Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Відділ історії Української революції (1917–1921 рр.)

Відділ спеціалізується на вивченні історії Української революції 1917–1921 років. Коло наукових інтересів співробітників зосереджується на вивченні процесів націє- та державотворення революційної доби початку ХХ ст., дослідженні різнопланових аспектів функціонування державних інститутів, політичних партій, різноманітних проявів соціального, етнонаціонального життя, взаємодії влади та суспільства, впливу на перебіг подій в Україні зовнішньополітичних факторів.

Такий системний підхід дозволяє узагальнити і концептуалізувати відтворення подій доби Української революції у всьому комплексі досліджуваних аспектів, починаючи з державотворчого і інституціонального рівня проявів революційних процесів до соціальних, етнічних, побутових, особистісних.

Відділ видає періодичний збірник "Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 років" (з 2002 р., вийшло 10 випусків).