Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Січень 1918

Секретарство внутрішніх справ УНР доручило виконувати обов’язки київського міського комісара губернському комісарові О.Саліковському. Було задоволено його прохання увільнити від обов’язків голови комісії по обороні України.
Нова рада. – 1918. – 12 січня.

Січень – лютий 1918

Відбулися вибори до Всеукраїнських Установчих зборів у 7 виборчих округах з 13. Було обрано при наявності 301 депутатського місця – 172 депутати. З поверненням Центральної Ради до Києва після придушення січневого збройного повстання у місті вона ухвалила провести вибори там, де вони не відбулися, і призначила новий термін скликання Всеукраїнських Установчих зборів на 12 травня 1918 р. Попередньо вже називалися дати і 27 грудня 1917 р., і 9 січня 1918 р., а потім 2 лютого ц.р. Але з припиненням 29 квітня 1918 р. діяльності Центральної Ради вони так і не зібралися.
Малий словник історії України. – К. – 1997. – С.417.

22(9) січня 1918 (вівторок)

Київ. Вміщено на сторінках газети “ Народня воля” оголошення про те, що спішно формується Український гайдамацький кіш (корпус) для оборони УНР від зовнішніх ворогів та безладу в країні і що він затверджений вищою військовою владою. Бюро для запису до коша розташовувалось в помешканні Військового генерального секретарства (вул.Фундуклеївська, Колегія Павла Галагана).
Народня воля. – 1918. – 22 (9) січня.

22(9) січня 1918 (вівторок)

В Києві на засіданні Малої ради після постатейного читання і детального обговорення з деякими поправками одноголосно прийнято закон “Про національно-персональну автономію”. Згідно цього закону кожна нація, що проживала на території України, мала право на самостійне облаштування свого національного життя, що здійснювалось через органи їхнього Національного союзу, влада якого поширювалась на всіх його членів, незалежно від місця проживання в межах УНР. Це право націй проголошувалось непорушним і жодна з них не могла бути позбавлена його або обмежена в ньому. Національному союзові виключно належало право представництва даної нації перед державними і громадськими установами УНР. Органи Національноих союзів були органами державними. Закон надавав право на автономію великоруській, єврейській та польській націям. Інші – білоруська, чеська, молдавська, німецька, татарська, грецька – могли отримати його після того, як до Генерального суду надійде подання від 10 тисяч представників окремої нації. Мала рада схвалила законопроект про тимчасове збільшення поштово-телеграфного тарифу. Генеральний секретар військових справ М.Порш дав пояснення з приводу наказу командуючого КВО М.Шинкаря про виселення з Києва, підкресливши, що він стосувався тільки ворожих УНР елементів.
Українська Центральна Рада. – Документи і матеріали. – У двох томах. – Т.2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К., 1997. – С.98 – 101; Вістник Ради Н

22(9) січня 1918 (вівторок)

Другий з’їзд 31-го армійського корпусу Південно-Західного фронту, обміркувавши питання, що входили до порядку денного з’їзду та обговоривши сучасне становище УНР, ухвалив звернутись до УЦР з вимогою проголосити 4-м Універсалом Україну самостійною незалежною Республікою. Цю постанову вирішили направити Центральній Раді, Фронтовій раді Південно-Західного фронту та довести до відома всіх частин. З’їзд вимагав негайно укласти мир, а для охорони УНР організувати збройні сили – Вільне козацтво.
Народня воля. - 1918. – 27(14) січня.

22(9) січня 1918 (вівторок)

Для керівництва військовими операціями революційних сил Південно-Західного фронту Військово-революційний комітет створив польовий штаб фронту. Командуючим фронтом було обрано В.Кіквідзе. Цього дня революційні частини зайняли Житомир.
Военно-революционные комитеты действующей армии (25 октября 1917 г. – март 1918 г.) – М., 1977. – С.460 Киевская мысль (утренний выпуск). – 1918. – 23(10) с

22(9) січня 1918 (вівторок)

Зі ст. Ворожба (Сумський повіт Чернігівської губернії) командир червоногрвадійського Московського загону особливого призначення А.Знаменський повідомляв, що за даними розвідки, настрій частин УЦР в Конотопі невизначений, а солдати, яких зняли з фронту, не бажають виступати проти радянських військ. Головну силу гарнізону складали курінь смерті та юнкери. Ненадійним був і Ніжинський гарнізон через ставлення полку ім. Т.Шевченка до радянських червоногвардійських загонів – його солдати заявляли, що не будуть виступати проти них.
Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. – Сборник документов и материалов. – В трех томах. – Т.3. – К., 1957. – С.137.

22(9) січня 1918 (вівторок)

Делегація 13-ти українських полків, київського гарнізону, яка прибула в Петроград для з’ясування взаємин Ради народних комісарів і Української Центральної Ради, була прийнята В.Леніним. Він доручив наркому у справах національностей Й.Сталіну провести з ними переговори. У цей же день РНК, заслухавши доповідь Й.Сталіна про делегацію українських полків, доручив йому і В.Затонському розпочати переговори з ними. На цьому засіданні було ухвалено рішення про входження В.Затонського до складу РНК з правом вирішального голосу у справах, що стосувались України, і з правом дорадчого – з усіх інших питань.
Владимир Ільич Ленин. Биографическая хроника. – Т.5. – М., 1974 . – С.192.

22(9) січня 1918 (вівторок)

В Кривому Розі під керівництвом військово-революційного штабу почалось збройне повстання робітників міста та прилеглих копалень і Цього дня революційні частини зайняли Житомир.
Военно-революционные комитеты действующей армии (25 октября 1917 г. - март 1918 г.) - М., 1977. - С.460 Киевская мысль (утренний выпуск). - 1918. - 23(10) січня.

22(9) січня 1918 (вівторок)

Зі ст. Ворожба (Сумський повіт Чернігівської губернії) командир червоногрвадійського Московського загону особливого призначення А.Знаменський повідомляв, що за даними розвідки, настрій частин УЦР в Конотопі невизначений, а солдати, яких зняли з фронту, не бажають виступати проти радянських військ. Головну силу гарнізону складали курінь смерті та юнкери. Ненадійним був і Ніжинський гарнізон через ставлення полку ім. Т.Шевченка до радянських червоногвардійських загонів - його солдати заявляли, що не будуть виступати проти них.
Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. - Сборник документов и материалов. - В трех томах. - Т.3. - К., 1957. - С.137.

22(9) січня 1918 (вівторок)

Делегація 13-ти українських полків, київського гарнізону, яка прибула в Петроград для з'ясування взаємин Ради народних комісарів і Української Центральної Ради, була прийнята В.Леніним. Він доручив наркому у справах національностей Й.Сталіну провести з ними переговори. У цей же день РНК, заслухавши доповідь Й.Сталіна про делегацію українських полків, доручив йому і В.Затонському розпочати переговори з ними. На цьому засіданні було ухвалено рішення про входження В.Затонського до складу РНК з правом вирішального голосу у справах, що стосувались України, і з правом дорадчого - з усіх інших питань.
Владимир Ільич Ленин. Биографическая хроника. - Т.5. - М., 1974 . - С.192.

22(9) січня 1918 (вівторок)

В Кривому Розі під керівництвом військово-революційного штабу почалось збройне повстання робітників міста та прилеглих копалень і солдатів гарнізону. Влада в селищі і басейні була передана військово-революційному штабові (ревкомові).
Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Хроника важнейших историко-партийных и револоюицон

22 – 24(9 –11) січня 1918 (вівторок-четвер)

В Києві на засіданнях Малої ради проходило вироблення остаточної редакції 4-го Універсалу УЦР з трьох поданих проектів М.Грушевського, В.Винниченка і М.Шаповала. 22(9) січня на засіданні Малої ради, на якому були присутні тільки українські фракції, виробили спільну редакцію. З 5-ї год. 23(10) січня і до 24(11) січня засідання відбувались разом з неукраїнськими фракціями при зачинених дверях. Представники меншості виступали проти проголошення України самостійною державою. Ряд фракцій внесли свої доповнення, які були схвалені.
Народня воля. – 1918. – 25(13) січня.

Січень 1919

Київ. Голова Директорії В.Винниченко видав наказ губернським і повітовим комісарам про боротьбу з злочинною агітацією проти УНР та її державної незалежності.
ЦДАВО України. Ф. 3866. — Оп. 1. — Спр. 53. — Арк. 58.

Січень 1919

В Одесі французьке командування закрило російську газету “Россия”, що була вороже налаштована до військ Антанти. Водночас почав виходити український часопис “Нові шляхи” самостійницького напряму, вороже налаштований до Добровольчої армії.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 71.

14 січня 1919 (вівторок)

Київ. Постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів П.Скоропадського, негайно звільнялися зі своїх посад. Нове призначення вони могли отримати лише за особливих умов: подання начальника та рекомендації громадських організацій.
ЦДАВО України. Ф. 1078. — Оп. 4. — Спр. 1. — Арк. 39 зв.

14 січня 1919 (вівторок)

Харків. Оприлюднення низки декретів Тимчасового робітничо–селянського уряду України, якими встановлювалася радянська форма влади в Україні: про організацію влади на місцях, утворення Військової ради Української радянської армії, про організацію Всеукраїнської Надзвичайної комісії та ін. Публікація декрету про присвоєння республіці назви Українська Радянська Соціалістична Республіка (УСРР).
Известия Временного рабоче–крестьянского правительства Украины. — 1919. — 14 января.

14–15 січня 1919 (вівторок–середа)

Київ. Спільне засідання виконкому Всеукраїнської ради селянських депутатів з представниками губернських рад засудило політику Директорії і висунуло вимогу негайно ухвалити постанову про передачу влади виконкомам Всеросійських рад робітничих і селянських депутатів.
Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 1917 —1920. — Т. ІV —Нью-Йорк, 1969. — С. 47.

Друга половина січня 1919

Донецький басейн. В результаті переможних боїв частин Червоної армії з білогвардійцями 14 січня узято Дружківку, Краматорськ, Слов’янськ, 18 січня — Костянтинівку, 19 січня — Слов’яносербськ, Нікітовку, Дебальцеве, 21 січня — Луганськ, 22 січня — Синельникове, 24 січня —Алчевськ, 28 січня —Бахмут.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — С. 323.

Друга половина січня 1919

Київ. Президент ЗУНР Є.Петрушевич увійшов до складу Директорії УНР; представники УНРади ЗУНР І.Калинович, Т.Старух , П.Шекерик-Доників обрані до комісій Трудового конгресу.
Довідник з історії України. — С. 930.