Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Березень 1921

Харків. Відкрито першу художню виставку сектору мистецтв Головполітосвіти УСРР. Серед учасників виставки Л. А. Блок, С.М. Прохоров, О.К. Сімонов і О.В. Хвостенко-Хвостов.
Культурная жизнь в ССР, 1917-1927: Хроника. – М., 1975. – С. 264.

24 березня 1921 (четвер)

Відень. Всеукраїнська національна рада надіслала до Парижа спільну делегацію галичан і подніпрянців, які знаходилися в екзилі, для оборони прав Східної Галичини і УСРР перед Найвищою радою. Делегацію очолили Р. Перфецький та О. Лотоцький.
Український вісник, Львів, 1921, 10 березня.

24 березня 1923 (субота)

8. Митрополит А. Шептицький надіслав протест до прем’єр-міністра Франції Р. Пуанкаре з приводу рішення Ради Амбасадорів про Східну Галичину.
Діло, Львів, 1923, 24 березня.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило порушити перед ЦК РКП(б) питання про ведення представника з України Жигалка до складу Концесійного комітету в Берлині.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про зняття М. Гуревича і Баранова з роботи в Наркомздоров’я. На посаду тимчасово виконуючого обов’язки наркома затверджено Єфімова, а членом колегії наркомату Дейча, відмінивши його поїздку за кордон.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6 зв.

1928

Боярка, м. тепер Київської обл. Народилася Зельдич Ася Давидівна – український художник скла, засл. худ. УРСР (1985). Навчалася у Київському художньому інституті (1948-50), 1951 закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва; працює й в галузі монумент. (малі архітектурні форми) мистецтва; автор творів: комплекти ваз і блюд „Повінь” (1961), „Весна” (1962), ансамбль „Весілля” (1969); декоративні паркові вази „Подруги”. „Олені” (1968), набір ваз „Карпати” (1981); автор книги „Художнє скло” (1966); виїхала до США.
Мистецтво України: Біографічний довідник / Упорядник: А.В. Кудрицький, М.Г. Лабінський; За ред. А.В. Кудрицького. – К., 1997. — С.261.

1928 1928

Москва, м. Керівні органи ВКП(б): Політбюро ЦК ВКП(б) – М.І. Бухарин, К.Є. Ворошилов, М.І. Калінін, В.В.Куйбишев, В.М. Молотов, О.І. Риков, Я.Е. Рудзутак, Й.В. Сталін, М.П. Томський; Кандидати у члени політбюро ЦК ВКП(б) – А.А. Андрєєв, Л.М. Каганович, С.М. Кіров, С.В. Косіор, А.І. Мікоян, Г.І. Петровський, М.О. Угланов, В.Я. Чубар; Оргбюро ЦК ВКП(б): О.В. Артюхіна, К.Я. Батман, А.С. Бубнов, О.І. Догадов, Л.М. Каганович, М.О. Кубяк, І.М. Москві, В.М. Молотов, Л.М. Рухимович, О.П. Смирнов, Й.В. Сталін, Д.Є. Сулимов, М.О. Угланов. С.В. Косіора у зв’язку з переходом до України виведено із секретаріату і оргбюро липневим пленумом ЦК, а на його місце обрано Л.М. Кагановича; А.А. Андрєєва виведено зі складу оргбюро в зв’язку з переходом на Північний Кавказ, а на його місце квітневий пленум ЦК обрав К.Я. Баумана.
Кульчицький С.В. Керівні органи Центрального комітету КПРС. Персональний склад на кінець кожного року. – К.: Інститут історії, 1990. — С.26.

1928 1928

На екрани кінотеатрів вийшов фільм О.Довженка “Звенигора” (ВУФКУ, сценаристи М.Йогансен, Юртик; оператор Б.Тевельов; у головних ролях: М.Надемський, С.Свашенко, А.Подорожний, П.Скляр-Отава, А.Симонов, І.Селюк.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.375.

1928 1928

Пішов з життя Бахтін Костянтин Миколайович (народився 1873) – український живописець-пейзажист. 1900 закінчив Київське художнє училище; автор творів: „Вечоріє”, „Стара садиба”, (обидва – 1910) „Вечір восени” (1911), „Соняшний день” (1914), „Перша зелень”, „Пізня осінь” (обидва – 1916), „Бузок” (1923), „Останні квіти” (1927), „Весна”, Річка” (обидва – 1928); учасник виставки картин київських художників (1912).
Мистецтво України: Біографічний довідник / Упорядники: А.В. Кудрицький, М.Г. Лабінський; За ред. А.В. Кудрицького. – К., 1997. — С.47.

1928 1928

Пішов з життя В. Хавкін – уродженець Одеси, видатний бактеріолог, епідеміолог, винахідник вакцин проти холери і чуми, асистент лабораторії технічної мікробіології в Пастерівському інституті в Парижі, державний бактеріолог уряду Індії, директор протичумної лабораторії, народоволець, учасник сіоністського руху за створення єврейської держави. Золоті імена України.
Народжені Україною. Меморіальний альманах у двох томах. – Т.2. — К., 2002. — С.690.

15 березня 1928 (четвер)

Київ, м. Затвердженно проект пам’ятника видатному українському письменнику М.Коцюбинському. Заслухано доповідь Вінницького ОВК щодо цього.
Вісті ВУЦВК. – 1928. — 15 березня.

24 березня 1928 (субота)

Харків, м. Постановою Президії ВРНГ УСРР затверджено такий розподіл обов’язків членів Президії: голова Президії ВРНГ УСРР К.В.Сухомлин – голова Комітету по капітальному будівництву, ЦК КП(б)У, РНК, УЕН, ВУЦВК, АФУ ВРНГ; заступник голови ВРНГ УСРР Н.Г. Мишков – Військовий відділ, Загальний догляд за роботою Сільськогосподарського відділу та Харчосмаковий відділ Комітету харчосмакової промисловості, Комісія з введення 7-годинного робочого дня, Комісія з сприяння експорту при УЕН (із заміною О.В. Каганом); члени Президії: О.М. Маслов – НТУ, Електровідділ Електропланового комітету сприяння Дніпрельстану; В.С.Андріанов – Химіко-силікатний відділ, Гірний відділ; Н.І.Шкадінов – Металовідділ Бюрометал місцевої промисловості, Відділ економічної праці , ВУРПС; О.В. Каган – ПЕУ, Держпланова комісія з сприяння експорту при УЕНі Укрконцеском; Яковлєв – Місцева промисловість, Кустарний відділ, Комітет швейної промисловості, Поліграфічний комітет, ПК при РНК; Д.П. Тамарін – Будвідділ, заступник голови по капітальному будівництву і Калькулятивний відділ.
Збірник наказів та обіжників Вищої ради народного господарства УСРР. – 1928. — № 6. — С.24.

1929

Знаменка, м. тепер Алтайського краю, Росія. Народився Завгородній Анатолій Петрович – український живописець, заслужений художник УРСР (1977). До числа найбільш відомих творів майстра належать: „Перед ловом” (1961), серії – „Миколаїв – корабельний край” (1966-1970), „Біля рідних берегів” (1974-1977), „Азовсталь” (1976), „Королівський замок” (1981-83), „Гранд-канал” (1984-86), „Зустріч в океані” (1988), „Витівки Воланда” (1989). „Нехороша квартира” (1990, дві останні за мотивами роману М.Булгакова „Майстер і Маргарита”), „По Венеції” (1990).
Мистецтво України: Біографічний довідниК. – К., 1997. —С.248.

1929 1929

Пішла з життя Жарка (справжнє прізвище Жарченко, нар. 1857) Надія Василівна – український театральний діяч, сестра Я.В. Жаркого; творчу діяльність почала 1880 у Полтавському аматорському театрі; працювала в трупах Г.Ашкаренка (1881), М.Кропивницького (1882-89), з 1883 – у трупі М.Старицького; серед найбільш відомих ролей акторки: Галя („Назар Стодоля” Т.Шевченка), Наталка, Терпилика („Наталка-Полтавка” І.Котляревського), Маруся („Дай серцю волю – заведе в неволю” М.Кропивницького) та ін.
Мистецтво України: Біографічний довідник / Упорядники: А.В.Кудрицький, М.Г.Лабінський; За ред. А.В.Кудрицького. – К., 1997. — С.238.

1929 1929

Пішов з життя Бальдвін-Рамульт Людвік (народився 1858) – український архітектор; закінчив архітектурне відділення Львівського політехнічного інституту; автор проектів ряду будівель Львова – головного поштампу (1890), тютюнової фабрики (1925), серії житлових будинків.
Мистецтво України: Біографічний довідник /Упорядники: А.В.Кудрицький, М.Г.Лабінський; За ред. А.В.Кудрицького. – К., 1997. — С.39.

14 березня 1929 (четвер)

Москва, м. Й.Сталін надіслав записку К.Є. Ворошилову у зв’язку з публікацією газетою „Правда” від 10 березня 1929 р. доповіді Наркома військових і морських справ СРСР: „Мировой вождь, – едри его мать. Читал твой доклад – попало всем, мать их туда”. У відповідь на репліку К.Ворошилова: ”Ти краще скажи, провалився я на всі 100% або лише на 75%”, вождь відповів: „Гарна, принципова доповідь. Усім гуверам, чемберленам і бухариним попало по задниці”. 4
РДАСПІ. – Ф.74. —Оп.2. —Спр.38. —Арк.38; Спр.39. —Арк. 3. Публ.: Советское руководство. Переписка. 1928–1941 гг. – М., 1999. —С.67-68.

15 березня 1929 (п’ятниця)

Харків, м. Політбюро ЦК КП(б)У затвердило Конституційну комісію у складі Г.І.Петровського (голова), М.О.Скрипника (заступник голови), С.В.Косіора, В.Я.Чубаря, В.П.Затонського, П.П.Постишева, О.В.Медведєва, О.Г.Шліхтера, В.А.Балицького, П.П.Любченка, В.І.Порайка, А.А.Хвилі, М.М.Полоза, А.А.Річицького.
ЦДАГОУ. – Ф.1. —Оп.6. —Спр.163. —Арк.56.

1939 1939

Пішов із життя Дмитро Айналов – мистецтвознавець та історик мистецтва, дослідник християнських старожитностей Херсонеса, памЄток княжої доби у києві та Чернігові, автор чисельних праць з історії вітчизняного та зарубіжного мистецтва, зокрема “Пам’ятники христианского Херсонеса” (1901), “История древнерусского искусства” (1914), “Византийская живопись ХІУ столетия” (1917) та ін.
Золоті імена України. Народжені Україною. Меморіальний альманах у двох томах. Т.1. — К., 2002. — С.52.

1939 1939

Пішов з життя Д.О.Граве – математик, один із найвидатніших алгебраїстів України, голова Комісії прикладної математики ВУАН (1921-1933), член Наукового товариства імені Шевченка, почесний член Академії наук СРСР (1929), директор Інституту математики АН України (з 1934), заслужений діяч науки України. Народився 1863 р.
Культурне будівництво в Українській РСР. 1928 – червень 1941. Збірник документів і матеріалів. – К., 1986. — С.368;Золоті імена України. Народжені У