Цей день у новітній історії України

 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

29 (16) травня– 15 (2) жовтня 1913 (середа - вівторок)

У м. Києві відбулася Всеросійська сільськогосподарська промислова та художня виставка.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. – С.201.

29 (16) червня– 10 серпня (28 липня) 1913 (субота - субота)

Почалась Друга Балканська війна між Болгарією, з одного боку, та Сербією, Чорногорією, Грецією та Румунією – з іншого. 10 серпня (28 липня) у Бухаресті було підписано мирний договір між країнами, учасниками Другої Балканської війни.
Хроника России ХХ век.П.П.Черкасов, А.В.Шубин и др. – М., 2002. – С.167; Премислер І.М. Хронологія історії України. – Вип.ІІ (1861–1917), К., 1940. – С.61.

21 червня – 2 серпня 1915 (понеділок, понеділок)

Відень. В дивізійному військовому трибуналі відбувся грандіозний судовий процес про державну зраду над членами москвофільського (русофільського) “Русского народного совета Прикарпатской Руси” – депутатами Д.Марковим і В.Куриловичем, адвокатами І.Драгомирецьким і К.Чарленчакевичем та іншими особами, визнаними судом винними у спробах приєднати заселені українцями терени Австро-Угорщини до Російської імперії й засудженими до смертної кари, заміненої цісарем на довічне ув’язнення. Попик С. Українці в Австрії 1914–1918.
Австрійська політика в українському питанні періоду Великої війни. – К.; Чернівці, 1999. – С. 96–97.

21 червня – 29 червня (8-16 червня) 1916 (середа – четвер)

м. Харків. Страйк усіх (2228) робітників заводу «Русского о-ва «Всеобщая компания электричества» з вимогою підняти зарплату на 50 % та звільнити арештованого робітника С. Мокко. Завершилася компромісом: обіцяно підняти зарплату більшості робітників до 50 %. Під час страйку на завод викликали поліцію, яка арештувала делегатів від робітників для переговорів із адміністрацією (23 серпня та 29 серпня-12 вересня повторно відбулися страйки).
Хроника революционного рабочего движения на Украине (1900 – 1917). Справочник. – К., 1987. – С. 345.

29 (16) червня 1916 (четвер)

Австрійські війська відновили контратаки у районі Ковеля та 11-тої російської армії з метою прорвати оборону, змусити російська війська відійти до р. Стир і створити загрозу лівому флангу 8-мої армії. 4 липня (21 червня) після важких боїв війська 11-тої армії все ж зупинили наступ австрійських військ.
История Первой мировой войны 1914 – 1918. Т. 2. – М., 1975. – С. 201.

Червень 1918

Після ліквідації у січні 1918 р. зародків автономії у Криму із встановленням радянської влади і окупацією півострова у квітні німцями під егідою останніх лише у червні 1918 р. був створений крайовий уряд Криму, який намагався здійснювати власний політичний курс.
Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. – Збірник документів і матеріалів. – Київ-Нью-Йорк-Філадельфія, 1999. – С.348.

Червень 1918

Гайсинський повітовий комітет Ради селянських депутатів поширив листівку із засудженням факту обрання гетьмана і на підтримку Центральної Ради. Гайсинський повітовий староста на Поділлі повідомив міністру внутрішніх справ про арешти помічника повітового комісара і голови народної управи за випуск згаданої вище листівки.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 166. – Арк. 11,12.

Червень 1918

Прийнято ухвалу всенародного українського віча про створення Комітету національної гідності. Основною метою заснованої інституції було вирішення питання про перенесення останків великих синів українського народу з чужини до Києва і поховання Івана Мазепи у Софійському соборі.
Відродження. – 1918. – 11 липня.

10 червня – 10 липня(28 травня – 27 червня) 1918

Повідомлялось з Одеси, що завдяки енергійній діяльності штабу транспортної флотилії протягом одного тижня до міста прибуло 20транспортів, випущених з Маріуполя та Керчі. “Бурдеіл” привіз 240 тис. пудів вугілля для потреб трамваю та лікареь, а транспорт “Софія” – 50 тис. пудів хліба.
Нова рада. – 1918. – 12 червня (30 травня).

Кінець червня 1918

Центральний комітет Всеукраїнської ради селянських депутатів, враховуючи настрої широких мас селянства, їхнє незадоволення відновленням гетьманською владою поміщицької власності, встановленням терористичного режиму тощо у постанові про збирання врожаю 1918 р. і про підготовку ланів “під пар” на наступний рік запропонував не віддавати хліб гетьманським та окупаційним властям. Вже реквізований на той час хліб, але ще не вивезений зі сховищ та млинів, селянам та робітникам пропонувалося розбирати та ховати, а в разі неможливості зробити це – знищити. Хліб врожаю 1918 р. нікому не продавати, а сховати, щоб забезпечити себе від голоду.
Гражданская война на Украине 1918-1920 гг. – Сборник документов и материалов. – В трех томах, четырех книгах. – Т.1, кн.1. – К., 1967. – С.201-203.

20 червня – 11 липня(7-28 червня) 1918

Київ. Друга (літня) сесія Всеукраїнського православного церковного собору. Головним питанням на засіданнях Собору було визначення статусу Православної церкви в Україні (автокефальна чи автономна) та формування органів вищого церковного управління. Перевагу на Соборі здобули проросійськи налаштовані церковні сили. У результаті Собор схвалив проект, запропонований архієпископом Євлогієм, яким визначалося, що “українська церква як церква автономна є в канонічному зв’язку з патріархом Московським”, якому належить “право затвердження кандидатів на єпископські катедри, право приймати скарги на українських єпископів, право затверджувати статут Вищого церковного управління”. Сесія підтвердила обрання митрополитом Київським і Галицьким Антонія (Храповицького) і офіційно звернулася до гетьмана Павла Скоропадського з проханням затвердити це обрання.
Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917 – 1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). – К., 1997. – С.80. ЦДАВО України. – Ф.1071. – Оп

26 червня – 1 липня(13 – 18 червня) Середа – 1918 (понеділок)

Київ. Відбувся з’їзд представників художніх організацій, який розглянув питання розвитку художньої освіти у загальноосвітніх початкових, середніх і вищих школах, створення спеціальних гуртків з художньої освіти, реорганізації художньо-промислових училищ з метою покращення викладання в них спеціальних предметів з історії мистецтва.
ЦДАВО України.– Ф.2202. – Оп.1. – Спр.1220. – Арк.13.

29 (16) червня 1918 (субота)

Жлобин. В дорозі з Петербургу в Україну помер видатний український учений Федір Кіндратович Вовк.
Діло. – 1918. – 17 липня.

29 (16) червня 1918 (субота)

По доповіді міністра сповідань Рада міністрів запропонувала урядові підготувати проект декларації про взаємини церкви і держави в Україні. Рада міністрів схвалила законопроект про порядок реєстрації і затвердження Статутів акціонерних компаній.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 3. – Арк. 55-55 зв., 56-56 зв.

29 (16) червня 1918 (субота)

Затверджена гетьманом постанова Ради міністрів про асигнування 9 000 000 карбованців на утримання державної варти з коштів державної скарбниці (по 1 млн. на кожну губернію).
Державний вістник. – 1918. – 5 липня.

29 (16) червня 1918 (субота)

П.Скоропадський затвердив закон про надання губстаростам права розпускати волосні земські зібрання та управи, утворені постановами Тимчасового уряду від 21 травня 1917 р. Управління земським господарством доручалося волосним радам, які складалися з призначених губернським старостою 3 – 5 осіб, в т.ч. один член ради призначався її головою. До обговорення певних питань залучалися представники відповідних відомств.
Державний вістник. – 1918. – 11 липня.

29 (16) червня 1918 (субота)

Міністр праці гетьманського уряду Вагнер своїм циркуляром категорично заборонив встановлення робітничого контролю над виробництвом і будь-яке втручання робітників у розпорядчі права адміністрації.
Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. – У трьох томах. – Т.1. – Березень 1917 р. – листопад 1918 р. – К., – 1967. – С.341.

29 (16) червня 1918 (субота)

Херсонський губернський староста поширив листівку – наказ повітовим старостам, волосним самоуправлінням, чиновникам сільських управлінь і населенню Херсонської губернії про заходи до збирання врожаю. Наказ мали оголошувати в усіх населених пунктах.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 77. – Арк. 82.

29 (16) червня 1918 (субота)

Київ. Зустріч гетьмана П.Скоропадського із слухачами літніх учительських курсів.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — К., 1995. — С. 276.