This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

Вересень 1920

Декрет Галревкому про хлібну розкладку.
Під прапором Жовтня. – Львів, 1957. – С. 597 – 599.

25 – 28 вересня 1920 (субота – вівторок)

ІV з’їзд рад і І з’їзд комнезамів Городнянського повіту, Чернігівської губернії, які ухвалили спільну резолюцію у земельному питанні. 28 вересня в роботі з’їзду взяв участь голова ВУЦВК Г.І. Петровський, який в своїй промові наголосив на необхідності поступового переходу до колективного обробітку землі.
Історія колективізації сільського господарства Української РСР. 1917 – 1937 рр. Збірник документів і матеріалів у трьох томах. – К., 1962. – Т. 1.

14 квітня 1921 (четвер)

Харків. Пущено 1-й державний канатний завод “Нова Баварія”.
Пролетарий, Харьков, 1921, 19 апреля

14 квітня 1921 (четвер)

Харків. На міжвідомчій нараді представників Центральної насіннєвої комісії, Південбюро ВЦРПС, Української ради народного господарства, Наркомпроду та Наркомзему УСРР, уповноваженого Наркомпраці РСФРР при РНК УСРР розроблено положення про робітничі загони по ремонту сільськогосподарського реманенту. Ці загони формувалися шляхом мобілізації профспілками працівників заводів або цехів, які не діяли. На час роботи загонів їх члени забезпечувалися продовольством. За ними зберігались усі види утримання і забезпечення, яке вони отримували на промислових підприємствах. Крім того, члени загонів отримували премію в кількості 2 пудів борошна. Постачання загонів для проведення робіт покладалося на ради народного господарства.
Коммунист, Харьков, 1921, 14 апреля.

27 вересня 1921 (вівторок)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про нотаріальні функції”. Ухвалено організувати нотаріальні столи при всіх повітових і губернських органах юстиції, на які покладено завдання юридичної реєстрації договорів та угод, а також догляду за виконанням суддями нотаріальних функцій.
Коммунист, Харьков, 1921, 9 октября.

27 вересня 1921 (вівторок)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про селекцію для розвитку цукрової промисловості”.
ЗУ України, 1921, № 19, С. 555.

27 вересня 1921 (вівторок)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про стягання плати за користування послугами, що надавалися підприємствами комунального господарства”. Встановлено плату за електропостачання, користування водогоном, каналізацією, газом, комунальними засобами пересування, пересувними банями, ремонтними майстернями, пральнями та підприємствами по очистці труб для всіх приватних осіб, а також організацій та закладів. Оплата за користування цими послугами для осіб, що знаходилися на державному постачанні (робітників і службовців державних закладів та підприємств, працівників Південбюро ВЦРПС, Вукоопспілки, Церабкоопа та їх місцевих органів, студентів, непрацездатних осіб, які перебували на утриманні робітників і службовців та органів соцзабезу) мала здійснюватися за рахунок державних закладів і підприємств.
Коммунист, Харьков, 1921, 9 октября.

25-29 жовтня 1922 (середа – неділя)

Харків. Відбувся з’їзд сільськогосподарської кооперації. Порядок денний: звіт правління Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації “Сільського господаря” за період з 1 січня по 1 жовтня; доповідь ради сільськогосподарської кооперації; доповідь ревізійної комісії; план роботи сільськогосподарської кооперації; затвердження штатів і кошторису; доповідь правління про фінансовий план і кредитні операції сільськогосподарської кооперації; вибори правління.
Коммунист, Харьков, 1922, 26, 29, 31 октября.

Вересень 1923

Порти Одеси, Миколаєва, Новоросійська, Маріуполя, Бердичева, Феодосії відвідало 27 іноземних пароплавів, що вивезли 5 млн. 286 тис. 336 пуд зерна.
Известия. Вечерний выпуск, Одесса, 1923, 23 октября.

Кінець вересня 1923

Таганрог Катеринославського округу. Пущено металургійний завод.
Всероссийская кочегарка, Бахмут, 1923, 11 октября.

27 вересня 1923 (четвер)

Краматорськ Бахмутського округу. На державному металургійному заводі пущена мартенівська піч.
Коммунист, Харьков, 1925, 14 мая.

1924

За попередніми даними, товарообіг в Україні досягнув 2-2,5 млрд. руб., що становили майже третину товарообігу СРСР.
Экономическая жизнь, Москва, 1924, 18 декабря.

1924

Повідомлялося, що в 1924 р. до Одеського порту прибуло 2 тис. 719 пароплавів, у тому числі 170 із-за кордону (з них 34 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Доставлено 13 млн. 635 тис. пуд. вантажів, з них 4 млн. 385 тис. пуд. – із-за кордону. Відбуло з порту за рік 2 тис. 870 пароплавів, з них із-за кордону – 161 (в тому числі 22 пароплави Чорноморсько-Азовського державного морського пароплавства). Вивезено 26 млн. 118 тис. пуд. вантажів, з них із-за кордону – 23 млн. 272 тис. пуд.
Экономическая жизнь, Москва, 1925, 17 января.

1925

Миколаївський порт. Пущено вісім нових, закуплених за кордоном, електромеханічних перевантажувачів, а також електростанцію, відбудовану робітниками портових майстерень. Пуск нового устаткування збільшив вантажообіг порту на 20 млн. пудів на рік.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 6 жовтня.

1928

Москва, м. РНК СРСР видав постанову «Про кустарно-ремісничу промисловість та промислову кооперацію». Ухвалено вжити заходи для розвитку кустарно-ремісничої промисловості, зокрема встановити сприятливі умови для тих галузей кустарно-ремісничої промисловості, які працюють на місцевій недефіцитній сировині для виробництва предметів широкого вжитку (гончарних виробів, точильного каменю, виробів з рога, кості (пуговиць, гребенців та ін.), щетини, соломи (капелюхів), дерева (ложек, сундуків, меблів, корзин та ін.)), а також тих, що пом’якшують товарний голод (виробництво сільськогосподарських машин (віялок, молотарок, шерсточесалок, дрібних запасних частин), скобяного товару, металевого плетіння, дрібного сільськогосподарського реманенту тощо). Наголошувалося на необхідності послаблення впливу приватного капіталу у кустарно-ремісничій промисловості, зокрема містилася настанова урядам союзних республік запровадити кримінальну відповідальність підприємців, що створюють приватнокапіталістичні підприємства під виглядом промислових кооперативних організацій. Визначалася система заходів для зміцнення фінансового становища та організаційного зміцнення промислової кооперації.
Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза Советских Социалистических Республик. Отдел первый. – 1928. — № 3

1928 1928

1928–1932 р. – перший п’ятирічний план розвитку народного господарства УСРР.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.375.

1928 1928

Сільський Господар – Всеукраїнська рада сільськогосподарської кооперації являла собою центральний орган усієї системи сільськогосподарської кооперації УСРР. У 1928 р. до складу Сільського Господаря входили 42 кредитних та універсальних союзів, 7 центрів спеціальної кооперації, що об’єднували 2700 кредитних, 4798 спеціальних і 5028 машинно-тракторних товариств, 6316 сільськогосподарських колективів, із загальним числом об’єднаних господарств – 910 тис.
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5 томах. 1927-1932. Том 2. Май 1927 – 1929. — М. 1999. — С.786; Вес

1928 1928

Запоріжжя, м. Споруджено арочний залізничний міст через Дніпро.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.374.

1928 1928

Харків, м. Почалося будівництво міського аеропорту.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.374.