This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

22 січня 1920 (четвер)

Варшава (Польща). Дипломатична місія УНР надіслала п’ять нот протесту до уряду Польщі у справі порушення прав суверенності УНР польською військовою владою на Поділлі.
ЦДАВО України. – Ф. 1065. – Оп. 5. – Спр. 2. – Арк. 12 – 14, 16 – 18, 24 – 26, 27 – 28 зв., 29 – 30;Літопис української революції. – Львів, 1924. –Т. 2, кн. 5. – С. 200 –

22 січня 1920 (четвер)

Варшава. Голова Директорії Головний отаман військ УНР С. Петлюра звернувся з меморандумом до Ю. Пілсудського, в якому виклав факти ворожого ставлення польської військової влади та адміністрації до українського населення.
Симон Петлюра. Статті, листи, документи. – Нью-Йорк, 1956. – Т.1. – С. 244 – 245.

22 січня 1920 (четвер)

Рим (Італія). Папа Римський Бенедикт ХV прийняв представників дипломатичної місії УНР в Італії. Було іменовано о. Дженоккі для поїздки на Україну для передачі грошової (100 тисяч лір) та лікарської допомоги постраждалому населенню України.
Вперед (Львів). – 1920. – 6 березня;Громадська думка (Львів). – 1920. – 12 березня, 28 березня.

Січень 1921

Ужгород, ЧСР. Створено Руський театр товариства „Просвіта”.
Український вісник, Львів, 1921, 9 квітня.

14 січня 1921 (п’ятниця)

Брянський рудник Алмазнинського гірничого району Донбасу. Відбудовано електричну станцію.
Знамя советов, Чернигов, 1921, 14 января.

19 – 25 січня 1921 (середа – вівторок)

Харків. Відкрилася І Всеукраїнська конференція рад народного господарства. Прибуло 200 делегатів. Порядок денний: про сучасне становище України та перспективи на майбутнє; про становище гірничозаводської промисловості Донбасу та постачанні паливом.
Коммунист, Харьков, 1921, 22, 25 января.

19 – 25 січня 1921 (середа – вівторок)

Харків. РНК УСРР доручила Наркомшляхів налагодити безперебійне сполучення Харків – Київ, хоча б один раз на тиждень.
Коммунист, Харьков, 1921, 19 января.

22 січня 1921 (неділя)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про проведення виборів на V Всеукраїнський з’їзд рад у повітах, де скликання повітових з’їздів рад було неможливим. Президії ВУЦВК пропонувалося видати постанову про те, щоб у таких повітах вибори проводилися, використовуючи досвід виборів на VІІІ Всеросійський з’їзд рад, тобто на повітових нарадах за участю комнезамів, але за умовою складання протоколів нарад із вказівкою причин, за якими проведення з’їздів було неможливим. Вибори від червоноармійців ухвалено проводити за нормою один делегат від тисячі виборців із розрахунку, щоб загальна кількість представників червоноармійців досягла 200 делегатів.
ЦДАГО України, ф. 1. оп. 6, спр. 13, арк. 10 б.

22 січня 1921 (неділя)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло заяву лівих соціалістів-революціонерів про публікацію їх відозви до з’їзду рад. Ухвалено допустити виступи представників інших партій з деклараціями в порядку обговорення на з’їзді, одночасно заборонивши їм друкувати свої відозви (зокрема, про об’єднання лівих соціалістів-революціонерів-синдикалістів та інтернаціоналістів).
ЦДАГО України, ф. 1. оп. 6, спр. 13, арк. 10 а.

22 січня 1921 (неділя)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про агітпоїзд „Всеросійська кочегарка”, що відправлявся із Москви в Донбас. Ухвалено звернутися з клопотанням до ЦК РКП(б) щодо використання поїзда для агітації за постачання Донбасу працівників та матеріальних ресурсів.
ЦДАГО України, ф. 1. оп. 6, спр. 13, арк. 10 в.

22 січня 1921 (неділя)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У визнало можливим задовольнити вимогу центру про щодобову відправку з УСРР до РСФРР 50 вагонів хліба. В той же час було висловлено протест проти безпосередніх зносин Наркомпроду РСФРР з губернськими продовольчими органами УСРР, поза Наркомпродом УСРР.
ЦДАГО України, ф. 1. оп. 6, спр. 13, арк. 10 б.

22 січня 1921 (неділя)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання про аварію потягу В. Антонова. Ухвалено винних у катастрофі поїзду „Більшовик” ім. Й. Сталіна передати суду революційного трибуналу. РНК УСРР запропоновано зв’язатися з РНК РСФРР для того, щоб справа про аварію цього потягу була заслухана на спеціальній сесії Головного залізничного трибуналу в Харкові.
ЦДАГО України, ф. 1. оп. 6, спр. 13, арк. 10 б.

Січень 1922

На промислових підприємствах республіки висунуто на профспілкову роботу заступниками керівників-комуністів 180 робітників-активістів.
Правда, Москва, 1922, 7 февраля.

Січень 1922

Київ. Організовано бюро Іспарта.
Летопись революции, 1922, № 1, С. 241.

Січень 1922

Донбас. Для державного продовольчого постачання надійшло 186 тис. 536 пудів збіжжя, 1 тис. 479 тис. пудів м’яса, жирів не надходило. Брак харчів знижував здобич вугілля.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 15 лютого.

1922

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло питання про допомогу комуністам. Визнавалося необхідним вишукати кошти на предмет надання допомоги комуністам. Зокрема, В. Ксандрову ставилося за обов’язок внести до каси ЦК КП(б)У на квітень 4,5 млрд. крб. з коштів Української ради народного господарства, М. Владимирову з коштів Наркомзему – 2,5 млрд., Боєву з коштів Наркомвнуторгу – 1,5 млрд., М. Гуревичу з коштів Наркомздоров’я – 700 млн., Г. Гриньку з коштів Наркомосу – 500 млн., І. Коренєєву з коштів Наркомсоцзабезу – 300 млн., Туманову з коштів Наркомфіну – 1млрд., Ф. Угарову з коштів Південбюро ВЦРПС – 200 млн., М. Рудому з коштів уповноваженого Наркомшляхів – 1 млрд., В. Манцеву з коштів ВУЧК – 3 млрд, Солодубу з коштів РНК – 250 млн., В. Єрмощенку з коштів ВУЦВК – 250 млн. крб. Отримані кошти пропонувалося розподілити наступним чином: асигнувати Миколаївській губернії – 13, Одеській – 7, Запорізькій – 10, Донецькій – 15, Катеринославській – 12, Київській – 6, Кременчуцькій – 5, Полтавській 4, , Волинській – 2Харківській – 12, Чернігівській – 2, Подільській – 2 та 10– ЦК КП(б)У.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 29, арк. 61.

1922

Рим. До УСРР виїхала делегація католицьких священиків з Ватикану з метою ознайомлення зі становищем у неврожайних місцевостях для організації допомоги голодуючим.
Громадський вісник, Львів, 1922, 20 травня.

1922

Київ. Спільне зібрання ВУАН обрало професора Ф. Омельченка на посаду директора Мікробіологічного Інституту.
Історія Академії наук України. 1918-1923. – К., 1993. – С. 485.

1922

Прага, ЧСР. Укладено тимчасовий договір між УСРР і ЧСР. З української сторони договір підписали М. Левицький і В. Гірка, з чеської – Я. Дворжачек. Угода юридично затвердила положення, згідно з яким повпредство УСРР в ЧСР визнавалося єдиним представництвом української держави. За договором передбачався обмін дипломатичними місіями і приймалися взаємні зобов’язання обох країн утримуватися від пропаганди, спрямованої проти уряду, державного устрою і соціально-правової системи протилежної договірної сторони.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 10 червня.

1922

Харків. РНК УСРР визнала необхідним, щоб повноважний представник УСРР у Москві брав участь не тільки у засіданнях Ради праці і оборони, де він мав вирішальний голос, але й у роботі РНК РСФРР і ВЦВК з правом дорадчого голосу.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 5 серпня.