Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

14 березня 1919 (п’ятниця)

Червона армія зайняла Мелітополь, 15 березня був зайнятий Бердянськ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 706.

15 березня 1919 (субота)

Початок контрнаступальної операції армії УНР на Київському напрямі (Житомир–Коростень– Мозир).
Антонов–Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. — Т. 3. — С.280–283.

22 червня — середина липня 1919

Поїздка голови ВУЦВК Г.Петровського по місцевостях України, де нещодавно була встановлена радянська влада. Він виїхав з Києва 22 червня і відвідав Вінницю, Жмеринку, Козятин, Вапнярку. 2 липня був у Бірзулі, 4 липня — у Голті, 8 липня — у Єлісаветграді.
Известия ВУЦИК. — 1919. — 23 июня; 1, 10 июля.

Середина липня 1919

Командування Галицької армії на чолі з М.Тарнавським розробило три варіанти подальших дій: відновити бойові дії з метою Визволення Галичини; взяти участь у наступі на Київ; відступити до Одеси, Миколаєва, Херсона, налагодити зв'язок з Заходом, повернути з Італії військовополонених галичан. Над цим в Італії працювала місія УНР під проводом О.Севрюка. Йшли переговори про сформування в таборі Кассіно чотирьох дивізій по 12 тис. стрільців кожна.
Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. — С. 223-224.

Друга половина липня 1919

Бої об'єднаних армій УНР за стратегічну ініціативу на протибільшовицькому фронті. Здобуття українськими частинами Могилева, Чорного Острова, Проскурова. В результаті територія УНР розширилася до розмірів 90 км на 300 км. Було створено вигідний плацдарм для розгортання наступу на Київ..
Капустянський М. Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 році. — С. 171-173

17-20 липня 1919

Одеса. Окружний з'їзд партії боротьбистів, на якому були представники від Одеси, Миколаєва, Херсона, Єлісаветграда, Анан'єва, Вознесенська обговорив сучасний момент, тактику партії у відношенні до інших партій, земельне питання тощо. З'їзд ухвалив підтримати лінію ЦК, спрямовану на якнайшвидше порозуміння з КП(б)У для остаточного об'єднання.
Боротьба. — 1919. — 15 липня.

20 липня 1919 (неділя)

Кам'янець-Подільський. На честь галичан у міському театрі відбулось урочисте засідання, на якому були присутні провідники УНР та ЗОУНР С.Петлюра та Є.Петрушевич
Стрілець. — 1919. — 23 липня.

Липень 1920

Звернення командування 1-ої Кінної армії “До працюючого люду Галичини” з закликом підняти збройне повстання проти польських панів та петлюрівців.
Під прапором Жовтня. – Львів, 1957. – С. 364 – 366.

Липень 1920

Одеса. Тиждень добровільної явки дезертирів з Червоної армії, під час якої зареєструвалось 10500 дезертирів.
Більшовик (Одеса). – 1920. – 4 вересня.

Липень – серпень 1920

Прага (Чехо-Словаччина). Переговори представників Українських січових стрільців, Січових стрільців та інших військових формацій. Проведення з’їзду представників українських військових організацій за кордоном та заснування нового політичного об’єднання ліворадикального спрямування – Української військової організації (УВО) під проводом Є. Коновальця Її мета – боротьба за самостійність України. Вчинила ряд саботажних і терористичних актів у Східній Галичині. Контактувала з екзильним урядом ЗУНР.
Кентій А. Українська військова організація (УВО) в 1920 – 1928 рр. – К., 1998. – С. 14.

Липень 1920

Кам’янець-Подільський. З ініціативи місцевої громадськості відкрито українську народну консерваторію.
Слово. – 1920. – 24 жовтня.

20 липня 1920 (вівторок)

Тарнув (Польща). Засідання РНМ УНР, на якому ухвалено проект постанови про позичку 500 млн. польських марок від польського уряду і видано відповідне уповноваження голові торгівельно-економічної місії в Варшаві І. Фещенко-Чопівському; призначено головою української делегації на конференцію в Ризі міністра внутрішніх справ О. Саліковського.
ЦДАВО України. – Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 53. – Арк. 81.

20 липня 1920 (вівторок)

З’їзд голів волревкомів Бердичівського повіту.
Киевщина в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918 – 1920 гг.). Сборник документов и материалов. – К., 1962. – С. 421.

20 липня 1920 (вівторок)

З’їзд рад Таращанського повіту, Київської губернії, на якому ухвалено звернення до незаможників з закликом вступати до загонів для боротьби з бандитизмом.
Комітети незаможних селян України (1920 – 1933). Збірник документів і матеріалів. – К., 1968. – С. 30.

20 липня 1920 (вівторок)

Харків. Постанова РНК УСРР про тимчасові особливі комісії з організації і розвитку молочних ферм, що створюються при губвиконкомах для упорядкування постачання молочними продуктами лікарень і дітей.
ЦДАВО України. – Ф. 340. – Оп. 1. – Спр. 2803. – Арк. 100.

20 липня 1920 (вівторок)

Харків. Постанова РНК УСРР про негайну передачу незасіяної землі окремих господарств у розподіл між незаможними селянами. .
Комітети незаможних селян України (1920 – 1933). Збірник документів і матеріалів. – К., 1968. – С. 17

20 липня 1920 (вівторок)

Харків. РНК УСРР ухвалила постанову про створення першого Українського наукового медичного інституту. Базою для організації наукової установи стали націоналізовані хіміко-гістолого-бактеріологічний інститут лікаря Ерліха, рентгенівський кабінет лікаря А. Гольдгинера, лікарні та книгозбірні Харківського медичного товариства об’єднані з бактеріологічним Пастеровським органо-терапевтичним, хіміко-фармацевтичним і хіміко-мікроскопічним інститутами Народного комісаріату охорони здоров’я.
Вісті ВУЦВК Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – 1920. – 31 липня.

20 липня 1920 (вівторок)

Харків. Декрет РНК УСРР про встановлення єдиних норм соціального забезпечення інвалідів праці і війни у розмірі середньої тарифної ставки данної місцевості. Інваліди чоловічої статі до 60 років та жіночої статі до 50 років при втраті працездатності менш, ніж 60 % повинні були зареєструватися в підвідділі обліку і розподілу робочої сили місцевого відділу праці.
ЦДАВО України. – Ф. 340. – Оп. 1. – Спр. 2803. – Арк. 97.

20 липня 1920 (вівторок)

Частини Червоної армії перейшли на західний берег р. Збруч в районі с. Сидорів та с. Іване-Пусте.
ЦДАВО України. – Ф. 3172. – Оп. 3. – Спр. 37. – Арк. 5.