Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Травень 1916

Катеринославська губернська земська управа повідомила, що площа озимини на селянських землях скоротилася на 5 %, а на приватновласницьких – на 10 %.
Кіевская Земская Газета. – 1916. – № 30, 29 квітня.

Травень 1916

За матеріалами статистичного відділу Київської губернської земської управи порівняно з березнем ціни зросли на 5-10 %. Що ж стосується ціни на кури, яйця, масло і сало, то, порівняно із квітнем 1915 року, в 1916 році ці продукти подорожчали у 2-4 рази (курка – 70 к., яйця – 18 к., масло – 80 к., сало – 30 к.). Зросли ціни на хліб: у квітні 1915 року жито коштувало 90-140 к., пшениця – 110-160 к., ячмінь – 70-190 к., овес – 100-180 к. У 1916 році жито коштувало 115-170 к., пшениця – 145-200 к., ячмінь – 115-200 к., овес – 145-200 к., просо – 135-200 к., гречка – 125-200 к., картопля – 20-40 к., курка – 120-200 к., масло – 80-150 к., яйця (десяток) – 25-50 к., сало (фунт) – 50-60 к. Такси, штрафи, різноманітні наради, навіть єпископські заклики не зменшили дорожнечі.
Кіевская Земская Газета. – 1916. – № 35, 17 травня; Кіевская Земская Газета. – 1916. – № 37-38, 27 травня.

21-27 травня 1919 (середа-вівторок)

Київ. Об'єднаний з'їзд працівників цукрової промисловості Росії і України, де були присутні представники від 150 заводів. З'їзд схвалив рішення Всеукраїнського з'їзду профспілок.
Боротьба. — 1919. — 25-27 травня.

24 травня 1920 (понеділок)

Київ. Засідання представників центральних українських кооперативних установ, на якому затверджено найближчі культурно-просвітницькі заходи (турне по Україні на чолі з професором Київської консерваторії Р. Глієром мандрівної капели, трупи і оркестра).
Громадське слово (Київ). – 1920. – 27 травня.

24 травня 1920 (понеділок)

Київ. Нарада представників центральних українських кооперативних установ щодо організації подальшої культурно-просвітницької праці кооперації м. Києва. До цього часу організаційна комісія заснувала симфонічний оркестр у Купецькому зібранні, виробила список лекційних тем та екскурсій для м. Києва та працювала над організвцією турне по Україні мандрівної капели, артистичної трупи та оркестру.
Громадське слово (Київ). – 1920. – 27 травня.

14 січня 1921 (п’ятниця)

Брянський рудник Алмазнинського гірничого району Донбасу. Відбудовано електричну станцію.
Знамя советов, Чернигов, 1921, 14 января.

14 квітня 1921 (четвер)

Харків. На міжвідомчій нараді представників Центральної насіннєвої комісії, Південбюро ВЦРПС, Української ради народного господарства, Наркомпроду та Наркомзему УСРР, уповноваженого Наркомпраці РСФРР при РНК УСРР розроблено положення про робітничі загони по ремонту сільськогосподарського реманенту. Ці загони формувалися шляхом мобілізації профспілками працівників заводів або цехів, які не діяли. На час роботи загонів їх члени забезпечувалися продовольством. За ними зберігались усі види утримання і забезпечення, яке вони отримували на промислових підприємствах. Крім того, члени загонів отримували премію в кількості 2 пудів борошна. Постачання загонів для проведення робіт покладалося на ради народного господарства.
Коммунист, Харьков, 1921, 14 апреля.

Травень 1921

Бахмут Донецької губернії. Ливарники металургійного заводу „Блискавка” через невидачу виробничого одягу та пайку припинили роботу.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 21, арк. 90.

Травень 1921

Полтава. Відбулися загальні зібрання робітників харчової промисловості, на яких висувалися пропозиції організації загального страйку у випадку тривання поганого постачання робітників.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 21, арк. 89.

Травень 1921

Серед залізничників Південних та Донецьких залізниць спостерігалися прагнення до страйків, зумовлені продовольчою кризою та активізацією діяльності антирадянських сил.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 21, арк. 87.

Травень 1921

Харків. На міській електричній станції відбувалися часті хвилювання робітників на ґрунті продовольчих ускладнень. На загальних зборах робітників 24 та 25 травня лунали вигуки, що “під час денікінщини робітникам жилося ліпше”.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 21, арк. 87.

24-27 травня 1921 (вівторок – середа)

Харків. Відбулася ІІ сесія ВУЦВЕ шостого скликання. Порядок денний: проведення закону про єдиний податок та підготовку продовольчої кампанії; про заходи щодо поліпшення транспорту; про результати нової економічної політики в промисловості; про становище робітничого класу; про заходи відбудови сільського господарства; про державний та місцевий бюджети; про ратифікацію додаткового договору з Литвою; про допомогу голодуючим; про створення міськвиконкомів; закон про комнезами; про Генуезьку конференцію.
Резолюции и постановления второй сессии ВУЦВК VІ созыва, принятые 27 мая 1922 г. – Харьков, 1922. – 39 с.

Квітень-червень 1922

До портів Чорного та Азовського морів прибуло 12 млн. пудів вантажів, з них 60 – у квітні, головним чином для АРА. Прибуло 126 суден. Вивезено за кордон 120 тис. пудів вантажів, переважно цементу і шкірсировини. Відбуло 121 судно.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 20 липня.

24 травня 1922 (середа)

Катеринослав. На Брянському металургійному заводі пущено мартенівську піч ємністю 50 т.
Луганская правда, Луганск, 1922, 28 июня.

24 травня 1922 (середа)

Створено Українське бюро Всеросійського об’єднання по заготівлі і закупці металічного лому (Укрбюро Металоторгу), що було ліквідоване 8 липня 1924 р.
Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства. 1921-1925 гг. – М., 1964. – С. 562.

24 травня 1922 (середа)

Прага, ЧСР. Закінчились переговори між Вукоопспілкою (Всеукраїнською спілкою споживчих кооперативних об’єднань України) і чеською фірмою Шкода про передання Шкоді в оренду одеської фабрики сільськогосподарських машин (колишньої Гена). Чеська фірма мала організувати управління фабрикою на кооперативних засадах і відновити на ній виробництво.
Громадський вісник, Львів, 1922, 24 травня.

1924

За попередніми даними, товарообіг в Україні досягнув 2-2,5 млрд. руб., що становили майже третину товарообігу СРСР.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 18 декабря.

1924

Повідомлялося, що в 1924 р. до Одеського порту прибуло 2 тис. 719 пароплавів, у тому числі 170 із-за кордону (з них 34 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Доставлено 13 млн. 635 тис. пуд. вантажів, з них 4 млн. 385 тис. пуд. – із-за кордону. Відбуло з порту за рік 2 тис. 870 пароплавів, з них із-за кордону – 161 (в тому числі 22 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Вивезено 26 млн. 118 тис. пуд. вантажів, з них із-за кордону – 23 млн. 272 тис. пуд.
Экономическая жизнь, Москва, 1925, 17 января.

Травень 1924

Одеса. Пущено верстатобудівний завод, створений на базі машинобудівного заводу акціонерного товариства “Беліно-Фендеріх”.
История Украинской ССР в 10 кн., 8 тт. – Т. 7. – К., 1984. – С. 684.