This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

21 (8) січня 1918 (понеділок)

До Брест-Литовська прибули представники УСРР – народний секретар військових справ В.Шахрай, голова Всеукраїнського ЦВК рад Є.Медведєв, які довели до відома німецької делегації, що діятимуть у складі загальноросійської делегації і що Центральна Рада неправомочна вести мирні переговори від імені українського народу.
Великая Октябрьская социалистическая революция и победа советской власти на Украине. – Хроника важнейших историко-партийных и революцио

14–19 січня 1919 (вівторок–субота)

Одеса. Переговори уповноваженого представника УНР військового міністра генерала О.Грекова з командуючим союзних військ на півдні Росії генералом Д’Ансельмом.
Нариси з історії дипломатії України. — К., 2001. — С. 344.

20 січня – середина лютого 1920

Президент УНРади Є. Петрушевич надіслав до Верховної ради Паризької мирної конференції ноту протесту у зв’язку з масовими репресіями польського окупаційного режиму проти українського населення Східної Галичини.
Кугутяк Микола. Історія Української націонал-демократії (1918-1929). Том 1. – Київ. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 505.

21 січня 1921 (п'ятниця)

Бухарест, Румунія. За доповіддю військового міністра про злигоднє становище утікачів із Криму та колишніх офіцерів армії П.М. Врангеля, Рада міністрів Румунії постановила інтернувати їх до м. Добрудж і уповноважити міністра закордонних справ забезпечити інтернованих продовольством.
Коммунист, Харьков, 1921, 30 января.

1922

Рим. До УСРР виїхала делегація католицьких священиків з Ватикану з метою ознайомлення зі становищем у неврожайних місцевостях для організації допомоги голодуючим.
Громадський вісник, Львів, 1922, 20 травня.

1922

Прага, ЧСР. Укладено тимчасовий договір між УСРР і ЧСР. З української сторони договір підписали М. Левицький і В. Гірка, з чеської – Я. Дворжачек. Угода юридично затвердила положення, згідно з яким повпредство УСРР в ЧСР визнавалося єдиним представництвом української держави. За договором передбачався обмін дипломатичними місіями і приймалися взаємні зобов’язання обох країн утримуватися від пропаганди, спрямованої проти уряду, державного устрою і соціально-правової системи протилежної договірної сторони.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 10 червня.

21 січня 1922 (субота)

Харків. Представника Американської адміністрації допомоги Г. Матіса у Харкові призначено представником АРА в УСРР.
Коммунист, Харьков, 1922, 21 января.

Перша половина 1925 р 1925

Подільська губернія. Судові органи розглянули 54 справи по звинуваченню оляків-католиків у шпіонажі на користь Польщі, за яким було притягнуто до карної відповідальності 152 особи.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2117, арк. 72.

1925

Загальні збори молдаван Могилівського округу висловили протест проти суду над татарбунарськими селянами в Румунії.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 5 вересня.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У визнало доцільним ввіз мануфактури з-за кордону для України. Ухвалено поставити на розгляд ЦК РКП(б) питання про імпорт мануфактури та про зниження ввізного мита.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило створення на території УСРР сільськогосподарських концесій. Запропоновано вирішити це питання радянським органам.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6 зв.

14 січня 1929 (понеділок)

Артемівськ, м. Місто відвідав угорський революціонер Бела Кун. Зарубіжний гість зустрічався з представниками Компартії, громадських організацій та учасниками окружного з’їзду МОДР.
Вісті ВУЦВК. – 1929. — 15 січня.

21 січня 1946 (понеділок)

Голова делегації УРСР в ООН Д.Мануїльський направив листа до Ради безпеки ООН з питання про проведення розслідування ситуації, що склалася в Індонезії. У цій країні протягом ряду місяців тривали воєнні дії, в яких брали участь регулярні англійські війська і японські збройні сили. На думку українського уряду таке становище створювало загрозу міжнародному миру і безпеці.
Українська РСР на міжнародній арені. Зб. док. і матеріалів. 1944-1961 рр. – К., 1963. – С. 288.

Січень 1950

Торонто (Канада). Почав виходити новий часопис «Слово» – орган Української євангельської церкви.
Новий шлях (Вінніпег). – 1950. – 1 лютого.

Січень 1958

Вінніпег (Канада). Українські організації відзначили 40-річчя української державності.
Український голос. – 1958. – 29 січня.

20 – 29 січня 1960 (середа – п’ятниця)

Угорщина. Проходила Декада української культури. В святкуванні днів української культури взяла участь делегація діячів культури та мистецтва УРСР.
Радянська Україна. – 1960. – 21-31 січня.

Січень 1962

У зв’язку з відновленням дипломатичних стосунків між Бразилією й Радянським Союзом та призначенням радянського посла до Бразилії, українсько-бразильський клуб надіслав всім органам влади Бразилії, посольствам і організаціям листа. У ньому українці вказували на нелегітимність радянського МЗС представляти інтереси усіх республік СРСР. Українська громада Бразилії відмовляла радянському послу у праві втручатися в життя українців у цій країні та представляти Україну або інший народ СРСР.
Українське слово. – Париж. – 1962. – 11 березня.

1962 1962

УРСР стала постійним членом Постійної палати Третейського суду.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.,1995. – С.547.

21 січня 1962 (неділя)

м. Оттава (Канада). Відбулась урочиста демонстрація на честь проголошення незалежності УНР. В цей день над містом кружляв гелікоптер з написом “Незалежність Україні”. Біля радянського посольства зібралося близько 200 чоловік з плакатами.
Свобода. – Джерсі-сіті – Нью-Йорк. – 1962. – 31 січня.