Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

8 грудня 1919 (понеділок)

Найвища Рада Паризької мирної конференції прийняла "Декларацію Верховної Ради союзних і об'єднаних держав з приводу східного кордону Польщі", який мав проходити по "лінії Керзона": від Гродно на Ялівку-Немирів-Брест-Литовськ-Дорогуськ-Устилуг, на схід від Грубешова через Крилув і на захід від Рави-Руської та на схід від Перемишля до Карпат. Вона залишала за Польщею значну частину українських етнографічних територій — Посяння, Підляшшя, Холмщину й Лемківщину.
Довідник з історії України. — С. 296.

1922

Рим. До УСРР виїхала делегація католицьких священиків з Ватикану з метою ознайомлення зі становищем у неврожайних місцевостях для організації допомоги голодуючим.
Громадський вісник, Львів, 1922, 20 травня.

1922

Прага, ЧСР. Укладено тимчасовий договір між УСРР і ЧСР. З української сторони договір підписали М. Левицький і В. Гірка, з чеської – Я. Дворжачек. Угода юридично затвердила положення, згідно з яким повпредство УСРР в ЧСР визнавалося єдиним представництвом української держави. За договором передбачався обмін дипломатичними місіями і приймалися взаємні зобов’язання обох країн утримуватися від пропаганди, спрямованої проти уряду, державного устрою і соціально-правової системи протилежної договірної сторони.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 10 червня.

14 жовтня 1922 (субота)

Харків. Оргбюро ЦК РКП(б) прийняло постанову про представника Українського Червоного Хреста в Канаді. Було ухвалено звернутися з клопотанням до ЦК КП(б)У про включення до складу місії, що направлялася до Канади, представника з України для роботи по організації допомоги голодуючим серед української еміграції.
ЦДАГО України, ф1, оп. 7, спр. 17, арк. 121

Грудень 1922

Херсон Миколаївської губернії. Прибули представники американської земельної комуни “Ехо”. Комуна взяла в оренду у Снігірівській і Павловській волостях земельну дільницю площею 16 тис. дес.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1923, 13 січня.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про роботу В. Ауссема, у зв’язку з об’єднанням закордонних представництв РСФРР та УСРР. Ухвалювалося залишити В. Ауссема в Берліні в союзному представництві для того, щоб надалі призначити його заступником повноважного представника (першим радником посольства). Це питання доручалося остаточно з’ясувати в Москві Г. Петровському та М. Фрунзе. Заяву Ауссема про бажання залишити дипломатичну роботу було прийняте до відома.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 а.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У обговорило ноту турецької місії щодо посилки загону Українського Червоного Хреста до Туреччини. Зважаючи на повідомлення турецької сторони про те, що внаслідок незначної кількості поранених у турецькій армії, відрядження загону Червоного Хреста до Туреччини не потрібне, вирішено загін не відправляти, а запропонувати Наркомзаксправ організувати збір пожертв на користь турецьких робітників і селян, що постраждали від військових дій.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 г.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У заслухало повідомлення М. Фрунзе про те, що Литвинов відхилив пропозицію Наркомзакасправ УСРР про присутність представника України на конференції по роззброєнню. Було ухвалено звернути увагу ЦК РКП(б) на недоцільність з політичного боку ігнорування України Наркомзаксправ РСФРР та доручити Г. Петровському та М. Фрунзе з’ясувати питання в Москві.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 г.

8 грудня 1922 (четвер)

До організаційного комітету Хрещенського ярмарку надійшли пропозиції від низки фірм і заводів металургійної, хімічної, машинобудівної і легкої промисловості з Чехословаччини про участь у ярмарку.
Коммунист, Харьков, 1922, 8 декабря.

1925

Загальні збори молдаван Могилівського округу висловили протест проти суду над татарбунарськими селянами в Румунії.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 5 вересня.

Грудень 1945

Мюнхен (ФРН). Організовано Центральний Еміграційний Союз Українського Студентства.
На громадській ниві (до 25-ліття Центрального Представництва Української Еміграції в Німеччині). / під ред. О. Зеленецького. – Мюнхен, 1972. – С.

Грудень 1948

Прага (ЧССР). Відбувся показовий судовий процес над українцями, обвинуваченими у “змові проти безпеки й цілісності Чехословацької республіки” й “у зв’язках і співпраці з Українською повстанською армією”. На довічне ув’язнення засуджені І.Зілінський, І.Буранич та греко-католицький монах С.Саболь.
Новий шлях (Вінніпег). – 1948. – 22, 29 грудня.

14 жовтня 1950 (субота)

Нью-Йорк (США). Відбувся об’єднаний собор Української православної Церкви у США. Оголошено про утворення єдиної митрополії УПЦ у США. Митрополитом обрано архієпископа Іоанна, його заступником – архієпископа Мстислава. У склад ієрархії прийнято новоприбулого архієпископа Ганадія з Української автокефальної православної Церкви. Собор ухвалив статут і обрав керуючі органи Церкви.
Новий шлях (Вінніпег). – 1950. – 28 жовтня.

Грудень 1952

Відень (Австрія). Представники України брали участь у Конгресі народів на захист миру. Учасники конгресу ще раз звернулися з відозвою до урядів і народів світу, в якій вимагали припинити війну в Кореї та Індокитаї, і знову закликали підписати Пакт Миру між п’ятьма великими державами.
Історія Української РСР в 8-ми томах, 10-ти книгах, Т.8. Кн. 1. – К., 1979. – С. 156.

14 жовтня 1958 (вівторок)

Тулуза (Франція). Повідомляється, що на Міжнародному конкурсі вокалістів солістам Київського театру опери і балету ім. Т.Шевченка Є.Мірошниченко та В.Тимохіну присуджені другі великі премії; А.Кікоть завоював золоту медаль конкурсу.
Известия. – 1958. – 14 октября.

Грудень 1958

Канада. Вийшло 10-томне видання “Encyclopedia Canadiana”. Серед авторів цього видання є три українці: В.Кисілевський – підготував матеріали про поляків, Я.Рудницький – про українців, П.Юзик – про Українську греко-православну та Українську католицьку церкви.
Український голос. – 1959. – 28 січня.

1962 1962

УРСР стала постійним членом Постійної палати Третейського суду.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.,1995. – С.547.

1963

Міністерство закордонних справ УРСР отримало лист Африканського національного конгресу Південної Африки, в якому висловлювалась подяка уряду і народу України за підтримку в ООН боротьби поневолених народів Південної Африки проти колонізаторсько-расистської політики Південно-Африканської Республіки.
Українська РСР на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів. 1962-1970. – К.,1977. – С.412.

1963

м. Лондон (Великобританія). З ініціативи ділової управи об’єднання українців у Великобританії та товариства сприяння Українській національній раді відбулося свято на честь Т.Шевченка. А.Костюк та А.Когут ознайомили присутніх з духовним життям українського народу та величчю творчості Т.Шевченка. Відбулося декламування творів поета.
Українське слово. – Париж. – 1963. – 7 квітня.