Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

28 січня 1919 (вівторок)

Київ. Конференція УПСР (центральної течії), де були присутні 53 делегати, переважно з Правобережної України. Визнавши, що Українська революція розвинулась з національно–політичної в соціальну, конференція ухвалила змагатися за радянську форму влади на Україні. Вона виступила за порозуміння з лівою течією, утворення єдиного партійного центру. Був обраний ЦК з 7 членів (Н.Петренко, І.Лизанівський, Миколайчук, Д.Одрина, І.Часник, О.Щадилов, В.Голубович) з правом кооптації ще 11. ЦК УПСР ухвалив резолюцію про політичне становище на Україні.
Бібліотека ЦДАВО України. 10996 сл; 10997 сл; Українська Ставка. — 1919. — 31 січня

28 січня 1919 (вівторок)

Харків. Публікація декрету Тимчасового робітничо–селянського уряду України про націоналізацію всіх приватних залізниць і під’їзних шляхів.
Известия Временного рабоче–крестьянского правительства Украины. — 1919. — 28 января.

28 січня 1919 (вівторок)

Київ. Згідно універсалу, ухваленого Трудовим конгресом України, утворено просвітню комісію конгресу, яка мала виконувати законопідготовчі та контролюючі функції стосовно міністерства освіти. Її очолив Є.Вировий.
ЦДАВО України. Ф. 2582. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 19.

28 січня 1919 (вівторок)

Харків. Опубліковано відозву Літературного комітету Всеукраїнської ради мистецтв, керівництво якого належало Пролеткульту: “Пролетаріат закликає зараз творити нове мистецтво... Буремне завтра — єдина наша мета. Переможені можуть залишатись у вчорашньому дні”.
Известия Временного робоче–крестьянського правительства Украины. — 1919. — 28 января.

20 січня – середина лютого 1920

Кам’янець-Подільський, Подільської губернії. Проведення реєстрації населення міста відповідно до наказу польського коменданта Кам’янецького повіту та міста.
Вперед (Львів). – 1920. – 26 лютого;Громадська думка (Львів). – 1920. – 27 лютого.

20 січня – середина лютого 1920

Президент УНРади Є. Петрушевич надіслав до Верховної ради Паризької мирної конференції ноту протесту у зв’язку з масовими репресіями польського окупаційного режиму проти українського населення Східної Галичини.
Кугутяк Микола. Історія Української націонал-демократії (1918-1929). Том 1. – Київ. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 505.

27 – 28 січня 1920 (вівторок– середа)

Кам’янець-Подільський. Засідання комітету при головноуповноваженому уряду УНР, на якому ухвалено надати артистам Орлову, Стаднику та Макаренку допомогу на заснування “Українського незалежного театру”. Також надано субсидії на видання студентського часопису “Нова думка” та музичному товариству “Українська філармонія”.
Вперед (Львів). – 1920. – 8 лютого.

28 січня 1920 (середа)

Харків. Засідання Всеукрревкому, на якому розглянуто питання про поділ Херсонської губернії на Одеську та Херсонську губернії. До Одеської губернії належали Одеський, Тираспольський, Очаківський та Ананьївський повіти з губернським містом Одесою; до Херсонської губернії – решта повітів з губернським містом Миколаєвим. Кордоном губерній ставала р. Південний Буг.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. (1919 – 1920). Збірник документів і матеріалів. – К., 1957. – С. 888.

28 січня 1920 (середа)

Варшава (Польща). Засідання членів уряду УНР і урядових осіб, на якому заслухано повідомлення голови Директорії С. Петлюри про пропозицію фінансово-економічних французьких груп уряду УНР заключити торгівельний договір про постачання Україною збіжжя і цукру. Цю пропозицію було підтримано всіма присутніми, крім в.о. держсекретаря товариша внутрішніх справ П. Христюка.
Симон Петлюра. Статті, листи, документи. – Т. ІІІ. – К., 1999. – С. 177 – 178.

Січень 1921

Ужгород, ЧСР. Створено Руський театр товариства „Просвіта”.
Український вісник, Львів, 1921, 9 квітня.

14 січня 1921 (п’ятниця)

Брянський рудник Алмазнинського гірничого району Донбасу. Відбудовано електричну станцію.
Знамя советов, Чернигов, 1921, 14 января.

28 січня 1921 (п’ятниця)

Харків. Оргбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про постачання профспілок профпрацівниками та матеріальними засобами. Щодо постачання профпрацівниками було ухвалено, по-перше, провести до 1 березня облік теперішніх та колишніх профпрацівників, що працювали в партійних, радянських та військових організаціях; а, по-друге, на основі цього обліку здійснити мобілізацію колишніх профпрацівників на профспілкову роботу за такою рознарядкою: до Донецької губернії – 15 осіб, до Миколаївської, Харківської, Катеринославської та Кременчуцької по 10 осіб. По-третє, пропонувалося звернутися до Південного округу шляхів сполучення з директивою про мобілізацію не менше 200 колишніх профпрацівників для посилення профспілкової роботи на місцях.
ЦДАГО України, ф. 1. оп. 7, спр. 10, арк. 7.

28 січня 1921 (п’ятниця)

Черкаси Кременчуцької губернії. Драматичний театр відсвяткував першу річницю існування. На урочистому засіданні, після доповіді Г. Юри про шляхи театру, було показано виставу – інсценування твору І. Франка “Похорони”.
Бернацька Р.П., Бурмістренко С.Л. 50-років Українському драматичному театру: (Хроніка) // Театральна культура: Науковий міжвідомчий щорічник.

28 січня 1921 (п’ятниця)

Львів, Польща. Вийшов український сатирично-гумористичний журнал „Будяк”. Для виконання ілюстрацій запрошено художників О. Куриласа, Л. Геца та П. Ярему.
Український вісник, Львів, 1921, 28 січня.

Січень 1922

На промислових підприємствах республіки висунуто на профспілкову роботу заступниками керівників-комуністів 180 робітників-активістів.
Правда, Москва, 1922, 7 февраля.

Січень 1922

Донбас. Для державного продовольчого постачання надійшло 186 тис. 536 пудів збіжжя, 1 тис. 479 тис. пудів м’яса, жирів не надходило. Брак харчів знижував здобич вугілля.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 15 лютого.

1922

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання про допомогу комуністам. Визнавалося необхідним вишукати кошти на предмет надання допомоги комуністам. Зокрема, В. Ксандрову ставилося за обов’язок внести до каси ЦК КП(б)У на квітень 4,5 млрд. крб. з коштів Української ради народного господарства, М. Владимирову з коштів Наркомзему – 2,5 млрд., Боєву з коштів Наркомвнуторгу – 1,5 млрд., М. Гуревичу з коштів Наркомздоров’я – 700 млн., Г. Гриньку з коштів Наркомосу – 500 млн., І. Коренєєву з коштів Наркомсоцзабезу – 300 млн., Туманову з коштів Наркомфіну – 1млрд., Ф. Угарову з коштів Південбюро ВЦРПС – 200 млн., М. Рудому з коштів уповноваженого Наркомшляхів – 1 млрд., В. Манцеву з коштів ВУЧК – 3 млрд, Солодубу з коштів РНК – 250 млн., В. Єрмощенку з коштів ВУЦВК – 250 млн. крб. Отримані кошти пропонувалося розподілити наступним чином: асигнувати Миколаївській губернії – 13, Одеській – 7, Запорізькій – 10, Донецькій – 15, Катеринославській – 12, Київській – 6, Кременчуцькій – 5, Полтавській 4, , Волинській – 2Харківській – 12, Чернігівській – 2, Подільській – 2 та 10– ЦК КП(б)У.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 29, арк. 61.