Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Друга половина березня 1915

Великі гастролі у Києві російського оперного співака Ф.І.Шаляпіна. В театрі “Соловцов” він взяв участь у 6-ти театральних вечорах: “Дон Кіхот” (тричі), “Борис Годунов” (двічі) та “Фауст”.
Киевская мысль. – 1915. – 4 марта. – С. 3.

Березень 1916

У Володимирі-Волинському та Луцьку відкрилися перші українські школи на Волині.
Свобода. – 1916. – № 12, 18 березня.

24 березня 1916 (п’ятниця)

м. Будапешт. Аудієнція в угорського примаса кардинала Івана Черноха депутації Союзу визволення України у складі М. Меленевського, В. Сінгалевича, К. Левицького, Г. Стрипського.
Вісник СВУ. – Відень. – 1916. – Ч. 89-90 (9 квітня). – С. 245 – 246.

24 березня 1916 (п’ятниця)

м. Філадельфія. Помер американський греко-католицький єпископ Сотер Ортинський (1866 – 1916). Родом українець з Галичини (народився 1.01.1866), у 1907 році назначений Ватиканом на єпископську кафедру у США. Перший уніатський єпископ у Америці, призначення якого викликало спротив римо-католицького і православного духовенства, але він зумів відстояти належне місце греко-католицької кафедри.
Украинская Жизнь. – 1916. – № 9. – С. 72 - 73; Буковина. – 1916. – Ч. 16. – С. 4.

Березень 1918

Ручерод – Центральний виконавчий комітет рад Румунського фронту, Чорноморського флоту та Одеської області, утворений у травні 1917 р., у березні 1918 р. виїхав до Росії, а у травні ц.р. припинив існування.
Малий словник історії України. – К., 1997. – С.345-346.

Березень 1918 (Березень)

За участю П.Скоропадського виникла політична організація “Українська громада” (згодом – “Українська народна громада”). Її платформа виявилася близькою до позиції Української демократично-хліборобської партії та “Союзу земельних власників”. “Українська народна громада” була не партією, а організацією, яка “заради досягнення компромісу в соціальних питаннях, поміркованої демократизації державного ладу та поступової українізації розпочала підготовку до встановлення в Україні сильної особистої влади і, зрештою, конкретно до встановлення гетьманської влади П.Скоропадського”. Серед її членів було багато офіцерів 1-го Українського корпусу, діячів вільного козацтва.
Павло Скоропадський. Спогади. – Кінець 1917 – грудень 1918. – Київ-Філадельфія, 1995. – С.350.

Березень 1918 (Березень)

Київ. Початок діяльності “Студії кіномистецтва”. Заняття проводилися під керівництвом М.Бонч-Томашевського – відомого режисера-постановника. Пізніше ця студія стала майстернею кіномистецтва, учні якої брали участь у павільйонних роботах.
Рибаков М.О. Хрещатик відомий і невідомий. – К., 2003. – С.185.

Весна 1918

Київ. Шляхом об’єднання музеїв війни і революції та військово-історичного музею було засновано Державний військовий музей.
РФ ІМФЕ. – Ф.13. – Оп.5. – Од.зб.308. – Арк.2.

24 (11) березня 1918 (неділя)

Українська Центральна Рада прийняла закон про запровадження української мови у банківській і торговій сфері.
Українська Центральна Рада. – Документи і матеріали. – У двох томах. – Т.2. – 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К., 1997. – С.229.

24 (11) березня 1918 (неділя)

Засідання Малої ради розпочалося з запиту представника фракції українських есдеків щодо насильств, які чинили на Поділлі польські легіонери, втручання представників командування німецьких військ у справи українського населення. Мала рада ухвалила розглянути цей запит терміново.
Українська Центральна Рада. – Документи і матеріали. – У двох томах. – Т.2. – 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К., 1997. – С.226-228.

24 (11) березня 1918 (неділя)

Мала рада затвердила склад Кабінету міністрів: Голова РНМ і міністр закордонних справ – В.Голубович, внутрішніх – М.Ткаченко, судових – С.Шелухін, військових і в.о. морських справ – О.Жуковський, шляхів – Є.Сокович, пошт і телеграфів – Г.Сидоренко, земельних справ і харчування – М.Ковалевський, фінансів – С.Перепелиця, освіти – В.Прокопович, торгу і промисловості - І.Фещенко-Чопівський, генеральний писар – П.Христюк, управляючі міністерствами, які не підлягали затвердженню Малої ради - закордонних справ М.Любинський, праці – Л.Михайлів, харчування – Д.Коліух. З декларацією від імені РНМ виступив В.Голубович, який виклав програму майбутньої праці кабінету. Обговорення її перенесено на наступне засідання.
Українська Центральна Рада. – Документи і матеріали. – У двох томах. – Т.2. – 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К., 1997. – С.226-228.

24 (11) березня 1918 (неділя)

Відбулося засідання Центрального комітету Української Селянської спілки разом з членами УЦР, які входили до спілки. Головував М.Ковалевський. Обговорювались питання про наступні завдання спілки. По-перше, спілка мала об’єднати селянство зрозумілими гаслами. Найкращою формою праці було визнано скликання з’їздів, направлення інформаторів на місця, випуск селянських газет. По-друге, для розгортання широкої діяльності необхідно було поповнити ЦК спілки, оскільки значна частина його членів вибула. За пропозицією Д.Ісаєвича, справами спілки мав поки що керувати Малий комітет, до складу якого увійшли б ті члени спілки, що мешкали в Києві. Зборами тимчасово обрані до складу Комітету додатково Петренко, Д.Ісаєвич,Я.Стенька, М.Чечель, М.Салтан, Ф.Швець, О.Ільченко та ін.
Народня воля. – 1918. – 26(13) березня.

24 (11) березня 1918 (неділя)

У Києві на Софіївському майдані відбувся парад частин 1-ї дивізії, сформованої з полонених, яка прибула до міста. Командував парадом командир дивізії В.Зілінський, а приймав його військовий міністр О.Жуковський разом з прем’єр-міністром В.Голубовичем. Після молебну О.Жуковський привітав вояків з поверненням на рідну землю і відбудовою незалежної української держави.
Народня воля. – 1918. – 27(14) березня.

24 (11) березня 1918 (неділя)

Київ. Опублікування закону УНР про державну мову – українську.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — К., 1995. — С. 266.

24 (11) березня 1918 (неділя)

Київ. В оперному театрі відбувся урочистий концерт-мітинг, влаштований на честь прибуття у Київ Першої української дивізії, організованої з полонених-українців у Німеччині. На зібранні з промовами виступили М. Грушевський, М. Ковалевський та О.Жуковський. У концертній програмі взяли участь Н. Дорошенко, М. Садовський, хор О.Кошиця.
Нова рада. – 1918. – 26 (13) березня .

24-25 (11-12) березня 1918 (неділя-понеділок)

Проходив селянський з’їзд Чернігівського повіту. Він, підтримуючи земельний закон УЦР, виданий 18 січня 1918 р., з огляду на посівну кампанію і відсутність техніки для обробітку її, ухвалив надати тимчасово права селянським земельним комітетам зменшити наділи до споживчої норми. Для обов’язкового засіву всіх земельних площ земельним комітетам пропонувалось приступити до попередньої розверстки землі. Земельним комітетам пропонувалось негайно взяти під свій контроль ліси. Рахуючись з фактом присутності німецького війська в Україні, з’їзд звернувся до УЦР з пропозицією негайно організувати свої військові сили. З’їзд також висловився за негайне скликання Українських Установчих зборів.
Народня воля. – 1918. – 13 квітня (31 березня).

14 січня 1919 (вівторок)

Київ. Постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів П.Скоропадського, негайно звільнялися зі своїх посад. Нове призначення вони могли отримати лише за особливих умов: подання начальника та рекомендації громадських організацій.
ЦДАВО України. Ф. 1078. — Оп. 4. — Спр. 1. — Арк. 39 зв.

14 січня 1919 (вівторок)

Харків. Оприлюднення низки декретів Тимчасового робітничо–селянського уряду України, якими встановлювалася радянська форма влади в Україні: про організацію влади на місцях, утворення Військової ради Української радянської армії, про організацію Всеукраїнської Надзвичайної комісії та ін. Публікація декрету про присвоєння республіці назви Українська Радянська Соціалістична Республіка (УСРР).
Известия Временного рабоче–крестьянского правительства Украины. — 1919. — 14 января.

14 січня 1919 (вівторок)

Харків. Публікація постанови Тимчасового робітничо–селянського уряду України про переведення годинникової стрілки на 1 годину 25 хвилин уперед.
Известия Временного рабоче–крестьянского правительства Украины. — 1919. — 14 января.

14 січня 1919 (вівторок)

На засіданні Київської єврейської громади була заслухана надзвичайна доповідь про погроми і насильства над євреями, які мали місце в Україні. Страшні факти, наведені у доповіді, зробили велике враження на присутніх. Збори одностайно ухвалили резолюцію протесту.
Нова Рада. — 1919. — 17 січня.