Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

13 листопада (31 жовтня) 1918 (середа)

В.о.голови Ради міністрів А.Ржепецький повідомив на засіданні уряду про пропозицію Гетьмана П.Скоропадського надати допомогу німецьким солдатам продуктами харчування, що й було підтримано постановою про видачу їм пайка. А.Ржепецький доповів про асигнування 900 тис. крб. на потреби Українського козацтва. Рада міністрів схвалила асигнування, надані у розпорядження начальника штабу гетьмана П.Скоропадського Порушено питання про Вище управління православною церквою в Україні у зв’язку з роботою Всеукраїнського Церковного Собору. Рада міністрів визнала, що Церква в Україні має бути автокефальною і доручила викласти позицію уряду з цього питання Собору міністрові сповідань.. Уряд підтримав пропозицію про забудову вільних земель м.Києва і його околиць для надання допомоги тим, що потерпіли від вибуху 6 червня на Звіринці.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 7. – Арк. 42-42 зв.

14 жовтня 1921 (п'ятниця)

Харків. РНК УСРР зобов’язала працівників медичних закладів та в’язниць повідомляти органи міліції про осіб, поранених холодною або вогнепальною зброєю, яким було надано медичну допомогу. Такий же обов’язок покладався на осіб, у яких мешкали або до яких прибували такі поранені.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 29 жовтня.

13 листопада 1921 (неділя)

Харків. Колегія відділу охорони праці Південбюро ВЦРПС затвердила нову систему реєстрації нещасних випадків на виробництві. Згідно з цією системою на кожному підприємстві мала призначатися особа, яка відповідала б за своєчасне й точне повідомлення органів охорони праці про нещасні випадки. У дрібному і приватному виробництві відповідальною особою вважався керівник підприємства. В органах Наркомату праці інструктори мали заводити книги реєстрації нещасних випадків по окремих підприємствах.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 13 листопада.

13 листопада 1921 (неділя)

З огляду на розширення повноваження комісій по охороні праці на підприємствах, колегія відділу охорони праці Південбюро ВЦРПС визнала доцільним збільшити кількість годин для звільнення від виробничої праці робітників - членів комісій по охороні праці.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 13 листопада

13 листопада 1921 (неділя)

Охтирський та Сумський повіти Харківської губернії. Прибув лекційний загін санітарної освіти губернського відділу охорони здоров’я з метою проведення агітаційних інсценувань санітарно-освітніх судів над венеричними хворобами, абортами й т. ін.
Коммунист, Харьков, 1921, 13 ноября

1922

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання про допомогу комуністам. Визнавалося необхідним вишукати кошти на предмет надання допомоги комуністам. Зокрема, В. Ксандрову ставилося за обов’язок внести до каси ЦК КП(б)У на квітень 4,5 млрд. крб. з коштів Української ради народного господарства, М. Владимирову з коштів Наркомзему – 2,5 млрд., Боєву з коштів Наркомвнуторгу – 1,5 млрд., М. Гуревичу з коштів Наркомздоров’я – 700 млн., Г. Гриньку з коштів Наркомосу – 500 млн., І. Коренєєву з коштів Наркомсоцзабезу – 300 млн., Туманову з коштів Наркомфіну – 1млрд., Ф. Угарову з коштів Південбюро ВЦРПС – 200 млн., М. Рудому з коштів уповноваженого Наркомшляхів – 1 млрд., В. Манцеву з коштів ВУЧК – 3 млрд, Солодубу з коштів РНК – 250 млн., В. Єрмощенку з коштів ВУЦВК – 250 млн. крб. Отримані кошти пропонувалося розподілити наступним чином: асигнувати Миколаївській губернії – 13, Одеській – 7, Запорізькій – 10, Донецькій – 15, Катеринославській – 12, Київській – 6, Кременчуцькій – 5, Полтавській 4, , Волинській – 2Харківській – 12, Чернігівській – 2, Подільській – 2 та 10– ЦК КП(б)У.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 29, арк. 61.

1925

Правління тресту “Південсталь” асигнувало 500 тис. крб. на будівництво 500 житлових будинків на руднику “Юний комунар” (Донбас).
Правда, Москва, 1925, 23 июля.

14 лютого 1925 (субота)

Харків. Наркомздоров’я УСРР прийняв постанову про аборти, яка визначила порядок здійснення цих операцій у медичних закладах для різних категорій вагітних жінок. Комісії лікарів і представниць жінвідділів мали розподіляти ліжка в лікарнях для жінок, які бажали перервати вагітність, таким чином: у першу чергу надавати їх безробітним самотнім жінкам, що отримували допомогу бірж праці; в другу чергу – самотнім робітницям, які мали одну дитину; потім – одруженим робітницям, що мали багато дітей; після них – дружинам робітників; а потім усім іншим жінкам.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 лютого.

14 лютого 1925 (субота)

Харків. Відкрилася Всеукраїнська нарада в справі охорони материнства та дитинства. Порядок денний: про перспективи Охматдиту; організація дитячих притулків на селі; дитяча оздоровча кампанія; допомога породіллю.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 17 лютого.

14 лютого 1925 (субота)

Південно-рудний трест асигнував 1 млн. крб. на будівництво робітничого селища при ст. Марганець для гірників Нікопольського марганцевого району.
Правда, Москва. 1924, 14 лютого.

30 листопада – 5 грудня 1925 (понеділок – п’ятниця)

Харків. Відбувся ІV Всеукраїнський з’їзд охорони здоров’я. Прибуло 50 делегатів – представників органів охорони здоров’я та громадських організацій. Порядок денний: про охорону здоров’я в МАСРР; про бюджет Наркомздоров’я УСРР; про медичну допомогу застрахованим; про стан лікувальної справи; про лікувальні установи на селі; про роботу Українського Червоного Хреста; про боротьбу з соціальними хворобами на селі; про санітарну освіту на селі.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 29 листопада, 3-8 грудня.

14 жовтня 1925 (середа)

Петровська копальня. Завершено будівництво зразкового робітничого селища із 65 будинків та 4 гуртожитків для нежонатих. У селищі відкрито нічний туберкульозний диспансер.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 жовтня.

14 жовтня 1925 (середа)

Харків. Наркомпраці УСРР зобов’язав інспекторів праці зміцнити боротьбу з нещасними випадками на виробництві, особливо у важкій промисловості. Вирішено розпочати роботу з вивчення виробничого травматизму. Запропоновано залучення громадськості до допомоги інспекторам праці, шляхом включення пунктів про охорону праці до планів роботи виробничих нарад.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 жовтня.

14 жовтня 1925 (середа)

Київ. Президія окрвиконкому вирішила встановити в районах округу радіоприймачі. Для цього передбачалася технічна та матеріальна допомога на місцях.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 жовтня.

8-13 листопада 1925 (неділя – п’ятниця)

Харків. Відбувся VІ Всеукраїнський з’їзд охорони материнства та дитинства. Порядок денний: про наслідки та перспективи роботи Охматдиту в Україні; про роботу на селі по охороні материнства та дитинства; про завдання та форми робітничої медицини в галузі материнства та дитинства; про диспансеризацію; про досвід педагогічної роботи в закладах Охматдиту Харкова; про підсумки ясельної кампанії; про підготовку та перепідготовку персоналу дитячих закладів Охматдиту; про участь Центральної та місцевих комісій допомоги дітям в охороні материнства та дитинства; про взаємне страхування материнства; про план роботи по оздоровленню дітей на селі; звіт про оздоровчу кампанію 1925 р.; про курортну допомогу дітям.
Тезисы и резолюции Всеукраинского съезда охрани материнства и младенчества, 8-13 ноября 1925 г. – Харьков, 1925. — С. 3-80;Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 13-

12-14 листопада 1925 (четвер – субота)

Відбувся розширений пленум ЦК Українського Червоного Хреста (УЧХ). Порядок денний: вибори голови УЧХ; звіт про діяльність УЧХ; про взаємини УЧХ з Наркомсоцзабезом та товариствами взаємодопомоги; про діяльність ревізійної комісії; про медично-гуманітарну роботу; про фінансове становище УЧХ.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 15 листопада.

1929

Горлівка, м. Артемівської окр. До Кисловодська на відпочинок виїхали 480 гірників шахти “Марія”, іще 300 шахтарів попрямували до Красногорського будинку відпочинку.
Вісті ВУЦВК. – 1929. — 17 березня.

1929 1929

УСРР. Протягом року дефіцит інженерно-технічних кадрів будь-якої кваліфікації в Україні становив майже 9 тис. осіб; некомплект педагогів на 1928/1929 навчальний рік складав 2400 осіб.
Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939). – К., 2004. —С.111-112.

Листопад, 13 1932 (неділя)

Постанова бюро Полтавського міського комітету про участь органів юстиції та суду «в справі боротьби за хліб». Запропоновано «забезпечити негайне проведення судових репресій і нещадну розправу з злочинними елементами в правліннях колгоспів»
Колективізація сільського господарства і голод на Полтавщині 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. – Полтава, 1997. – С. 190–191.