Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

14 жовтня 1921 (п'ятниця)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову „Про видавничу діяльність Всеукраїнського державного видавництва (Всеукрвидаву)”. Всеукрвидав мав проводити виробничу діяльність виключно в межах єдиного видавничого плану, затвердженого РНК УСРР. Задля його здійснення до розпорядження Всеукрвидаву передавалося 7 друкарень: три – у Києві та по одній – у Харкові, Катеринославі, Одесі, Полтаві.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 29 жовтня.

14 жовтня 1921 (п'ятниця)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову „Про порядок розподілу творів друку”. В порядку виконання єдиного державного плану встановлено монополію Всеукрвидаву на розподіл та поширення друкованої продукції, виданої як державними (Всеукрвидавом та Держвидавом РСФРР), так і приватними видавництвами. Головним чином ним мали розподілятися книжкові запаси, сформовані шляхом націоналізації особистих бібліотек. Крім того, Всеукрвидаву передавалися книжки, що зберігалися на складах радянських установ, що не мали відомого характеру. Всеукрвидаву також надавалося право на переважну закупівлю за гуртовими цінами видань, в яких мали потребу державні установи, і які випускалися громадськими та приватними установами, а також тих, що зберігалися в кооперативних та приватних коморах. Приватним особам та кооперативним установам надавалося право створення підприємств для продажу творів друку за дозволом Всеукрвидаву та його місцевих органів та за умовою реєстрації цих підприємств у місцевих відділах управління виконкомів рад. Діяльність приватних та кооперативних книжкових магазинів підлягала контролю Всеукрвидаву.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 29 жовтня.

14 жовтня 1921 (п'ятниця)

Спільне засідання УАН обрало на посади голови-президента академіка М. Василенка, на товариша президента – В. Липського, на неодмінного секретаря – А. Кримського та на заступника товариша президента – С. Єфремова.
Історія Академії наук України. 1918-1923. – К., 1993. – С. 476.

Грудень 1921

Київ. Відкрито школу поліграфічного мистецтва.
Історія українського мистецтва, 1917-1941. – К., 1967. – Т. 5.- С. 185.

Грудень 1921

Київ. Почав видаватися «Зоологічний журнал України» (існував до 1924 р.).
Зоологічний журнал України, 1921, № 1.

Грудень 1921

Київ. Почав видаватися «Український ботанічний журнал».
Український ботанічний журнал, 1921, №1.

Грудень 1921

Київ. Всеукраїнський кіно-комітет зняв фільми „Герої або мученики Паризької комуни” та „Квіти на каміннях або велике зло” (сценарій – Г. Тасіна, режисер - А. Лунін, оператор А. Станке).
Корнієнко І.С. Українське радянське кіномистецтво, 1917-1929. – К., 1959. – С. 131.

Грудень 1921

Київ. Видано книгу М. Терещенка “Мистецтво дії”.
Бернацька Р.П., Бурмістренво С.Л. 50 років українському драматичному театру: Хроніка, 1964 р. – Вип. 1. – К., 1966. – С. 266.

Грудень 1921

Київ. Відкрито виставку Української академії мистецтв. Представлено твори живопису, графіки, театрально-декоративного та декоративно-прикладного мистецтва. Серед учасників виставки: І. Беклемішева, М. Бойчук, Т. Бойчук, М. Кирнарський, Л. Крамаренко, О. Павленко.
Пути искусства, Харьков, 1922. - № 1. - С. 75-77.

Грудень 1921

Одеса. Всеукраїнський кіно-комітет випустив у прокат фільми „Вовчий діл, або За життя та волю” (сценарист – В. Станчинський, режисер – С. Ценін, оператор А. Станке) та „Знову на землі” (сценарій за мотивами п’єси С.Ж. Буел’є „Король без вінця”, режисер – Б. Глаголін, оператор – А. Станке).
Корнієнко І.С. Українське радянське кіномистецтво, 1917-1929. – К., 1959. – С. 131.

Грудень 1921

Художник-графік М. Кирнарський підготував ілюстрації до „Кобзаря” Т. Шевченка.
Історія українського мистецтва, 1917-1941. К., 1967. Т. 5.- С. 186.

Грудень 1921

Харків. При Інституті сільського господарства створено кафедру хімічної фізіології. Керівник – О. Палладін.
История Академии наук Украинской ССР. К, 1979. – С. 634.

Грудень 1921

Київ. Створено Ботанічний кабінет і гербарій АН УСРР. Завідувач – академік ВУАН А. Фомін.
История Академии наук Украинской ССР. К, 1979. – С. 641.

Грудень 1921

Харків. На базі фармакологічного відділення медичного факультету Харківського університету створено Хіміко-фармацевтичний інститут.
Бюллетень Главного украинского комитета профессионально-технического и специально-научного образования. – Харьков, 1922. № 1/3.

Грудень 1921

Київ. Створено хіміко-фармацевтичний інститут
Бюллетень Главного украинского комитета профессионально-технического и специально-научного образования. – Харьков, 1922. № 1/3.

Грудень 1921

Київ. Створено Науково-дослідну кафедру фізики Наркомосу УСРР. Керівник – професор А. Гольдман.
История Академии наук Украинской ССР. К, 1979. – С. 669.

Грудень 1921

Одеса. Створено Археологічний інститут.
Наука на Украине. - Харьков, 1922. - № 4. - С. 372.

Грудень 1921

Київ. Створено науковий Інститут української мови ВУАН. Директор – А. Кримський.
История Академии наук Украинской ССР. К, 1979. – С. 669.

9-13 грудня 1921 (п’ятниця – середа)

Харків. Відбулася VІ конференція КП(б)У. Порядок денний: доповідь ЦК КП(б)У; доповідь центральної комісії по чистці партії; доповідь ЦК КСМУ; про промисловість в умовах НЕПУ; про роботу в профспілках; про кооперацію; про голод та посівну кампанію; про податкову кампанію; про завдання РСЧА в мирному стані; про питання партійного будівництва; вибори керівних органів КП(б)У. Конференція ухвалила перехід на нову організаційну структуру в промисловості – створення трестів. Прийняла постанови та резолюції „Про партійне будівництво”, „Промисловість в умовах нової економічної політики”, „Про роботу в профспілках”, „Про кооперацію”, „Допомога неврожайним губерніям”, „Про частини особливого призначення” та ін.
КПУ в резолюціях з’їздів, конференцій та пленумів... – Т. 1. – К., 1976. – С. 165.