Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Травень 1920

Київ. Створення Л. Курбасом Київського драматичного театру (Кийдрамте). Постановка трупою театру поеми Т. Шевченка “Гайдамаки”. Склад трупи: Д. Антонович, Л. Болобан, Я. Бортник, В. Василько, Г. Ігнатович, Л. Гаккебуш, Р. Нещадименко, В. Чистякова (з листопада 1920 р. театр називався Державний пересувний зразковий театр Народного комісаріату освіти УСРР, 1921 р. переїхав до Харкова і незабаром припинив існування).
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — К., 1995. — С. 339

Травень 1920

Харків. Декларація та тимчасова інструкція Наркомосу УСРР про політику в галузі народної освіти. Інструкція вимагала негайно розпочати об’єднання молодших класів середньої школи з початковими школами та ліквідацію старших класів.
Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917 –1920 рр.) – К., 1961. – С.350.

Травень 1920

В Україну приїжджав народний комісар освіти РСФРР А.В. Луначарський. У своїх виступах він зазначав, що “Москва надає Україні право бути повністю самостійною і не буде втручатися у справу народної освіти України. Виняток буде зроблено тільки у справі технічної освіти, яка має першочергове державне значення”.
ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 1. – Спр. 873. – Арк. 29.

Травень 1920

Київ. Зусиллями кооперативних об’єднань міста було закладено амбулаторний пункт першої медичної допомоги служачим і робітникам кооперації. Амбопункт обслуговували: три лікаря, зубний лікар, фельдшер, фельдшарка і санітар. Медична допомога надавалася щоденно і безоплатно. .
Громадське слово(Київ). – 1920. – 16 травня

12 – 31 травня 1920 (середа – понеділок)

Проведення мобілізації в Могилівському, Ямпільському і частині Ново-Ушицького повіту до Дієвої армії УНР. На 1 червня вона складалась з 955 старшин та 8180 козаків.
Українсько-московська війна 1920 року в документах. – Ч. І. – Варшава, 1933. – С. 6, 21.

15 – 24 травня 1920 (субота – понеділок)

Позиційні бої Дієвої армії УНР з частинами Червоної армії за селища Кетроси – Підлісівка – Грушка.
Гражданская война на Украине 1918 – 1920. Сборник документов и материалов в трех томах, четырех книгах. – Т. 3. – К., 1967. – С. 127;Монкевич Б. Чорні З

Кінець травня 1920

Кам’янець-Подільський, Подільської губернії. Спільне засідання вінницької та кам’янецької Національних рад. Ухвалено перейменувати кам’янецьку Національну раду на повітову.
Вперед (Львів). – 1920. – 8 червня

Кінець травня 1920

Київ. У місті перебувала делегація польського міністерства закордонних справ на чолі з Р. Кнолем, яка провела низку зустрічей з представниками установ і політичних груп. На підставі зібраного про Україну матеріалу до Києва мала бути направлена польська консульська місія.
Громадське слово (Київ). – 1920. – 2 червня; Україна. – 1920. – 2 червня.

22 – 24 травня 1920 (субота– понеділок)

Прага (Чехо-Словаччина). Конференція партії українських соціал-революціонерів за участю М. Грушевського, О. Жуківського, М. Шрага, П. Христюка, М. Чечіля, М. Шаповала, на якій ухвалено резолюцію з засудженням Варшавського договору (“договори Петлюри є недійсні і незобов’язуючі”).
Вперед (Львів). – 1920. – 15 червня;Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. – К., 2003. – С. 417.

24 травня 1920 (понеділок)

Київ. Перше після повернення української влади засідання київської організації УСДРП, на якому П. Феденко зробив доповідь про тактичну лінію партії: большевизм зазнає краху, влада на Україні може бути тільки демократичною. Обрано тимчасовий комітет київської організації УСДРП.
Киевский день. – 1920. – 26 травня.

24 травня 1920 (понеділок)

Вінниця. Позачергові збори вінницького товариства “Просвіта”, на яких ухвалено для консолідації діяльності всіх Вінницьких товариств “Просвіта” утворити Спілку міських товариств “Просвіта” та закласти подібні товариства в повітовому і губерніальному масштабі. .
Хвиля (Вінниця). – 1920. – 27 травня

24 травня 1920 (понеділок)

Київ. Засідання представників центральних українських кооперативних установ, на якому затверджено найближчі культурно-просвітницькі заходи (турне по Україні на чолі з професором Київської консерваторії Р. Глієром мандрівної капели, трупи і оркестра).
Громадське слово (Київ). – 1920. – 27 травня.

24 травня 1920 (понеділок)

Вінниця. РНМ УНР доручила міністру закордонних справ наказати закордонним місіям усіх міністерств УНР вжити найенергійніших заходів для перевезення в Україну шкільних підручників та приладдя, заготовлених за кордоном видавничими товариствами.
ЦДАВО України. – Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 53. – Арк. 18.

24 травня 1920 (понеділок)

Київ. У міському театрі відбувся урочистий концерт, на якому були присутні Головний отаман військ УНР С. Петлюра, командуючий 3-ю польською армією генерал Е. Ридз-Смігли, високі посадовці. Численна публіка влаштувала овацію С. Петлюрі.
Громадське слово (Київ). – 1920. – 26 травня.

24 травня 1920 (понеділок)

Київ. Нарада представників центральних українських кооперативних установ щодо організації подальшої культурно-просвітницької праці кооперації м. Києва. До цього часу організаційна комісія заснувала симфонічний оркестр у Купецькому зібранні, виробила список лекційних тем та екскурсій для м. Києва та працювала над організвцією турне по Україні мандрівної капели, артистичної трупи та оркестру.
Громадське слово (Київ). – 1920. – 27 травня.

24 травня 1920 (понеділок)

Харків. Народний комісаріат освіти УСРР ухвалив постанову “Про мобілізацію професорів і вчителів”.
Культурне будівництво в Українській РСР. 1917–1927. Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1979. – С.141.

24 травня 1920 (понеділок)

Харків. У процесі підготовки реформи вищої освіти при Народному комісаріаті освіти УСРР було створено спеціальну комісію консультантів, до якої увійшли видатні вчені та діячі культури, серед них фізіолог О. Палладін, історик Д.Багалій, хімік К. Красуцький та ін.
ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 1. – Спр. 932. – Арк. 23.

24 травня 1920 (понеділок)

Вінниця. Засідання РНМ УНР під головуванням І. Мазепи, на якому ухвалені законопроекти про асигнування 4 млн. гривень на проведення мобілізації; розглянуті законопроекти про надзвичайний одноразовий податок; про вище військове управління.
ЦДАВО України. – Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 53. – Арк. 18 – 18 зв.

14 січня 1921 (п’ятниця)

Брянський рудник Алмазнинського гірничого району Донбасу. Відбудовано електричну станцію.
Знамя советов, Чернигов, 1921, 14 января.