Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

ІСТОРИКИ І ВІЙНА

Структура Інституту історії

Смолій Валерій Андрійович

Директор, зав. відділу історії України середніх віків та раннього нового часу
+38(044)279-6362
sekretar@history.org.ua, gonzzales@ukr.net

Боряк Геннадій Володимирович

Заступник директора, зав.відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів
+38(044)279-3401
hboriak@gmail.com

Реєнт Олександр Петрович

Заступник директора з наукової роботи, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
+38(044)279-1627
Reent.O.P@nas.gov.ua

Рубльов Олександр Сергійович

Учений секретар інституту, доктор історичних наук, професор
+38(044)279-0680
Rublow@ukr.net

Структура Інституту