Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

14–19 січня 1919 (вівторок–субота)

Одеса. Переговори уповноваженого представника УНР військового міністра генерала О.Грекова з командуючим союзних військ на півдні Росії генералом Д’Ансельмом.
Нариси з історії дипломатії України. — К., 2001. — С. 344.

20 січня – середина лютого 1920

Президент УНРади Є. Петрушевич надіслав до Верховної ради Паризької мирної конференції ноту протесту у зв’язку з масовими репресіями польського окупаційного режиму проти українського населення Східної Галичини.
Кугутяк Микола. Історія Української націонал-демократії (1918-1929). Том 1. – Київ. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 505.

1922

Рим. До УСРР виїхала делегація католицьких священиків з Ватикану з метою ознайомлення зі становищем у неврожайних місцевостях для організації допомоги голодуючим.
Громадський вісник, Львів, 1922, 20 травня.

1922

Прага, ЧСР. Укладено тимчасовий договір між УСРР і ЧСР. З української сторони договір підписали М. Левицький і В. Гірка, з чеської – Я. Дворжачек. Угода юридично затвердила положення, згідно з яким повпредство УСРР в ЧСР визнавалося єдиним представництвом української держави. За договором передбачався обмін дипломатичними місіями і приймалися взаємні зобов’язання обох країн утримуватися від пропаганди, спрямованої проти уряду, державного устрою і соціально-правової системи протилежної договірної сторони.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 10 червня.

Перша половина 1925 р 1925

Подільська губернія. Судові органи розглянули 54 справи по звинуваченню оляків-католиків у шпіонажі на користь Польщі, за яким було притягнуто до карної відповідальності 152 особи.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2117, арк. 72.

1925

Загальні збори молдаван Могилівського округу висловили протест проти суду над татарбунарськими селянами в Румунії.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 5 вересня.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У визнало доцільним ввіз мануфактури з-за кордону для України. Ухвалено поставити на розгляд ЦК РКП(б) питання про імпорт мануфактури та про зниження ввізного мита.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило створення на території УСРР сільськогосподарських концесій. Запропоновано вирішити це питання радянським органам.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6 зв.

14 січня 1929 (понеділок)

Артемівськ, м. Місто відвідав угорський революціонер Бела Кун. Зарубіжний гість зустрічався з представниками Компартії, громадських організацій та учасниками окружного з’їзду МОДР.
Вісті ВУЦВК. – 1929. — 15 січня.

28 січня 1948 (середа)

Ватикан. Папська радіостанція передала докладну історію про долю Української греко-католицької церкви в Галичині й Закарпатті. Йшлося про насильне „возз’єднання” цієї церкви з РПЦ, терор проти священиків і віруючих, закриття монастирів і церков.
Новий шлях (Вінніпег). – 1948. – 7 лютого.

Січень 1950

Торонто (Канада). Почав виходити новий часопис «Слово» – орган Української євангельської церкви.
Новий шлях (Вінніпег). – 1950. – 1 лютого.

Січень 1958

Вінніпег (Канада). Українські організації відзначили 40-річчя української державності.
Український голос. – 1958. – 29 січня.

Січень 1962

У зв’язку з відновленням дипломатичних стосунків між Бразилією й Радянським Союзом та призначенням радянського посла до Бразилії, українсько-бразильський клуб надіслав всім органам влади Бразилії, посольствам і організаціям листа. У ньому українці вказували на нелегітимність радянського МЗС представляти інтереси усіх республік СРСР. Українська громада Бразилії відмовляла радянському послу у праві втручатися в життя українців у цій країні та представляти Україну або інший народ СРСР.
Українське слово. – Париж. – 1962. – 11 березня.

1962 1962

УРСР стала постійним членом Постійної палати Третейського суду.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.,1995. – С.547.

28 січня 1962 (неділя)

м. Нью-Йорк (США). Відбулося урочисте відкриття власного будинку УВАН у США. Після вступного слова Ю.Шевельова відбулася мистецька програма. Того ж дня було відкрито виставку картин Ю.Михайлова.
Українське слово. – Париж. – 1962. – 11 лютого.

28 січня 1962 (неділя)

м. Париж (Франція). Українська громада відзначила свято української соборності і самостійності, організоване Товариством колишніх воїнів армії УНР. На святі виступали В.Солонар, М.Ковальський, К.Гузар та інші, які розповіли присутнім про значення IV Універсалу та боротьбу за державність українського народу. Відбулася мистецька програма.
Українське слово. – Париж. – 1962. – 19 лютого.

1963

Міністерство закордонних справ УРСР отримало лист Африканського національного конгресу Південної Африки, в якому висловлювалась подяка уряду і народу України за підтримку в ООН боротьби поневолених народів Південної Африки проти колонізаторсько-расистської політики Південно-Африканської Республіки.
Українська РСР на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів. 1962-1970. – К.,1977. – С.412.

1963

м. Лондон (Великобританія). З ініціативи ділової управи об’єднання українців у Великобританії та товариства сприяння Українській національній раді відбулося свято на честь Т.Шевченка. А.Костюк та А.Когут ознайомили присутніх з духовним життям українського народу та величчю творчості Т.Шевченка. Відбулося декламування творів поета.
Українське слово. – Париж. – 1963. – 7 квітня.