Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

6- 9 грудня 1924 (субота – вівторок)

Харків. Відбулась І Всеукраїнська нарада архівних працівників. Порядок дений: структура архівних органів у зв’язку з новим районуванням; відносини між архівними органами та Істпартом; про концентрацію архівних матеріалів; науково-видавнича діяльність Центрального архівного управління при ВЦВК (Укрцентрархіву); влаштування гуртків для підготовки архівних працівників та інші.
Архивное дело, 1923, № 3-4, С. 186-188.

7-9 грудня 1924 (неділя-вівторок)

Харків. Відбувся І Всеукраїнський з’їзд профспілки друкарів. Порядок денний: доповідь ЦК спілки; доповідь уповноваженого ЦК спілки в Україні; становище поліграфічної промисловості України.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1924, 9-10 грудня.

7-10 грудня 1924 (неділя-середа)

Харків. Відбувся І Всеукраїнський з’їзд представників закладів сільськогосподарського кредиту. Порядок денний: доповідь Укрдержбанку; сільськогосподарська політика.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1924, 9-11 грудня;

8 грудня 1924 (понеділок)

Харків. У виставі Червонозаводського (російського) театру “Весілля Кречинського” по п’єсі О. Сухова-Кобиліна брав участь народний артист республіки В. Давидов.
Театральна культура: Наук. міжвідомчий щорічник. 1964 р. – С. 283.

1925

Яворівський і Сколєвський повіти, Східна Галичина. Повідомлялося, що в деяких селах на ґрунті голоду почала поширюватися епідемія тифу.
Діло, Львів, 1925, 14 травня.

1925

Відкрився ІІ Всеукраїнський помісний церковний собор. Прибуло 208 делегатів з різних регіонів України та від російського священного синоду. Порядок денний: про ставлення української православної церкви до постанов собору 1923 р. (про колишнього патріарха Тихона, про двошлюбність духовенства, про введення до церкви нового стилю літочислення); по “липківщину-самосвятство”; про українізацію церковного богослужіння, про сектантство; про чернецтво в монастирях України в сучасних державних і соціальних умовах; про майбутній Вселенський собор й ін. Учасники собору одноголосно прийняли рішення про автокефалію української церкви. Головою церкви обрано Харківського митрополита Пимена.
Коммунист, Харьков, 1925, 17 мая.

1925

Повідомлялося, що з січня по липень у трьох найбільших промислових округах Донбасу – Артемівському, Луганському та Сталінському було висунуто на відповідальну господарську роботу 701 робітника.
Правда, Москва, 1925, 4 августа.

1925

Правління тресту “Південсталь” асигнувало 500 тис. крб. на будівництво 500 житлових будинків на руднику “Юний комунар” (Донбас).
Правда, Москва, 1925, 23 июля.

1925

Загальні збори молдаван Могилівського округу висловили протест проти суду над татарбунарськими селянами в Румунії.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 5 вересня.

1925

Харків. Окрвиконком постановив звільнити від плати за навчання всіх учнів шкіл соціального виховання незалежно від їх соціального стану.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 4 жовтня.

1925

Миколаївський порт. Пущено вісім нових, закуплених за кордоном, електромеханічних перевантажувачів, а також електростанцію, відбудовану робітниками портових майстерень. Пуск нового устаткування збільшив вантажообіг порту на 20 млн. пудів на рік.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 6 жовтня.

1925

Харків. В Державному драматичному театрі ім.. І. Франка відбулася прем’єра вистави “Коронний злодій” за Х. Бергстедтом. Режисер Г. Юра. Художник М. Драк. Перший виступ В. Петера в заголовній ролі.
Бернацьк Р.П., Бурмістренко С.Л. 50 років Українському драматичному театру: (Хроніка) // Театральна культура. Наук. Міжвідомчий щорічник, 1964. —

14 жовтня 1925 (середа)

Харків. Комісія по поліпшенню якості продукції Вища рада народного господарства УСРР накреслила заходи поліпшення якості продукції українського тресту сільськогосподарського машинобудування. Правління заводів, що входили до тресту, мали своєчасно постачати цехи сировиною та забезпечувати її правильне зберігання; організовувати на заводах лабораторії по перевірці якості виробленої продукції, впровадивши посади приймальників цієї продукції.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 жовтня.

14 жовтня 1925 (середа)

Полтава. В агрономічному кооперативному технікумі відбувся випуск 35 агрономів і 38 фахівців кооперативної справи.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 жовтня.

14 жовтня 1925 (середа)

Первомайський округ. З вересня було відкрито 10 єврейських шкіл, де навчання проводилося єврейською мовою, які охопили 21% єврейських дітей шкільного віку. Крім них, було засновано німецькі, чеські та молдавські школи та 2 єврейські хати читальні.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 жовтня.

14 жовтня 1925 (середа)

Петровська копальня. Завершено будівництво зразкового робітничого селища із 65 будинків та 4 гуртожитків для нежонатих. У селищі відкрито нічний туберкульозний диспансер.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 жовтня.

14 жовтня 1925 (середа)

Харків. Наркомпраці УСРР зобов’язав інспекторів праці зміцнити боротьбу з нещасними випадками на виробництві, особливо у важкій промисловості. Вирішено розпочати роботу з вивчення виробничого травматизму. Запропоновано залучення громадськості до допомоги інспекторам праці, шляхом включення пунктів про охорону праці до планів роботи виробничих нарад.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 жовтня.

14 жовтня 1925 (середа)

Київ. Президія окрвиконкому вирішила встановити в районах округу радіоприймачі. Для цього передбачалася технічна та матеріальна допомога на місцях.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 жовтня.

Кінець 1925 р 1925

За даними Наркомзему УСРР, в республіці на кінець 1925 р. налічувалося близько 6 тис. колективних господарств (на 1 січня 1925 р. – 5 тис. 778), що об’єднали 80 тис. одноосібних селянських господарств. Загальна площа землекористування цих колективів становила 450 тис. десятин землі, а тракторний парк – 500 тис. тракторів.
Экономическая жизнь, Москва, 1925, 29 декабря

6-12 грудня 1925 (неділя - субота)

Харків. Відбувся ІХ з’їзд КП(б)У. Прибуло 192 делегата з вирішальним і 271 – з дорадчим голосом, які представляли 98 тис. 129 членів партії та 69 тис. 475 кандидатів в члени партії. Порядок денний: доповідь ЦК РКП(б); політичний звіт ЦК КП(б)У; організаційний звіт ЦК КП(б)У; звіт ревізійної комісії; доповідь ЦКК РКП(б); звіт ЦКК КП(б)У; про господарське будівництво; про роботу профспілок; про партбудівництво; про комсомол; вибори керівних органів КП(б)У. З’їзд обрав склад ЦК КП(б)У в кількості 55 членів і 14 кандидатів і ревізійну комісію у складі 5 осіб.
КПУ в резолюціях і рішеннях … – Т. 1. — К., 1976. — С. 332-333.