Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

29 (16) травня– 15 (2) жовтня 1913 (середа - вівторок)

У м. Києві відбулася Всеросійська сільськогосподарська промислова та художня виставка.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. – С.201.

Вересень 1916

Провал переговорів про обмін кореспондента „Нового Времени” Д.Б. Янчевецького, які велися міністерством закордонних справ Росії за посередництвом іспанського посла у Відні п. Кастро, оскільки Австрія погоджувалася обміняти лише на митрополита А. Шептицького, тоді як російська сторона не погоджувалася на це.
Украинская Жизнь. – 1916. – № 7-8. – С. 113 – 114.

Вересень 1916

Землевласник Полтавської губернії п. В. Шемет звернувся до попечителя київського навчального округа з проханням відкрити у Лубнах гімназію з українською мовою навчання, однак той відхилив його. У відповідь В. Шемет звернувся до графа П.Н. Ігнатьєва.
Украинская Жизнь. – 1916. – № 7-8. – С. 115.

Вересень 1916

м. Львів. На 20 сотенників за гальбу подорожчало пиво і коштує 76 сот. (на початку війни – 24 сот.). Також обмежено час продажу пива – з 7 до 10 вечора, і об’єм споживання (до 2 гальб).
Свобода. – 1916. – № 40, 30 вересня.

23 (10) вересня 1916 (субота)

М.Грушевський прибув з Казані у Москву, де поринув у активну громадсько-політичну діяльність, відновив роботу московської організації Товариства українських поступовців і т.д.
Украинская Жизнь. – 1916. – № 7-8. – С. 113; Верстюк В. Ф., Пиріг Р. Я. М. С. Грушевський. Коротка хроніка життя та діяльності. – К., 1996. – С. 74.

Вересень 1918

Київ. Міністерство фінансів передало Раді міністрів Української Держави доповідь з обгрунтуванням необхідності розв’язання питання про дальшу долю української частини загальноросійського боргу і упорядкування справи сплати відсотків по позиках. В зв’язку з анулюванням в РСФРР процентних паперів ці цінні папери масово переміщувалися в Україну, що перешкоджало встановленню хоч якоїсь фінансової стабільності. Міністерство фінансів, зокрема, відмовилося від загального поновлення оплати купонів позик, випущених або гарантованих колишнім російським урядом, і обрало форму “выдачи авансов в счет процентов по бумагам этих займов”. Разом з тим, згадані папери реєструвалися з метою надання під час мирних переговорів з РСФРР “защиты проживающим на Украине держателям этих бумаг”.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 255. – Арк. 29 (із зв.). – 3

Вересень 1918

Київ. Відбувалися переговори директора німецького Королівського музею старовини доктора Віганда й дослідника Ольвії, Тіри і Березані, колишнього професора Новоросійського університету Штерна з Головним управлінням мистецтва та національної культури щодо фахової та фінансової допомоги німецьких вчених в організації розкопок Ольвії в обмін на передачу половини знайдених в ході досліджень пам’яток до німецький музеїв. Головне управління мистецтва та національної культури відхилило таку співправцю, оскільки було категорично проти вивозу національних реліквій за межі України.
Наше минуле. – 1918. – № 1- 2. – С.198.

Вересень 1918

У серпні-вересні вперше у Києві в Інтимному театрі виступав з концертами Леонід Утьосов.
Рибаков М.О. Хрещатик відомий і невідомий. – Київ, 2003. – С.241.

23 (10) вересня 1918 (понеділок)

Рада міністрів Української держави ухвалила виділити морське міністерство в окреме відомство. Сполучення обов’язків військового і морського міністрів в одній особі було тимчасовим заходом. Знову виникло питання про заклик на військову службу військовополонених австро-угорської держави. На цей раз граф Спанноки прохав підписати це оголошення від імені уряду Української Держави. Рада міністрів ухвалила висловити протест проти заклику, наголосивши, що він є порушенням міжнародного права. У зв’язку з одержанням телеграми від голови Ради міністрів Криму про виїзд делегації для переговорів Рада міністрів Української Держави постановила, що вона повинна мати повноваження для обговорення не тільки економічних, а й політичних питань. Рада міністрів вирішила також послати делегацію в Берлін для переговорів про флот і умовах передачі його Україні.
ЦДАВОВУ. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 6. – Арк. 260-260 зв., 261.

23 (10) вересня 1918 (понеділок)

Київ. Департамент Державної варти видав секретний циркуляр губернським та київському столичному старостам, одеському та миколаївському міським отаманам (градоначальникам) про необхідність своєчасного виявлення більшовицьких організацій з моменту їх утворення в зв’язку із зростанням їхньої активності після прибуття в Україну з РСФРР 12 провідних партпрацівників ( 3 – до Києва, по одному – в губернії). Особливо наголошувалося на необхідності своєчасно викривати ці організації і негайно повідомляти про них державній варті.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 114. – Арк. 329 (із зв.).

14 березня 1919 (п’ятниця)

Червона армія зайняла Мелітополь, 15 березня був зайнятий Бердянськ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 706.

Вересень 1919

Розформування дивізії “Запорізька Січ” та арешт її командира отамана Ю.Божка за невиконання наказів командування армії УНР.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 320.

11 вересня – 12 листопада 1919

Миколаївський повіт Херсонської губ. Повстання селян с. Полтавки (Баштанки) та навколишніх сіл проти денікінського режиму. Сили повстанців нараховували до 20 тис. озброєного війська. Було утворено т. зв. “Баштанську республіку” — територію, на якій існувала влада рад.
Супруненко М.І. Боротьба трудящих України проти денікінщини. — С. 177–178.

23 вересня 1919 (вівторок)

Кам’янець–Подільський. Після того, як 22 вересня був перехоплений по радіо наказ Денікіна про наступ проти української армії, відбулось спільне засідання Директорії та урядів УНР та ЗОУНР, на якому ухвалено негайно почати воєнні дії проти армії Денікіна, звернутись до народу України з декларацією, у якій зазначити необхідність повного об’єднання всіх українських національних сил для рішучої боротьби проти окупації білими військами території України.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 272.

23–27 вересня 1919 (вівторок–субота)

Єврейський погром у Фастові, Київської губ. влаштований білогвардійцями (за деякими даними — осетинами та текінцями) після того, як містечко декілька раз переходило до білих і червоних військ. Загинуло біля 700 осіб, було багато поранених.
Україна. — 1919. — 5 жовтня.

середина серпня – вересень 1920

Рейд загонів отамана Н. Махна по Миргородському, Кременчуцькому, Кобеляцькому, Костянтиноградському і Старобільському повітах.
Верстюк В. Махновщина. – К., 1991. – С. 250.

Вересень 1920

Частини УГА на чолі з генералом А.Кравсом через Карпати пробилися до Чехо-Словаччини, де були роззброєні і інтерновані у таборі м.Ліберці.
Західно-Українська Народна Республіка. Том 1. Документи і матеріали у 5-ти томах. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 36.

Вересень 1920

Звернення Галревкому до трудящих Галичини з закликом добровільно вступати до лав Червоної армії.
Під прапором Жовтня. – Львів, 1957. – С. 608 – 612.

Вересень 1920

Львів. Утворена тимчасова Начальна колегія УВО, перейменована невдовзі у Начальну команду.
Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. У 2-х томах. Том 1. – Львів, 1998. – С. 499.

Вересень 1920

с. Ковалівка, Полтавського району. А. Макаренко організував трудову колонію ім. М. Горького для неповнолітніх правопорушників.
Шляхами комсомольської слави. – К., 1979. – С. 322.