Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

14–19 січня 1919 (вівторок–субота)

Одеса. Переговори уповноваженого представника УНР військового міністра генерала О.Грекова з командуючим союзних військ на півдні Росії генералом Д’Ансельмом.
Нариси з історії дипломатії України. — К., 2001. — С. 344.

Лютий 1919

Катеринодар. Кубанська громада та Чорноморська українська Рада надіслали до Директорії УНР меморандум з проханням повідомити Паризьку мирну конференцію про прагнення Кубані до самостійності та про спротив цьому генерала Денікіна, навколо якого зосередилися монархічні елементи.
ЦДАВО України. Ф. 1429. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 42–42 зв.

22 лютого 1920 (неділя)

Москва (Росія). Записка народного комісара іноземних справ РСФРР Г.В. Чичерина до В.І. Леніна з повідомленням про те, що “петлюрівський уряд звернувся з нотою до Польщі та Антанти, вимагаючи участі в переговорах Польщі з нами. Необхідно, щоби Раковський швидше надіслав Польщі мирну пропозицію”.
Польско-советская война 1919 – 1920 (Ранее не опубликованные документы и материалы). – М., 1994. – С. 43 – 44.

22 лютого 1920 (неділя)

Нота уряду УСРР до уряду Польщі, в якій висувалася пропозиція розпочати переговори про укладення двостороннього мирного договору.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. (1919 – 1920). Збірник документів і матеріалів. – К., 1957. – С. 761 – 762.

22 лютого 1921 (вівторок)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У вирішило звернутися до ЦК РКП(б) з проханням про надання двох місць представникам УСРР у комісії по обміну військовополоненими в Польщі. Висунуто кандидатами Н. Калюжного та Петровську.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 36 а.

22 лютого 1921 (вівторок)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло до відома постанову ЦК РКП(б) про введення до Ради по зовнішній торгівлі РСФРР представника від УСРР; про те, що рада мала виокремлювати для України товари, отримані з-за кордону; про утворення в Україні особливого імпортного фонду, а також про введення представника УСРР до бюджетної комісії РСФРР. Згідно з цією постановою було ухвалено: доручити наркоматам РСФРР виокремити зі своїх замовлень частку для України; Наркомзовнішторгу РСФРР виконати замовлення УСРР та спрямувати відповідну частку закуплених товарів в Україну через свого уповноваженого; ввести до Ради Зовнішторгу представника УСРР з правом вирішального голосу з питань українського імпортно-експортного плану. Зовнішторгу разом з РНК УСРР скласти такий план для здійснення товарообміну на селі; ввести представника УСРР до планової комісії при Наркомфіні РСФРР з правом вирішального голосу з питань, що стосувалися України, та з правом оскарження таких питань у РНК РСФРР.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 35-36.

22 лютого 1921 (вівторок)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про представництво УСРР при іноземних державах. Визнано бажаною організацію таких представництв. Кандидатів доручено накреслити оргбюро ЦК КП(б)У.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 30.

1922

Рим. До УСРР виїхала делегація католицьких священиків з Ватикану з метою ознайомлення зі становищем у неврожайних місцевостях для організації допомоги голодуючим.
Громадський вісник, Львів, 1922, 20 травня.

1922

Прага, ЧСР. Укладено тимчасовий договір між УСРР і ЧСР. З української сторони договір підписали М. Левицький і В. Гірка, з чеської – Я. Дворжачек. Угода юридично затвердила положення, згідно з яким повпредство УСРР в ЧСР визнавалося єдиним представництвом української держави. За договором передбачався обмін дипломатичними місіями і приймалися взаємні зобов’язання обох країн утримуватися від пропаганди, спрямованої проти уряду, державного устрою і соціально-правової системи протилежної договірної сторони.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 10 червня.

22 лютого 1922 (середа)

Москва При ВЦВК відбулася нарада представників радянських республік, які підписали угоду про передання радянській делегації повноважень щодо захисту їх інтересів на загальноєвропейській конференції. Від України угоду підписав повноважний представник УСРР при уряду РСФРР М. Полоз.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 28 лютого.

Перша половина 1925 р 1925

Подільська губернія. Судові органи розглянули 54 справи по звинуваченню оляків-католиків у шпіонажі на користь Польщі, за яким було притягнуто до карної відповідальності 152 особи.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2117, арк. 72.

1925

Загальні збори молдаван Могилівського округу висловили протест проти суду над татарбунарськими селянами в Румунії.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 5 вересня.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У визнало доцільним ввіз мануфактури з-за кордону для України. Ухвалено поставити на розгляд ЦК РКП(б) питання про імпорт мануфактури та про зниження ввізного мита.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило створення на території УСРР сільськогосподарських концесій. Запропоновано вирішити це питання радянським органам.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6 зв.

14 січня 1929 (понеділок)

Артемівськ, м. Місто відвідав угорський революціонер Бела Кун. Зарубіжний гість зустрічався з представниками Компартії, громадських організацій та учасниками окружного з’їзду МОДР.
Вісті ВУЦВК. – 1929. — 15 січня.

Лютий 1939

Хуст. У столиці Карпатської України відрито німецьке консульство.
Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К.Є. 1939. Західні землі України. – Львів, 1999. — С.5.

Лютий. 1940

Наприкінці лютого почався новий раунд переговорів між СРСР і Фінляндією про умови досягнення миру.
Мельтюхов М.И.Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941 (документы, факты, суждения). — М., 2000. — С.162.

22 лютого 1940 (четвер)

Москва. СРСР офіційно повідомив Англію про те, що не має намірів відносно захоплення Норвегії і Швеції у разі, якщо ці держави не втручатимуться у війну; одночасно СРСР запропонував Англії виступити посередником між ним і Фінляндією для укладення миру на умовах передачі СРСР усього Карельського перешийку з Виборгом і північного узбережжя Ладозького озера з Сортавалой та здачі в аренду Харко.
Мельтюхов М.И.Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941 (документы, факты, суждения). — М., 2000. — С.163.

Лютий 1948

Польща. Поліція безпеки арештувала 22 українських націоналістів. Їх обвинувачено в убивстві генерала К.Сверчевського, польського віце-міністра державної оборони.
Новий шлях (Вінніпег). – 1948. – 25 лютого.

Лютий 1948

ЧССР. Розпочалася кампанія проти Української католицької церкви. Преса називала українських католицьких священиків “зрадниками народу”, “колаборантами фашизму”, протиставляючи їм православних священиків, підпорядкованих московській патріархії, як “правдивих патріотів”. Урядом ЧССР відмовлено в реєстрації Греко-католицької церкви.
Мартирологія українських церков. У чотирьох томах. Том ІІ. Українська Католицька Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав Укра