Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У вирішило порушити перед ЦК РКП(б) клопотання про дозвіл представництва на пленумі ЦК РКП(б) керівників металопромисловості України Іванова та В.Полякова для їх участі в розгляді питання про металопромисловість.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 7 зв.

14 січня 1925 (середа)

Должанський гірничий район Донбасу. Відкрито новий пласт кам’яного вугілля. Заплановано першу після війни закладку нової шахти.
Коммунист, Харьков, 1925, 14 января.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У визнало доцільним ввіз мануфактури з-за кордону для України. Ухвалено поставити на розгляд ЦК РКП(б) питання про імпорт мануфактури та про зниження ввізного мита.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило порушити перед ЦК РКП(б) питання про ведення представника з України Жигалка до складу Концесійного комітету в Берлині.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило створення на території УСРР сільськогосподарських концесій. Запропоновано вирішити це питання радянським органам.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6 зв.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У вирішило поставити перед ЦК РКП(б) питання про надання Наркомосу УСРР права представництва 7 осіб на нараді по освіті при ЦК РКП(б).
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 7.

14 січня 1925 (середа)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про зняття М. Гуревича і Баранова з роботи в Наркомздоров’я. На посаду тимчасово виконуючого обов’язки наркома затверджено Єфімова, а членом колегії наркомату Дейча, відмінивши його поїздку за кордон.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 6 зв.

3 – 10 травня 1925 (неділя - неділя)

Харків. Відбувся ІХ Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, солдатських, селянських і червоноармійських депутатів. Порядок денний: доповідь про діяльність уряду СРСР; звіт уряду УСРР; про зміцнення й підйом селянського господарства.
Резолюції Всеукраїнських з’їздів Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – Харків, 1932. — С. 195.

4-14 травня 1925 (понеділок – субота)

Вашингтон. Делегати Української жіночої ради (Г. Чикаленко, О. Лотоцька і Ю. Єремова), що об’єднувала українок-емігранток, прийняли участь у конгресі Міжнародної жіночої ради. Українки відстояли право на членство своєї національної ради в міжнародному органі всесвітнього жіночого руху, хоча, як правило, таке право надавалося жіночим організаціям державних націй.
Діло, Львів, 1925, 19 травня.

14 лютого 1925 (субота)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про скасування губерній та перехід до триступеневої системи управління”, згідно з якою встановлено спрощену систему адміністративно-територіального поділу УСРР: на округи та райони під управлінням єдиного республіканського центру. Строк переходу до нової системи адміністративно-територіального управління обмежено 1 жовтня 1925 р.
ЗУ України, 1925, Від. 1, № 6-7, Ст. 49.

14 лютого 1925 (субота)

Повідомлялося, що Харківська губернська інспекція наросвіти виявила 5 підпільних приватних шкіл. Їх керівників залучено до судової відповідальності.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 лютого.

14 лютого 1925 (субота)

Харків. Наркомздоров’я УСРР прийняв постанову про аборти, яка визначила порядок здійснення цих операцій у медичних закладах для різних категорій вагітних жінок. Комісії лікарів і представниць жінвідділів мали розподіляти ліжка в лікарнях для жінок, які бажали перервати вагітність, таким чином: у першу чергу надавати їх безробітним самотнім жінкам, що отримували допомогу бірж праці; в другу чергу – самотнім робітницям, які мали одну дитину; потім – одруженим робітницям, що мали багато дітей; після них – дружинам робітників; а потім усім іншим жінкам.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 лютого.

14 лютого 1925 (субота)

Харків. Відкрилася Всеукраїнська нарада в справі охорони материнства та дитинства. Порядок денний: про перспективи Охматдиту; організація дитячих притулків на селі; дитяча оздоровча кампанія; допомога породіллю.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 17 лютого.

14 лютого 1925 (субота)

Південно-рудний трест асигнував 1 млн. крб. на будівництво робітничого селища при ст. Марганець для гірників Нікопольського марганцевого району.
Правда, Москва. 1924, 14 лютого.

Березень 1925

Криворізький залізорудний басейн. Здобуто 5 млн. 400 тис. залізної руди, що складало 108,3% планового завдання, й 6 тис. 400 пудів кварциту, що дорівнювало 112,8% планового завдання.
Коммунист, Харьков, 1925, 12 апреля.

Березень 1925

Криворізький металургійний басейн. Вивезено за кордон 1 млн. 587 тис. пуд. залізної руди.
Коммунист, Харьков, 1925, 12 апреля.

Березень 1925

Харків. За постановою ВУЦВК організовано музей революції УСРР при ВУЦВК (на базі виставки Істпарту, створеної до 5-річчя Жовтневої революції).
Летопись революции, 1925, Харьков, 1925, № 5-6 (14-15), С. 331; 1926, № 1 (16), С. 226.

Березень 1925

Харків. Президія ВУЦВК звернулася до ЦВК СРСР з проханням про передання Україні українських історичних і культурних цінностей, що зберігалися в сховищах РСФРР. Одночасно президія запропонувала Укрцентрархіву провести облік історичного матеріалу, що знаходився в Україні, але торкався минулого РСФРР, для передання до Російської федерації.
Правда, Москва,1925, 7 марта.

Березень 1925

Розпочалася “літературна дискусія” щодо визначення шляхів розвитку української літератури.
Енциклопедія українознавства. – Т. 9. — Л., 2000. — С. 3313.

15 березня 1925 (неділя)

Надруковано лист одеського прелата ксьондза Крушинського, адресованого до всіх католицьких священиків України, із закликом припинити агітацію проти радвлади та розірвати зносини з Польщею.
Червоний кордон, 1925, 15 березня.