Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

14 квітня 1921 (четвер)

Харків. На міжвідомчій нараді представників Центральної насіннєвої комісії, Південбюро ВЦРПС, Української ради народного господарства, Наркомпроду та Наркомзему УСРР, уповноваженого Наркомпраці РСФРР при РНК УСРР розроблено положення про робітничі загони по ремонту сільськогосподарського реманенту. Ці загони формувалися шляхом мобілізації профспілками працівників заводів або цехів, які не діяли. На час роботи загонів їх члени забезпечувалися продовольством. За ними зберігались усі види утримання і забезпечення, яке вони отримували на промислових підприємствах. Крім того, члени загонів отримували премію в кількості 2 пудів борошна. Постачання загонів для проведення робіт покладалося на ради народного господарства.
Коммунист, Харьков, 1921, 14 апреля.

23 вересня 1921 (п’ятниця)

Харків. РНК УСРР ухвалила постанову „Основні положення по тарифному питанню”. Встановлено тарифні ставки за принципом „мінімум оплати – мінімум праці”; на основі врахування всіх видів виплат робітникам і службовцям (грошових та натуральних) при визначенні розміру заробітної плати; шляхом спрощення системи нарахування заробітної плати; встановлення рівня оплати праці виключно в залежності від її продуктивності (незалежно від поношеності машин, якості сировини та інших об’єктивних факторів) та кваліфікації; визначення кількості найманих працівників згідно зі штатами, затвердженими вищими господарськими органами; створення гарантованого фонду колективного забезпечення робітників; індексації заробітної плати залежно від зміни курсу карбованця та ринкових цін на предмети споживання. Впровадження нових тарифних ставок мало здійснюватися в міру переведення діяльності підприємств на принципи господарського розрахунку.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 8 жовтня.

23 вересня 1921 (п’ятниця)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову про введення в дію на території УСРР декрету РСФРР від 28 серпня 1921 р. про державну монополію на сіль.
Хозяйство Украины, Харьков, 1921, 30 сентября.

23 вересня 1921 (п’ятниця)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову „Про масове поширення між селянським населенням сільськогосподарського знання та поліпшення способів ведення сільського господарства”. З цією метою ухвалено організувати на території республіки до 15 жовтня мережу короткотермінових курсів по сільському господарству з розрахунку не менше двох на повіт.
ЗУ України, 1921, № 19, 541.

23 вересня 1921 (п’ятниця)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про подовження строку закінчення робіт по закріпленню землекористування” до 15 березня 1922 р.
ЗУ України, 1921, № 19, 549.

23 вересня 1921 (п’ятниця)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про експедиційне обстеження промислових закладів”. Статистичним органам запропоновано провести обстеження роботи промисловості та становища робітників за 9 місяців 1921р. Обробка статистичних даних мала завершитися Статистичним управлінням УСРР до квітня 1921 р.
ЗУ України, 1921, № 19, 541.

23 вересня 1921 (п’ятниця)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про заготовку щетини, волоса, рогів та копит”. Заготовки сировини для промислових підприємств покладалися на Укрраднаргосп, для експорту – на Укрзовнішторг. Кооперації надавалося право заготовок для власних потреб.
ЗУ України, 1921, № 19, 542.

23 вересня 1921 (п’ятниця)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову про оголошення частини України територією державних заготівель по товарообміну. Зважаючи на неможливість забезпечення червоноармійців, робітників та інших споживачів за рахунок продподатку, ухвалено оголосити Чернігівську, Подільську, Полтавську, Київську та Кременчуцьку губернії територією державних заготівель на хліб, збіжжя-фураж та олійне насіння. В зазначених губерніях заготівля продовольства поза продподатком дозволялася виключно органам Наркомпроду УСРР в порядку державного товарообміну. 70% заготовленого шляхом товарообміну зерна передавалось у розпорядження Наркомпроду, а решта - до особливого фонду постачання робітників УСРР та РСФРР за вказівками Наркомпроду.
ЗУ України, 1921, № 19, 545.

23 вересня 1921 (п’ятниця)

Харків. РНК УСРР ухвалила постанову “Про витрачання продуктів державних хлібозаготівель”. Встановлено витрачання цього фонду за нарядами Наркомпроду УСРР для споживачів, що були на державному постачанні.
ЗУ України, 1921, № 19, 546.

25-29 жовтня 1922 (середа – неділя)

Харків. Відбувся з’їзд сільськогосподарської кооперації. Порядок денний: звіт правління Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації “Сільського господаря” за період з 1 січня по 1 жовтня; доповідь ради сільськогосподарської кооперації; доповідь ревізійної комісії; план роботи сільськогосподарської кооперації; затвердження штатів і кошторису; доповідь правління про фінансовий план і кредитні операції сільськогосподарської кооперації; вибори правління.
Коммунист, Харьков, 1922, 26, 29, 31 октября.

Вересень 1923

Порти Одеси, Миколаєва, Новоросійська, Маріуполя, Бердичева, Феодосії відвідало 27 іноземних пароплавів, що вивезли 5 млн. 286 тис. 336 пуд зерна.
Известия. Вечерний выпуск, Одесса, 1923, 23 октября.

Кінець вересня 1923

Таганрог Катеринославського округу. Пущено металургійний завод.
Всероссийская кочегарка, Бахмут, 1923, 11 октября.

1924

За попередніми даними, товарообіг в Україні досягнув 2-2,5 млрд. руб., що становили майже третину товарообігу СРСР.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 18 декабря.

1924

Повідомлялося, що в 1924 р. до Одеського порту прибуло 2 тис. 719 пароплавів, у тому числі 170 із-за кордону (з них 34 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Доставлено 13 млн. 635 тис. пуд. вантажів, з них 4 млн. 385 тис. пуд. – із-за кордону. Відбуло з порту за рік 2 тис. 870 пароплавів, з них із-за кордону – 161 (в тому числі 22 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Вивезено 26 млн. 118 тис. пуд. вантажів, з них із-за кордону – 23 млн. 272 тис. пуд.
Экономическая жизнь, Москва, 1925, 17 января.

23 вересня 1924 (вівторок)

Харків. РНК УСРР прийняв постанову “Про пільги по єдиному сільгоспподатку”. Звільнено від сплати податку та надбавки до нього, що стягалася на місцеві потреби, безтяглові одноосібні і колективні господарства, які мали в Київській і Подільській губерніях не більше 0,5 дес. землі на їдця, а в інших губерніях – не більше 0,75 десятини.
ЗУ України, 1924, Від. І, № 48, Ст. 282.

1925

Миколаївський порт. Пущено вісім нових, закуплених за кордоном, електромеханічних перевантажувачів, а також електростанцію, відбудовану робітниками портових майстерень. Пуск нового устаткування збільшив вантажообіг порту на 20 млн. пудів на рік.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 6 жовтня.

23 вересня 1925 (вівторок)

Миколаїв. У порту було навантажено декілька іноземних суден криворізькою рудою для вивозу до Італії: пароплав “Вальпурно” – 8,2 тис. т марганцевої руди та пароплав “Путей” – 4,5 тис. т залізної руди.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 23 вересня.