Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

18–20 липня 1923 (середа - п’ятниця)

Харків. Відбувся І Всеукраїнський з’їзд комітетів взаємодопомоги селян (КВДС). Порядок денний: доповідь НК соціального забезпечення; результати роботи і чергові завдання КВДС; створення й порядок витрати фондів взаємодопомоги; сприяння закладам соціального забезпечення, охорони здоров’я та освіти; весняна засівна кампанія; заходи зміцнення сільського господарства; робота КВДС Харківської губ.; організаційні питання.
Пролетарий, Харьков, 1923, 19-20 июля;Вісті ВУЦВК, Харків, 1923, 21 липня.

1924 р 1924

За попередніми даними Одеського губвибіркому, у перевиборах сільських рад брали участь 35% громадян, які мали виборче право (1923 р. – 45%). Кількість „позбавленців” складала 4%, порівняно з особами, які мали виборче право (1923 р. – 5%). Під час перевиборів проявилася активність селянських мас, які намагались проводити до складу рад своїх кандидатів із числа односельців. Типовими були й випадки протидії колишніх комуністів висуванню кандидатур, запропонованих парткомами КП(б)У. В той же час під час виборів до Одеської міськради зміна загальними зібраннями запропонованих кандидатур спостерігалася рідко й торкалася головним чином безпартійних кандидатів.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1932, арк. 31, 3

1924

За попередніми даними, товарообіг в Україні досягнув 2-2,5 млрд. руб., що становили майже третину товарообігу СРСР.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 18 декабря.

1924

Повідомлялося, що в 1924 р. до Одеського порту прибуло 2 тис. 719 пароплавів, у тому числі 170 із-за кордону (з них 34 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Доставлено 13 млн. 635 тис. пуд. вантажів, з них 4 млн. 385 тис. пуд. – із-за кордону. Відбуло з порту за рік 2 тис. 870 пароплавів, з них із-за кордону – 161 (в тому числі 22 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Вивезено 26 млн. 118 тис. пуд. вантажів, з них із-за кордону – 23 млн. 272 тис. пуд.
Экономическая жизнь, Москва, 1925, 17 января.

1924

План землевпорядкувальних робіт в Україні виконаний на 77 %. Землевпорядкуванням охоплено 3 млн. 190 тис. десятин селянських земель.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 19 декабря.

Липень 1924

На громадських роботах в Україні працювало 6 тис. 215 безробітних, а в колективах для безробітних – 420 безробітних.
Більшовик, Київ, 18 жовтня.

Липень 1924

Маріуполь. У липні з порту вивезено за кордон на іноземних пароплавах 545 тис. пуд. хліба, 145 тис. пуд. вугілля і 34 тис. пуд. каустичної соди.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 24-47 июля.

15-21 липня 1924 (середа – понеділок)

Харків. Робмед губвідділу охорони здоров’я відкрив при канатній фабриці туберкульозний диспансер і дієтичну їдальню для 100 хворих на туберкульоз робітників.
Коммунист, Харьков, 1924, 16 июля.

15-21 липня 1924 (середа – понеділок)

Харків. Відбувся Всесоюзний з’їзд по боротьбі з туберкульозом. Прибуло 600 делегатів, серед яких 30% становили робітники – члени рад соціальної допомоги, а решту – медичні працівники туберкульозних диспансерів.
Коммунист, Харьков, 1924, 16 июля.

19 – 23 липня 1924 (субота – середа)

Харків. Відбулася Всеукраїнська хлібна нарада, на якій було обговорено методи фінансування хлібозаготівель. Вирішено вдатися до безпосереднього авансування селянства у наступному році.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 22, 24 июля.

20 липня 1924 (неділя)

Харків. Держплан визнав необхідним довгострокове кредитування 291 тис. промислових робітників у розмірі місячного заробітку строком до 4 місяців на загальну суму 8,7 млн. руб.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 20 июля.

20 липня 1924 (неділя)

У поточному році на Україні засіяно буряками 251 тис. дес. – на 40% більше, ніж у минулому, однак стан засівів – гірший минулорічного.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 20 июля.

20 липня 1924 (неділя)

Київ. На основі об’єднання архітектурного інституту та інституту пластичних мистецтв організовано Київський інститут мистецтв.
Коммунист, Харьков, 1924, 20 июля.

20 липня 1924 (неділя)

Одеса. На першій державній кінофабриці Всеукраїнського кіно-фото управління закінчено зйомку першої частини агітаційного фільму „Доброхім”, який мав вийти на екрани під час тижня „Доброхім”.
Більшовик, Київ, 1924, 22 липня.

20 липня 1924 (неділя)

Київ. Контора Вукоопспілки відправила до Одеси для експорту в Англію партію пеньки (5 тис. пуд.). Протягом літа планувалося вивезти до Англії ще 25 тис. пуд. пеньки.
Известия ЦИК СССР, Москва, 1924, 22 июля.

Кінець липня 1924

Подільська губернія. Відбувся хресний хід із Бердичева до ст. Брайлов за участю 10 тис. католиків. Через три дні після процесії біля Бердичівського собору зібралося 25 тис. віруючих і 22 ксьондзи, які у проповідях агітували проти радянської влади. Тисячні зібрання католиків спостерігалися під час святкування дня св. Антонія у Городку Проскурівського повіту. Святкові проповіді ксьондзів супроводжувалися критикою радянської влади за безбожність й тяжке оподаткування селян та містили заклики до непокори радянській владі та еміграції до „землі обітованої” – Польщі.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1799, арк. 76-76 зв.