Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Січень 1916

м. Луцьк. Мешканці міста просили окружного коменданта полковника Домбровецького про створення українських народних шкіл і гімназії та прислати вчителів-українців з Галичини.
Свобода. – 1916. – № 2, 6 січня.

Січень 1916

м. Будапешт. З нового року під редакцією д-ра Гіядора Стрипського почав виходити тижневий часопис „Ukraina” („Українські справи”), присвячений усесторонньому оглядові українсько-угорських стосунків.
Діло. – 1916. – Ч. 10. – С. 3

Січень 1918

Київ. Припинили існування театр легкої комедії “Пел-Мел” та єврейський театр.
Киевская мысль. – 1918. – 7 марта (22 февраля).

Січень 1918

Харків. Відбувся III з’їзд єврейських артистів.
Рибаков М. Хрещатик відомий і невідомий. – Київ, 2003. – С.92.

Січень 1919

В Одесі французьке командування закрило російську газету “Россия”, що була вороже налаштована до військ Антанти. Водночас почав виходити український часопис “Нові шляхи” самостійницького напряму, вороже налаштований до Добровольчої армії.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 71.

Січень 1919

Київ. Директорія УНР, з огляду на велике національне значення могили Т.Шевченка у Каневі, постановила визнати могилу Кобзаря національної власністю. Для її впорядкування було створено відповідний комітет та виділено 5 млн. карбованців.
Українська Ставка. — 1919. — 12 січня.

Січень 1919

Київ. Засновано Всеукраїнську спілку діячів театрального мистецтва, журнал “Театр” під ред. С.Черкасенка. Директорія УНР доручила міністерству освіти виробити законопроект про українізацію міського оперного театру: заснувати український державний оперний театр.
Нова Рада. — 1919. — 26 січня.

Січень 1919

Київ. При військово–видавничому відділі Генерального штабу заклалась “Козацька книгарня”, яка мала обслуговувати військових осіб та військові частини.
Нова Рада. — 1919. — 28 січня.

Січень 1919

У Харкові створено перші радянські видавництва в Україні: при Українському центральному агентстві по постачанню і розповсюдженню друкованих праць (Укрцентраг) та при Харківському губернському агентстві Центродруку.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — С. 323.

Друга половина січня 1919

Харків. При Раді мистецтв Наркомосу УСРР був створений Літературний комітет у складі Г.Пєтнікова, О.Гастєва та М.Левченка, усі — прибічники Пролеткульту.
Известия Временного робоче–крестьянського правительства Украины. — 1919. — 28 января.

28 січня 1919 (вівторок)

Київ. Згідно універсалу, ухваленого Трудовим конгресом України, утворено просвітню комісію конгресу, яка мала виконувати законопідготовчі та контролюючі функції стосовно міністерства освіти. Її очолив Є.Вировий.
ЦДАВО України. Ф. 2582. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 19.

28 січня 1919 (вівторок)

Харків. Опубліковано відозву Літературного комітету Всеукраїнської ради мистецтв, керівництво якого належало Пролеткульту: “Пролетаріат закликає зараз творити нове мистецтво... Буремне завтра — єдина наша мета. Переможені можуть залишатись у вчорашньому дні”.
Известия Временного робоче–крестьянського правительства Украины. — 1919. — 28 января.

27 – 28 січня 1920 (вівторок– середа)

Кам’янець-Подільський. Засідання комітету при головноуповноваженому уряду УНР, на якому ухвалено надати артистам Орлову, Стаднику та Макаренку допомогу на заснування “Українського незалежного театру”. Також надано субсидії на видання студентського часопису “Нова думка” та музичному товариству “Українська філармонія”.
Вперед (Львів). – 1920. – 8 лютого.

Січень 1921

Ужгород, ЧСР. Створено Руський театр товариства „Просвіта”.
Український вісник, Львів, 1921, 9 квітня.

28 січня 1921 (п’ятниця)

Черкаси Кременчуцької губернії. Драматичний театр відсвяткував першу річницю існування. На урочистому засіданні, після доповіді Г. Юри про шляхи театру, було показано виставу – інсценування твору І. Франка “Похорони”.
Бернацька Р.П., Бурмістренко С.Л. 50-років Українському драматичному театру: (Хроніка) // Театральна культура: Науковий міжвідомчий щорічник.

28 січня 1921 (п’ятниця)

Львів, Польща. Вийшов український сатирично-гумористичний журнал „Будяк”. Для виконання ілюстрацій запрошено художників О. Куриласа, Л. Геца та П. Ярему.
Український вісник, Львів, 1921, 28 січня.

1922

Київ. Спільне зібрання ВУАН обрало професора Ф. Омельченка на посаду директора Мікробіологічного Інституту.
Історія Академії наук України. 1918-1923. – К., 1993. – С. 485.