Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

24 (11) вересня 1918 (вівторок)

Київ. П.Скоропадський затвердив ухвалену Радою народних міністрів тимчасову постанову про заходи, які слід було застосовувати проти осіб, що загрожували державній безпеці та правопорядку в Українській Державі. Дозволялося проведення трусів у підозрілих осіб і їхній попередній арешт. Дія цієї постанови поширювалася на всю територію України. Право звільняти від її чинності окремі губернії після встановлення в них правопорядку надавалося Раді народних міністрів, за умови затвердження Гетьманом.
Державний вістник. – 1918. - 1 жовтня.

14 березня 1919 (п’ятниця)

Червона армія зайняла Мелітополь, 15 березня був зайнятий Бердянськ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 706.

Вересень 1919

Розформування дивізії “Запорізька Січ” та арешт її командира отамана Ю.Божка за невиконання наказів командування армії УНР.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 320.

11 вересня – 12 листопада 1919

Миколаївський повіт Херсонської губ. Повстання селян с. Полтавки (Баштанки) та навколишніх сіл проти денікінського режиму. Сили повстанців нараховували до 20 тис. озброєного війська. Було утворено т. зв. “Баштанську республіку” — територію, на якій існувала влада рад.
Супруненко М.І. Боротьба трудящих України проти денікінщини. — С. 177–178.

24 вересня 1919 (середа)

Кам’янець–Подільський. Оголошення урядом УНР війни білогвардійському режимові Денікіна. Звернення Директорії та уряду УНР до українського народу з закликом до останнього бою з ворогами.
Стрілець. — 1919. — 1 жовтня; Україна. — 1919. — 26 вересня; Український козак. — 1919. — 27 вересня.

24 вересня 1919 (середа)

Повідомлення про прибуття до Києва Особливої комісії по розслідуванню злодіянь більшовиків, що існувала при головнокомандувачі ЗСПР.
Киевская жизнь. — 1919. — 11 (24) сентября.

середина серпня – вересень 1920

Рейд загонів отамана Н. Махна по Миргородському, Кременчуцькому, Кобеляцькому, Костянтиноградському і Старобільському повітах.
Верстюк В. Махновщина. – К., 1991. – С. 250.

Вересень 1920

Частини УГА на чолі з генералом А.Кравсом через Карпати пробилися до Чехо-Словаччини, де були роззброєні і інтерновані у таборі м.Ліберці.
Західно-Українська Народна Республіка. Том 1. Документи і матеріали у 5-ти томах. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 36.

Вересень 1920

Звернення Галревкому до трудящих Галичини з закликом добровільно вступати до лав Червоної армії.
Під прапором Жовтня. – Львів, 1957. – С. 608 – 612.

Вересень 1920

Львів. Утворена тимчасова Начальна колегія УВО, перейменована невдовзі у Начальну команду.
Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. У 2-х томах. Том 1. – Львів, 1998. – С. 499.

24 вересня 1920 (п’ятниця)

Переправа Запорізької дивізії армії УНР на східний берег р. Збруч. Вступ до с. Немиринець, Старокостянтинівського повіту, Волинської губернії.
Монкевич Б. Чорні Запорожці. Зимовий похід й остання кампанія Чорних Запорожців. – Львів, 1929. – С. 125.

24 вересня 1920 (п’ятниця)

РНМ УНР ухвалила тимчасовий закон “Про скасування губерніяльних, повітових, волосних та сільських земельних управ і утворення інституту губерніяльних і повітових уповноважених для упорядкування земельних справ”.
ЦДАВО України. – Ф. 1062. – Оп. 2. – Спр. 38. – Арк. 10 – 10 зв.

24 вересня 1920 (п’ятниця)

Наступ 6-ї стрілецької дивізії Дієвої армії УНР на м. Сатанів, Проскурівського повіту, Подільської губернії, та на м. Кузьмин, Старокостянтинівського повіту, Подільської губернії.
ЦДАВО України. – Ф. 5235. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 1604. – Арк. 60.

Кінець вересня 1921

Бессарабія. Група повстанців висадила міст під Чернівцями, Військовий ешелон зазнав аварію, багато вояків загинуло.
Коммунист, Харьков, 1921, 25 октября.

14 квітня 1921 (четвер)

С. Сорокошичі Остерського повіту Чернігівської губернії. Викрито контрреволюційну організацію, на чолі з інженером Кузнєцовим.
Коммунист, Харьков, 1921, 14 апреля.

14 квітня 1921 (четвер)

С. Когічевка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії. Розгромлено збройний загін отамана Курного.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 16 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

Умань Київської губернії. Здався органам радянської влади отаман Кирилюк, який звернувся із закликом до членів антирадянських повстанських формувань здати зброю.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 16 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

Полтава. До органів радянської влади прийшов з повинною отаман Біленький, який звернувся до учасників повстанського селянського руху також із пропозицією здати зброю та припинити боротьбу з радянською владою.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 16 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

На кордоні Павлоградського повіту Катеринославської та Костянтиноградського повіту Полтавської губернії знищено збройний загін отамана Чорного. 80 вояків взято в полон, захоплено 3 кулемети та 2 тачанки.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 16 квітня.