This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

Серпень 1916

„Музичне товариство імені Миколи Лисенка” у Львові закінчило спорудження власного будинку. Заняття у ньому розпочалися з 1.09.
Украинская Жизнь. – 1916. – № 9. – С. 70.

Липень 1918

Київ. В Українському народному університеті відкрито курси для підготовки керівників історичних екскурсій по Україні. До викладання залучені відомі вчені: проф. Г.Павлуцький, В.Прокопович, В.Козловська, Т.Ернст, М.Біляшівський, А.Грабар.
Дорошенко Д. Історія України, 1917 – 192 3. У двох томах. – Т.ІІ. Українська Гетьманська держава 1918 року. – К., 2002. – С.253.

24 (11) серпня 1918 (субота)

На засіданні Ради міністрів Української Держави обговорювалось питання про надання приміщення для Державного українського університету, якому ухвалили передати приміщення Київського артилерійського училища. Рада міністрів ухвалила рішення заборону про забудови передмість міста – Звіринця і Телички та; про припинення орендних відносин на казенних земельних ділянках військового відомства в районі Київської фортеці-складу.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 6. – Арк. 184-184 зв., 185.

24 (11) серпня 1918 (субота)

Київ. До міністра народної освіти прибула делегація Берестейських учительських українських курсів на чолі з комісаром освіти Холмщини. Висловивши подяку міністрові за допомогу в організації перших українських курсів на Холмщині, члени делегації висловили сподівання на подальшу підтримку учительства з боку уряду.
Дорошенко Д. Історія України, 1917 – 192 3. – У двох томах. – Т.ІІ. – Українська Гетьманська Держава 1918 року. – К., 2002. – С.239.

серпень 1920

Одеса. Відкрито Народний музей. Культурне будівництво в Українській РСР. 1917 –1927.
Збірник документів і матеріалів. – К., 1979. – С. 139.

15 – 25 серпня 1920 (вівторок–середа)

Харків. II Всеукраїнська нарада з питань освіти за участю 256 делегатів, метою якої було вироблення єдиної освітньої політики в Україні й “знищення залишків хитань на місцях та спроб повернення до спокійних, шаблонних форм роботи”. У центрі уваги делегатів було обговорення “Схеми освіти Української Соціалістичної Радянської Республіки”, що була розроблена в апараті Народного комісаріату освіти. У документі відбито прагнення державих органів створювати єдині великі системи народної освіти (суспільного виховання, професійно-технічної освіти, політико-просвітницької роботи). Тим самим Народний комісаріат освіти УСРР виробив курс на суспільне виховання (поза сім’єю) усіх дітей. Єдину трудову школу було визначено семирічною, на базі якої повинна була будуватися професійна освіта у вигляді професійно-технічних шкіл.
Третье Всеукраинское совещание по просвещению, 15 – 17 июня 1921 г.: Выдержки из материалов работ пленума и секций. Резолюции. – Х., 1922. – С. 7.

14 квітня 1921 (четвер)

Чернівці, Румунія. За розпорядженням влади закрито всі українські часописи, що виходили в місті – орган українських соціал-демократів „Робітник”, орган українських учителів „Каменярі”, безпартійний часопис „Громада”.
Громадський вісник, Харків, 1921, 14 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

Харків. Створено бюро художньої критики при секторі мистецтв Головполітосвіти з метою оцінки творів мистецтва та подій культурного життя з позицій марксистсько-ленінської естетики.
Пролетарий, Харьков, 1921, 14 апреля.

1922

Київ. Спільне зібрання ВУАН обрало професора Ф. Омельченка на посаду директора Мікробіологічного Інституту.
Історія Академії наук України. 1918-1923. – К., 1993. – С. 485.

Серпень 1922

Київ. Створено театр-студію під керівництвом І. Чужого. Перша вистава – комедія В. Плетньова “”Неймовірно, але можливо”.
Бернацька Р.П., Бурмистренко С.Л. 50 років Українському драматичному театру (Хроніка) Театральна культура: Наук. міжвід. щорічник. – К., 1964. – В

Серпень 1922

Одеса. У приміщенні Всеробмиса (Всеросійської професійної спілки працівників мистецтв) вул. Пушкінська, 5 засновано Будинок працівників мистецтв, у приміщення якого влаштовані концертний зал, бібліотека, їдальня і театральне бюро.
Зритель, Одесса, 1922, № 5, август. – С. 6.

24-28 серпня 1923 (п’ятниця – вівторок)

Харків. Відбулася Всеукраїнська нарада керівників і ректорів інститутів та технікумів сільськогосподарської освіти. Порядок денний: методологічні засади укладання учбових планів сільськогосподарських шкіл, технікумів та інститутів; реформа інспектури; сільськогосподарська школа і відбудова сільського господарства; організація Всеукраїнського виробничого об’єднання сільськогосподарських шкіл; участь школи в науковій сільськогосподарській роботі; плани видання підручників для сільськогосподарських шкіл; доповіді з місць.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1923, 2 вересня.

24 серпня 1923 (п’ятниця)

Одеса. На Першій державній кінофабриці ВУФКУ завершено зйомку фільму «Магнітна аномалія”. Режисер – П. Чардинін.
Пролетарская правда, Киев, 1923, 24 августа.

1924

План землевпорядкувальних робіт в Україні виконаний на 77 %. Землевпорядкуванням охоплено 3 млн. 190 тис. десятин селянських земель.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 19 декабря.

Серпень 1924

Харків. На початку серпня почав видаватися двотижневий журнал німецькою мовою „Ди ройте велт” тиражем 1 тис. 100 примірників.
ЦДАГО України, ф. 1., оп. 20, спр. 1841, арК. 16.

1925

Харків. Окрвиконком постановив звільнити від плати за навчання всіх учнів шкіл соціального виховання незалежно від їх соціального стану.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 4 жовтня.

1925

Харків. В Державному драматичному театрі ім.. І. Франка відбулася прем’єра вистави “Коронний злодій” за Х. Бергстедтом. Режисер Г. Юра. Художник М. Драк. Перший виступ В. Петера в заголовній ролі.
Бернацьк Р.П., Бурмістренко С.Л. 50 років Українському драматичному театру: (Хроніка) // Театральна культура. Наук. Міжвідомчий щорічник, 1964. —

14 лютого 1925 (субота)

Повідомлялося, що Харківська губернська інспекція наросвіти виявила 5 підпільних приватних шкіл. Їх керівників залучено до судової відповідальності.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 лютого.

1928

Боярка, м. тепер Київської обл. Народилася Зельдич Ася Давидівна – український художник скла, засл. худ. УРСР (1985). Навчалася у Київському художньому інституті (1948-50), 1951 закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва; працює й в галузі монумент. (малі архітектурні форми) мистецтва; автор творів: комплекти ваз і блюд „Повінь” (1961), „Весна” (1962), ансамбль „Весілля” (1969); декоративні паркові вази „Подруги”. „Олені” (1968), набір ваз „Карпати” (1981); автор книги „Художнє скло” (1966); виїхала до США.
Мистецтво України: Біографічний довідник / Упорядник: А.В. Кудрицький, М.Г. Лабінський; За ред. А.В. Кудрицького. – К., 1997. — С.261.