This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

9–21 серпня 1915 (понеділок, субота)

Відповідно до розпоряджень найвищої австро-угорської військової команди (перша дата, Ч. 12511) та корпусної команди (друга дата, Ч. 222) було утворено 1-й полк Українських січових стрільців як самостійне військове з’єднання у складі двох куренів (батальйонів) під командуванням полковника Григорія Коссака.
Діло. – 1915. – 16 вересня. – Ч. 35. – С. 1.

9 серпня (27 липня) 1918 (п’ятниця)

Рада міністрів Української Держави розглянула позачергову заяву міністра шляхів сполучення і ухвалила створити особливу комісію під головуванням Ф.Лизогуба і терміново розглянути порушені питання. Голова уряду повідомив про призначення М.Василенка наказом Гетьмана П.Скоропадського президентом Державного Сенату. Військовий міністр доповів про розквартирування і витрати на утримання восьми корпусів, для чого Рада міністрів асигнувала у його розпорядження 20 млн. крб. Рада міністрів схвалила законопроект про доповнення затвердженого Гетьманом П.Скоропадським 8 липня 1918 р. закону про тимчасові ревізійні комісії по перевірці діяльності органів місцевого самоврядування. Рада міністрів постановила взяти на державний кошт похорон колишнього генерального секретаря І.Стешенка.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 6. – Арк. 158-158 зв., 159-159 зв.

14 січня 1919 (вівторок)

Київ. Постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів П.Скоропадського, негайно звільнялися зі своїх посад. Нове призначення вони могли отримати лише за особливих умов: подання начальника та рекомендації громадських організацій.
ЦДАВО України. Ф. 1078. — Оп. 4. — Спр. 1. — Арк. 39 зв.

14 січня 1919 (вівторок)

Харків. Оприлюднення низки декретів Тимчасового робітничо–селянського уряду України, якими встановлювалася радянська форма влади в Україні: про організацію влади на місцях, утворення Військової ради Української радянської армії, про організацію Всеукраїнської Надзвичайної комісії та ін. Публікація декрету про присвоєння республіці назви Українська Радянська Соціалістична Республіка (УСРР).
Известия Временного рабоче–крестьянского правительства Украины. — 1919. — 14 января.

Початок вересня 1919

Кам'янець-Подільський. За допомогою міністерства внутрішніх справ УНР створено Центральний український повстанський комітет (Цупком) — проурядову структуру для координації діяльності повстанських загонів на території України. Створення Цупкому стало можливим після встановлення контролю над Головним повстанським штабом, очолюваним Ю.Мазуренком; переходу на бік Директорії частини колишніх військ Н.Григор'єва (на чолі з Ю.Тютюнником) та Зеленого. Керівництво Цупкомом здійснювали Н.Петренко (УПСР), П.Феденко (УСДРП) та О.Щадилов (Селоспілка).
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 245.

14 березня 1919 (п’ятниця)

Червона армія зайняла Мелітополь, 15 березня був зайнятий Бердянськ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 706.

15 березня 1919 (субота)

Початок контрнаступальної операції армії УНР на Київському напрямі (Житомир–Коростень– Мозир).
Антонов–Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. — Т. 3. — С.280–283.

Серпень 1919

Полк Червоного козацтва розгорнутий у бригаду Червоної армії.
Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. — С. 594.

Серпень 1919

Відбулась самоліквідація Комфарбанда, більшість членів в індивідуальному порядку була прийнята до КП(б)У.
Супруненко Н.И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине. — С. 228.

8-10 серпня 1919 (п’ятниця-неділя)

Київська міська конференція КП(б)У у відповідь на телеграму В.Леніна, що закликав "оборонятися до останньої можливості, відстоюючи Київ і Одесу", ухвалила провести загальну мобілізацію членів партії для відправки на фронт..
Коммунист. — 1919. — 14 августа

8-11 серпня 1919 (п’ятниця-понеділок)

Кам'янець-Подільський. Нарада земських діячів України, у якій взяли участь діячі Київщини, Поділля, Полтавщини та Катеринославщини, в тому числі 6 голів , 17 членів, 13 гласних губернських та повітових управ; були присутні прем'єр-міністр Б.Мартос та міністр внутрішніх справ І.Мазепа. На
Рада розглянулаі питання місцевого самоврядування, ставлення уряду до земства; обрала комісію для розробки законопроекту про реформу міс

9 серпня 1919 (субота)

У с. Горбулі Радомишльського повіту Волинської губ. під час збройної сутички загинув повстанський отаман Д.Соколовський.
Український козак. — 1919. — 31 серпня.

24 липня – 20 серпня 1920 (субота – п’ятниця)

Проведення Львівської операції військ Південно-Західного фронту Червоної армії (частини ХІV і Першої Кінної армій), в результаті якої з 52 повітів Східної Галичини було повністю зайнято 14, 4 повіти – частково.
Історичні джерела та їх використання. – Вип. 5. – К., 1970. – С. 159.

серпень 1920

Наказ 6-ій стрілецькій дивізії Дієвої армії УНР захищати м. Холм (Польща).
ЦДАВО України. – Ф. 5235. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 1604. – Арк. 59.

серпень 1920

Декларація № 3 Галревкому в справі народної освіти.
Під прапором Жовтня. – Львів, 1957. – С. 494 – 498.

серпень 1920

Звернення Галбюро при політвідділі 1-ї Кінної армії до населення Східної Галичини з закликом взяти активну участь у радянському будівництві.
Під прапором Жовтня. – Львів, 1957. – С. 488 – 489.

6 – 10 серпня 1920 (п’ятниця– вівторок)

Харків. І Всеукраїнська нарада по роботі на селі, скликана ЦК КСМУ.
Образование и деятельность комсомола Украины в годы гражданской войны. Документы и материалы. – К., 1959. – С. 496.

6 –16 серпня 1920 (п’ятниця – понеділок)

Зосередження Окремого кінного полку Дієвої армії УНР в районі Монастириська.
Монкевич Б. Чорні Запорожці. Зимовий похід й остання кампанія Чорних Запорожців. – Львів, 1929. – С. 94.

9 серпня 1920 (понеділок)

Тарнув (Польща). Засідання РНМ УНР, на якому ухвалено законопроект про управління запасовими і місцевими військами УНР; ухвалено передати в розпорядження тимчасової закупочної комісії в Варшаві військовий фонд, що знаходився в розпорядженні українського посла в Берліні.
ЦДАВО України. – Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 53. – Арк. 99 – 99 зв.