This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

1922

Прага, ЧСР. Укладено тимчасовий договір між УСРР і ЧСР. З української сторони договір підписали М. Левицький і В. Гірка, з чеської – Я. Дворжачек. Угода юридично затвердила положення, згідно з яким повпредство УСРР в ЧСР визнавалося єдиним представництвом української держави. За договором передбачався обмін дипломатичними місіями і приймалися взаємні зобов’язання обох країн утримуватися від пропаганди, спрямованої проти уряду, державного устрою і соціально-правової системи протилежної договірної сторони.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 10 червня.

1922

Харків. РНК УСРР визнала необхідним, щоб повноважний представник УСРР у Москві брав участь не тільки у засіданнях Ради праці і оборони, де він мав вирішальний голос, але й у роботі РНК РСФРР і ВЦВК з правом дорадчого голосу.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 5 серпня.

14 березня 1922 (вівторок)

Харків. Оргбюро КП(б)У прийняло постанову про комісарський склад. Визнано необхідним тимчасово залишити інститут комісарів. В той же час пропонувалося приступити до поступового скорочення складу комісарів для подальшого скасування цього інституту, починаючи з низових ланок: призначаючи досвідчених комісарів на відповідальн посади.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 17, арк. 38 зв.

Кінець вересня – жовтень 1922

Київ. Напередодні виборів до міської ради праві есери надрукували і розповсюдили листівки-відозви з закликом голосувати проти висуванців КП(б)У.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1060, арк. 164 зв.; спр. 1129, арк. 62.

25-29 жовтня 1922 (середа – неділя)

Харків. Відбувся з’їзд сільськогосподарської кооперації. Порядок денний: звіт правління Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації “Сільського господаря” за період з 1 січня по 1 жовтня; доповідь ради сільськогосподарської кооперації; доповідь ревізійної комісії; план роботи сільськогосподарської кооперації; затвердження штатів і кошторису; доповідь правління про фінансовий план і кредитні операції сільськогосподарської кооперації; вибори правління.
Коммунист, Харьков, 1922, 26, 29, 31 октября.

Вересень – жовтень 1922

Ліквідовано Волинську повстанську армію. Заарештовано 900 членів: переважно учителів, кооператорів, агрономів.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 77

Вересень – жовтень 1922

Київська губернія. Розгромлено збройні формування отаманів Галчевського і Левченка.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 77.

Вересень – жовтень 1922

Кременчуцька губернія. Шляхом ідеологічного розкладу ліквідовано збройне формування отамана Чорного Ворона. Члени формування явилися з повинною до органів радянської влади і добровільно здали зброю.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 77.

Вересень – жовтень 1922

Повстанський селянський рух і кримінальний бандитизм посилилися в Київській губернії, де діяло 40 збройних формувань. У Катеринославській та Миколаївській губерніях переважав кримінальний бандитизм, а в інших губерніях – повстанський селянський рух, під проводом петлюрівських і махновських організацій. Багато з них мали зв’язки з антирадянськими центрами української еміграції за кордоном.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 107.

Вересень – жовтень 1922

Спостерігалося оживлення кримінального бандитизму та збройного повстанського селянського руху. Майже в усіх губерніях діяли збройні загони в кількості 10-20 осіб. Загони, що грабували поїзди, складалися з незаможних селян, переважно молоді та безробітних. Головними об’єктами нальотів служили поїзди, насамперед з комфортабельними вагонами, а також виконкоми та цукрові заводи в селах і промислові підприємства в містах. У вересні було зареєстровано 200 бандитських нальотів, у жовтні – 84. Серед них – нальоти на поїзд, у якому їхали до Києва співробітники італійської місії, на агітаційний поїзд ім. ВУЦВК, у якому перебував Г. Петровський, на поїзд з делегатами ВУЦВК (останніх грабіжники не тривожили, обмежившись пограбуванням пасажирів з непманської буржуазії) й інші.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 87.

Жовтень 1922

Подільська губернія. Завершено кампанію по вилученню зброї у населення. За два місяці роботи вилучено 5 тис. рушниць, багато іншої військової зброї. В низці сіл селяни самі осушували колодязі та розкопували схованки зберігання зброї.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1068, арк. 138.

Жовтень 1922

Як зазначалось у закритому листі секретаря ЦК КП(б)У Д. Лебедя до секретаріату ЦК РКП(б), настрої селянства в УСРР мали антирадянський характер, всупереч довідкам з місць. Так, у Подільській губернії були поширеними випадки бойкоту селянами здачі продподатку, а в Єлисаветградському повіті Запорізької губернії – ворожого ставлення до органів радянської влади та КП(б)У. У Кременчуцькій губернії радянська влада існувала номінально, оскільки виконкомами і комнезамами керували „куркулі”. У Катеринославській губернії серед населення панували панічні настрої внаслідок неможливості виконання продподатку.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 108.

Жовтень 1922

Дніпровський і Миколаївський повіти. Спостерігалися хвилювання серед робітників через закриття ряду заводів.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 108.

Жовтень 1922

Катеринославська губернія. Членів УКП було обрано до складу Лозовського відділення кооперації.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1109, арк. 31.

Жовтень 1922

Катеринославська губернія. Проведено скорочення штатів на металургійних заводах Брянського об’єднання (колишньої групи „А”), які входили до складу Єдиного металургійного тресту. Скорочено 1,2 тис. робітників, головним чином некваліфікованих сезонників з селян, та 300 службовців. Завдяки скороченню проведено чистку працівників заводі від меншовиків та есерів.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1109, арк. 31

Жовтень 1922

Харків. Створено Товариство політкаторжан і засланих-поселенців.
Каторга и ссылка. 1923, Кн. 7, С. 305.

Жовтень – листопад 1922

Харків. На з’їздах профспілок і кооперації есери та меншовики створили декілька формально безпартійних фракцій.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1061, арк. 127.

3-10 грудня 1922 (неділя – неділя)

Харків. Відбулася нарада завідувачів губернськими відділами професійної освіти. Порядок денний: виступи з місць; становище професійної освіти в УСРР та її перспективи; про органи й методи управління професійної освітою; про постачання та фінансування; про загальноосвітню школу; про зв’язок професійної освіти з соціальним вихованням; про школи та будинки робітничої молоді; пролетаризація школи; про підготовку наукових працівників і викладачів вузів; про методи роботи; про позашкільну професійну освіту.
Путь просвещения, Харьков, 1922, № 7-8, С. 205.

5-8 грудня 1922 (вівторок – субота)

Повідомлялося, що ДПУ ліквідувало низку підпільних петлюрівських організацій на Правобережжі: Знам’янську і Єлисавтградську повітові організації та волосні повстанські комітети. Їх керівники – отамани Загородній, Желєзняк, Гупало, Бондаренко, Яковенко, Голуб і Черкес – заарештовані.
Коммунист, Харьков, 1922, 6 декабря.

14 жовтня 1922 (субота)

Харків. Оргбюро ЦК КП(б)У затвердило положення про центральне та місцеві бюро комуністичного студентства та звернулося з клопотанням до ЦК РКП(б) про затвердження відповідних штатів для оплати роботи бюро при ЦК та губкомах КП(б)У.
ЦДАГО України, ф1, оп. 7, спр. 17, арк. 122.