Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

5-8 грудня 1922 (вівторок – субота)

Харків. Відбувся ІІ Всеукраїнський з’їзд споживчої кооперації. Порядок денний: доповідь про діяльність правління Всеукраїнської спілки споживчих кооперативних організацій (Вукоопспілки); про роботу за кордоном; про повернення майна, що належало українській кооперації; доповідь ревізійної комісії; організаційні питання; про торговельно-господарську діяльність Вукоопспілки; про рибні промисли; доповідь промислового відділення; про фінансові питання.
Коммунист, Харьков, 1922, 6-8, 10 декабря.

5-8 грудня 1922 (вівторок – субота)

Після двадцятиденного розгляду революційний трибунал при Кримському ЦВК виніс вирок по справі 73-х священнослужителів, звинувачених у пасивному та активному опорі вилученню церковних цінностей, в приховуванні й розтраті церковного майна, підробці документів та інших злочинах. Ревтрибунал засудив архієпископа Никодима до позбавлення волі на 8 років з суворою ізоляцією; Колчакова – на п’ять років; сім інших священнослужителів – на три роки кожного. 37 підсудних було виправдано за недоведеністю звинувачень, у тому числі єпископ Сергій, а 27 – засуджено до різних строків умовного покарання.
Коммунист, Харьков, 1922, 6 декабря.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У визначило склад членів ВУЦВК в кількості 200 осіб і кандидатів в кількості 50 осіб, причому від кожної губернії мало бути обрано по одному делегату від профспілок, комнезамів, жінвідділу КП(б)У та одному безпартійному. Персональний склад доручалося накреслити комісії в складі Г. Петровського, Д. Лебедя, Ф. Угарова, М. Скрипника та Єрмощенка. Тій само комісії доручалося визначити. скільки членів ВУЦВК слід обрати по губерніях.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 б – 103 в.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У встановило число членів Президії Всеукраїнського з’їзду рад у кількості 21 особи. До складу президії належало ввести Г. Петровського, В. Затонського, М. Скрипника, М. Фрунзе, Ф. Угарова, Д. Лебедя, Єрмощенка. З членів президії-комуністів було запропоновано створити бюро фракції КП(б)У з’їзду.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 б – 103 в.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У визначило час відкриття та порядок роботи Всеукраїнського з’їзду рад. Доповідь про Червону армію доручалося зробити Ейдеману, а проект резолюції по доповіді про союзне об’єднання скласти Д. Лебедю, М. Фрунзе та М. Скрипнику.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 в – 103 г.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У вирішило надіслати на Всесоюзний з’їзд рад повне число делегатів, передбачене § 25 конституції РСФРР, включивши до делегації всіх членів ВУЦВК.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 в.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло до відома постанову ЦК РКП(б) про залишення М. Скрипника в Україні. Зважаючи на це, було скасовано постанову політбюро ЦК КП(б)У від 30 жовтня про затвердження кандидатури О. Шумського на посаду наркомюста УСРР та запропоновано М. Скрипнику приступити до виконання обов’язків наркомюсту.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 д.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло протест фракції КП(б)У Південбюро ВЦРПС проти постанови оргбюро від 25 листопада з приводу видання фракцією циркуляра про залучення господарників до профспілкової роботи. Пропонувалося звернути увагу ЦК РКП(б) на видання фракцією ВЦРПС та окремих спілок циркулярів по вертикальній лінії, іноді важливого політичного значення, без санкції ЦК РКП(б). Підтверджувалася постанова оргбюро від 25 листопада, згідно з якою фракції Південбюро ВЦРПС ставилося на вид порушення положення про фракції профспілок та доручалося разом Із секретаріатом ЦК КП(б)У видати циркуляр про залучення господарників до профроботи в дусі постанови 12-ої конференції РКП(б).
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 б.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про введення голови Держплану до складу Української ради народного господарства з вирішальним голосом та до складу РНК УСРР – з дорадчим.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 а.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про роботу В. Ауссема, у зв’язку з об’єднанням закордонних представництв РСФРР та УСРР. Ухвалювалося залишити В. Ауссема в Берліні в союзному представництві для того, щоб надалі призначити його заступником повноважного представника (першим радником посольства). Це питання доручалося остаточно з’ясувати в Москві Г. Петровському та М. Фрунзе. Заяву Ауссема про бажання залишити дипломатичну роботу було прийняте до відома.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 а.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У обговорило ноту турецької місії щодо посилки загону Українського Червоного Хреста до Туреччини. Зважаючи на повідомлення турецької сторони про те, що внаслідок незначної кількості поранених у турецькій армії, відрядження загону Червоного Хреста до Туреччини не потрібне, вирішено загін не відправляти, а запропонувати Наркомзаксправ організувати збір пожертв на користь турецьких робітників і селян, що постраждали від військових дій.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 г.

8 грудня 1922 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У заслухало повідомлення М. Фрунзе про те, що Литвинов відхилив пропозицію Наркомзакасправ УСРР про присутність представника України на конференції по роззброєнню. Було ухвалено звернути увагу ЦК РКП(б) на недоцільність з політичного боку ігнорування України Наркомзаксправ РСФРР та доручити Г. Петровському та М. Фрунзе з’ясувати питання в Москві.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 30, арк. 103 г.

8 грудня 1922 (четвер)

До організаційного комітету Хрещенського ярмарку надійшли пропозиції від низки фірм і заводів металургійної, хімічної, машинобудівної і легкої промисловості з Чехословаччини про участь у ярмарку.
Коммунист, Харьков, 1922, 8 декабря.

1924 р 1924

За попередніми даними Одеського губвибіркому, у перевиборах сільських рад брали участь 35% громадян, які мали виборче право (1923 р. – 45%). Кількість „позбавленців” складала 4%, порівняно з особами, які мали виборче право (1923 р. – 5%). Під час перевиборів проявилася активність селянських мас, які намагались проводити до складу рад своїх кандидатів із числа односельців. Типовими були й випадки протидії колишніх комуністів висуванню кандидатур, запропонованих парткомами КП(б)У. В той же час під час виборів до Одеської міськради зміна загальними зібраннями запропонованих кандидатур спостерігалася рідко й торкалася головним чином безпартійних кандидатів.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1932, арк. 31, 3

1924

За попередніми даними, товарообіг в Україні досягнув 2-2,5 млрд. руб., що становили майже третину товарообігу СРСР.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 18 декабря.

1924

Повідомлялося, що в 1924 р. до Одеського порту прибуло 2 тис. 719 пароплавів, у тому числі 170 із-за кордону (з них 34 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Доставлено 13 млн. 635 тис. пуд. вантажів, з них 4 млн. 385 тис. пуд. – із-за кордону. Відбуло з порту за рік 2 тис. 870 пароплавів, з них із-за кордону – 161 (в тому числі 22 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Вивезено 26 млн. 118 тис. пуд. вантажів, з них із-за кордону – 23 млн. 272 тис. пуд.
Экономическая жизнь, Москва, 1925, 17 января.

1924

План землевпорядкувальних робіт в Україні виконаний на 77 %. Землевпорядкуванням охоплено 3 млн. 190 тис. десятин селянських земель.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 19 декабря.

Грудень 1924

Художник А. Петрицький написав картину «Інваліди» («Мати»).
Історія українського мистецтва. 1917-1941. – К., 1967. – Т. 5. – С. 125.

5-9 грудня 1924 (п’ятниця – неділя)

Харків. Відбувся ІІ Всеукраїнський з’їзд профспілки будівельних робітників. Порядок денний: звіт ЦК спілки; про міжнародний політичний стан; доповідь Української ради народного господарства; звіт уповноваженого ЦК спілки в Україні; співдоповідь ревізійної комісії; доповіді Укрсілікаттресту, Українського борошномельного тресту (Укрмуту) та Всеукраїнської державної будівельної контори (Укрдержбуду); про культурну роботу спілки; про організаційні питання; про тарифно-економічну роботу; про норми виробітку та охорону праці; про роботу на селі.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1924, 5, 6, 9, 10 грудня.