Цей день у новітній історії України

 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Листопад–грудень 1913

У м. Катеринодарі у військовому суді розбиралася сенсаційна справа про зграю "степових дияволів", які півтора року тероризували Донську та Кубанську області і Ставропольський край грабунками. У зграї приймали участь близько 150 осіб. У 1911 р. їх було затримано на австрійському кордоні. На лаві підсудних опинились 67 (48 чоловік та 18 жінок).
Хроника России ХХ век.П.П.Черкасов, А.В.Шубин и др. – М., 2002. – С.171.

5–12 грудня (22–29 листопада) 1915 (неділя – неділя)

У Харкові під головуванням начальника Гірничого управління півдня Росії С.Сучкова відбувся ювілейний – 40-й З’їзд промисловців гірничої галузі півдня Росії. Делегати з’їзду негативно поставились до проекта закону про реквізицію мінерального палива на користь держави, ухвалили рішення про заснування Народного університету ім. Л.Лутугіна і виділення для цього сумарного капіталу в 500 тис. рублів, обрали головою Ради з’їзду на 1915–1916 р. М. фон Дітмара.
Приднепровский край. – 1915. – 22, 24, 26, 29 ноября, 3 декабря.

Грудень 1916

Чернігівське повітове земське зібрання вирішило просити про надання права вести навчання у народних школах української мовою; про дозвіл на викладання українознавства в учительських семінаріях і учительських інститутах; про допуск книг українською мовою у народні бібліотеки і читальні.
Кіевская Земская Газета. – 1916. – № 82, 31 грудня.

12 грудня (29 листопада) 1918 (четвер)

О 4-й ночі загін С.Петлюри у складі 3-х піших сотень 2-го Задніпровського полку, 2-х кінних сотен при 2-х гарматах розгорнув наступ від ст.Борщагівка на Святошин, але зустрінутий кулеметним вогнем частин армії Української Держави змушений був відійти назад. Протистояння тривало і 13 грудня. Тимчасом німецькі формування залишали територію України. У зайнятих повстанцями районах вони продавали їм свою зброю. За свідченнями державної варти, ненадійними виявилися сердюцькі полки, воякам яких агітатори не без успіху доводили, що опір повстанцям безнадійний і “безідейний”.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 83. – Арк. 500 (із зв.).

14 березня 1919 (п’ятниця)

Червона армія зайняла Мелітополь, 15 березня був зайнятий Бердянськ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 706.

14 жовтня 1919 (вівторок)

Свято присяги у Кам’янці–Подільському. Урочиста присяга Директорії, уряду та армії на вірність УНР. Увечері в місцевому театрі відбулась з приводу урочистостей вистава “Наталка–Полтавка”.
Україна. — 1919. — 15 жовтня.

14 жовтня 1919 (вівторок)

Кам’янець–Подільський. Універсал Директорії УНР до українського народу з повідомленням про заснування Священного Синоду Української автокефальної православної церкви та початок його діяльності від 14 жовтня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 1429. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 15; Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 254.

Середина жовтня — грудень 1919

Активні бойові дій білогвардійської групи військ під командою ген. О.Ревішина проти Революційно–повстанської армії України (махновців). Групу було створено з кінних козачих полків, знятих ген. Денікіним з фронту. У боях брав участь також корпус ген. Я.Слащова. Бої з махновцями стали важливим фактором загальної поразки білогвардійських армій.
Деникин А.И. Поход на Москву. — С. 146–147.

Грудень 1919

Харків. Прибуття до міста Всеукрревкому. Під тиском ЦК РКП(б) ЦК КП(б)У та Всеукрревком зробили своєю резиденцією не "буржуазно-націоналістичний" Київ, а "пролетарський" Харків, який залишався столицею України до 1934 р.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — С. 334.

Грудень 1919

Житомир. Утворення ЦК боротьбистів Революційного комітету Правобережжя у складі І.Немоловського, Войцехівського, С.Савицького. Комітет призначив О.Волоха головнокомандуючим "Червоної армії України".
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 331.

12 грудня 1919 (п’ятниця)

Варшава. С.Петлюра призначив заступником голови уряду УНР А.Лівицького та доручив йому тимчасово виконувати обов'язки голови уряду замість І.Мазепи, що перебував в Україні разом з армією Зимового походу.
Політична історія України ХХ століття. — Т. 2. — С. 405.

Грудень 1920

Харків. Створення на базі Всеукрвидаву видавничого об’єднання – Державного видавництва України (ДВУ) при ВУЦВК. Завданням ДВУ було: об’єднання та регулювання діяльності всіх радянських, партійних установ, а також військових, громадських, кооперативних, наукових і літературних товариств, що видавали літературу, регулювання роботи всієї періодичної преси (дозвіл на вихід у світ, визначення форматів, тиражів), розподіл паперу, реєстрація та розповсюдження всіх видів друку.
Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917 –1920 рр.). – К., 1961. – С. 313.

Грудень 1920

Проводення “Тижня освіти” для популяризації ідеї радянської освіти.
Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917 –1920 рр.). – К., 1961. – С. 342.

10 – 13 грудня 1920 (п’ятниця – понеділок)

І робітничо-селянська безпартійна конференція Проскурівського повіту, Подільської губернії, на якій ухвалено резолюцію про завдання комітетів незаможних селян (допомогати Червоній армії для закріплення “здобутків Жовтневої революції; проводити боротьбу з бандитизмом шляхом організації п’ятихаток; реорганізувати сільські кооперативи, які до того були “оплотом куркулької спекуляції”).
Комітети незаможних селян України (1920 – 1933). Збірник документів і матеріалів. – К., 1968. – С. 96 – 97.

12 грудня 1920 (неділя)

Київ. Відкриття губернського з’їзду комнезамів. Ухвалено резолюцію про вибори до рад по Київській губернії. З’їзд прохав Центральний виконком рад дозволити вибори до рад не проводити до повного закінчення оранізації комнезамів, на V Всеукраїнському з’їзді рад дати місце “комнезамам у такому ж представництві, як і від рад”.
Киевщина в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918 – 1920 гг.). Сборник документов и материалов. – К., 1962. – С. 475;Радянськ

12 грудня 1920 (неділя)

Черкаси, Кременчуцької губернії. Конференція профспілок повіту, на якій ухвалено резолюцію про відбудову народного господарства.
Трудящі Черкащини в боротьбі за владу Рад. 1917 – 1920 рр. – Черкаси, 1957. – С. 279.

12 – 15 грудня 1920 (неділя– середа)

З’їзд волосних ревкомів і комнезамів Вінницького повіту, Подільської губернії, на якому ухвалено резолюцію на доповіді з місць і в організаційному питанні. Для зміцнення радянської влади вказано на необхідність зламати супротив куркульського елементу і добитися розшарування села; створити міліцію з делегованих до губернії членів сільських комнезамів. Заплановано на 1 січня завершити організацію комнезамів, які мають зосередити в своїх руках розподіл продуктів і землі.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. (1919 – 1920). Збірник документів і матеріалів. – К., 1957. – С. 705 – 707.

12 грудня 1920 (неділя)

Циркуляр Подільського губернського ревкому про проведення обліку всіх комнезамів та їх зміцнення.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. (1919 – 1920). Збірник документів і матеріалів. – К., 1957. – С.704.

14 жовтня 1921 (п'ятниця)

Харків. РНК УСРР зобов’язала працівників медичних закладів та в’язниць повідомляти органи міліції про осіб, поранених холодною або вогнепальною зброєю, яким було надано медичну допомогу. Такий же обов’язок покладався на осіб, у яких мешкали або до яких прибували такі поранені.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 29 жовтня.

14 жовтня 1921 (п'ятниця)

Бухарест, Румунія. Румунська служба безпеки заарештувала групу більшовиків, які планували підірвати Північний залізничний вокзал столиці.
Купчик О.Р. Закордонний відділ ЦК КП(б)У – спецслужба українських більшовиків // Вісник Київського університету ім. Т. Шевченка. Історія – К.