Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

25 – 28 вересня 1920 (субота – вівторок)

ІV з’їзд рад і І з’їзд комнезамів Городнянського повіту, Чернігівської губернії, які ухвалили спільну резолюцію у земельному питанні. 28 вересня в роботі з’їзду взяв участь голова ВУЦВК Г.І. Петровський, який в своїй промові наголосив на необхідності поступового переходу до колективного обробітку землі.
Історія колективізації сільського господарства Української РСР. 1917 – 1937 рр. Збірник документів і матеріалів у трьох томах. – К., 1962. – Т. 1.

28 вересня 1920 (вівторок)

Станіславів (суч. Івано-Франківськ). Засідання РНМ УНР, на якому ухвалені законопроекти про право збільшення платні за здану в аренду міськими та земськими самоврядуваннями нерухомість; про зміну положення про міські прибутки та видатки, кошториси та відчити; про штати цивільного управління при Головній команді військ УНР.
ЦДАВО України. – Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 53. – Арк. 128 – 128 зв.

14 квітня 1921 (четвер)

Харків. На міжвідомчій нараді представників Центральної насіннєвої комісії, Південбюро ВЦРПС, Української ради народного господарства, Наркомпроду та Наркомзему УСРР, уповноваженого Наркомпраці РСФРР при РНК УСРР розроблено положення про робітничі загони по ремонту сільськогосподарського реманенту. Ці загони формувалися шляхом мобілізації профспілками працівників заводів або цехів, які не діяли. На час роботи загонів їх члени забезпечувалися продовольством. За ними зберігались усі види утримання і забезпечення, яке вони отримували на промислових підприємствах. Крім того, члени загонів отримували премію в кількості 2 пудів борошна. Постачання загонів для проведення робіт покладалося на ради народного господарства.
Коммунист, Харьков, 1921, 14 апреля.

28 вересня 1921 (середа)

Харків. За постановою ВУЦВК створено Українську економічну раду (УЕР) – орган планово-економічного управління при РНК УСРР. Мета діяльності ради – погодження економічних заходів наркоматів, розробка загальнореспубліканських господарських планів.
Українська радянська енциклопедія, – К., 1964. – Т. 15. – С. 99.

28 вересня 1921 (середа)

Харків. ВУЦВК прийняв постанову “Про забезпечення закладів, що знаходились у сільській місцевості”. Сільські лікувальні та освітні заклади переводилися на забезпечення за участю населення. Для цього вводилося самообкладання сільських мешканців по нормах, встановлених сільрадами та волосними виконкомами.
ЗУ України, 1921, № 19, Ст. 562.

25-29 жовтня 1922 (середа – неділя)

Харків. Відбувся з’їзд сільськогосподарської кооперації. Порядок денний: звіт правління Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації “Сільського господаря” за період з 1 січня по 1 жовтня; доповідь ради сільськогосподарської кооперації; доповідь ревізійної комісії; план роботи сільськогосподарської кооперації; затвердження штатів і кошторису; доповідь правління про фінансовий план і кредитні операції сільськогосподарської кооперації; вибори правління.
Коммунист, Харьков, 1922, 26, 29, 31 октября.

Вересень 1923

Порти Одеси, Миколаєва, Новоросійська, Маріуполя, Бердичева, Феодосії відвідало 27 іноземних пароплавів, що вивезли 5 млн. 286 тис. 336 пуд зерна.
Известия. Вечерний выпуск, Одесса, 1923, 23 октября.

Кінець вересня 1923

Таганрог Катеринославського округу. Пущено металургійний завод.
Всероссийская кочегарка, Бахмут, 1923, 11 октября.

28 вересня 1923 (п’ятниця)

Харків. Держбанк розпочав розмін червінців, що раніше гальмувався браком дрібних купюр. Курс червінця на чорній біржі за добу зріс із 3 тис. 100 руб. до 3 тис. 600 – 6 тис. 650 руб.
Известия. Вечерний выпуск, Одесса, 1923, 28 сентября.

28 вересня 1923 (п’ятниця)

Повідомлялося про завершення відбудовних робіт у чорноморських портах УСРР, завдяки яким пропускна спроможність Одеського порту збільшилася втроє, а в Миколаєві було відбудовано 15 причалів.
Пролетарская правда, Киев, 1923, 28 сентября.

1924

За попередніми даними, товарообіг в Україні досягнув 2-2,5 млрд. руб., що становили майже третину товарообігу СРСР.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 18 декабря.

1924

Повідомлялося, що в 1924 р. до Одеського порту прибуло 2 тис. 719 пароплавів, у тому числі 170 із-за кордону (з них 34 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Доставлено 13 млн. 635 тис. пуд. вантажів, з них 4 млн. 385 тис. пуд. – із-за кордону. Відбуло з порту за рік 2 тис. 870 пароплавів, з них із-за кордону – 161 (в тому числі 22 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Вивезено 26 млн. 118 тис. пуд. вантажів, з них із-за кордону – 23 млн. 272 тис. пуд.
Экономическая жизнь, Москва, 1925, 17 января.

1925

Миколаївський порт. Пущено вісім нових, закуплених за кордоном, електромеханічних перевантажувачів, а також електростанцію, відбудовану робітниками портових майстерень. Пуск нового устаткування збільшив вантажообіг порту на 20 млн. пудів на рік.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 6 жовтня.

1928

Москва, м. РНК СРСР видав постанову «Про кустарно-ремісничу промисловість та промислову кооперацію». Ухвалено вжити заходи для розвитку кустарно-ремісничої промисловості, зокрема встановити сприятливі умови для тих галузей кустарно-ремісничої промисловості, які працюють на місцевій недефіцитній сировині для виробництва предметів широкого вжитку (гончарних виробів, точильного каменю, виробів з рога, кості (пуговиць, гребенців та ін.), щетини, соломи (капелюхів), дерева (ложек, сундуків, меблів, корзин та ін.)), а також тих, що пом’якшують товарний голод (виробництво сільськогосподарських машин (віялок, молотарок, шерсточесалок, дрібних запасних частин), скобяного товару, металевого плетіння, дрібного сільськогосподарського реманенту тощо). Наголошувалося на необхідності послаблення впливу приватного капіталу у кустарно-ремісничій промисловості, зокрема містилася настанова урядам союзних республік запровадити кримінальну відповідальність підприємців, що створюють приватнокапіталістичні підприємства під виглядом промислових кооперативних організацій. Визначалася система заходів для зміцнення фінансового становища та організаційного зміцнення промислової кооперації.
Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза Советских Социалистических Республик. Отдел первый. – 1928. — № 3

1928 1928

1928–1932 р. – перший п’ятирічний план розвитку народного господарства УСРР.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.375.

1928 1928

Сільський Господар – Всеукраїнська рада сільськогосподарської кооперації являла собою центральний орган усієї системи сільськогосподарської кооперації УСРР. У 1928 р. до складу Сільського Господаря входили 42 кредитних та універсальних союзів, 7 центрів спеціальної кооперації, що об’єднували 2700 кредитних, 4798 спеціальних і 5028 машинно-тракторних товариств, 6316 сільськогосподарських колективів, із загальним числом об’єднаних господарств – 910 тис.
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5 томах. 1927-1932. Том 2. Май 1927 – 1929. — М. 1999. — С.786; Вес

1928 1928

Запоріжжя, м. Споруджено арочний залізничний міст через Дніпро.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.374.