This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

Березень 1916

У Володимирі-Волинському та Луцьку відкрилися перші українські школи на Волині.
Свобода. – 1916. – № 12, 18 березня.

Березень 1918 (Березень)

Київ. Початок діяльності “Студії кіномистецтва”. Заняття проводилися під керівництвом М.Бонч-Томашевського – відомого режисера-постановника. Пізніше ця студія стала майстернею кіномистецтва, учні якої брали участь у павільйонних роботах.
Рибаков М.О. Хрещатик відомий і невідомий. – К., 2003. – С.185.

Весна 1918

Київ. Шляхом об’єднання музеїв війни і революції та військово-історичного музею було засновано Державний військовий музей.
РФ ІМФЕ. – Ф.13. – Оп.5. – Од.зб.308. – Арк.2.

8 березня (23 лютого) 1918 (п’ятниця)

Полтава. Постанова ЦВК Рад України про створення інформаційного агенства республіки.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — К., 1995. — С. 263.

Початок березня 1919

Харків. Наркомос УСРР видав постанову про організацію управліня вищими навчальними закладами. Керівництво ВНЗ передавалось представникам держави — комісарам, при яких мали працювати вчені ради, що складались з викладачів. У великих містах, де функціонували багато вузів, створювались Ради комісарів вишів.
СУ УССР. — 1919. — С. 365–368.

Березень 1920

Кам’янець-Подільський, Подільської губернії. Начальником Подільської округи видано наказ з забороною грати і співати гімн “Боже, царя храни” і “Коль славен”. Жандермерія міста не повинна була перешкоджати виконанню гімна “Ще не вмерла Україна”.
Наш шлях (Кам’янець-Подільський). – 1920. – 31 березня

8 березня 1920 (понеділок)

Харків. Урочисте святкування міжнародного дня робітниці, в якому взяли участь голова Всеросійського ЦВК М.І. Калінін та голова РНК УСРР Х.Г. Раковський.
Борьба (Харків). – 1920. – 9 березня

Березень 1921

Харків. Відкрито першу художню виставку сектору мистецтв Головполітосвіти УСРР. Серед учасників виставки Л. А. Блок, С.М. Прохоров, О.К. Сімонов і О.В. Хвостенко-Хвостов.
Культурная жизнь в ССР, 1917-1927: Хроника. – М., 1975. – С. 264.

1922

Київ. Спільне зібрання ВУАН обрало професора Ф. Омельченка на посаду директора Мікробіологічного Інституту.
Історія Академії наук України. 1918-1923. – К., 1993. – С. 485.

Березень 1922

Харків. Наркомзаксправ УСРР налагодив видавництво своїх друкованих органів – „Щоденного бюлетеня» і «Вісника НКЗС”.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 1 березня.

Березень 1922

Київ. На базі трупи “Молодого театру” і “Кійдрамте” створено драматичний колектив під керівництвом Леся Курбаса “Мистецьке об’єднання “Березіль” (МОБ).
История советского драматического театра. – М., 1961. – Т. 2. – С. 179

Березень 1922

Сімферополь. У Кримському державному університеті створено східний факультет.
Новый восток, 1923, №3, С. 580, 591.

Березень 1922

Київ. При Київському Цукротресті засновано роз’їзний український театр “Каменяри”.
Киев: Энциклопед. справочник. – К., 1982. – С. 217.

8 березня 1922 (середа)

Львів, Польща. Серед членів української громади відбулося святкування дня народження Т. Шевченка. Влаштовувалися лекції, мітинги і концерти.
Громадський вісник, Львів, 1922, 8 березня.

1924

План землевпорядкувальних робіт в Україні виконаний на 77 %. Землевпорядкуванням охоплено 3 млн. 190 тис. десятин селянських земель.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 19 декабря.

1925

Харків. Окрвиконком постановив звільнити від плати за навчання всіх учнів шкіл соціального виховання незалежно від їх соціального стану.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 4 жовтня.

1925

Харків. В Державному драматичному театрі ім.. І. Франка відбулася прем’єра вистави “Коронний злодій” за Х. Бергстедтом. Режисер Г. Юра. Художник М. Драк. Перший виступ В. Петера в заголовній ролі.
Бернацьк Р.П., Бурмістренко С.Л. 50 років Українському драматичному театру: (Хроніка) // Театральна культура. Наук. Міжвідомчий щорічник, 1964. —

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У вирішило поставити перед ЦК РКП(б) питання про надання Наркомосу УСРР права представництва 7 осіб на нараді по освіті при ЦК РКП(б).
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 7.

14 лютого 1925 (субота)

Повідомлялося, що Харківська губернська інспекція наросвіти виявила 5 підпільних приватних шкіл. Їх керівників залучено до судової відповідальності.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 лютого.

Березень 1925

Харків. За постановою ВУЦВК організовано музей революції УСРР при ВУЦВК (на базі виставки Істпарту, створеної до 5-річчя Жовтневої революції).
Летопись революции, 1925, Харьков, 1925, № 5-6 (14-15), С. 331; 1926, № 1 (16), С. 226.