався масовий відтік кваліфікованої робочої сили з виробництва.
ЦДАГО України, Ф. 1, оп. 20, спр. 1088, арк. 145.

Грудень 1922

Завершено трестування промисловості України. Створено 24 трести, які об’єднували 433 великих підприємства України.
Історія народного господарства України: в 3-х тт. – К., 1982, – Т. 2. – С. 118.

11 грудня 1922 (неділя)

Павлоград Катеринославської губернії. Пущено автоматизований маслоробний завод. Пролетаская
Правда, 1922, Харьков, 12 декабря.

1924

За попередніми даними, товарообіг в Україні досягнув 2-2,5 млрд. руб., що становили майже третину товарообігу СРСР.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 18 декабря.

1924

Повідомлялося, що в 1924 р. до Одеського порту прибуло 2 тис. 719 пароплавів, у тому числі 170 із-за кордону (з них 34 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Доставлено 13 млн. 635 тис. пуд. вантажів, з них 4 млн. 385 тис. пуд. – із-за кордону. Відбуло з порту за рік 2 тис. 870 пароплавів, з них із-за кордону – 161 (в тому числі 22 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Вивезено 26 млн. 118 тис. пуд. вантажів, з них із-за кордону – 23 млн. 272 тис. пуд.
Экономическая жизнь, Москва, 1925, 17 января.

1925

Миколаївський порт. Пущено вісім нових, закуплених за кордоном, електромеханічних перевантажувачів, а також електростанцію, відбудовану робітниками портових майстерень. Пуск нового устаткування збільшив вантажообіг порту на 20 млн. пудів на рік.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 6 жовтня.

14 жовтня 1925 (середа)

Харків. Комісія по поліпшенню якості продукції Вища рада народного господарства УСРР накреслила заходи поліпшення якості продукції українського тресту сільськогосподарського машинобудування. Правління заводів, що входили до тресту, мали своєчасно постачати цехи сировиною та забезпечувати її правильне зберігання; організовувати на заводах лабораторії по перевірці якості виробленої продукції, впровадивши посади приймальників цієї продукції.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 жовтня.

Кінець 1925 р 1925

За даними Наркомзему УСРР, в республіці на кінець 1925 р. налічувалося близько 6 тис. колективних господарств (на 1 січня 1925 р. – 5 тис. 778), що об’єднали 80 тис. одноосібних селянських господарств. Загальна площа землекористування цих колективів становила 450 тис. десятин землі, а тракторний парк – 500 тис. тракторів.
Экономическая жизнь, Москва, 1925, 29 декабря

1928

Москва, м. РНК СРСР видав постанову «Про кустарно-ремісничу промисловість та промислову кооперацію». Ухвалено вжити заходи для розвитку кустарно-ремісничої промисловості, зокрема встановити сприятливі умови для тих галузей кустарно-ремісничої промисловості, які працюють на місцевій недефіцитній сировині для виробництва предметів широкого вжитку (гончарних виробів, точильного каменю, виробів з рога, кості (пуговиць, гребенців та ін.), щетини, соломи (капелюхів), дерева (ложек, сундуків, меблів, корзин та ін.)), а також тих, що пом’якшують товарний голод (виробництво сільськогосподарських машин (віялок, молотарок, шерсточесалок, дрібних запасних частин), скобяного товару, металевого плетіння, дрібного сільськогосподарського реманенту тощо). Наголошувалося на необхідності послаблення впливу приватного капіталу у кустарно-ремісничій промисловості, зокрема містилася настанова урядам союзних республік запровадити кримінальну відповідальність підприємців, що створюють приватнокапіталістичні підприємства під виглядом промислових кооперативних організацій. Визначалася система заходів для зміцнення фінансового становища та організаційного зміцнення промислової кооперації.
Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза Советских Социалистических Республик. Отдел первый. – 1928. — № 3

1928 1928

1928–1932 р. – перший п’ятирічний план розвитку народного господарства УСРР.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.375.

1928 1928

Сільський Господар – Всеукраїнська рада сільськогосподарської кооперації являла собою центральний орган усієї системи сільськогосподарської кооперації УСРР. У 1928 р. до складу Сільського Господаря входили 42 кредитних та універсальних союзів, 7 центрів спеціальної кооперації, що об’єднували 2700 кредитних, 4798 спеціальних і 5028 машинно-тракторних товариств, 6316 сільськогосподарських колективів, із загальним числом об’єднаних господарств – 910 тис.
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5 томах. 1927-1932. Том 2. Май 1927 – 1929. — М. 1999. — С.786; Вес

1928 1928

Запоріжжя, м. Споруджено арочний залізничний міст через Дніпро.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.374.

1928 1928

Харків, м. Почалося будівництво міського аеропорту.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.374.

11 грудня 1928 (середа)

Москва, м. РНК СРСР видав постанову “Про порядок постачання хлібом”. Ухвалено з метою забезпечення першочергового постачання робітників і службовців хлібом і дефіцитними продуктами харчування, ліквідації черг, скорочення витрат хліба для непролетарського населення, а також для усунення випадків купівлі хліба як корму тваринам запропонувати Ленінградській і Московській радам, а також радам інших робітничих центрів виробити за участі кооперації і провести узгодження з Наркоматом торгівлі конкретний порядок постачання хлібом з урахуванням місцевих особливостей (забірна книжка, прикріплення до лавок тощо).
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5 томах. 1927-1932. Том 1. Май 1927 – 1929. — М., 1999. — С.799.