Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

22-24 травня 1922 (понеділок – середа)

Харків. Відбувся пленум ЦК КП(б)У. Порядок денний: політичний і організаційний звіт ЦК КП(б)У; доповіді губкомів КП(б)У; доповідь УкрПУР (Політичного управління Реввійськради РСФРР на Україні); про комнезами; про роботу на селі і земельну політику; про роботу ВЦРПС.
КПУ у резолюціях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК КП(б)У. – Т. 1. – К., 1976. – С. 203.

24 травня 1922 (середа)

Заступник Наркомзаксправ УСРР Канарський передав повіреному у справах Польської республіки в УСРР Беренсонові ноту з вимогою видання Н. Махна, який перебував у Польщі, уряду УСРР як небезпечного карного злочинця.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 24 травня.

24 травня 1922 (середа)

Харків Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання про кошти для Всеробітземлісу. Зважаючи на необхідність посилення роботи цієї профспілки, Кубаку доручалося вжити заходів для вишукування коштів на її фінансування.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 29, арК. 86.

24 травня 1922 (середа)

Катеринослав. На Брянському металургійному заводі пущено мартенівську піч ємністю 50 т.
Луганская правда, Луганск, 1922, 28 июня.

24 травня 1922 (середа)

Створено Українське бюро Всеросійського об’єднання по заготівлі і закупці металічного лому (Укрбюро Металоторгу), що було ліквідоване 8 липня 1924 р.
Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства. 1921-1925 гг. – М., 1964. – С. 562.

24 травня 1922 (середа)

Прага, ЧСР. Закінчились переговори між Вукоопспілкою (Всеукраїнською спілкою споживчих кооперативних об’єднань України) і чеською фірмою Шкода про передання Шкоді в оренду одеської фабрики сільськогосподарських машин (колишньої Гена). Чеська фірма мала організувати управління фабрикою на кооперативних засадах і відновити на ній виробництво.
Громадський вісник, Львів, 1922, 24 травня.

24 травня 1922 (середа)

Київ. Губернський трибунал розпочав розгляд справи митрополита Антонія, який звинувачувався у крадіжці коштовностей у Михайлівському монастирі під час вилучення владою церковних цінностей.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 24 травня.

24 травня 1922 (середа)

Харків. Голова ВУЦВК Г. Петровський надіслав до голови ВЦВК М.І. Калініна листа про голод в Україні та неможливість у зв’язку з цим надати продовольчу допомогу Поволжю. Голова ВУЦВК прохав голову ВЦВК посприяти прийняттю постанови про визнання голодуючими низки нових місцевостей УСРР: Миколаївського, Херсонського, Дніпровського та Єлисаветградського повітів Миколаївської губернії; Одеського, Тираспольського і Вознесенського повітів Одеської губернії; Костянтиноградського і Кобиляцького повітів Полтавської губернії, Зміївського, Куп’янського та Ізюмського повітів Харківської губернії; Донецької, Запорізької і Катеринославської губерній повністю; Олександрівського повіту Кременчуцької губернії. Також висловлювалося клопотання про посилення асигнувань із загальнореспубліканських коштів для боротьби з голодом і епідеміями в УСРР. Крім того, повідомлялося, що Україна вирішила припинити відправку продовольства у Поволжя, але розпочати спрямовувати 10 % надходжень комісій допомоги голодуючим у Крим.
Голод 1921-1923 рр. В Україні. – К., 1993. – С. 116

Кінець травня. 1923

Київ. Оголошено про відкриття першого “Вечора экранного мистецтва” під керівництвом А. Лундіна. Вступна доповідь – А. Вознесенського.
Театр, Киев, 1923, № 15, май, 1923, С. 13.

1924 р 1924

За попередніми даними Одеського губвибіркому, у перевиборах сільських рад брали участь 35% громадян, які мали виборче право (1923 р. – 45%). Кількість „позбавленців” складала 4%, порівняно з особами, які мали виборче право (1923 р. – 5%). Під час перевиборів проявилася активність селянських мас, які намагались проводити до складу рад своїх кандидатів із числа односельців. Типовими були й випадки протидії колишніх комуністів висуванню кандидатур, запропонованих парткомами КП(б)У. В той же час під час виборів до Одеської міськради зміна загальними зібраннями запропонованих кандидатур спостерігалася рідко й торкалася головним чином безпартійних кандидатів.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1932, арк. 31, 3

1924

За попередніми даними, товарообіг в Україні досягнув 2-2,5 млрд. руб., що становили майже третину товарообігу СРСР.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 18 декабря.

1924

Повідомлялося, що в 1924 р. до Одеського порту прибуло 2 тис. 719 пароплавів, у тому числі 170 із-за кордону (з них 34 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Доставлено 13 млн. 635 тис. пуд. вантажів, з них 4 млн. 385 тис. пуд. – із-за кордону. Відбуло з порту за рік 2 тис. 870 пароплавів, з них із-за кордону – 161 (в тому числі 22 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Вивезено 26 млн. 118 тис. пуд. вантажів, з них із-за кордону – 23 млн. 272 тис. пуд.
Экономическая жизнь, Москва, 1925, 17 января.

1924

План землевпорядкувальних робіт в Україні виконаний на 77 %. Землевпорядкуванням охоплено 3 млн. 190 тис. десятин селянських земель.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 19 декабря.

Травень 1924

Одеса. Пущено верстатобудівний завод, створений на базі машинобудівного заводу акціонерного товариства “Беліно-Фендеріх”.
История Украинской ССР в 10 кн., 8 тт. – Т. 7. – К., 1984. – С. 684.

Травень 1924

Одеса. Відбулися загальні збори безробітних. Вимоги їх учасників – скасування пільг безробітних комуністів щодо черговості працевлаштування; ліквідація організаційно-розподільчого відділу губкому КП(б)У (орграспреду); скасування біржі праці й організація безробітними бюро працевлаштування; зняття дружин комуністів з роботи.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1932, арк. 99.

24 травня 1924 (середа)

Харків. Наркомос УСРР накреслив заходи поширення шкільних закладів для національних меншин в Україні й, насамперед, німців і поляків. Державному видавництву доручалося розпочати видання підручників на мовах національних меншин. На місцеві органи освіти покладалося відкриття у великих містах педагогічних курсів з метою підготовки вчителів для шкіл нацменшин. Дитячим притулкам наказувалося організувати спеціальні відділення для німецьких та польських дітей, де б працювали фахові вихователі зі знанням німецької та польської мов.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1924, 24 травня.

1925

Яворівський і Сколєвський повіти, Східна Галичина. Повідомлялося, що в деяких селах на ґрунті голоду почала поширюватися епідемія тифу.
Діло, Львів, 1925, 14 травня.

1925

Відкрився ІІ Всеукраїнський помісний церковний собор. Прибуло 208 делегатів з різних регіонів України та від російського священного синоду. Порядок денний: про ставлення української православної церкви до постанов собору 1923 р. (про колишнього патріарха Тихона, про двошлюбність духовенства, про введення до церкви нового стилю літочислення); по “липківщину-самосвятство”; про українізацію церковного богослужіння, про сектантство; про чернецтво в монастирях України в сучасних державних і соціальних умовах; про майбутній Вселенський собор й ін. Учасники собору одноголосно прийняли рішення про автокефалію української церкви. Головою церкви обрано Харківського митрополита Пимена.
Коммунист, Харьков, 1925, 17 мая.

Перша половина 1925 р 1925

Подільська губернія. Судові органи розглянули 54 справи по звинуваченню оляків-католиків у шпіонажі на користь Польщі, за яким було притягнуто до карної відповідальності 152 особи.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2117, арк. 72.

1925

Повідомлялося, що з січня по липень у трьох найбільших промислових округах Донбасу – Артемівському, Луганському та Сталінському було висунуто на відповідальну господарську роботу 701 робітника.
Правда, Москва, 1925, 4 августа.