Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

24 березня 1916 (п’ятниця)

м. Філадельфія. Помер американський греко-католицький єпископ Сотер Ортинський (1866 – 1916). Родом українець з Галичини (народився 1.01.1866), у 1907 році назначений Ватиканом на єпископську кафедру у США. Перший уніатський єпископ у Америці, призначення якого викликало спротив римо-католицького і православного духовенства, але він зумів відстояти належне місце греко-католицької кафедри.
Украинская Жизнь. – 1916. – № 9. – С. 72 - 73; Буковина. – 1916. – Ч. 16. – С. 4.

24 березня 1922 (п’ятниця)

Харків. Оргбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про їдальні для голодуючих, що відкривалися духовенством у Катеринославській губернії. Було ухвалено дати губкому КП(б)У директиву про те, що такі їдальні мали використовуватися тільки під їхнім пильним контролем та під вивіскою комісій допомоги голодуючим при губвиконкомі.
ЦДАГО України, ф. 1. оп. 7, спр. 17, арк. 44.

1925

Відкрився ІІ Всеукраїнський помісний церковний собор. Прибуло 208 делегатів з різних регіонів України та від російського священного синоду. Порядок денний: про ставлення української православної церкви до постанов собору 1923 р. (про колишнього патріарха Тихона, про двошлюбність духовенства, про введення до церкви нового стилю літочислення); по “липківщину-самосвятство”; про українізацію церковного богослужіння, про сектантство; про чернецтво в монастирях України в сучасних державних і соціальних умовах; про майбутній Вселенський собор й ін. Учасники собору одноголосно прийняли рішення про автокефалію української церкви. Головою церкви обрано Харківського митрополита Пимена.
Коммунист, Харьков, 1925, 17 мая.

15 березня 1925 (неділя)

Надруковано лист одеського прелата ксьондза Крушинського, адресованого до всіх католицьких священиків України, із закликом припинити агітацію проти радвлади та розірвати зносини з Польщею.
Червоний кордон, 1925, 15 березня.

1928 1928

Львів, м. Митрополит А.Шептицький заснував Греко-католицьку богословську академію на зразок католицьких університетів.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.422.

1928 1928

Київ, м. У системі ВУАН створено Інститут мікробіології та епідеміології (з 1930 р. – ім. Д.Заболотного; з 1963 р. – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.Заболотного).
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.374.

Березень 1929

УСРР. За інформацією ДПУ у республіці відбулося дев’ять масових заворушень на грунті закриття церков та перетворення їх на культурно-освітні установи: в Уманській окрузі – у с.Лисівка, Виноград, Єкатеринополь; у Шевченківській – у с.Чернобаєво, Крестителєво, Ігнатівка; у м.Риково Артемівської округи та у м.Старобельск.
ЦДАГО України. – Ф.1. —Оп.20. —Спр.2994. —Арк.24.

24 березня 1929 (неділя)

Харків, м. Виконком Всеукраїнської Ради спілок безвірників ініціював кампанію “добровільної відмови трудящих” від святкування традиційних релігійних свят (Великодня, Зелених свят, Спаса і Різдва) та заміну їх новими, революційними святами.
Вісті ВУЦВК. – 1929. — 24 березня.

1940 1940

Президія АН СРСР заслухала доповідь О.Ярославського про заходи щодо посилення науково-дослідної роботи з історії релігії та атеїзму. Президія доручила Інституту історії організувати вивчення архівів з історії церкви і підготувати до публікації роботи, які розкривають «реакційну роль церквивісторії народів СРСР».
Вестник АНСССР.—1940.—№10. —С.89; 50 лет советской исторической науки. Хроника научной жизни 1917-1967 / Составители: А.И.Алаторцева, Г.Д.Алексеева.

1940 1940

В наслідок політики радянської держави щодо релігії і церкви у Київській єпархії з 1710 парафій, що існували до 1917 р., залишилося лише 2, з 1435 священників — 3, не зберігся жоден монастир; у Винницькій, Донецькій, Кировоградський, Миколаєвській, Сумській, Хмельницькій областях не залишилося жодної православної церкви, в Луганській, Полтавській, Харківський залишилося по одній.
Войналович В. Партійнодержавна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960х років: політологічний дискурс. — К.: Світог

1941

Голова УГКЦ митрополит А.Шептицький звернувся з листом “До Високопреосвященних і пресвященних православних ахієреїв на Україні, на Українських землях”. У ньому митрополит Андрей закликав православних архієреїв припинити суперечки і розпочати міжцерковний діалог заради примирення. У майбутньому митрополит передбачав досягнення повної єдності і створення загальнонаціональної християнської церкви.
Волошин Ю. Українська автокефальна православна церква (1941-1944 рр.) (короткий історичний довідник). - Полтава, 1999. - С. 19,20.

Березень 1946

Митрополит Галицький Й.Сліпий засуджений до 8 років ув’язнення.
Мартирологія українських церков. Том ІІ. Українська католицька церква. Док., матеріали, християнський самвидав України. – Торонто, Балтимо

24 березня 1947 (понеділок)

Закарпатська область. Війська МВС оточили й захопили монастир Василіан на Чернечій Горі біля Мукачева. Настоятеля монашого чину святого Василія Великого (ЧСВВ) на Закарпатті отця Антонія Мондика, ігумена монастиря отця Івана Сатмарія та 28 монахів перевезли до невеликого монастиря в Імстичеві (згодом заслали у Сибір). Монастир переданий представникам РПЦ. Проти цих насильницьких дій єпископ Теодор Ромжа вислав протестного листа до Верховної Ради СРСР.
Мартирологія українських церков. Том ІІ. Українська католицька церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України. – Торонто, Ба

24 березня 1966 (четвер)

Президія ЦК КПУ ухвалила постанову “Про впорядкування законодавства про релігійні культи”, якою були затверджені проекти указу Президії Верховної Ради УРСР “Про адміністративну відповідальність за порушення законодавства про релігійні культи”, “Про внесення доповнень до статті 138 Кримінального кодексу УРСР” і постанови президії Верховної Ради Української РСР “Про застосування статті 138 Кримінального кодексу Української РСР”.
ЦДАГО України. — Картотека постанов.

14 лютого 1982 (неділя)

Рим. Розпочалися ювілейні святкування 90-ліття патріарха Йосипа Сліпого – голови Української католицької церкви. Центральні святкування відбулися в присутності самого ювіляра та багаточисельних представників УКЦ і прочан, що прибули з США, Канади, Англії, Франції, Німеччини, а також з інших країн та континентів.
Українське слово. – Париж. – 1982. – 4 березня.

Весна 1983

Львів. Після арешту і засудження Й. Терелі, головою “Ініціативної групи захисту прав віруючих і церкви” в Україні обрано Василя Кобрина.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000. – С.527; Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна в

Березень 1984

Ініціативна група захисту прав віруючих в Україні почала випускати “Хроніку католицької церкви на Україні”, яка повідомляла про репресії, подавала звернення та заяви, що поширювалися в самвидаві.
Вісник Репресій в Україні – Нью-Йорк, 1984. – Вип.12.– С.5; Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000

1988 1988

Здійснювалась широка петиційна кампанія за легалізацію УГКЦ. Протягом року органами КДБ СРСР виявлено 839 авторів і розповсюджувачів “матеріалів ворожого характеру”.
Юрій Данилюк, Олег Бажан. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.) – К., 2000. – С.536.