Структура Інституту історії

Смолій Валерій Андрійович

Директор, зав. відділу історії України середніх віків та раннього нового часу
+38(044)279-6362
sekretar@history.org.ua, gonzzales@ukr.net

Боряк Геннадій Володимирович

Заступник директора, зав.відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів
+38(044)279-3401
hboriak@gmail.com

Реєнт Олександр Петрович

Заступник директора з наукової роботи, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
+38(044)279-1627
Reent.O.P@nas.gov.ua

Рубльов Олександр Сергійович

Учений секретар інституту, доктор історичних наук, професор
+38(044)279-0680
Rublow@ukr.net

Структура Інституту