Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Листопад–грудень 1913

У м. Катеринодарі у військовому суді розбиралася сенсаційна справа про зграю "степових дияволів", які півтора року тероризували Донську та Кубанську області і Ставропольський край грабунками. У зграї приймали участь близько 150 осіб. У 1911 р. їх було затримано на австрійському кордоні. На лаві підсудних опинились 67 (48 чоловік та 18 жінок).
Хроника России ХХ век.П.П.Черкасов, А.В.Шубин и др. – М., 2002. – С.171.

Грудень 1916

Чернігівське повітове земське зібрання вирішило просити про надання права вести навчання у народних школах української мовою; про дозвіл на викладання українознавства в учительських семінаріях і учительських інститутах; про допуск книг українською мовою у народні бібліотеки і читальні.
Кіевская Земская Газета. – 1916. – № 82, 31 грудня.

15 (2) грудня 1918 (неділя)

Львів. Греко-католицький митрополит А.Шептицький та архієпископ римо-католицької церкви Ю. Бельчевський підписали спільну відозву до командування української та польської армій з проханням продовжити обмін полоненими.
ЦДІА України у м.Львові. – Ф.147. – Оп.1. – Спр.44. – Арк.7-8

15 (2) грудня 1918 (неділя)

На засіданні Ради комісарів голова В.Чехівський доповів, що Революційний Комітет з моменту повстання весь час перебував в контакті з Директорією. Він отримав вказівку після падіння влади Гетьмана П.Скоропадського до приїзду Директорії охороняти майно і порядок у Києві. Він направив своїх комісарів до всіх міністерств. Рада визнала його дії відповідними вказівкам Директорії. Рада комісарів схвалила пропозицію Б.Мартоса, щоб Міська дума розв’язала в першу чергу питання харчування людей та задоволення потреб військових частин. Прийнято рішення звільнити всіх політичних в’язів, за виключенням тих, що звинувачувалися у вчинках проти УНР, проводити арешти добровольців, дружинників законним шляхом. Для з’ясування витрат гетьманською владою грошей за час боротьби з народним повстанням Рада ухвалила створити спеціальну комісію. Наявні гроші, що були в міністерствах, передали в Державну Скарбницю Комісарам надавалося право усувати урядовців.
ЦДАВО України. – Ф.1065. – Оп.1. – Спр. 15. – Арк. 1-1 зв, 2-2 зв., 3

Середина жовтня — грудень 1919

Активні бойові дій білогвардійської групи військ під командою ген. О.Ревішина проти Революційно–повстанської армії України (махновців). Групу було створено з кінних козачих полків, знятих ген. Денікіним з фронту. У боях брав участь також корпус ген. Я.Слащова. Бої з махновцями стали важливим фактором загальної поразки білогвардійських армій.
Деникин А.И. Поход на Москву. — С. 146–147.

Грудень 1919

Харків. Прибуття до міста Всеукрревкому. Під тиском ЦК РКП(б) ЦК КП(б)У та Всеукрревком зробили своєю резиденцією не "буржуазно-націоналістичний" Київ, а "пролетарський" Харків, який залишався столицею України до 1934 р.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — С. 334.

Грудень 1919

Житомир. Утворення ЦК боротьбистів Революційного комітету Правобережжя у складі І.Немоловського, Войцехівського, С.Савицького. Комітет призначив О.Волоха головнокомандуючим "Червоної армії України".
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 331.

Грудень 1920

Харків. Створення на базі Всеукрвидаву видавничого об’єднання – Державного видавництва України (ДВУ) при ВУЦВК. Завданням ДВУ було: об’єднання та регулювання діяльності всіх радянських, партійних установ, а також військових, громадських, кооперативних, наукових і літературних товариств, що видавали літературу, регулювання роботи всієї періодичної преси (дозвіл на вихід у світ, визначення форматів, тиражів), розподіл паперу, реєстрація та розповсюдження всіх видів друку.
Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917 –1920 рр.). – К., 1961. – С. 313.

Грудень 1920

Проводення “Тижня освіти” для популяризації ідеї радянської освіти.
Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917 –1920 рр.). – К., 1961. – С. 342.

12 – 15 грудня 1920 (неділя– середа)

З’їзд волосних ревкомів і комнезамів Вінницького повіту, Подільської губернії, на якому ухвалено резолюцію на доповіді з місць і в організаційному питанні. Для зміцнення радянської влади вказано на необхідність зламати супротив куркульського елементу і добитися розшарування села; створити міліцію з делегованих до губернії членів сільських комнезамів. Заплановано на 1 січня завершити організацію комнезамів, які мають зосередити в своїх руках розподіл продуктів і землі.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. (1919 – 1920). Збірник документів і матеріалів. – К., 1957. – С. 705 – 707.

Грудень 1921

Київ. Відкрито школу поліграфічного мистецтва.
Історія українського мистецтва, 1917-1941. – К., 1967. – Т. 5.- С. 185.

Грудень 1921

Київ. Почав видаватися «Зоологічний журнал України» (існував до 1924 р.).
Зоологічний журнал України, 1921, № 1.

Грудень 1921

Київ. Почав видаватися «Український ботанічний журнал».
Український ботанічний журнал, 1921, №1.

Грудень 1921

Київ. Всеукраїнський кіно-комітет зняв фільми „Герої або мученики Паризької комуни” та „Квіти на каміннях або велике зло” (сценарій – Г. Тасіна, режисер - А. Лунін, оператор А. Станке).
Корнієнко І.С. Українське радянське кіномистецтво, 1917-1929. – К., 1959. – С. 131.

Грудень 1921

Київ. Видано книгу М. Терещенка “Мистецтво дії”.
Бернацька Р.П., Бурмістренво С.Л. 50 років українському драматичному театру: Хроніка, 1964 р. – Вип. 1. – К., 1966. – С. 266.

Грудень 1921

Київ. Відкрито виставку Української академії мистецтв. Представлено твори живопису, графіки, театрально-декоративного та декоративно-прикладного мистецтва. Серед учасників виставки: І. Беклемішева, М. Бойчук, Т. Бойчук, М. Кирнарський, Л. Крамаренко, О. Павленко.
Пути искусства, Харьков, 1922. - № 1. - С. 75-77.

Грудень 1921

Одеса. Всеукраїнський кіно-комітет випустив у прокат фільми „Вовчий діл, або За життя та волю” (сценарист – В. Станчинський, режисер – С. Ценін, оператор А. Станке) та „Знову на землі” (сценарій за мотивами п’єси С.Ж. Буел’є „Король без вінця”, режисер – Б. Глаголін, оператор – А. Станке).
Корнієнко І.С. Українське радянське кіномистецтво, 1917-1929. – К., 1959. – С. 131.

Грудень 1921

Художник-графік М. Кирнарський підготував ілюстрації до „Кобзаря” Т. Шевченка.
Історія українського мистецтва, 1917-1941. К., 1967. Т. 5.- С. 186.

Грудень 1921

Харків. При Інституті сільського господарства створено кафедру хімічної фізіології. Керівник – О. Палладін.
История Академии наук Украинской ССР. К, 1979. – С. 634.

Грудень 1921

Київ. Створено Ботанічний кабінет і гербарій АН УСРР. Завідувач – академік ВУАН А. Фомін.
История Академии наук Украинской ССР. К, 1979. – С. 641.