Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Липень 1918

Київ. В Українському народному університеті відкрито курси для підготовки керівників історичних екскурсій по Україні. До викладання залучені відомі вчені: проф. Г.Павлуцький, В.Прокопович, В.Козловська, Т.Ернст, М.Біляшівський, А.Грабар.
Дорошенко Д. Історія України, 1917 – 192 3. У двох томах. – Т.ІІ. Українська Гетьманська держава 1918 року. – К., 2002. – С.253.

Липень 1920

Кам’янець-Подільський. З ініціативи місцевої громадськості відкрито українську народну консерваторію.
Слово. – 1920. – 24 жовтня.

20 липня 1920 (вівторок)

Харків. РНК УСРР ухвалила постанову про створення першого Українського наукового медичного інституту. Базою для організації наукової установи стали націоналізовані хіміко-гістолого-бактеріологічний інститут лікаря Ерліха, рентгенівський кабінет лікаря А. Гольдгинера, лікарні та книгозбірні Харківського медичного товариства об’єднані з бактеріологічним Пастеровським органо-терапевтичним, хіміко-фармацевтичним і хіміко-мікроскопічним інститутами Народного комісаріату охорони здоров’я.
Вісті ВУЦВК Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – 1920. – 31 липня.

14 квітня 1921 (четвер)

Чернівці, Румунія. За розпорядженням влади закрито всі українські часописи, що виходили в місті – орган українських соціал-демократів „Робітник”, орган українських учителів „Каменярі”, безпартійний часопис „Громада”.
Громадський вісник, Харків, 1921, 14 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

Харків. Створено бюро художньої критики при секторі мистецтв Головполітосвіти з метою оцінки творів мистецтва та подій культурного життя з позицій марксистсько-ленінської естетики.
Пролетарий, Харьков, 1921, 14 апреля.

Липень 1921

Харків. Відкрито музичний, художній та театральний технікуми, а також музичний інститут.
Бюллетень Украинского Главного комитета профессионально-технического и специально-научного образования. – Харьков, 1921, № 3/5. – С. 16.

Липень 1921

Львів. Засновано таємний Український університет.
Енциклопедія Українознавства. – Т. 9. – К., 2000. – С. 3312.

1922

Київ. Спільне зібрання ВУАН обрало професора Ф. Омельченка на посаду директора Мікробіологічного Інституту.
Історія Академії наук України. 1918-1923. – К., 1993. – С. 485.

17-21 липня 1922 (понеділок – п’ятниця)

Харків. Відбулася Всеукраїнська конференція з питань підготовки працівників освіти. Прибуло 96 делегатів. Серед них за партійною приналежністю – 17 комуністів, інші безпартійні; за національним складом – 41 українець, 35 росіян, 5 євреїв, 5 представників інших національностей. Порядок денний: про розвиток освіти в РСФРР; про педагогічну освіту в Україні; про підготовку працівників навчальних закладів соціального виховання; про підготовку працівників закладів професійної освіти; про підготовку політосвітніх працівників; про підготовку учителів-дефектологів; проблеми викладання марксизму в педагогічних навчальних закладах; про художню педагогічну освіту; доповіді з місць; організаційні питання; фінансові питання.
Путь просвещения, Харьков, 1922, № 4, С. С. 320-325.

13-26 липня 1923 (п’ятниця – четвер)

Харків. Відбувся ІІ Всеукраїнський з’їзд по педагогічній освіті. Порядок денний: наслідки й перспективи роботи педагогічних навчальних закладів; підвищення кваліфікації працівників освіти; методи викладання в інститутах народної освіти; підготовка викладачів вузів.
Пролетарий, Харьков, 1923, 24-17 июля.

1924

План землевпорядкувальних робіт в Україні виконаний на 77 %. Землевпорядкуванням охоплено 3 млн. 190 тис. десятин селянських земель.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 19 декабря.

20 липня 1924 (неділя)

Київ. На основі об’єднання архітектурного інституту та інституту пластичних мистецтв організовано Київський інститут мистецтв.
Коммунист, Харьков, 1924, 20 июля.

20 липня 1924 (неділя)

Одеса. На першій державній кінофабриці Всеукраїнського кіно-фото управління закінчено зйомку першої частини агітаційного фільму „Доброхім”, який мав вийти на екрани під час тижня „Доброхім”.
Більшовик, Київ, 1924, 22 липня.

1925

Харків. Окрвиконком постановив звільнити від плати за навчання всіх учнів шкіл соціального виховання незалежно від їх соціального стану.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 4 жовтня.

1925

Харків. В Державному драматичному театрі ім.. І. Франка відбулася прем’єра вистави “Коронний злодій” за Х. Бергстедтом. Режисер Г. Юра. Художник М. Драк. Перший виступ В. Петера в заголовній ролі.
Бернацьк Р.П., Бурмістренко С.Л. 50 років Українському драматичному театру: (Хроніка) // Театральна культура. Наук. Міжвідомчий щорічник, 1964. —

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У вирішило поставити перед ЦК РКП(б) питання про надання Наркомосу УСРР права представництва 7 осіб на нараді по освіті при ЦК РКП(б).
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 7.

14 лютого 1925 (субота)

Повідомлялося, що Харківська губернська інспекція наросвіти виявила 5 підпільних приватних шкіл. Їх керівників залучено до судової відповідальності.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 лютого.

1928

Боярка, м. тепер Київської обл. Народилася Зельдич Ася Давидівна – український художник скла, засл. худ. УРСР (1985). Навчалася у Київському художньому інституті (1948-50), 1951 закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва; працює й в галузі монумент. (малі архітектурні форми) мистецтва; автор творів: комплекти ваз і блюд „Повінь” (1961), „Весна” (1962), ансамбль „Весілля” (1969); декоративні паркові вази „Подруги”. „Олені” (1968), набір ваз „Карпати” (1981); автор книги „Художнє скло” (1966); виїхала до США.
Мистецтво України: Біографічний довідник / Упорядник: А.В. Кудрицький, М.Г. Лабінський; За ред. А.В. Кудрицького. – К., 1997. — С.261.