Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Весна 1918

Київ. Шляхом об’єднання музеїв війни і революції та військово-історичного музею було засновано Державний військовий музей.
РФ ІМФЕ. – Ф.13. – Оп.5. – Од.зб.308. – Арк.2.

11 квітня (29 березня) 1918 (четвер)

Київ. На засіданні Малої ради ухвалено законопроект про заснування з 1 липня 1918 р. єврейської вчительської семінарії. Новий навчальний заклад мав складатися з підготовчого та чотирьох основних класів та готувати вчителів для єврейських шкіл в Україні. Підпорядковувалася семінарія безпосередньо міністерству єврейських справ.
Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: – В двох томах. – Т.2. – 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К.,1997. – С.264.

15 березня 1919 (субота)

Київ. Ухвалення Всеукраїнською радою мистецтв постанови про націоналізацію київських театрів, на основі якої біло створено Перший театр УСРР ім. Т.Шевченка (головний режисер О.Загаров), Другий театр ім. В.І.Леніна (головний режисер К.Марджанішвілі), Перший молодий театр Київської ради робітничих депутатів (головний режисер Л.Курбас), Опера Української радянської республіки ім. К.Лібкнехта (режисери Я.Гречнєв, А.Улуханов).
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — С. 326

11 квітня 1919 (п’ятниця)

Київ. Публікація постанови народного комісаріата освіти УСРР про вилучення з приміщень вищих шкіл символов релігійних культів та необов’язковість викладання предметів релігійного характеру.
Известия ВУЦИК. — 1919. — 11 апреля.

11 квітня 1920 (неділя)

Перемишль (суч. Польща). Розпочалися гастрольні вистави львівського українського театру під дирекцією В. Коссака. У репертуарі представлено п’єси М. Кропивницького “Дай серцю волю – заведе в неволю”, “Маруся Богуславка”, М. Старицького “Модний жених”, С. Черкасенка “Про що тирса шелестіла”.
Вперед (Львів). – 1920. – 8 квітня.

Квітень 1921

Харків. При секторі мистецтв Головполітосвіти створено бюро художньої критики.
Бернацька Р.П., Бурмістренко С.Л. 50-років Українському драматичному театру: (Хроніка) // Театральна культура: Науковий міжвідомчий щорічник.

Квітень 1921

Одеса. Вийшов перший номер журналу “Театруда” (існував до червня 1921 р.).
Бернацька Р.П., Бурмістренко С.Л. 50-років Українському драматичному театру: (Хроніка) // Театральна культура: Науковий міжвідомчий щорічник.

Квітень 1921

Харків. Виставою Ж. Ромена “Армія в місті” відкрито Російський героїчний театр (художній керівник – Г. Авралов, художник – Ю. Магнер).
Бернацька Р.П., Бурмістренко С.Л. 50-років Українському драматичному театру: (Хроніка) // Театральна культура: Науковий міжвідомчий щорічник.

11 квітня 1921 (вівторок)

Одеса. Губернська політосвіта провела мобілізацію журналістів, які знали українську мову, для проведення агітаційної кампанії на селі у зв’язку з насіннєвою кампанією ліквідацією неписьменності.
Коммунист, Харьков, 1921, 12 апреля.

11 квітня 1921 (вівторок)

Київ. Спільне засідання УАН затвердило Статут Правничого товариства УАН. Головою товариства обрано акад. О. Левицького.
Історія Академії наук України. 1918-1923. – К., 1993. – С. 468.

1922

Київ. Спільне зібрання ВУАН обрало професора Ф. Омельченка на посаду директора Мікробіологічного Інституту.
Історія Академії наук України. 1918-1923. – К., 1993. – С. 485.

8-16 квітня 1922 (субота – неділя)

Тарнов, Польща. Відбулася ІV Міжнародна студентська конференція, проведена з метою з’ясування становища студентства в окремих країнах та організації допомоги студентству радянської Росії. Було поставлено питання про надання допомоги українському, російському, вірменському, грузинському та єврейському студентству. За ініціативою української делегації з ЧСР у складі В. Орлецького і Лемешко, було запропоновано надавати допомогу українському студентству через Українську академічну громаду в Празі.
Громадський вісник, Львів, 1922, 29 червня.

1924

План землевпорядкувальних робіт в Україні виконаний на 77 %. Землевпорядкуванням охоплено 3 млн. 190 тис. десятин селянських земель.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 19 декабря.

1925

Харків. Окрвиконком постановив звільнити від плати за навчання всіх учнів шкіл соціального виховання незалежно від їх соціального стану.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 4 жовтня.

1925

Харків. В Державному драматичному театрі ім.. І. Франка відбулася прем’єра вистави “Коронний злодій” за Х. Бергстедтом. Режисер Г. Юра. Художник М. Драк. Перший виступ В. Петера в заголовній ролі.
Бернацьк Р.П., Бурмістренко С.Л. 50 років Українському драматичному театру: (Хроніка) // Театральна культура. Наук. Міжвідомчий щорічник, 1964. —

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У вирішило поставити перед ЦК РКП(б) питання про надання Наркомосу УСРР права представництва 7 осіб на нараді по освіті при ЦК РКП(б).
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 7.