This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

20 – 23 січня 1922 (п’ятниця – понеділок)

Харків. Відбувся І Всеукраїнський з’їзд промкооперації. Прибуло 68 делегатів із різних губерній УСРР, окрім Чернігівської. Порядок денний: доповідь організаційного бюро Всеукраїнської спілки промкооперації; доповіді з місць; про значення кустарної дрібної промисловості і промкооперації в економічному житті України; про фінансову політику промкооперації; взаємини промкооперації з іншими видами кооперації; взаємини промкооперації з державою; про допомогу голодуючим; вибори керівних органів.
Вісті ВУЦІК, Харків. 1922, 21-25, 27 січня.

22 січня 1922 (неділя)

Харків. Українська економічна рада надала НК РСІ право ревізії діяльності всіх закладів, що знаходилися на території УСРР, включаючи загальносоюзні.
Коммунист, Харьков, 1922, 22 января.

22 січня 1922 (неділя)

Харків. Зважаючи на обмеженість запасів дієтичних продуктів, Українська економічна рада зберегла за Наркомпродом обов’язок постачання тільки зерновими дієтичними продуктами – білим борошном, манною крупою, макаронами й т. ін. Постачання дієтичними продуктами Наркомздоров’я мало здійснюватися за особливою угодою його з Наркомпродом.
Коммунист, Харьков, 1922, 22 января.

22 січня 1922 (неділя)

Харків. Українська економічна нарада накреслила заходи прискореної доставки пакунків для голодуючих за рахунок їх перевезення в пасажирських вагонах за наявністю вільних вантажних місць.
Коммунист, Харьков, 1922, 22 января.

22 січня 1922 (неділя)

Округам шляхів сполучення повідомлено, що всі вантажі Американської Адміністрації допомоги мали першочергово розвантажуватися і перевозитися переважно перед іншими вантажами.
Коммунист, Харьков, 1922, 22 января.

22 січня 1922 (неділя)

Харків. У приміщенні клубу ЦК КП(б)У відкрито виставку радянського друку.
Коммунист, Харьков, 1922, 25 января

22 січня 1922 (неділя)

Харків. Українська економічна рада як виняток дозволила селянам голодуючої Луганської волості Донецької губернії заготувати у Чернігівській губернії 7 вагонів насіннєвого зерна.
Коммунист, Харьков, 1922, 22 января.

22-27 січня 1922 (неділя – п’ятниця)

Харків. Відкрилася ІІ Всеукраїнська конференція профспілок. Порядок денний: звіт про діяльність ВЦРПС; звіт про діяльність Південбюро ВЦРПС; завдання профспілок; про діяльність Вищої ради народного господарства; про організацію праці; про охорону праці.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 25 січня.

Січень – початок лютого 1923

Юзівка. На металургійному заводі Південсталі відбувся триденний страйк, спричинений затримкою заробітної плати. Страйк припинено завдяки штрейкбрехерам – робітфаківцям місцевого технікуму та слухачам повітової партшколи.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1692, арк. 11.

Січень – початок лютого 1923 (Січень – початок лютого)

Шахтинський повіт Донецької губернії. На копальні “Жовтнева революція” відбувся одноденний страйк, спричинений затримкою заробітної плати. Страйкарі домагалися “виборів робітничої комісії для відрядження до Москви і перевірки, чи дійсно немає грошей”.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1692, арк. 11.

16-27 січня 1923 (п’ятниця субота)

Харків. Відбулася нарада представників голодуючих місцевостей, скликана ЦК по боротьбі з наслідками голоду при ВУЦВК. Порядок денний: доповіді з місць про стан у неврожайних повітах; план організації допомоги населенню цих місцевостей.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1923, 30 січня.

19 січня –11 лютого 1923 (п’ятниця - неділя)

Харків. Вперше після революції відбувся Хрещенський ярмарок, у якому взяли участь переважно представники державної промисловості. Приватних покупців, як і приватних продавців сировини, майже не було.
Правда , Москва, 1923, 14 февраля;Діло, Львів, 1923, 30 січня.

22 січня 1923 (понеділок)

Київ. Спільне зібрання ВУАН узгодило висновок Археологічного комітету щодо заснування Подільського музею у м. Вінниці як установи ВУАН.
Історія Академії наук України. 1918-1923: Документи і матеріали. – К., 1993. – С. 493.

Січень 1924

Харків. Видано циркуляр ЦК КП(б)У „Про розповсюдження журналу Істпарту ЦК КП(б)У «Летопись революции».
Летопись революции, 1924, № 4(9), С. 238.

Січень 1924

Київ. При Українській академії наук створено культурно-історичну комісію.
Этнография, 1926, № 1-2 . 204.

Січень 1924

Містечко Вінники (біля Львова). Помер І. Липа – письменник, громадсько-політичний діяч, один із засновників “Братерства Тарасівців”, колишній член ЦК партії соціалістів-самостійників.
Іван Липа. Світильник невгасимий. – К., 1994.

Січень 1924

Ніжинський округ Чернігівської губернії. Ліквідовано організацію СТП – ЦЦ (Сіоністсько-трудової партії – Цейре-Ціон) чисельністю 23 члени, серед яких 5 – активісти. Організація підтримувала зв’язки з Києвом, Москвою, Ленінградом. Після її ліквідації діяльність сіоністських організацій у губернії не проявлялася.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1948, арк. 21.

Січень 1924

За даними Подільського губкому КП(б)У, політичний бандитизм у губернії не спостерігався.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1940, арк. 30.

Січень 1924

Подільська губернія. На фабриці Дунаєвецького державного текстильного тресту відбувся конфлікт з приводу затримки заробітної плати, ускладнений підготовкою до закриття фабрики. Спроба страйку була придушена властями, мала місце одноденна „італьянка”.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1940, арк. 25.

1924 р 1924

За попередніми даними Одеського губвибіркому, у перевиборах сільських рад брали участь 35% громадян, які мали виборче право (1923 р. – 45%). Кількість „позбавленців” складала 4%, порівняно з особами, які мали виборче право (1923 р. – 5%). Під час перевиборів проявилася активність селянських мас, які намагались проводити до складу рад своїх кандидатів із числа односельців. Типовими були й випадки протидії колишніх комуністів висуванню кандидатур, запропонованих парткомами КП(б)У. В той же час під час виборів до Одеської міськради зміна загальними зібраннями запропонованих кандидатур спостерігалася рідко й торкалася головним чином безпартійних кандидатів.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1932, арк. 31, 3