Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Січень – лютий 1918

Відбулися вибори до Всеукраїнських Установчих зборів у 7 виборчих округах з 13. Було обрано при наявності 301 депутатського місця – 172 депутати. З поверненням Центральної Ради до Києва після придушення січневого збройного повстання у місті вона ухвалила провести вибори там, де вони не відбулися, і призначила новий термін скликання Всеукраїнських Установчих зборів на 12 травня 1918 р. Попередньо вже називалися дати і 27 грудня 1917 р., і 9 січня 1918 р., а потім 2 лютого ц.р. Але з припиненням 29 квітня 1918 р. діяльності Центральної Ради вони так і не зібралися.
Малий словник історії України. – К. – 1997. – С.417.

14 січня 1919 (вівторок)

Київ. Постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів П.Скоропадського, негайно звільнялися зі своїх посад. Нове призначення вони могли отримати лише за особливих умов: подання начальника та рекомендації громадських організацій.
ЦДАВО України. Ф. 1078. — Оп. 4. — Спр. 1. — Арк. 39 зв.

14 січня 1919 (вівторок)

Харків. Оприлюднення низки декретів Тимчасового робітничо–селянського уряду України, якими встановлювалася радянська форма влади в Україні: про організацію влади на місцях, утворення Військової ради Української радянської армії, про організацію Всеукраїнської Надзвичайної комісії та ін. Публікація декрету про присвоєння республіці назви Українська Радянська Соціалістична Республіка (УСРР).
Известия Временного рабоче–крестьянского правительства Украины. — 1919. — 14 января.

14–15 січня 1919 (вівторок–середа)

Київ. Спільне засідання виконкому Всеукраїнської ради селянських депутатів з представниками губернських рад засудило політику Директорії і висунуло вимогу негайно ухвалити постанову про передачу влади виконкомам Всеросійських рад робітничих і селянських депутатів.
Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 1917 —1920. — Т. ІV —Нью-Йорк, 1969. — С. 47.

Лютий 1919

Станіславів. На І з’їзді комуністичних осередків і груп організаційно оформилася Комуністична партія Східної Галичини (КПСГ), що виникла у листопаді 1918 р. Під впливом КП(б)У вимагала встановлення радянської влади за більшовицьким зразком.
Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. – Том 1.— С. 23.

8–16 лютого 1919 (субота–понеділок)

Передмістя Києва. Невдала спроба контрнаступу Осадного корпусу Січових стрільців з метою повернути столицю.
Антонов–Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. — Т. 3. — С.264–265.

16 лютого 1919 (неділя)

Станіславів. Установча конференція опозиційного до уряду Селянсько-робітничого союзу (СРС), організаційне оформлення якого розпочалося у грудні 1918 р. Конференція схвалила статут і програму союзу, яка вимагала перетворення капіталістично-бюрократичного ладу на соціалістичний, негайного проведення фінансової, земельної й фабричної реформ з гарантією захисту інтересів робітників і селян.
Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. — Том 1. — С. 22.

16 лютого 1919 (неділя)

Розпочалася Вовчухівська військова операція Галицької армії. Протягом двох днів оточено м.Львів і звільнено територію Східної Галичини до р. Сян. За Польщею залишався лише вузький клин вздовж залізничного шляху Перемишль – Львів.
Довідник з історії України. — С. 120-121.

16 лютого 1919 (неділя)

Київ. Урочистий похорон жертв боротьби за встановлення влади рад на Україні. Траурна процесія пройшла містом від Анатомічного театру на вул. Фундуклеївській, по Хрещатику, вул. Олександрівській. Похорон відбувся в Маріїнському парку. На траурному мітингу виступили А.Бубнов, М.Скрипник та ін. Першою була похована Галя Тимофієва (1896–1919) — учасниця більшовицького підпілля у Києві, розстріляна українською владою.
Боротьба. — 1919. — 19 лютого.

16–19 лютого 1919 (неділя–середа)

Харківський губернський з’їзд рад робітничих і селянських депутатів, у якому взяли участь представники 11 повітів губернії, а також Грайворонського та Білгородського повітів Курщини. Обговорив звіт українського радянського уряду й губвиконкому, продовольче, військове, земельне питання.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 238–241, 700–701.

20 січня – середина лютого 1920

Кам’янець-Подільський, Подільської губернії. Проведення реєстрації населення міста відповідно до наказу польського коменданта Кам’янецького повіту та міста.
Вперед (Львів). – 1920. – 26 лютого;Громадська думка (Львів). – 1920. – 27 лютого.

14-19 лютого 1920 (субота – четвер)

Прага (Чехо-Словаччина). Закордонна делегація УПСР провела партійну конференцію, на якій було вирішено докласти зусиль до негайного здійснення диктатури трудового народу, до скликання Всекраїнського конгресу рад, який мав взяти в свої руки верховну владу в Україні. .
Резолюції партійних конференцій УПСР за кордоном // Борітеся – поборете. Закордонний орган УПСР. Відень, 1920. - № 1 (вересень). – С. 56, 59

16 лютого 1920 (понеділок)

Додатковий договір між командармами ЧУГА та XIV Червоної армії, що визначав порядок матеріального забезпечення галицьких військ червоним командуванням.
Денник Начальної Команди Української Галицької Армії. – Нью-Йорк, 1974. – С. 209 – 210.

16 лютого 1920 (понеділок)

Прем’єр-міністр уряду УНР І. Мазепа залишив Кам’янець-Подільський і вирушив на пошуки армії Зимового походу.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. – К., 2003. – С. 352.16 лютого

16 лютого 1920 (понеділок)

с. Москалівка, Золотоніського повіту, Полтавської губернії. Нарада командуючих дивізіями армії УНР, на якій ухвалено рішення залишити Лівобережжя (західний регіон Полтавщини) і рушити через р. Дніпро на захід до району розташування УГА.
Тютюнник Ю. Зимовий похід. 1919 – 20 рр. – Нью-Йорк, 1966. – С. 61;Монкевич Б. Чорні Запорожці. Зимовий похід й остання кампанія Чорних Запорожців. –

16 лютого 1921 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про постійну нараду по боротьбі з бандитизмом. Ухвалено перенести нараду при командуючому до РНК УСРР, затвердивши комісію в складі Х. Раковського (голова), М. Фрунзе, Авксентьєва, В. Антонова, В. Манцева, Євдокимова, С. Косіора, М. Владимирова та В. Молотова.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 26.

1922

Харків. РНК УСРР визнала необхідним, щоб повноважний представник УСРР у Москві брав участь не тільки у засіданнях Ради праці і оборони, де він мав вирішальний голос, але й у роботі РНК РСФРР і ВЦВК з правом дорадчого голосу.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 5 серпня.

Лютий 1922

Луганський повіт. За повідомленням Донецького губкому КП(б)У, серед селян і робітників панували антирадянські настрої на ґрунті незадоволення економічним становищем.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1067, арк. 82.