Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Листопад–грудень 1913

У м. Катеринодарі у військовому суді розбиралася сенсаційна справа про зграю "степових дияволів", які півтора року тероризували Донську та Кубанську області і Ставропольський край грабунками. У зграї приймали участь близько 150 осіб. У 1911 р. їх було затримано на австрійському кордоні. На лаві підсудних опинились 67 (48 чоловік та 18 жінок).
Хроника России ХХ век.П.П.Черкасов, А.В.Шубин и др. – М., 2002. – С.171.

Грудень 1916

Чернігівське повітове земське зібрання вирішило просити про надання права вести навчання у народних школах української мовою; про дозвіл на викладання українознавства в учительських семінаріях і учительських інститутах; про допуск книг українською мовою у народні бібліотеки і читальні.
Кіевская Земская Газета. – 1916. – № 82, 31 грудня.

1 грудня (18 листопада) 1918 (неділя)

Київ. Постановою Ради міністрів при міністерстві торгу й промисловості засновано часопис “Торговельно-промислова Україна”. На його сторінках передбачалося висвітлювати торговельно-промислові, фінансові та економічні питання.
Державний вістник. – 1918. – 6 грудня.

1 грудня (18 листопада) 1918 (неділя)

Директорія УНР звернулась до представників німецького уряду в Україні, Головної Військової команди і Великої ради солдатських депутатів в Києві вжити заходів до негайної евакуації німецьких військ з території України.
Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. – Т.3. – К., 1999. – С.51

1 грудня (18 листопада) 1918 (неділя)

У м.Фастові укладено двосторонній “Передвступний” договір між Директорією Української Народної Республіки і Державним секретаріатом Західноукраїнської Народної Республіки про намір об’єднати обидві держави “у найкоротшім часі” в одну велику державу.
Винниченко В. Відродження нації. Ч.ІІІ. – Київ-Відень, 192 0. – С.154-156.

1 грудня (18 листопада) 1918 (неділя)

Повідомлення у департамент державної варти з Рівного про успішний наступ петлюрівців, оволодіння ними Шепетівкою, де розмістилася штаб-квартира. В Дубно, Кременці формувалися загони з офіцерів, у Луцьку – з офіцерів та хліборобів, але вони залишалися нечисленними і їм бракувало зброї.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 73. – Арк. 160 (із зв.).

14 березня 1919 (п’ятниця)

Червона армія зайняла Мелітополь, 15 березня був зайнятий Бердянськ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 706.

14 жовтня 1919 (вівторок)

Свято присяги у Кам’янці–Подільському. Урочиста присяга Директорії, уряду та армії на вірність УНР. Увечері в місцевому театрі відбулась з приводу урочистостей вистава “Наталка–Полтавка”.
Україна. — 1919. — 15 жовтня.

14 жовтня 1919 (вівторок)

Кам’янець–Подільський. Універсал Директорії УНР до українського народу з повідомленням про заснування Священного Синоду Української автокефальної православної церкви та початок його діяльності від 14 жовтня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 1429. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 15; Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 254.

Середина жовтня — грудень 1919

Активні бойові дій білогвардійської групи військ під командою ген. О.Ревішина проти Революційно–повстанської армії України (махновців). Групу було створено з кінних козачих полків, знятих ген. Денікіним з фронту. У боях брав участь також корпус ген. Я.Слащова. Бої з махновцями стали важливим фактором загальної поразки білогвардійських армій.
Деникин А.И. Поход на Москву. — С. 146–147.

2-4 грудня 1919 (вівторок-четвер)

Москва. УІІІ Всеросійська конференція РКП(б) обговорила питання про політичне становище в Україні, ухвалила резолюцію "Про радянську владу на Україні", в основу якої було покладено резолюцію ЦК РКП(б), написану В.Леніним. Її головний зміст спрямовувався на подолання помилок і перегинів радянської влади у національній, земельній і продовольчій політиці, які саме й призвели до її падіння в Україні у 1919.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919-1920). — К., 1957. С.3-5; Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. — С. 112.

1-2 грудня 1919 (понеділок-вівторок)

Любар, Волинська губ. Заколот отаманів О.Волоха, О.Данченка та Ю.Божка проти влади головного отамана С.Петлюри та уряду УНР під гаслом встановлення радянської влади. Спроба державного перевороту зазнала поразки, змовники втекли, захопивши державну скарбницю. Отаман Ю.Божко загинув у збройній сутичці.
Доценко О. Літопис української революції. — Т. ІІ. — Кн. 4. — С. 341-343.

Грудень 1919

Харків. Прибуття до міста Всеукрревкому. Під тиском ЦК РКП(б) ЦК КП(б)У та Всеукрревком зробили своєю резиденцією не "буржуазно-націоналістичний" Київ, а "пролетарський" Харків, який залишався столицею України до 1934 р.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — С. 334.

Грудень 1919

Житомир. Утворення ЦК боротьбистів Революційного комітету Правобережжя у складі І.Немоловського, Войцехівського, С.Савицького. Комітет призначив О.Волоха головнокомандуючим "Червоної армії України".
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 331.

1 грудня 1920 (середа)

Москва (Росія). Засідання Реввійськради Республіки, на якому обговорювались питання про задачі воєнної влади на Україні і заходи щодо захисту Донбаса від загонів Н. Махна.
Реввоенсовет Республики. – М., 1991. – С. 452

1 грудня 1920 (середа)

ІІ безпартійна конференція робітничої молоді Богодухівського повіту, Харківської губернії.
Образование и деятельность комсомольской организации Харковщины.1917 – 1920. Документы и материалы. – Харьковское областное издательство, 196

1 – 7 грудня 1920 (середа – вівторок)

Проведення Всеукраїнського “Тижня захисту дітей”, організованого Народним комісаріатом освіти УСРР та Радою захисту дітей. Протягом цих днів для дітей безкоштовно працювали кінематографи, театри, музичні заклади.
Відчит Народного комісаріату освіти VI Всеукраїнському з’їздові Рад. – Х., 1921. – С. 10.

Грудень 1920

Харків. Створення на базі Всеукрвидаву видавничого об’єднання – Державного видавництва України (ДВУ) при ВУЦВК. Завданням ДВУ було: об’єднання та регулювання діяльності всіх радянських, партійних установ, а також військових, громадських, кооперативних, наукових і літературних товариств, що видавали літературу, регулювання роботи всієї періодичної преси (дозвіл на вихід у світ, визначення форматів, тиражів), розподіл паперу, реєстрація та розповсюдження всіх видів друку.
Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917 –1920 рр.). – К., 1961. – С. 313.

Грудень 1920

Проводення “Тижня освіти” для популяризації ідеї радянської освіти.
Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917 –1920 рр.). – К., 1961. – С. 342.