This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

24 (11) серпня 1918 (субота)

“Особое совещание” (уряд А.Денікіна) ухвалило постанову “беззастережно заборонити” призначення на громадські та державні керівні посади осіб, помічених у симпатіях до української влади, особливо тих, кого свого часу призначав гетьманський уряд або Центральна Рада.
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – У двох томах. – Т.11. – Українська Гетьманська Держава 1918 року. – К., 2002. – С.82.

24 (11) серпня 1918 (субота)

Російська мирна делегація заявила протест проти визнання Україною Донської республіки. Тим часом Росія відкрито претендувала на Крим, хоч наприкінці вересня 1918 р. в українській пресі вже було офіційно опубліковане повідомлення про очікуване незабаром прибуття до Києва делегатів Криму для розв’язання питання про злиття останнього з Україною.
Известия ВЦИК. – 1918. - 27 августа, 25 сентября.

Липень – серпень 1920

Прага (Чехо-Словаччина). Переговори представників Українських січових стрільців, Січових стрільців та інших військових формацій. Проведення з’їзду представників українських військових організацій за кордоном та заснування нового політичного об’єднання ліворадикального спрямування – Української військової організації (УВО) під проводом Є. Коновальця Її мета – боротьба за самостійність України. Вчинила ряд саботажних і терористичних актів у Східній Галичині. Контактувала з екзильним урядом ЗУНР.
Кентій А. Українська військова організація (УВО) в 1920 – 1928 рр. – К., 1998. – С. 14.

серпень 1920

Варшава (Польща). Підписання українсько-кубанського договору про взаємне державне визнання та надання збройної допомоги в боротьбі за національно-державне визволення.
ЦДАВО України. – Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 277. – Арк. 145 – 146; Наша правда. – 1920. – 25 вересня.

серпень 1920

Міністр закордонних справ Польщі надіслав до уряду РСФРР телеграму, в якій було висловлено готовність Варшави прийняти припозицію Москви про відправлення представників у Мінськ для ведення переговорів про умови миру і перемир’я. У відповідь міністр закордонних справ РСФРР заявив, що радянський уряд направить своїх делегатів у Мінськ 11 серпня.
Документы внешней политики СССР. – М., 1959. – Т. 3. – С. 96.

6 серпня – 7 вересня 1920 (п’ятниця – вівторок)

Булдур (Латвія). Конференція Балтийських держав за участю представників Фінляндії, Естонії, Латвії, Польщі, України, під час роботи якої було укладено 31 серпня політичний договір про співробітництво. Ухвалено також зібратися знов для укладення військової конвенції на початку жовтня. .
S№siedzi wobec wojny 1920 roku. Wybуr dokumentуw. – Londyn, 1990. – S. 245, 255

1922

Рим. До УСРР виїхала делегація католицьких священиків з Ватикану з метою ознайомлення зі становищем у неврожайних місцевостях для організації допомоги голодуючим.
Громадський вісник, Львів, 1922, 20 травня.

1922

Прага, ЧСР. Укладено тимчасовий договір між УСРР і ЧСР. З української сторони договір підписали М. Левицький і В. Гірка, з чеської – Я. Дворжачек. Угода юридично затвердила положення, згідно з яким повпредство УСРР в ЧСР визнавалося єдиним представництвом української держави. За договором передбачався обмін дипломатичними місіями і приймалися взаємні зобов’язання обох країн утримуватися від пропаганди, спрямованої проти уряду, державного устрою і соціально-правової системи протилежної договірної сторони.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 10 червня.

1925

Загальні збори молдаван Могилівського округу висловили протест проти суду над татарбунарськими селянами в Румунії.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 5 вересня.

14 квітня 1928 (неділя)

Москва, м. Політбюро ЦК ВКП(б) видано постанову про участь радянської делегації у міжнародній нараді товариств драматургів у Берліні.
Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917-1953 гг. –. М., 2002. — С.83.

24 серпня 1928 (субота)

Москва, м. ЦВК СРСР оприлюднив Договір про гарантії та нейтралітет між СРСР і Персією, підписаний у Москві 1 жовтня 1927 р., а також Угоду про експлуатацію рибних промислів південного узбережжя Каспійського моря між СРСР і Персією, підписану у Москві 1 жовтня 1927 р.
Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза Советских Социалистических Республик. Отдел второй. – 1928. — №

24 серпня 1929 (субота)

Одеса, м. Прибула делегація робітників і селян Польщі, Західної України і Західної Білорусії. В урочистях на честь гостей взяли участь 12 тис. робітників підприємств та установ міста.
Комуніст. – 1929. —25 серпня.

24 серпня 1929 (субота)

Луганське, м. Американська робітнича делегація відвідала Брянські рудні, Алчевський завод. Гості висловили своє захоплення успіхами СРСР та невдоволення з приводу гноблення робітництва в Америці.
Комуніст. – 1929. —25 серпня.

Літо 1940

Внаслідок переговорів між СРСР і Швецією встановлене регулярне повітряне сполучення на лінії Москва-Стокгольм, відкрита пароходна лінія Ленінград — Стокгольм — Штеттин; шведська сторона передала СРСР відомості про мінні поля у стокгольмських шхерах.
Мельтюхов М.И.Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941 (документы, факты, суждения). — М., 2000. — С.170.

30 жовтня 1943 (субота)

Закінчилася Московська конференція міністрів закордонних справ СРСР, США та Великої Британії, яка розпочалася 19 жовтня. Були розглянуті питання про міри, які необхідні для скорочення строків війни проти нацистської Німеччини та її сателитів у Європі. Прийняті документи: “Декларація чотирьох держав з питання про загальну безпеку”, “Декларація про Італію”, “Декларація про Австрію”. Оголошена підписана головами урядів СРСР, США та Великої Британії “Декларація про відповідальність гитлерівців за здійснені звірства”. Прийняті рішення про обмін воєнною інформацією, про створення Європейської консультативної комісії, про створення Консультативної ради з питань Італії у складі представників СРСР, США, Великої Британії, Франції, а у подальшому Греції та Югославії. На прийомі, влаштованому з приводу завершення конференції, Й.Сталін заявив держсекретарю США К.Хеллу про готовність СРСР взяти участь у військових діях проти Японії після розгрому нацистської Німеччини.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 - 1945. Люди. События. Факты: Справочник / Под ред. О.А.Ржешевского. - 2-е изд., доп. - М., 2000. - С.361, 362.

24 серпня 1946 (субота)

Міністр закордонних справ УРСР Д.Мануїльський направив телеграму Генеральному секретареві ООН Трюгве Лі з пропозицією розглянути в Раді безпеки ООН грецьке питання. Висловлювалася стурбованість з приводу прикордонних інцидентів на греко-албанському кордоні, що їх провокували грецькі озброєні частини і переслідування грецьким урядом національних меншостей у Македонії, Фракії й Епірі. Прохалося включити до порядку денного наступного засідання Ради безпеки питання про становище на Балканах.
Українська РСР на міжнародній арені. Зб. док. і матеріалів. 1944-1961 рр. – К., 1963. – С. 298-300.

14 травня – 15 вересня 1947 (середа – понеділок)

Польща. Військовий суд Оперативної групи “Вісла” засудив 315 цивільних осіб, звинувачених у приналежності до УПА і ОУН, у тому числі 173 на смерть, 58 – довічне ув’язнення, 40 – на 15 років ув’язнення, 39 – на термін до 15 років ув’язнення. Виправдано 5 осіб.
Акція “Вісла”. Документи. – Львів, Нью-Йорк, 1997. – С. 32.

Серпень 1948

В ЧССР заарештовані сестри Служебниці і сестри Василіанки, які походили з Західної України. В Угорському Грядищі заарештовано 16 сестер, які працювали медсестрами, а у Лібейовицях – 5, які працювали в інтернаті отців Редемптористів. Після допитів у Пряшеві вони перевезені до в’язниці в Ілаві в Західній Словаччині, де вже перебувало 14 українських католицьких священиків. Згодом усіх перевезли до в’язниці в Чеському Тєшині.
Мартирологія українських церков. У чотирьох томах. Том ІІ. Українська Католицька Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав Укра

Серпень – вересень 1948

ЧССР. Відбулися обшуки в усіх українських католицьких монастирях.
Мартирологія українських церков. У чотирьох томах. Том ІІ. Українська Католицька Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав Укра

Серпень 1950

Мюнхен (ФРН). Виконавчий орган Української національної ради вислав меморандум до ООН і секретаріату США. Йшлося про готовність українців взяти участь у боротьбі демократичного світу проти більшовизму.
Новий шлях (Вінніпег). – 1950. – 9 вересня.