Шановні друзі, реконструкція сайту добігає кінця. Невдовзі він повністю відновить роботу.
На разі триває тестування та доопрацювання, не всі функції ще є робочими. Будемо вдячні за зауваження та побажання.
Просимо надсилати їх через форму зворотного зв'язку, обравши відповідну категорію або на адресу: Тетяна Омельчук omtannuk@ukr.net
Оберіть мову: Українська  English  

Про Інститут

572b26371aa42.jpg

Інститут історії України НАН України – науково-дослідна установа, що вивчає широкий спектр проблем вітчизняної історії. Створений 1936 р. З 1953 р. – Інститут історії АН УРСР; з 1990 р. сучасна назва – Інститут історії України АН УРСР (з 1991 р. – АН України; з 1994 р. – НАН України).

Після відновлення державної незалежності України Інститут історії України одержав низку важливих наукових результатів, зокрема проаналізовано роль і місце України у загальноєвропейському та світовому історичному контексті упродовж останнього тисячоліття національної історії; досліджено феномен українського козацтва; вивчено генезу та еволюцію української державної ідеї, практичну реалізацію якої простежено на прикладі Національної революції 1648–1676 рр., доби Української революції 1917–1921 рр. та сучасного державотворення. Серед вагомих досягнень інституту – колективні монографії «Нариси з історії українського національного руху» (1994), «Нариси історії української інтелігенції (перша половина ХХ ст.)» (1994), «Історія України: нове бачення» (у 2-х т.; 1995–1996); двотомний збірник документів «Українська Центральна Рада» (1996–1997); колективна монографія «Українське питання в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.» (1999); «Нариси з історії дипломатії України» (2001); «Україна: Утвердження незалежної держави (1991–2001)» (2001); «Уряди України у ХХ ст.» (2001); документальний збірник «Український національно-визвольний рух, березень – листопад 1917 р.» (2003); «Українська культура другої половини ХVII – ХVIII ст.» (3-й том п’ятитомника «Історія української культури»; 2003 р.); «Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3-х т.» (2004); збірники документів «Кримські татари: Шлях до повернення: Кримськотатарський національний рух очима радянських спецслужб (друга половина 1940-х – початок 1990-х рр.)» (2004) та «Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр.» (2006); монографії «Історія українського козацтва: Нариси у 2-х т.» (2006–2007); «Історія українського селянства: Нариси в 2-х т.» (2006) та ін.

Суттєві здобутки установи у дослідженні новітньої історії України, насамперед у вивченні історії Української революції 1917–1921 рр.; становлення та функціонування тоталітарної держави, репресій у республіці 1920-х – 1950-х рр., дисидентського руху 1960–1980-х рр. Цим питанням присвячені колективні праці «Репресоване краєзнавство: 20–30-ті рр.» (1991), «Політичний терор і тероризм в Україні ХIХ–ХХ ст.: Історичні нариси» (2002) та ін. Інститут історії України є співзасновником науково-документального журналу «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (видається з 1994 р.). Ґрунтовно досліджені ученими-істориками голод 1921–1923 рр., Голодомор 1932–1933 рр. та голод 1946–1947 рр. в Україні. Активно розробляється в інституті історія Другої світової війни, в тому числі внесок України й українців у перемогу, історія Української повстанської армії (УПА). Нові підходи до висвітлення історії України синтезовані у 15-томному виданні «Україна крізь віки» (1998–2000) (Державна премія України в галузі науки і техніки, 2001 р.).