Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

16 червня 1919 (понеділок)

Ватикан. Державний секретар П’єтро Гаспаррі в порозумінні й зі схвалення Папи Римського Бенедикта ХУ надіслав голові Директорії УНР С.Петлюрі листа, де повідомляв про визнання УНР Святим престолом.
Андрусишин Б. Церква в Українській державі 1917–1920 рр. (Доба Директорії УНР). — С. 67–68; Україна. — 1919. — 17 серпня.

16 червня 1919 (понеділок)

Львів. Військова місія УНР під проводом ген. С.Дельвіга без консультацій і згоди з урядом ЗОУНР уклала з представниками польської делегації договір про перемир’я, який мав вступити в силу з 21 червня. Демаркаційна лінія (т. зв. “лінія Дельвіга”) встановлювалася таким чином: Залізці – р. Серет–Тернопіль–Острів–Литятин–р.Золота Липа–Дністер–Незвиська. Переговори проходили під час Чортківського наступу, який УГА провадила без згоди з Директорією. В ході його була звільнена значна частина території ЗОУНР, тому Є.Петрушевич не визнав умови договору і Галицька армія продовжила бойові дії.
Історія українського війська. — Львів, 1992. — С. 513; Вістник державних законів УНР. — 1919. — 9 липня.

1922

Рим. До УСРР виїхала делегація католицьких священиків з Ватикану з метою ознайомлення зі становищем у неврожайних місцевостях для організації допомоги голодуючим.
Громадський вісник, Львів, 1922, 20 травня.

1922

Прага, ЧСР. Укладено тимчасовий договір між УСРР і ЧСР. З української сторони договір підписали М. Левицький і В. Гірка, з чеської – Я. Дворжачек. Угода юридично затвердила положення, згідно з яким повпредство УСРР в ЧСР визнавалося єдиним представництвом української держави. За договором передбачався обмін дипломатичними місіями і приймалися взаємні зобов’язання обох країн утримуватися від пропаганди, спрямованої проти уряду, державного устрою і соціально-правової системи протилежної договірної сторони.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 10 червня.

Квітень-червень 1922

До портів Чорного та Азовського морів прибуло 12 млн. пудів вантажів, з них 60 – у квітні, головним чином для АРА. Прибуло 126 суден. Вивезено за кордон 120 тис. пудів вантажів, переважно цементу і шкірсировини. Відбуло 121 судно.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 20 липня.

Перша половина 1925 р 1925

Подільська губернія. Судові органи розглянули 54 справи по звинуваченню оляків-католиків у шпіонажі на користь Польщі, за яким було притягнуто до карної відповідальності 152 особи.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2117, арк. 72.

1925

Загальні збори молдаван Могилівського округу висловили протест проти суду над татарбунарськими селянами в Румунії.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 5 вересня.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У визнало доцільним ввіз мануфактури з-за кордону для України. Ухвалено поставити на розгляд ЦК РКП(б) питання про імпорт мануфактури та про зниження ввізного мита.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило створення на території УСРР сільськогосподарських концесій. Запропоновано вирішити це питання радянським органам.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6 зв.

14 квітня 1928 (неділя)

Москва, м. Політбюро ЦК ВКП(б) видано постанову про участь радянської делегації у міжнародній нараді товариств драматургів у Берліні.
Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917-1953 гг. –. М., 2002. — С.83.

14 січня 1929 (понеділок)

Артемівськ, м. Місто відвідав угорський революціонер Бела Кун. Зарубіжний гість зустрічався з представниками Компартії, громадських організацій та учасниками окружного з’їзду МОДР.
Вісті ВУЦВК. – 1929. — 15 січня.

16 червня 1940 (неділя)

Москва. Радянський Союз надіслав Ноти Латвії та Естонії із звинуваченням у порушенні договорів про взаємодопомогу і в агресивних намірах. Містилися вимоги реорганізувати уряди із включенням до нього дружніх СРСР політиків, дати дозвіл на введення додаткових контингентів Червоної армії в Латвію та Естонію.
1941 год. В 2х книгах. Составители: Л.Е.Решин, Л.А.Безыменский, В.К.Виноградов, Д.Д.Воробьев, Ю.А.Горьков, В.П.Гусаченко, Л.А.Двойных, А.В.Коротков, В.

16 червня 1940 (неділя)

Москва. Опубліковане повідомлення ТАРС про висунуті СРСР вимоги до литовського уряду та про дану 15 червня згоду литовської сторони задовольнити радянські вимоги.
1941 год. В 2-х книгах. Составители: Л.Е.Решин, Л.А.Безыменский, В.К.Виноградов, Д.Д.Воробьев, Ю.А.Горьков, В.П.Гусаченко, Л.А.Двойных, А.В.Коротков, В

16 червня 1940 (неділя)

Рига. Латвія висловила згоду на задоволення вимог уряду СРСР.
1941 год. В 2х книгах. Составители: Л.Е.Решин, Л.А.Безыменский, В.К.Виноградов, Д.Д.Воробьев, Ю.А.Горьков, В.П.Гусаченко, Л.А.Двойных, А.В.Коротков, В.

16 червня 1940 (неділя)

Берлін. Німецькі війська здобули фортецю Верден. В районі плоскогір’я Мангр ідуть великі бої. На Саарському фронті прорвана лінія Мажино між Сент-Авольд і Сааральбеном.
Вісті ВУЦВК. — 1940. — 17 червня.

16 червня 1940 (неділя)

Москва. Литовський президент Сметона і кілька членів литовського уряду в ніч на 16 червня перейшли через «зелений кордон» (неофіційно) на німецьку територію, після чого вони були інтерновані німецькими властями.
Вісті ВУЦВК. — 1940. — 18 червня.

30 жовтня 1943 (субота)

Закінчилася Московська конференція міністрів закордонних справ СРСР, США та Великої Британії, яка розпочалася 19 жовтня. Були розглянуті питання про міри, які необхідні для скорочення строків війни проти нацистської Німеччини та її сателитів у Європі. Прийняті документи: “Декларація чотирьох держав з питання про загальну безпеку”, “Декларація про Італію”, “Декларація про Австрію”. Оголошена підписана головами урядів СРСР, США та Великої Британії “Декларація про відповідальність гитлерівців за здійснені звірства”. Прийняті рішення про обмін воєнною інформацією, про створення Європейської консультативної комісії, про створення Консультативної ради з питань Італії у складі представників СРСР, США, Великої Британії, Франції, а у подальшому Греції та Югославії. На прийомі, влаштованому з приводу завершення конференції, Й.Сталін заявив держсекретарю США К.Хеллу про готовність СРСР взяти участь у військових діях проти Японії після розгрому нацистської Німеччини.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 - 1945. Люди. События. Факты: Справочник / Под ред. О.А.Ржешевского. - 2-е изд., доп. - М., 2000. - С.361, 362.

Червень 1945

Відбулося об’єднане засідання керівників Американо-російського інституту в Каліфорнії і членів української делегації, які представляють Українське товариство культурного зв’язку з закордоном. Делегати з української сторони: академік Палладін, член-кореспондент АН УРСР професор М. Петровський, Л. Новіченко.
Радянська Україна. – 1945. – 16 червня.