Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

1922

Рим. До УСРР виїхала делегація католицьких священиків з Ватикану з метою ознайомлення зі становищем у неврожайних місцевостях для організації допомоги голодуючим.
Громадський вісник, Львів, 1922, 20 травня.

1922

Прага, ЧСР. Укладено тимчасовий договір між УСРР і ЧСР. З української сторони договір підписали М. Левицький і В. Гірка, з чеської – Я. Дворжачек. Угода юридично затвердила положення, згідно з яким повпредство УСРР в ЧСР визнавалося єдиним представництвом української держави. За договором передбачався обмін дипломатичними місіями і приймалися взаємні зобов’язання обох країн утримуватися від пропаганди, спрямованої проти уряду, державного устрою і соціально-правової системи протилежної договірної сторони.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 10 червня.

Вересень 1923

Порти Одеси, Миколаєва, Новоросійська, Маріуполя, Бердичева, Феодосії відвідало 27 іноземних пароплавів, що вивезли 5 млн. 286 тис. 336 пуд зерна.
Известия. Вечерний выпуск, Одесса, 1923, 23 октября.

1925

Загальні збори молдаван Могилівського округу висловили протест проти суду над татарбунарськими селянами в Румунії.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 5 вересня.

14 квітня 1928 (неділя)

Москва, м. Політбюро ЦК ВКП(б) видано постанову про участь радянської делегації у міжнародній нараді товариств драматургів у Берліні.
Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917-1953 гг. –. М., 2002. — С.83.

30 жовтня 1943 (субота)

Закінчилася Московська конференція міністрів закордонних справ СРСР, США та Великої Британії, яка розпочалася 19 жовтня. Були розглянуті питання про міри, які необхідні для скорочення строків війни проти нацистської Німеччини та її сателитів у Європі. Прийняті документи: “Декларація чотирьох держав з питання про загальну безпеку”, “Декларація про Італію”, “Декларація про Австрію”. Оголошена підписана головами урядів СРСР, США та Великої Британії “Декларація про відповідальність гитлерівців за здійснені звірства”. Прийняті рішення про обмін воєнною інформацією, про створення Європейської консультативної комісії, про створення Консультативної ради з питань Італії у складі представників СРСР, США, Великої Британії, Франції, а у подальшому Греції та Югославії. На прийомі, влаштованому з приводу завершення конференції, Й.Сталін заявив держсекретарю США К.Хеллу про готовність СРСР взяти участь у військових діях проти Японії після розгрому нацистської Німеччини.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 - 1945. Люди. События. Факты: Справочник / Под ред. О.А.Ржешевского. - 2-е изд., доп. - М., 2000. - С.361, 362.

Вересень 1943

При НКЗС СРСР створені Комісія з питань мирних договорів та післявоєнного устрою (голова М.Літвінов), а також Комісія з питань перемир’я (голова К.Ворошилов).
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 - 1945. Люди. События. Факты: Справочник / Под ред. О.А.Ржешевского. - 2-е изд., доп. - М., 2000. - С.360.

Вересень 1943

При НКЗС СРСР створені Комісія з питань мирних договорів та післявоєнного устрою (голова М.Літвінов), а також Комісія з питань перемир’я (голова К.Ворошилов).
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 - 1945. Люди. События. Факты: Справочник / Под ред. О.А.Ржешевского. - 2-е изд., доп. - М., 2000. - С.360.

Серпень – вересень 1948

ЧССР. Відбулися обшуки в усіх українських католицьких монастирях.
Мартирологія українських церков. У чотирьох томах. Том ІІ. Українська Католицька Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав Укра

Вересень 1948

Рада міністрів УРСР призначила на ІІІ сесію Генеральної Асамблеї ООН, що відкривалася 21 вересня 1948 р. у Парижі, делегацію у складі: керівник – Д.Мануїльський, члени – В.Тарасенко, С.Демченко, А.Галаган, В.Коваленко.
Радянська Україна. – 1948. – 21 вересня.

Вересень 1948

Президія Верховної Ради УРСР прийняла указ “Про порядок зносин державних установ Української РСР та їх службових осіб з установами та службовими особами іноземних держав”. Встановлено, що зносини державних установ УРСР і їх службових осіб з перебуваючими за кордоном установами і службовими особами іноземних держав та з перебуваючими на території УРСР дипломатичними представництвами іноземних держав мали провадитись через Міністерство закордонних справ УРСР. Державні установи УРСР та їх службові особи, в разі одержання від установ і осіб іноземних держав або від перебуваючих на території УРСР дипломатичних представництв будь-яких письмових звернень, мали направляти ці звернення з необхідними матеріалами по суті порушеного в зверненні питання до Міністерства закордонних справ УРСР. Відповідь іноземним установам і особам на їх звернення давалась Міністерством закордонних справ УРСР.
Відомості Верховної Ради УРСР. – 1948. – № 6.

Серпень – вересень 1958

Швейцарія. Відбулася ІІ Міжнародна конференція з питань мирного використання атомної енергії. В її роботі брала участь делегація провідних українських учених спеціалістів у галузі ядерної фізики у складі академіків АН УРСР О.Щербаня та К.Синельникова, членів-кореспондентів АН УРСР В.Гріднєва, М.Пасічника та О.Макарченка. Члени делегації виступили на конференції з науковими доповідями.
Вісник АН УРСР. – 1959. – № 5. – С. 74.

Серпень – вересень 1958

Відень (Австрія). Відбувся ІV міжнародний конгрес біохіміків. З науковими доповідями на конгресі виступили президент АН УРСР академік О.Палладін і академік АН УРСР М.Гулий.
Вісник АН УРСР. – 1959. – № 5. – С. 74.

16 – 29 вересня 1958 (вівторок – понеділок)

Київ, Львів. Відбувся ІV з’їзд Карпато-Балканської геологічної асоціації. У роботі з’їзду і в геологічній екскурсії по Карпатах, крім вчених СРСР, взяли участь делегації Чехословаччини, Болгарії, Угорщини, Польщі і Румунії. Для того щоб координувати геологічні дослідження, які виконуються в різних галузях, на з’їзді було створено постійні комісії: а) тектонічну, б) стратеграфії, палеографії та палеонтології, в) магматизму і мінералогії, г) гідрогеології, д) геологічної карти. Кожній з держав-учасниць з’їзду доручено керівництво однією з постійних комісій.
Вісник АН УРСР. – 1958. – № 12. – С. 63-67.

Осінь 1960

Париж (Франція). На ХІ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО українська делегація представила проект резолюції “Про використання засобів інформації в цілях зміцнення миру і про засудження пропаганди війни, ворожнечі та ненависті між народами”. Співавторами цього проекту були делегації Бірми і Цейлону.
Україна на міжнародній арені. – К., 1968. – С. 20.

23-26 вересня 1961 (субота-вівторок)

м. Нью-Йорк (США). Відбулися чергові наради Ієрархії і представників Церковних управлінь Української Греко-Православної Церкви в Канаді і Української Православної Церкви в США, в роботі яких взяли участь митрополит Іоанн, митрополит Іларіон, архієпископ Мстислав та ін. Вони підтвердили всі постанови попередніх спільних нарад, констатували позитивний вплив цього об’єднання на зростання активності церковно-релігійного життя. Учасники наради звернулися до всіх українців із закликом приєднатися до Об’єднаної Української Православної Церкви.
Відомості генерального церковного управління УАПЦ у Великій Британії. – Лондон. – 1961.– Ч.12. – С.13-14.

1962 1962

УРСР стала постійним членом Постійної палати Третейського суду.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.,1995. – С.547.

1963

Міністерство закордонних справ УРСР отримало лист Африканського національного конгресу Південної Африки, в якому висловлювалась подяка уряду і народу України за підтримку в ООН боротьби поневолених народів Південної Африки проти колонізаторсько-расистської політики Південно-Африканської Республіки.
Українська РСР на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів. 1962-1970. – К.,1977. – С.412.

1963

м. Лондон (Великобританія). З ініціативи ділової управи об’єднання українців у Великобританії та товариства сприяння Українській національній раді відбулося свято на честь Т.Шевченка. А.Костюк та А.Когут ознайомили присутніх з духовним життям українського народу та величчю творчості Т.Шевченка. Відбулося декламування творів поета.
Українське слово. – Париж. – 1963. – 7 квітня.