Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Друга половина березня 1915

Великі гастролі у Києві російського оперного співака Ф.І.Шаляпіна. В театрі “Соловцов” він взяв участь у 6-ти театральних вечорах: “Дон Кіхот” (тричі), “Борис Годунов” (двічі) та “Фауст”.
Киевская мысль. – 1915. – 4 марта. – С. 3.

Березень 1916

У Володимирі-Волинському та Луцьку відкрилися перші українські школи на Волині.
Свобода. – 1916. – № 12, 18 березня.

Березень 1918

Ручерод – Центральний виконавчий комітет рад Румунського фронту, Чорноморського флоту та Одеської області, утворений у травні 1917 р., у березні 1918 р. виїхав до Росії, а у травні ц.р. припинив існування.
Малий словник історії України. – К., 1997. – С.345-346.

Березень 1918 (Березень)

За участю П.Скоропадського виникла політична організація “Українська громада” (згодом – “Українська народна громада”). Її платформа виявилася близькою до позиції Української демократично-хліборобської партії та “Союзу земельних власників”. “Українська народна громада” була не партією, а організацією, яка “заради досягнення компромісу в соціальних питаннях, поміркованої демократизації державного ладу та поступової українізації розпочала підготовку до встановлення в Україні сильної особистої влади і, зрештою, конкретно до встановлення гетьманської влади П.Скоропадського”. Серед її членів було багато офіцерів 1-го Українського корпусу, діячів вільного козацтва.
Павло Скоропадський. Спогади. – Кінець 1917 – грудень 1918. – Київ-Філадельфія, 1995. – С.350.

Березень 1918 (Березень)

Київ. Початок діяльності “Студії кіномистецтва”. Заняття проводилися під керівництвом М.Бонч-Томашевського – відомого режисера-постановника. Пізніше ця студія стала майстернею кіномистецтва, учні якої брали участь у павільйонних роботах.
Рибаков М.О. Хрещатик відомий і невідомий. – К., 2003. – С.185.

Весна 1918

Київ. Шляхом об’єднання музеїв війни і революції та військово-історичного музею було засновано Державний військовий музей.
РФ ІМФЕ. – Ф.13. – Оп.5. – Од.зб.308. – Арк.2.

23 (10) березня 1918 (субота)

Рада народних міністрів на своєму засіданні ухвалила, на пропозицію В.Голубовича, скасувати воєнно-промислові комітети і заводські наради, закінчивши їх ліквідацію до 1 квітня 1918 р. РНМ, заслухавши статут Окремого корпусу прикордонної (пограничної) охорони, постановила передати його на затвердження в Центральну Раду. Уряд ухвалив припинити організацію “Вільного реєстрового козацтва” і виділену йому суму передати на організацію міліції, а школи різних відомств, кустарні майстерні Всеросійського земського союзу передати міністерству освіти, тощо.
Українська Центральна Рада. – Документиі матеріали. – У двох томах. – Т.2. – 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К., 1997. – С.225-226.

23 (10) березня 1918 (субота)

У наказі по Головному штабові повідомлялось, що згідно постанови РНМ від 22(9) березня О.Жуковський призначався військовим міністром, а постановою РНМ від 23(10) березня його товаришем ставав отаман О.Греков.
ЦДАВО України. – Ф.1074. – Оп.2. – Спр. 30. – Арк. 31.

23 (10) березня 1918 (субота)

Німецьке командування перекинуло з м.Одеси до Миколаєва значні підкріплення і під прикриттям артилерійсько-мінометного вогню вони перейшли у наступ. Їм довелося битися за кожний квартал у місті. Окремі групи повсталих довго оборонялись, інші почали відступ в напрямі ст. Долинська і до Херсону.
Белан Ю.Я. Отечественная война украинского народа против немецких оккупантов в 1918 году. – К., 1960. – С.107.

23 (10) березня 1918 (субота)

Центральний страйком Південно-західної залізниці звернувся до всіх страйкомів з пропозицією продовжувати страйк до задоволення усіх вимог: виплати заборгованості за 1917, 1918 рр., визнання єдиного Союзу (Спілки) для правового захисту товаришів, звільнення усіх заарештованих за участь у страйку. Але не вдаватися до ексцесів, насильства та погроз. В разі пропозицій частково задовольнити вимоги – роботи не відновлювати.
ЦДАВОВУ України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 60. – Арк. 202.

23 (10) березня 1918 (субота)

У Катеринославі створено Надзвичайний штаб, якому доручено організувати оборону міста, боротися з проявами контрреволюції та анархічними виступами.
Звезда. – 1918. – 23(10) березня.

23 (10) березня 1918 (субота)

До Києва прибув полк ім.Т.Шевченка, сформований з українців з полонених під час першої світової війни, під командою полковника М.Шаповала. Біля будинку Центральної Ради його зустрічали представники УЦР, військових та громадських організацій.
Народня воля. – 1918. – 24(11) березня.

23 (10) березня 1918 (субота)

В Золотоноші на Полтавщині відбувся селянський з’їзд, перший після відновлення влади УНР. У скликанні з’їзду значну роль відіграли інструктор Центрального комітету Селянської спілки та члени УЦР. На з’їзд прибуло 550 представників селянства. Делегати привітали Центральну Раду, зазначивши, що всі затверджені нею закони будуть проводитись у життя. Значний час приділили роз’ясненню того, чому німецькі війська з’явились в Україні. Вирішили видрукувати відозви і розіслати їх по селах. З’їзд рішуче висловився за скликання Установчих зборів. Знову були обрані до Центральної Ради старі депутати Семеняга і Федоровський.
Народня воля. – 1918. – 6 квітня (24 березня).

23 (10) березня 1918 (субота)

Київський губернський земельний комітет видав обов’язкову постанову, у якій повідомлялось, що вся земля колишня поміщицька, казенна, удільна, монастирська, церковна і т.ін., призначена для посіву весною, передається в користування трудовому селянству, в першу чергу безземельним і малоземельним, до вироблення остаточного Закону про землекористування. На повітові комітети покладався обов’язок вжити всіх заходів для посіву ярини на нетрудових землях і відповідальність за всю посівну кампанію. Далі у постанові було зазначено і про випас худоби, про оплату праці тощо. За невиконання постанови громадяни і установи підлягали карній відповідальності.
Народня воля. – 1918. – 26(13) березня.

23 (10) березня 1918 (субота)

Київ. У клубі “Родина” відбулися перші організаційні збори українсько-німецького “Товариства культурно-економічного зближення”.
Нова рада. – 1918. – 27 (14) березня .

14 січня 1919 (вівторок)

Київ. Постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів П.Скоропадського, негайно звільнялися зі своїх посад. Нове призначення вони могли отримати лише за особливих умов: подання начальника та рекомендації громадських організацій.
ЦДАВО України. Ф. 1078. — Оп. 4. — Спр. 1. — Арк. 39 зв.

14 січня 1919 (вівторок)

Харків. Оприлюднення низки декретів Тимчасового робітничо–селянського уряду України, якими встановлювалася радянська форма влади в Україні: про організацію влади на місцях, утворення Військової ради Української радянської армії, про організацію Всеукраїнської Надзвичайної комісії та ін. Публікація декрету про присвоєння республіці назви Українська Радянська Соціалістична Республіка (УСРР).
Известия Временного рабоче–крестьянского правительства Украины. — 1919. — 14 января.

14 січня 1919 (вівторок)

Харків. Публікація постанови Тимчасового робітничо–селянського уряду України про переведення годинникової стрілки на 1 годину 25 хвилин уперед.
Известия Временного рабоче–крестьянского правительства Украины. — 1919. — 14 января.

14 січня 1919 (вівторок)

На засіданні Київської єврейської громади була заслухана надзвичайна доповідь про погроми і насильства над євреями, які мали місце в Україні. Страшні факти, наведені у доповіді, зробили велике враження на присутніх. Збори одностайно ухвалили резолюцію протесту.
Нова Рада. — 1919. — 17 січня.

14–15 січня 1919 (вівторок–середа)

Київ. Спільне засідання виконкому Всеукраїнської ради селянських депутатів з представниками губернських рад засудило політику Директорії і висунуло вимогу негайно ухвалити постанову про передачу влади виконкомам Всеросійських рад робітничих і селянських депутатів.
Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 1917 —1920. — Т. ІV —Нью-Йорк, 1969. — С. 47.