Інститут історії України НАН України
Національна Академія Наук України
Інститут Історії України
Цей день в історії XXст.:
2 жовтня   1921  -  Харків. Наркомпрод УСРР постановив припинити свою участь у всіх формах громадського харчування для дорослих, які забезпечувалися державою. Щодо дітей та хворих ця участь, виключно у формі постачання продовольством, мала залишатися до того моменту, коли органи Наркомосу та Наркомздоров’я УСРР могли взяти на себе піклування про організацію громадського харчування.          2 жовтня   1921  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про сільськогосподарську кооперацію. Визнано доцільним створення трьох самостійних видів кооперації: споживчої, сільського господарства та промислової на чолі з Всеукраїнським управлінням. Запропоновано об’єднати їх у Всеукраїнському та губернському масштабах, не допускаючи організації обласного центру, та перенести назву Вукоопспілки на об’єднання трьох рад всеукраїнських рад різних типів кооперативних спілок.          2 жовтня   1921  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У вирішило звернутися з проханням до ЦК РКП(б) відрядити в УСРР 30 профпрацівників: 4 голів та 9 секретарів губернських рад профспілок, й 17 працівників середньої ланки. Секретаріату ЦК КП(б)У також доручено підшукати 10 осіб для роботи в профспілках.          2 жовтня   1921  -  Харків. Колегія Наркомпроду УСРР постановила припинити участь наркомату в організації громадського харчування дорослих, які знаходилися на державному постачанні. За Наркомпродом тимчасово залишено обов’язок організації столових для дітей та хворих, доки органи Наркомосу УСРР та Наркомздоров’я УСРР не налагодили цю справу, а надалі – зобов’язання постачання цих їдалень продовольством. Також було вирішено зняти з державного продовольчого постачання клуби та інші культурно-освітні заклади.          2 жовтня   1921  -  Київ. Спільне засідання УАН обрало професора О. Фоміна на дійсного академіка по кафедрі ботаніки.          
       

Пошук по сайту:
UKR ENG
        
Національна академія наук України
Український національний
комітет істориків
LIKБЕЗ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФРОНТ
Архіви
України
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Український інститут національної пам'яті
Інститут української археографії
та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України


Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
Ресурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

КРИТИКА
простір незалежної думки

История городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

АРГУМЕНТ:
История

Старожитності

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index

___________________________________

Керівник проекту – Валерій Смолій
Концепція проекту – Геннадій Боряк
Редакція і переклад текстів – Ольга Шаленко
Програмування – Олексій Жданович
Макет і редакція сайту – Сергій Балик, Тетяна Водотика, Оксана Ганжа, Наталія Кашеварова,
Олена Ковальчук, Надія Лісунова, Кирило Мачача, Тетяна Омельчук,
Георгій Папакін, Оксана Юркова
Copyright © 2008 – 2011 Інститут історії України Національної академії наук України
Всі права застережені