Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

14 лютого 1925 (субота)

Повідомлялося, що Харківська губернська інспекція наросвіти виявила 5 підпільних приватних шкіл. Їх керівників залучено до судової відповідальності.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 лютого.

14 лютого 1925 (субота)

Харків. Наркомздоров’я УСРР прийняв постанову про аборти, яка визначила порядок здійснення цих операцій у медичних закладах для різних категорій вагітних жінок. Комісії лікарів і представниць жінвідділів мали розподіляти ліжка в лікарнях для жінок, які бажали перервати вагітність, таким чином: у першу чергу надавати їх безробітним самотнім жінкам, що отримували допомогу бірж праці; в другу чергу – самотнім робітницям, які мали одну дитину; потім – одруженим робітницям, що мали багато дітей; після них – дружинам робітників; а потім усім іншим жінкам.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 14 лютого.

14 лютого 1925 (субота)

Харків. Відкрилася Всеукраїнська нарада в справі охорони материнства та дитинства. Порядок денний: про перспективи Охматдиту; організація дитячих притулків на селі; дитяча оздоровча кампанія; допомога породіллю.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 17 лютого.

14 лютого 1925 (субота)

Південно-рудний трест асигнував 1 млн. крб. на будівництво робітничого селища при ст. Марганець для гірників Нікопольського марганцевого району.
Правда, Москва. 1924, 14 лютого.

21-23 жовтня 1925 (середа – п’ятниця)

Харків. Відбувся пленум ЦК КП(б)У. Порядок денний: про господарське становище, про з’їзд партії, про ліквідацію губкомів. Прийнято резолюцію “По доповіді про пленум ЦК РКП(б)”.
КПУ в резолюціях і рішеннях ЦК КП(б)У… – Т. 1. — С. 329- 331.

Липень 1925

За наслідками обслідування виборів сільрад Чугуївського району Харківського округу, у Малинській та Осинівській сільрадах було виявлено факти усунення членів КНС від участі у виборах та обрання до складу сільрад „селян-господарників”, позбавлених виборчих прав.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2117, арк. 71.

16-20 липня 1925 (четвер – понеділок)

Харків. Відбулася конференція з питань електрифікації УСРР. Порядок денний: про шляхи електрифікації України; про економічне значення Дніпробуду (Управління будівництвом Дніпровської гідроелетростанціїї); про радянську електропромисловість; про електропостачання Донбасу; про електрифікацію сіл; про побудову електростанції Харківського району.
Пролетарий, Харьков, 1925, 17-21 июля.

18-21 липня 1925 (субота – вівторок)

Харків. Відкрилася Всеукраїнська нарада голів виконкомів, присвячена здійсненню адміністративної реформи в УСРР. Порядок денний: звіт Центральної комісії з проведення адміністративної реформи; про революційну законність; про успіхи та прорахунки фінансової роботи.
Пролетарий, Харьков, 1925, 19, 21, 22 июля.

20 липня 1925 (понеділок)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У затвердило порядок денний ІІ сесії ВУЦВК: результати роботи по переходу на триступеневу систему управління; про реалізацію врожаю; доповідь Наркомосу УСРР про загальну освіту; про попередні наслідки виконання бюджету 1924/25 р. та про перспективи бюджету на 1925/26 р.; про революційну законність; про діяльність Укрсільбанку; доповіді Українського тресту сільськогосподарського машинобудування та Південного рудного тресту; конституційні питання.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 59, арк. 15.

20 липня 1925 (понеділок)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про відрядження за кордон представника правління Південного машинобудівельного тресту та фахівців для замовлення двигунів та вивчення питання виробництва котлів високого тиску.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 59, арк. 12 зв.

20 липня 1925 (понеділок)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У визначило порядок взаємин членів альянсу українських кооперативів з Міжнародним кооперативним альянсом. Встановлено, що всі відносини українських кооперативних центрів – членів альянсу, а також членів ЦК з альянсом з питань принципового значення, мали здійснюватися через уповноваженого з санкції ЦК КП(б)У з тим, щоб український представник погоджував свої виступи з представником кооперативних центрів союзу. Поставлено за обов’язок для всіх членів альянсу під персональну відповідальність голів правлінь своєчасно надавати довідки та відповіді на запити альянсу та іноземної кооперації, використовуючи для цього апарат Вукоопспілки. Всім членам ЦК альянсу від УСРР запропоновано проводити листування з Альянсом після попереднього погодження з ЦК КП(б)У через особу, призначену кооперативною нарадою. Визнано необхідним, щоб усі члени ЦК Альянсу, які вибули зі складу кооперативних організацій УСРР, підтримували зв’язки з органами Альянсу в робочому порядку, надаючи свою адресу для отримання матеріалів та запитів Альянсу за місцем знаходження організацій, представниками яких вони рахувалися в ЦК Альянсу. Кооперативній нараді доручено розв’язати питання щодо того, яким кооперативним центрам та в якій кількості членів надати право представництва в Альянсі, подавши рекомендації на затвердження Політбюро ЦК КП(б)У.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 59, арк. 12 зв.; спр. 72, арк. 255.

1928

Харків, м. 12–16 березня відбувся об’єднаний пленум ЦК і ЦКК КП(б)У. Учасники обговорили доповіді про попередні підсумки хлібозаготівельної кампанії, про промплан української промисловості на 1927/1928 р., про підсумки жовтневого прийому в партії і завдання партійної роботи на виробництві. На пленумі Л.Каганович викрив О.Шумського як провідника українського буржуазного націоналізму, а також зробив доповідь про економічну контрреволюцію. Доповідь стала одним із чинників “Шахтинської справи” – застосування репресій проти технічної інтелігенції. Ухвалено увільнити від обов’язків члена політбюро А.Ф. Радченка на його прохання. Членом політбюро обраний голова Всеукраїнської ради профспілок І.О. Акулов.
Лозицький В. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки. 1918-1991. — К.: Генеза, 2005. — С.299;Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Укр

1928

Москва, м. РНК СРСР видав постанову «Про кустарно-ремісничу промисловість та промислову кооперацію». Ухвалено вжити заходи для розвитку кустарно-ремісничої промисловості, зокрема встановити сприятливі умови для тих галузей кустарно-ремісничої промисловості, які працюють на місцевій недефіцитній сировині для виробництва предметів широкого вжитку (гончарних виробів, точильного каменю, виробів з рога, кості (пуговиць, гребенців та ін.), щетини, соломи (капелюхів), дерева (ложек, сундуків, меблів, корзин та ін.)), а також тих, що пом’якшують товарний голод (виробництво сільськогосподарських машин (віялок, молотарок, шерсточесалок, дрібних запасних частин), скобяного товару, металевого плетіння, дрібного сільськогосподарського реманенту тощо). Наголошувалося на необхідності послаблення впливу приватного капіталу у кустарно-ремісничій промисловості, зокрема містилася настанова урядам союзних республік запровадити кримінальну відповідальність підприємців, що створюють приватнокапіталістичні підприємства під виглядом промислових кооперативних організацій. Визначалася система заходів для зміцнення фінансового становища та організаційного зміцнення промислової кооперації.
Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза Советских Социалистических Республик. Отдел первый. – 1928. — № 3

1928

Боярка, м. тепер Київської обл. Народилася Зельдич Ася Давидівна – український художник скла, засл. худ. УРСР (1985). Навчалася у Київському художньому інституті (1948-50), 1951 закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва; працює й в галузі монумент. (малі архітектурні форми) мистецтва; автор творів: комплекти ваз і блюд „Повінь” (1961), „Весна” (1962), ансамбль „Весілля” (1969); декоративні паркові вази „Подруги”. „Олені” (1968), набір ваз „Карпати” (1981); автор книги „Художнє скло” (1966); виїхала до США.
Мистецтво України: Біографічний довідник / Упорядник: А.В. Кудрицький, М.Г. Лабінський; За ред. А.В. Кудрицького. – К., 1997. — С.261.

1928 1928

1928–1932 р. польський уряд ліквідував “Просвіти” у Кременці, Острозі, Дубному, Рівному, Ковелі, Володимирі, Луцьку на Волині.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.422

1928 1928

1928–1932 р. – перший п’ятирічний план розвитку народного господарства УСРР.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.375.

1928 1928

Москва, м. За рішенням ХІІІ з’їзду РКП(б) Інститут К.Маркса і Ф.Енгельса при ЦК ВКП(б) розпочав випуск першого видання творів К.Маркса і Ф.Енгельса у 28 томах (під редакцією В.В.Адоратського та ін.).
К. Маркс и Ф.Енгельс. Сочинения. – Т.1. — М., 1028; 50 лет советской исторической науки. Хроника научной жизни 1917-1967 / Сост.: А.И. Алаторцева, Г.Д. Але

1928 1928

Кельн, м. у Німеччини. Відбулася Міжнародна виставка преси, в якій взяли участь і українські радянські представники. Делегація СРСР представила відвідувачам виставку, присвячену пам’яті В.І.Леніна.
Научный работник. – 1928. — № 10. — С.71-7 2, 80; 50 лет советской исторической науки. Хроника научной жизни 1917– 1967 / Сост.: А.И. Алаторцева, Г.Д. Алекс

1928 1928

Москва, м. Керівні органи ВКП(б): Політбюро ЦК ВКП(б) – М.І. Бухарин, К.Є. Ворошилов, М.І. Калінін, В.В.Куйбишев, В.М. Молотов, О.І. Риков, Я.Е. Рудзутак, Й.В. Сталін, М.П. Томський; Кандидати у члени політбюро ЦК ВКП(б) – А.А. Андрєєв, Л.М. Каганович, С.М. Кіров, С.В. Косіор, А.І. Мікоян, Г.І. Петровський, М.О. Угланов, В.Я. Чубар; Оргбюро ЦК ВКП(б): О.В. Артюхіна, К.Я. Батман, А.С. Бубнов, О.І. Догадов, Л.М. Каганович, М.О. Кубяк, І.М. Москві, В.М. Молотов, Л.М. Рухимович, О.П. Смирнов, Й.В. Сталін, Д.Є. Сулимов, М.О. Угланов. С.В. Косіора у зв’язку з переходом до України виведено із секретаріату і оргбюро липневим пленумом ЦК, а на його місце обрано Л.М. Кагановича; А.А. Андрєєва виведено зі складу оргбюро в зв’язку з переходом на Північний Кавказ, а на його місце квітневий пленум ЦК обрав К.Я. Баумана.
Кульчицький С.В. Керівні органи Центрального комітету КПРС. Персональний склад на кінець кожного року. – К.: Інститут історії, 1990. — С.26.