This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

Січень 1916

м. Луцьк. Мешканці міста просили окружного коменданта полковника Домбровецького про створення українських народних шкіл і гімназії та прислати вчителів-українців з Галичини.
Свобода. – 1916. – № 2, 6 січня.

Січень 1916

м. Будапешт. З нового року під редакцією д-ра Гіядора Стрипського почав виходити тижневий часопис „Ukraina” („Українські справи”), присвячений усесторонньому оглядові українсько-угорських стосунків.
Діло. – 1916. – Ч. 10. – С. 3

Січень 1918

Київ. Припинили існування театр легкої комедії “Пел-Мел” та єврейський театр.
Киевская мысль. – 1918. – 7 марта (22 февраля).

Січень 1918

Харків. Відбувся III з’їзд єврейських артистів.
Рибаков М. Хрещатик відомий і невідомий. – Київ, 2003. – С.92.

22(9) січня 1918 (вівторок)

Ольгопіль, Подільська губернія. Повідомлення про початок видання нового щомісячного літературно-педагогічного журналу “Перший крок”.
Нова рада. – 1918. – 9 січня.

Січень 1919

В Одесі французьке командування закрило російську газету “Россия”, що була вороже налаштована до військ Антанти. Водночас почав виходити український часопис “Нові шляхи” самостійницького напряму, вороже налаштований до Добровольчої армії.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 71.

Січень 1919

Київ. Директорія УНР, з огляду на велике національне значення могили Т.Шевченка у Каневі, постановила визнати могилу Кобзаря національної власністю. Для її впорядкування було створено відповідний комітет та виділено 5 млн. карбованців.
Українська Ставка. — 1919. — 12 січня.

Січень 1919

Київ. Засновано Всеукраїнську спілку діячів театрального мистецтва, журнал “Театр” під ред. С.Черкасенка. Директорія УНР доручила міністерству освіти виробити законопроект про українізацію міського оперного театру: заснувати український державний оперний театр.
Нова Рада. — 1919. — 26 січня.

Січень 1919

Київ. При військово–видавничому відділі Генерального штабу заклалась “Козацька книгарня”, яка мала обслуговувати військових осіб та військові частини.
Нова Рада. — 1919. — 28 січня.

Січень 1919

У Харкові створено перші радянські видавництва в Україні: при Українському центральному агентстві по постачанню і розповсюдженню друкованих праць (Укрцентраг) та при Харківському губернському агентстві Центродруку.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — С. 323.

Друга половина січня 1919

Харків. При Раді мистецтв Наркомосу УСРР був створений Літературний комітет у складі Г.Пєтнікова, О.Гастєва та М.Левченка, усі — прибічники Пролеткульту.
Известия Временного робоче–крестьянського правительства Украины. — 1919. — 28 января.

22 січня 1919 (середа)

Харків. Перше організаційне засідання Ради мистецтв, утвореної відділом освіти Тимчасового робітничо–селянського уряду України. Керівництво в раді майже повністю належало Пролеткульту, її очолював пролеткультівець О.Гастєв. При Раді мистецтв пізніше були утворені Музичний комітет, Комітет образотворчого мистецтва, Театральний комітет, Кінокомітет.
Известия Временного робоче–крестьянского правительства Украины. — 1919. — 29 января; Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської

Січень 1921

Ужгород, ЧСР. Створено Руський театр товариства „Просвіта”.
Український вісник, Львів, 1921, 9 квітня.

Січень 1922

Київ. Організовано бюро Іспарта.
Летопись революции, 1922, № 1, С. 241.

1922

Київ. Спільне зібрання ВУАН обрало професора Ф. Омельченка на посаду директора Мікробіологічного Інституту.
Історія Академії наук України. 1918-1923. – К., 1993. – С. 485.

22 січня 1922 (неділя)

Харків. У приміщенні клубу ЦК КП(б)У відкрито виставку радянського друку.
Коммунист, Харьков, 1922, 25 января

22 січня 1923 (понеділок)

Київ. Спільне зібрання ВУАН узгодило висновок Археологічного комітету щодо заснування Подільського музею у м. Вінниці як установи ВУАН.
Історія Академії наук України. 1918-1923: Документи і матеріали. – К., 1993. – С. 493.

Січень 1924

Харків. Видано циркуляр ЦК КП(б)У „Про розповсюдження журналу Істпарту ЦК КП(б)У «Летопись революции».
Летопись революции, 1924, № 4(9), С. 238.

Січень 1924

Київ. При Українській академії наук створено культурно-історичну комісію.
Этнография, 1926, № 1-2 . 204.

1924

План землевпорядкувальних робіт в Україні виконаний на 77 %. Землевпорядкуванням охоплено 3 млн. 190 тис. десятин селянських земель.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 19 декабря.