Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

20 липня 1920 (вівторок)

Тарнув (Польща). Засідання РНМ УНР, на якому ухвалено проект постанови про позичку 500 млн. польських марок від польського уряду і видано відповідне уповноваження голові торгівельно-економічної місії в Варшаві І. Фещенко-Чопівському; призначено головою української делегації на конференцію в Ризі міністра внутрішніх справ О. Саліковського.
ЦДАВО України. – Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 53. – Арк. 81.

20 липня 1920 (вівторок)

З’їзд рад Таращанського повіту, Київської губернії, на якому ухвалено звернення до незаможників з закликом вступати до загонів для боротьби з бандитизмом.
Комітети незаможних селян України (1920 – 1933). Збірник документів і матеріалів. – К., 1968. – С. 30.

20 липня 1920 (вівторок)

Харків. Постанова РНК УСРР про тимчасові особливі комісії з організації і розвитку молочних ферм, що створюються при губвиконкомах для упорядкування постачання молочними продуктами лікарень і дітей.
ЦДАВО України. – Ф. 340. – Оп. 1. – Спр. 2803. – Арк. 100.

20 липня 1920 (вівторок)

Харків. Постанова РНК УСРР про негайну передачу незасіяної землі окремих господарств у розподіл між незаможними селянами. .
Комітети незаможних селян України (1920 – 1933). Збірник документів і матеріалів. – К., 1968. – С. 17

14 січня 1921 (п’ятниця)

Брянський рудник Алмазнинського гірничого району Донбасу. Відбудовано електричну станцію.
Знамя советов, Чернигов, 1921, 14 января.

14 квітня 1921 (четвер)

Харків. На міжвідомчій нараді представників Центральної насіннєвої комісії, Південбюро ВЦРПС, Української ради народного господарства, Наркомпроду та Наркомзему УСРР, уповноваженого Наркомпраці РСФРР при РНК УСРР розроблено положення про робітничі загони по ремонту сільськогосподарського реманенту. Ці загони формувалися шляхом мобілізації профспілками працівників заводів або цехів, які не діяли. На час роботи загонів їх члени забезпечувалися продовольством. За ними зберігались усі види утримання і забезпечення, яке вони отримували на промислових підприємствах. Крім того, члени загонів отримували премію в кількості 2 пудів борошна. Постачання загонів для проведення робіт покладалося на ради народного господарства.
Коммунист, Харьков, 1921, 14 апреля.

1924

За попередніми даними, товарообіг в Україні досягнув 2-2,5 млрд. руб., що становили майже третину товарообігу СРСР.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 18 декабря.

1924

Повідомлялося, що в 1924 р. до Одеського порту прибуло 2 тис. 719 пароплавів, у тому числі 170 із-за кордону (з них 34 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Доставлено 13 млн. 635 тис. пуд. вантажів, з них 4 млн. 385 тис. пуд. – із-за кордону. Відбуло з порту за рік 2 тис. 870 пароплавів, з них із-за кордону – 161 (в тому числі 22 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Вивезено 26 млн. 118 тис. пуд. вантажів, з них із-за кордону – 23 млн. 272 тис. пуд.
Экономическая жизнь, Москва, 1925, 17 января.

19 – 23 липня 1924 (субота – середа)

Харків. Відбулася Всеукраїнська хлібна нарада, на якій було обговорено методи фінансування хлібозаготівель. Вирішено вдатися до безпосереднього авансування селянства у наступному році.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 22, 24 июля.

20 липня 1924 (неділя)

Харків. Держплан визнав необхідним довгострокове кредитування 291 тис. промислових робітників у розмірі місячного заробітку строком до 4 місяців на загальну суму 8,7 млн. руб.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 20 июля.

20 липня 1924 (неділя)

У поточному році на Україні засіяно буряками 251 тис. дес. – на 40% більше, ніж у минулому, однак стан засівів – гірший минулорічного.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 20 июля.

1925

Миколаївський порт. Пущено вісім нових, закуплених за кордоном, електромеханічних перевантажувачів, а також електростанцію, відбудовану робітниками портових майстерень. Пуск нового устаткування збільшив вантажообіг порту на 20 млн. пудів на рік.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 6 жовтня.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило постанову РНК УСРР про розверстку по губерніях УСРР скидок з єдиного продовольчого податку.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6 зв.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У вирішило порушити перед ЦК РКП(б) клопотання про дозвіл представництва на пленумі ЦК РКП(б) керівників металопромисловості України Іванова та В.Полякова для їх участі в розгляді питання про металопромисловість.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 7 зв.

14 січня 1925 (середа)

Должанський гірничий район Донбасу. Відкрито новий пласт кам’яного вугілля. Заплановано першу після війни закладку нової шахти.
Коммунист, Харьков, 1925, 14 января.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У визнало доцільним ввіз мануфактури з-за кордону для України. Ухвалено поставити на розгляд ЦК РКП(б) питання про імпорт мануфактури та про зниження ввізного мита.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило порушити перед ЦК РКП(б) питання про ведення представника з України Жигалка до складу Концесійного комітету в Берлині.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6.