Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

29 (16) травня– 15 (2) жовтня 1913 (середа - вівторок)

У м. Києві відбулася Всеросійська сільськогосподарська промислова та художня виставка.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. – С.201.

Вересень 1916

Провал переговорів про обмін кореспондента „Нового Времени” Д.Б. Янчевецького, які велися міністерством закордонних справ Росії за посередництвом іспанського посла у Відні п. Кастро, оскільки Австрія погоджувалася обміняти лише на митрополита А. Шептицького, тоді як російська сторона не погоджувалася на це.
Украинская Жизнь. – 1916. – № 7-8. – С. 113 – 114.

Вересень 1916

Землевласник Полтавської губернії п. В. Шемет звернувся до попечителя київського навчального округа з проханням відкрити у Лубнах гімназію з українською мовою навчання, однак той відхилив його. У відповідь В. Шемет звернувся до графа П.Н. Ігнатьєва.
Украинская Жизнь. – 1916. – № 7-8. – С. 115.

Вересень 1916

м. Львів. На 20 сотенників за гальбу подорожчало пиво і коштує 76 сот. (на початку війни – 24 сот.). Також обмежено час продажу пива – з 7 до 10 вечора, і об’єм споживання (до 2 гальб).
Свобода. – 1916. – № 40, 30 вересня.

Вересень 1918

Київ. Міністерство фінансів передало Раді міністрів Української Держави доповідь з обгрунтуванням необхідності розв’язання питання про дальшу долю української частини загальноросійського боргу і упорядкування справи сплати відсотків по позиках. В зв’язку з анулюванням в РСФРР процентних паперів ці цінні папери масово переміщувалися в Україну, що перешкоджало встановленню хоч якоїсь фінансової стабільності. Міністерство фінансів, зокрема, відмовилося від загального поновлення оплати купонів позик, випущених або гарантованих колишнім російським урядом, і обрало форму “выдачи авансов в счет процентов по бумагам этих займов”. Разом з тим, згадані папери реєструвалися з метою надання під час мирних переговорів з РСФРР “защиты проживающим на Украине держателям этих бумаг”.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 255. – Арк. 29 (із зв.). – 3

Вересень 1918

Київ. Відбувалися переговори директора німецького Королівського музею старовини доктора Віганда й дослідника Ольвії, Тіри і Березані, колишнього професора Новоросійського університету Штерна з Головним управлінням мистецтва та національної культури щодо фахової та фінансової допомоги німецьких вчених в організації розкопок Ольвії в обмін на передачу половини знайдених в ході досліджень пам’яток до німецький музеїв. Головне управління мистецтва та національної культури відхилило таку співправцю, оскільки було категорично проти вивозу національних реліквій за межі України.
Наше минуле. – 1918. – № 1- 2. – С.198.

Вересень 1918

У серпні-вересні вперше у Києві в Інтимному театрі виступав з концертами Леонід Утьосов.
Рибаков М.О. Хрещатик відомий і невідомий. – Київ, 2003. – С.241.

24 (11) вересня 1918 (вівторок)

Київ. П.Скоропадський затвердив ухвалену Радою народних міністрів тимчасову постанову про заходи, які слід було застосовувати проти осіб, що загрожували державній безпеці та правопорядку в Українській Державі. Дозволялося проведення трусів у підозрілих осіб і їхній попередній арешт. Дія цієї постанови поширювалася на всю територію України. Право звільняти від її чинності окремі губернії після встановлення в них правопорядку надавалося Раді народних міністрів, за умови затвердження Гетьманом.
Державний вістник. – 1918. - 1 жовтня.

24 (11) вересня 1918 (вівторок)

Рада міністрів ухвалила законопроект про відкриття в Харківському і Новоросійському університетах 4-х кафедр з українознавства та 2 кафедри такого ж профілю в Ніжинському історико-філологічному інституті.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 6. – Арк. 262-262 зв., 263.

24 (11) вересня 1918 (вівторок)

Київ. Павло Скоропадський затвердив постанову про заснування при всіх медичних факультетах університетів в Україні кафедри бактеріології.
Державний вістник. – 1918. – 3 жовтня.

24 (11) вересня 1918 (вівторок)

Київ. Павло Скоропадський затвердив постанову про асигнування в розпорядження головноуправляючого справами мистецтва та національної культури 100000 карбованців на негайні потреби по охороні пам’яток старовини та мистецтва.
Державний вістник. – 1918. – 3 жовтня.

24 (11) вересня 1918 (вівторок)

Київ. П.Скоропадський, щойно повернувшись з Німеччини, затвердив ухвалену Радою народних міністрів постанову про впровадження в Українській Державі східно-європейського часу в ніч з неділі на понеділок 13 жовтня (30 вересня) 1918 р.
Державний вістник. – 1918. - 3 жовтня.

14 березня 1919 (п’ятниця)

Червона армія зайняла Мелітополь, 15 березня був зайнятий Бердянськ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 706.

Вересень 1919

Розформування дивізії “Запорізька Січ” та арешт її командира отамана Ю.Божка за невиконання наказів командування армії УНР.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 320.

11 вересня – 12 листопада 1919

Миколаївський повіт Херсонської губ. Повстання селян с. Полтавки (Баштанки) та навколишніх сіл проти денікінського режиму. Сили повстанців нараховували до 20 тис. озброєного війська. Було утворено т. зв. “Баштанську республіку” — територію, на якій існувала влада рад.
Супруненко М.І. Боротьба трудящих України проти денікінщини. — С. 177–178.

23–27 вересня 1919 (вівторок–субота)

Єврейський погром у Фастові, Київської губ. влаштований білогвардійцями (за деякими даними — осетинами та текінцями) після того, як містечко декілька раз переходило до білих і червоних військ. Загинуло біля 700 осіб, було багато поранених.
Україна. — 1919. — 5 жовтня.

24 вересня 1919 (середа)

Кам’янець–Подільський. Оголошення урядом УНР війни білогвардійському режимові Денікіна. Звернення Директорії та уряду УНР до українського народу з закликом до останнього бою з ворогами.
Стрілець. — 1919. — 1 жовтня; Україна. — 1919. — 26 вересня; Український козак. — 1919. — 27 вересня.

24 вересня 1919 (середа)

Повідомлення про прибуття до Києва Особливої комісії по розслідуванню злодіянь більшовиків, що існувала при головнокомандувачі ЗСПР.
Киевская жизнь. — 1919. — 11 (24) сентября.

24 вересня 1919 (середа)

Київ. Повідомлення у пресі, що попри непевний стан, Українська Академія наук, зокрема її історико–філологічний відділ, працює, друкуються наукові твори, йде підготовка “Словника живої української мови”.
Рада. — 1919. — 11(24) вересня.

24 вересня 1919 (середа)

Кам’янець-Подільський. Міністр ісповідань І.Огієнко звернувся до єпископів з вимогою вжити заходів, щоби Євангеліє читалося українською мовою за перекладом 1906 р., схваленим Російським Найсвятішим Синодом; проповіді в церквах виголошувалися державною українською мовою, служби Божі, читання та співи у церкві відправлялися за українською вимовою; висвячувалися і призначалися на церковні посади духовного відомства лише особи, які знають українську мову. Міністр визначив місячний термін для прийняття української вимови, а також зазначив, що особи, які не виконають цього наказу, будуть позбавлені своїх посад та притягнені до судової відповідальності.
Україна. — 1919. — 23 вересня, 3 жовтня.